Browsing: Anadolu Selçuklu

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Devletinde Edebiyat ve Mimarlık Hakkında Bilgi

0

Anadolu Selçuklu Devleti döneminde fikir, dil ve edebiyat hayatı ve eserleri ile Anadolu Selçuklu Devleti dönemi bilim, sanat ve mimari eserleri hakkında bilgiler. Anadolu Selçuklu Devletinde Edebiyat ve Mimarlık Hakkında Bilgi Fikir, Dil ve Edebiyat * Anadolu Selçukluları ve beylikler döneminde, halk Türkçe konuşurdu, e Anadolu Selçuklularında bilim dili Arapça, edebiyat dili de Farsça idi.

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Devletinde Hukuk, Din ve İnanış

0

Anadolu Selçuklu Devletinde hukuk sistemi ile birlikte din ve inanış konuları hakkında kısa özet bilgilerin yer aldığı sayfamız. Anadolu Selçuklu Devletinde Hukuk, Din ve İnanış Hukuk Anadolu Selçuklu hukuku, Büyük Selçuklu hukukunda olduğu gibi Şer’î ve Örfî hukuk olmak üzere ikiye ayrılırdı. > Şer’î hukuk sisteminde, evlenme, boşanma, miras, nafaka, vakıf işleri çözümlenirdi. Şer’î mahkemelerin

Biyografi

I. Mesut Kimdir?

0

Anadolu Selçuklu hükümdarlarından I. Mesut’un hayatı ve dönemi ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı yazımız. I. MESUT, Anadolu Selçuklu sultanı (? 1098 – Konya 1156). I. Kılıç Arslan’ın oğludur. Babasının savaş meydanında ölümü üzerine tahta çıkarılan küçük kardeşi Şehinşah’ın hükümdarlığını tanımadı, Konya’ya yürüyüşe geçti. Bunun üzerine Şehinşah, Bizans İmparatoru I. Aleksios ile anlaşma gereğini duydu.

Biyografi

II. Mesut Kimdir?

0

Anadolu Selçuklu devletinin son hükümdarı olan II. Mesut’un hayatı ve dönemi ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı yazımız. II. MESUT, Anadolu Selçuklu Devleti’ nin son hükümdarıdır. (? – Konya 1310). II. İzzettin Keykavus’un oğludur. Babası ile birlikte Selçuklu ülkesinden sürülünce İstanbul’a, oradan da Kırım’ a gitti. Babasının 1278’de ölümünden sonra Sinop’a, oradan İran’a geçerek İlhanlı

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Mimarisi Özellikleri ve Eserleri

0

Anadolu Selçuklu Mimarisi ile ilgili geniş bilgiler. Anadolu Selçuklu dönemindeki mimari yapıların özellikleri, o dönemde yapılmış eserler ile ilgili bilgiler. Anadolu Selçuklu sanatı mimarlık alanında 12. yüzyılın ikinci yarısından yaklaşık 1308’e kadar geçen zaman içinde başta cami olmak üzere medrese, şifahane, imaret, zaviye, tekke, türbe, kümbet, han, kervansaray, kale, sur, saray, köşk, hamam, çeşme, köprü

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Resim ve Minyatür Sanatı Özellikleri

0

Anadolu Selçuklu devleti döneminde resim ve minyatür sanatı ile ilgili genel bilgiler ve eserler Anadolu Selçuklu dönemi resim sanatı hakkındaki bilgiler 12. ve 13. yüzyıldan kalma birkaç minyatürlü yazmanın çerçevesi içinde kalmaktadır. Bu türdeki eserlerden en eskisi Dioskorides’in ünlü Materia Medica adlı botanik ve zoolojiyle ilgili eserinin Arapça çevirisi olan Kitap el-Haşâis’in yeni bir yorumdur.

Bilgi Dünyası Anadolu Selçuklu Devleti Haritası

Anadolu Selçuklu Devleti Hakkında Bilgi

1

Anadolu Selçuklu Devleti kuruluşundan yıkılışına kadar ki döneme ait tarihi olaylar, savaşlar, başa geçen sultanlar ile ilgili genel bilgiler Türklerin İslamlık döneminde kurdukları devletlerden biridir (1075-1318). Sultan Melikşah’ın Anadolu’da Bizans sınırlarında çalışmalarda bulunan Türkmen beylerinden Artuk Bey’i geri çağırması üzerine Selçuklu ailesinden Kutalmış oğlu Süleyman Şah, Urfa ve Birecik yöresinden hareket ederek Konya’ya kadar ilerledi

Bilgi Dünyası

II. İzzeddin Keykavus Kimdir?

0

Anadolu Selçuklu Hükümdarlarından II. İzzeddin Keykavus kimdir. II. İzzeddin Keykavus hayatı ve döneminde yaşanan olaylar hakkında bilgi II. İzzeddin Keykavus, Anadolu Selçuklu sultanı (? 1238 – Kırım 1278). Hükümdarlık dönemi: 1246-1261. II. Gıyasettin Keyhüsrev’in oğludur. Babasının ölümü üzerine (1246) asıl veliaht olan kardeşi II. Alaattin Keykubat’ın yerine Celalettin Karatay ve Şemsettin İsfahani gibi dönemin ünlü

Bilgi Dünyası

I. İzzeddin Keykavus Kimdir?

0

Anadolu Selçuklu Hükümdarlarından I. İzzeddin Keykavus kimdir. I. İzzeddin Keykavus hayatı ve döneminde yaşanan olaylar hakkında bilgi I. İzzeddin Keykavus, Anadolu Selçuklu sultanı (? – Malatya 1220). Hükümdarlık dönemi: 1211-1220. I. Gıyasettin Keyhüsrev’in oğludur. II. Süleyman Şah tahta el koyunca babası ve kardeşiyle birlikte Anadolu’daki birçok beyin, daha sonra İstanbul’da Bizans İmparatoru III. Aleksios Angelos’un

Bilgi Dünyası

3. Gıyaseddin Keyhüsrev Kimdir?

0

3. Gıyaseddin Keyhüsrev Kimdir? 3. Gıyaseddin Keyhüsrev hayatı, biyografisi, dönemi, ile ilgili bilgi. 3. Gıyaseddin Keyhüsrev; Anadolu Selçuklu sultanıdır (?-1283). II. Kılıç Arslan’ın oğludur. 1266’da Moğolların zehirleyerek öldürdükleri babasının yerine Selçuklu tahtına çıkarıldı. Çocuk yaşta olduğu için yönetim Vezir Muinettin Pervane’nin elinde kaldı. Muinettin Pervane, Moğollar karşısında kazandığı zaferlerle bütün İslâm dünyasında saygı uyandıran Memlûk

Bilgi Dünyası

2. Gıyaseddin Keyhüsrev Kimdir?

0

2. Gıyaseddin Keyhüsrev Kimdir? 2. Gıyaseddin Keyhüsrev hayatı, biyografisi, dönemi, ile ilgili bilgi. 2. Gıyaseddin Keyhüsrev; Anadolu Selçuklu sultanıdır (1222-1246). I. Alaattin Keykubat’ın büyük oğludur. 1237’de ölünce sağlığında veliaht seçtiği oğlu Kılıç Arslan’ın yerine devlet adamları, komutanların baskısıyla II. Gıyasettin’i Selçuklu tahtına çıkardı (1237). Eyyubilerle olan ilişkilerini siyasal evliliklerle güçlendirdi. Vezir Sadettin Köpek, Kubadabad Sarayı’nda

Bilgi Dünyası

1. Gıyaseddin Keyhüsrev Kimdir?

0

1. Gıyaseddin Keyhüsrev Kimdir? 1. Gıyaseddin Keyhüsrev hayatı, biyografisi, dönemi, ile ilgili bilgi. 1. Gıyaseddin Keyhüsrev; Anadolu Selçuklu sultanıdır (7-1211). II. Kılıç Arslan’ın 11 oğlundan en küçüğüdür. Babası düzeni sağladıktan sonra eski Türk töresine uyarak topraklarını oğulları arasında paylaştırdı. Gıyasettin Keyhüsrev’e de Uluborlu ve çevresi verildi. Kütahya’ya kadar uzanan bölgeyi yöneten Gıyasettin, adına para bastırdı