Browsing: amaçları

Yazı - Şiir - Makale Öğretim Nedir?

Öğretim Nedir? Öğretim İle İlgili Yazı

0

Öğretim nedir? Öğretim araçları, programları ve amaçları ile ilgili bilgiler veren yazımız. Öğretim araçları, öğretimin amaçları hakkında bilgi. Öğretim, belli bir amaç için gereken bilgileri vermek işine verilen isimdir. Arapça karşılığı tedrisat, tedris, talim. Öğretim öğrenenin yaptığı iştir. Bu nedenle öğretim programlı, belli bir yer ve zamanda yapılan uzman kişilerce gerçekleştirilen bir iştir. Bu kişilere

Tarih Birinci Meşrutiyet

Birinci Meşrutiyetin İlanının Nedenleri

0

Meşrutiyet nedir? Birinci meşrutiyetin ilanı ne zaman, nasıl ve neden olmuştur. I. Meşrutiyetin ilan edilmesinin amaçları nelerdir? Bir ülkenin hükümdarın başkanlığı altında, halkın seçtiği bir meclisle birlikte yönetilmesi anlayışına Meşrutiyet denir. Böylece hükümdarın bazı yetkileri halkın temsilcileri ile paylaşılır. Meşrutiyet yönetimi, halkın ülke yönetimine kısmen de olsa katılımının sağlandığı bir yönetim anlayışıdır. Meşrutiyet ilan edilen

İnkılap Tarihi Çanakkale Savaşı esnasında Mustafa Kemal

Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi

0

Birinci Dünya Savaşı Çanakkale cephesi komutanı, Çanakkale cephesinin amaçları, önemi, sonuçları nelerdir, hakkında bilgi. Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi Çanakkale Cephesi’nin Açılma Nedenleri ✓ Anlaşma Devletleri’nin İstanbul’u ve Boğazları ele geçirerek Osmanlı Devleti’ni savaş dışında bırakmak istemeleri ✓ Anlaşma Devletleri’nin Rusya’ya yardım ulaştırarak savaşa devam etmesini sağlamak istemeleri ✓ Anlaşma Devletleri’nin Balkanlardaki tarafsız devletleri kendi

Bilgi Dünyası

Kişisel Rehberlik Nedir?

0

Kişisel rehberlik nedir? Kişisel rehberliğin amaçları ve hizmetlerinin kapsamı nelerdir? Kişisel rehberlik hakkında bilgi. Kişisel Rehberlik Nedir? Kişisel-sosyal rehberlik; bireyin kendini tanıması, anlaması, üstün ve sınırlı yönleriyle kendini kabul etmesi ve geliştirmesi; kendine güvenen, kişiler arası ilişkilerde becerikli; kişisel ve sosyal yönden dengeli ve uyumlu bireyler yetiştirmek amacıyla verilen hizmetleri kapsamaktadır. Bireyin duygu ve düşüncelerinden,

Bilgi Dünyası

Nizam-ı Cedid Hakkında Bilgi

0

Nizam-ı Cedid nedir, ne demektir? Nizam-ı Cedid hangi padişah tarafından başlatılmıştır, amacı ve sonuçları nelerdir? Nizam-ı Cedid hakkında bilgi. Nizam-ı Cedid Nizam-ı Cedid; (Arapçada “yeni düzen”), Osmanlı padişahı III. Selim (hd. 1789-1807) tarafından başlatılan Batılılaşma reformları programıdır. Terim daha sonra yalnızca, bu program çerçevesinde kurulan yeni ve düzenli askeri birlikleri ifade etmek için kullanılmıştır. Lale

Bilgi Dünyası Kuran

Kur’an ve Yorumu (10. Sınıf)

0

10. sınıf Kur’an ve yorumu konusu kısaca özeti. Kur’an’ın amaçları, doğru anlamak için yapılması gerekenler, yorumlanması. KUR’AN VE YORUMU (10. SINIF) Kur’an insanın doğru bilgi, doğru inanç ve doğru davranış benimsemesini amaçlar. Kur’an’daki doğru bilgiye vahiy denir. Allah’ın sözleri eksik, yanlış ve tamamlanmaya ihtiyaç duyan bilgiler değildir. Allah Kur’an’la beraber insana anlayabileceği kapasitede bilgiler gönderir.

Bilgi Dünyası

Mesleki Rehberliğin Amaçları

0

Mesleki rehberliğin amaçları nelerdir? Mesleki rehberlik amaçları maddeler halinde konu anlatımı. Mesleki Rehberliğin Amaçları • Bireyin seçme alanına giren mesleklerin işlevleri, nitelikleri, sorumlulukları ve sağladıkları olanaklar hakkında gerçekçi ve objektif bilgi edinmelerine yardım etmek • Kendi kişisel yetenek ve becerilerini keşfetmelerine ve bunlarla İlgili mesleğin gerekleri ile bağıntı kurmalarına yardım etmek • Kendi yetenek ve

Bilgi Dünyası

Tema Vakfı Nedir?

0

Tema Vakfı nedir? Tema Vakfı ne iş yapar, amaçları nelerdir? Tema Vakfı’nın özellikleri, hakkında bilgi. TEMA Ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığın korunması, erozyonla mücadele, toprak örtüsü ve toprağın korunması ve ağaçlandırmanın önemi hakkında kamuoyunu eğitmek ve bilinçlendirmek amacı ile kurulan bir sivil toplum örgütüdür. Amaçları; -Erozyon felaketinin doğuracağı sonuçlar, alınacak önlemler konusunda halkımızı bilinçlendirmek.

Bilgi Dünyası

Eğitsel Rehberlik Nedir? Konu Anlatımı

0

Eğitsel rehberlik nedir? KPSS konu anlatımı, eğitsel rehberlik özellikleri, amaçları, ilkeleri, konu alanları, öğretmen davranışları konu anlatımı. Eğitsel Rehberlik Nedir? Bireyin kendi yetenek, ilgi, ihtiyaç, kişilik yapısı, duygu, özellikleri, sosyal durumu ve zekâ seviyeleri dikkate alınarak uygun bir eğitim alanını seçmesi ve bu alanda başarılı olması için kendisine yapılan yardımlara “Eğitsel Rehberlik” denir. Eğitsel rehberlik,

Bilgi Dünyası rehberlik

Rehberlik Hizmetlerinin Amaçları

0

Rehberlik hizmetlerinin amaçları ve önemi nedir? Rehberlik amacı hakkında bilgi, konu anlatımı. Rehberlik Hizmetlerinin Amaçları Türk eğitim sisteminin genel amaçları çerçevesinde eğitimde rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri temelde; öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizli güçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yöneliktir. Öğrencilere yönelik olarak düzenlenen

Bilgi Dünyası

Milli Varlığa Yararlı Cemiyetler Nelerdir?

0

Milli varlığımıza düşman cemiyetler gibi milli cemiyetler yani milli varlığımıza yararlı olan cemiyet ve derneklerin listesi ve kısa açıklamaları. MİLLİ ÖRGÜTLER Savaş henüz devam ederken Türkiye’nin bölüşülmesiyle ilgili bazı şeyler biliniyordu. Ateşkesten sonra işgaller başlayınca endişeler iyice arttı, İstanbul yönetiminin, işgaller karşısında hiçbir karşı eyleme geçmemesi, yöreleri kendi başlarının çaresine bakmaya yöneltti. Bu yöneliş sonucu

Bilgi Dünyası

Milli Varlığa Düşman Cemiyetler ve Amaçları

0

Mondros Atşekes antlaşması sonrası yurdumuzda kurulmuş olan Milli Varlığa Düşman Cemiyetler / Dernekler ve bu yapıların amaçları hakkında bilgi veren yazımız. A- MİLLİ VARLIĞA DÜŞMAN DERNEKLER Sulh ve Selamet-i Osmaniye Fırkası Ateşkes sonrası İstanbul’un en çok sesini duyuran partilerinden biriydi. Sarayla yakın ilişkisi vardı. Vatanın kurtuluşunu padişah ve halifenin buyruklarına sıkı sıkıya uymakta görüyordu. Kürdistan

Bilgi Dünyası Örgütler

Bölgesel Örgütler Nelerdir?

0

Bölgesel örgütler hangileridir ve ne amaçla kurulmuşlardır? Bölgesel örgütler ve özellikleri hakkında bilgi. BÖLGESEL ÖRGÜTLER 1) Avrupa Birliği Avrupa Birliği geçmişten günümüze değişik isimler altında farklı ülkelerin bir araya gelmesiyle kurulan, ancak günümüzdeki şeklini 1992 Maatricht anlaşmasıyla alan ekonomik bir topluluktur. 1999 Amsterdam antlaşması ve Nice Antlaşması (2003) sonrasında Avrupa Birliği bazı üye ülkeler dışında

Bilgi Dünyası Örgütler

Küresel Örgütler Nelerdir?

0

Küresel örgütler hangileridir ve ne amaçla kurulmuşlardır? Küresel örgütler ve özellikleri hakkında bilgi. KÜRESEL ÖRGÜTLER 1) Siyasi Örgütler a) Birleşmiş Milletler Birleşmiş Milletlerin kuruluş amacı II. Dünya Savaşı’nı kazanan ülkeler tarafından savaş sonunda oluşabilecek anlaşmazlıkları çözmekti. Bunun üzerine Dünya’da barış ve güvenliği sağlamak için 51 ülke biraraya gelerek 24 Ekim 1945’te Birleşmiş Milletler’i kurmuştur. Günümüzde

Bilgi Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları ve Faaliyetleri Nelerdir?

0

Sivil toplum kuruluşları nelerdir, faaliyetleri, amaçları ve görevleri nelerdir? Sivil Toplum kuruluşlarının kullandığı yöntemler hakkında bilgi. Sivil Toplum Kuruluşları ve Faaliyetleri Sivil toplum kuruluşları devlet örgütlenmesi içinde yer almayan sendika, vakıf, dernek, meslek odası vb. oluşumlardır. Belli toplumsal, kültürel, sanatsal, bilimsel amaç ya da amaçlar çerçevesinde gönüllü olarak bir araya gelen insanların oluşturduğu örgütlerdir. Sokak

Bilgi Dünyası

Devletin Görev ve Sorumlulukları Nelerdir?

0

Devletin görev ve sorumlulukları nelerdir? Devletin temel amaç ve görevleri, sorumlulukları hakkında bilgi. Devletin Görev ve Sorumlulukları Demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti yapısında olan devletlerde bireye ve topluma hizmet esastır. Anayasamızda; “Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti“, şeklinde nitelikleri tanımlanan devletimizin vatandaşlarına karşı birçok görev ve sorumlulukları vardır. Eğitim, çalışma, adalet, savunma, sağlık,

Bilgi Dünyası

Türk Dil ve Tarih Kurumlarının Kurulması

0

Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu ne zaman ve ne amaçla kurulmuştur? Kurumların özellikleri ve amaçları hakkında bilgi. Türk Tarih Kurumunun (TTK) Açılması (15 Nisan 1931) Osmanlı Devleti’nde sadece Selçuklu ve Osmanlı tarihiyle birlikte İslam tarihi okutuluyordu. Mustafa Kemal, Türklerin İslamiyetten önce de büyük devletler kurduğunu belirterek milliyetçilik esasına dayalı Türk Tarihi Tetkik Cemiyetini

Atatürk Atatürk İlkeleri Nelerdir?

Atatürk İlkelerinin Amaçları ve Özellikleri

0

Atatürk ilkelerinin amaçları nelerdir? Atatürk ilkelerinin ortak özellikleri nelerdir, açıklaması ve hakkında yazı. Atatürk ilkelerinin amacı, Türk toplumunu, aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarmak, bağımsız, onurlu ve mutlu bir hayat sürdürmesini sağlamaktır. Atatürk, ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkabilmesi için, Türk milletini, en geniş varlık, araç ve kaynaklarına kavuşturmak gerektiğini belirterek hem

Bilgi Dünyası

19. Yüzyıl Islahatlarının Amaçları

0

19. Yüzyıl ıslahatlarının yapılmasındaki amaçlar nelerdir? Islahatların nedenleri hakkında bilgi. 19. Yüzyıl Islahatlarının Amaçları Gerileme Dönemi’nde uygulanan ıslahatların yetersiz olması nedeniyle Osmanlı Devleti XIX. yüzyılda, daha önceki dönemlerden farklı olarak her alanda Avrupa örnek alınarak ıslahat yapmayı amaçlamıştır. Bu dönemde, Fransız ihtilali’nin de etkisiyle Avrupa’da yaygınlaşan demokratikleşme alanındaki gelişmeler Osmanlı toplumunu da etkilemiştir. Bunun yanında,

Bilgi Dünyası

Birinci Dünya Savaşı Irak Cephesi

0

Birinci Dünya Savaşı Irak cephesi komutanı, Irak cephesinin amaçları, önemi, sonuçları nelerdir, hakkında bilgi. Birinci Dünya Savaşı Irak Cephesi Irak Cephesi’nin Açılmasının Nedenleri ✓ İngilizlerin daha kuzeye çıkarak Ruslar’a karadan yardım götürmek istemeleri ✓ İngilizler’in Osmanlı kuvvetlerinin iran üzerinden Hindistan’ı tehdit etmesini önlemek istemeleri İngilizler bölgedeki Araplarında desteği ile Basra Körfezi’ne asker çıkardılar. Osmanlı kuvvetleri

Bilgi Dünyası

Birinci Dünya Savaşı Kanal Cephesi

0

Birinci Dünya Savaşı Kanal cephesi komutanı, Kanal cephesinin amaçları, önemi, sonuçları nelerdir, hakkında bilgi. Birinci Dünya Savaşı Kanal Cephesi İngilizlerin işgali altındaki Mısır, Süveyş Kanalı nedeniyle çok önemli bir jeopolitik öneme sahipti. Osmanlı Devleti bu kanala sahip olarak İngiltere’nin Hindistan sömürgesinden gelen yolları denetim altına almak istemitir. Kanal (Süveyş) Cephesi’nin Açılmasının Amaçları ✓ Osmanlı Devleti’nin

Bilgi Dünyası

Birinci Dünya Savaşı Kafkas Cephesi

0

Birinci Dünya Savaşı Kafkas cephesi komutası, Kafkas cephesinin amaçları, önemi, sonuçları nelerdir, hakkında bilgi. Birinci Dünya Savaşı Kafkas Cephesi 1877 – 1878 Osmanlı Rus Savaşı sonunda Rusya Kars, Ardahan ve Batum’u alarak Erzurum sınırına kadar olan topraklara hakim olmuştu. Berlin Antlaşması imzalanarak bu durum Osmanlı Devleti tarafından da kabul edilmişti. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na

Bilgi Dünyası

17. Yüzyıl Islahatları ve Islahatçıları

0

17. yüzyılda yapılan ıslahatlar ve amaçları nelerdir? 17. Yüzyılda ıslahat yapan devlet adamları ve yaptıkları ıslahatlar hakkında bilgi. XVII. Yüzyıl Islahatlarının Amacı ve Özellikleri 16. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı Devleti’nin kurumlarında bozulmalar meydana gelmeye başladı. Askeri, idari ve ekonomik alanda başlayan bu bozulmalar bazı devlet adamlarının ıslahat hareketlerine girişmesine neden oldu. XVII. YÜZYILDA ISLAHAT YAPAN

Bilgi Dünyası

Beden Eğitiminin Önemi

0

Beden Eğitimi nedir? Beden eğitiminin amaçları nelerdir? Beden eğitimi neden önemlidir, nasıl yapılır? Beden eğitimi hakkında bilgi. Beden Eğitimi; vücudun çeşitli kısımlarını kuvvetlendirmek ve sağlığı korumak için yapılan hareketlerdir. Bu hareketler kol, bilek, bel, omuz, kalça, göbek, bacak kaslarını kuvvetlendirmeye yarar. Beden eğitimi serbest veya aletli olarak yapılabilir. Herhangi bir âlete ihtiyaç olmadan birçok eğitim hareketleri