Browsing: anadolu

Tarih Osmanlı Devleti Kuruluşu

Osmanlı Devleti Kurulduğu Esnada Anadolu ve Balkanların Durumu

0

Osmanlı Devletinin Kurulduğu sırada Anadolu ve Balkanların durumu nasıldı? Anadoolu’da yer alan devletler ve beylikler nelerdir? 14. yy’da Anadolu Bizans imparatorluğu : Anadolu Selçuklu Devleti’ne 1176 Miryakefalon Savaşı’nda yenilen Bizans, IV. Haçlı Seferi’nde(1204 ) Haçlı istilasına uğradıktan sonra bir süre için ortadan kalktı. Bizans asilleri İznik ve Trabzon’a kaçıp. Buralarda yeni devletler kurdular. İznik Rum

İlginç Bilgiler Anadolu Adı Nereden Geliyor

Anadolu İsmi / Adı Nerede Geliyor? Anlamı ve Kökeni Nedir?

0

Anadolu ismi nereden gelmektedir? Gerçekten Türkçe bir kelime midir yoksa başka bir dilden mi devşirme bir isimdir. Romalılar Anadolu’ya ilk geldiklerinde Bergama kralı kendilerine bir kısım topraklarını bağışlamıştı. Bu topraklar sadece Ege kıyılarındaydı. İlk defa Küçük Asya deyimi bu topraklar için kullanıldı. Romalılar doğuya doğru yayıldıkça, Küçük Asya deyiminin anlattığı alan da genişledi. Roma İmparatorluğunun

Tarih Anadolu Selçuklu Devleti Bayrağı

Anadolu Selçuklu Devletinin Zayıflaması ve Yıkılışı

0

Anadolu Selçuklu Devletinin zayıflama dönemi ve yıkılışı, yıkılış sebepleri ile ilgili bilgi. Anadolu Selçuklu Devletinin Zayıflaması ve Yıkılışı 1219-1236 yılları arasında hüküm süren Alaettin Keykubat ölmeden önce küçük oğlunu veliaht ilan etmişti. Fakat büyük oğlu II. Gıyesettin Keyhüsrev buna itiraz edip zorla tahta çıktı, kardeşleriyle üvey annesini öldürttü. II. Gıyasettin Keyhüsrev babasına hiç benzemiyordu. Kötü

Tarih

Anadolu Selçuklu Devletinin Genişleme Devri

0

Anadolu Selçuklu Devletinin Genişleme Devri (1204-1243) yılları arasına denk gelir. Anadolu Selçuklu Devletinin gelişme devri hakkında bilgi. Anadolu Selçuklu Devletinin Genişleme Devri 1 — Kuruluş Devri (1077-1204), 2 — Genişleme Devri (1204-1243), 3 — Zayıflama Devri ve Yıkılışı (1243-1308). 1204-1211 yılları arasında hüküm süren I. Gıyasettin Keyhüsrev devrinde devletin sınırları Akdeniz’e kadar ulaştı. Bu sıralarda

Tarih Anadolu Selçuklu Devleti Bayrağı

Anadolu Selçuklu Devleti’nin Kuruluşu

0

Anadolu Selçuklu Devleti kim tarafından, nerede ve ne zaman kurulmuştur? Anadolu Selçuklu Devletinin Kuruluşu hakkında Bilgi. ANADOLU SELÇUKLU DEVLETİ Oğuz Türkleri’nin Anadolu’yu aldıktan sonra kurdukları büyük bir Türk devletidir. Anadolu Selçuklu Devleti 1077 yılında 1308 yılına kadar sürmüştür. Anadolu Selçukluları tarihi şu üç devreye ayrılır: 1 — Kuruluş Devri (1077-1204), 2 — Genişleme Devri (1204-1243),

Bilgi Dünyası Kubadabad Sarayı

Anadolu Selçuklu Dönemi Sivil Mimari Eserleri

0

Anadolu Selçuklu Devleti döneminde yapılmış olan sivil mimari eserleri ve bu eserlerin listesinin yer aldığı sayfamız. Anadolu Selçuklu Dönemi Sivil Mimari Eserleri 1. Saray ve Köşkler Kubadiye ve Kubadabat Sarayı, Alaiye Sarayı, Haydar Bey Köşkü, Hızır İlyas Köşkü. 2. Kervansaraylar ♦ Anadolu’da yapıyan ilk kervansaray II. Kılıçarslan zamanında tamamlanan Aksaray – Kayseri yolu üzerindeki Alay

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Devletinde Toprak Yönetimi, Ekonomik ve Sosyal Hayat

0

Anadolu Selçuklu Devletinde toprak yönetimi ile birlikte ekonomik ve sosyal hayat ile ilgili bilgiler terimler ve kısa açıklamalarının yer aldığı sayfamız. Anadolu Selçuklu Devletinde Toprak Yönetimi, Ekonomik ve Sosyal Hayat Toprak Yönetimi Anadolu Selçuklu Devleti’nde devlete ait olan topraklara mirî arazi denilirdi. Devlet, toprağın boş kalmaması için çeşitli tedbirler almış ve toprakları halkın kullanımına açmıştır.

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Devleti’nin Ordu Yapısı

0

Anadolu Selçuklu devletinin ordu yapısı teşkilatı nasıldı? Anadolu Selçuklu Devletinde ordunun bölümleri, isimleri ve kısaca açıklamalarının yer aldığı sayfamız. ♦ Anadolu Selçuklularındaki askeri teşkilat, Büyük Selçuklu Devleti ordusunun devamı durumundaydı. Fakat Anadolu Selçukluları deniz ticareti ve donanmaya verdikleri önemle Büyük Selçuklu Devleti’nden farklılık göstermiştir. Anadolu Selçuklu Devleti’nde ordu başlıca şu bölümden oluşuyordu: 1. Gulamân-ı Saray:

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Devletinde Devlet Yönetimi Nasıldı?

0

Anadolu Selçuklu devletinde devlet yönetimi nasıldı? Anadolu Selçuklu hükümdarlarının ünvanları, saray görevlileri ve idari birimler hakkında bilgiler * Anadolu Selçuklu Devleti birçok alanda Büyük Selçuklu Devleti’ni örnek almıştır. * Birçok Türk devletinde olduğu gibi “veraset sistemi” ve “kut anlayışı” devam etmiştir. * Şehzadeler melik unvanıyla çeşitli bölgelerde atabeylerin gözetiminde eğitilirdi. Bu uygulamadaki amaç ileride tahta

Bilgi Dünyası

Anadolunun İşgalinden Sonra Kurulan Yararlı ve Zararlı Cemiyetler

0

Milli Mücadele sırasında Anadolu’nun işgali sonrasında kurulan ve faaliyet gösteren yararlı ve zararlı cemiyetler ile ilgili bilgiler. Mondros Mütarekesi’nin imzalanması ülke üzerinde başlangıçta büyük bir ferahlık meydana getirmişti. 1911 yılından beri savaşın içinde olan Türk halkı bu durumdan umutlanmış ancak mütarekenin uygulanış şekli bu ümitleri kısa sürede ortadan kaldırmıştır. Anadolu’da devlet otoritesinin yokluğundan faydalanmak isteyenler

Bilgi Dünyası

Anadolu Türk Beylikleri Hangileridir?

0

Anadolu Selçuklu Devletinin dağılması sonrası serbest kalan ve Osmanlı Devletinin siyasi birliği kurmasına kadar hüküm süren Anadolu Beylikleri hangileridir? Anadolu Selçuklu Devletinin yıkılması üzerine serbest kalan Anadolu beylikleri bağımsızlıklarını ilan ettiler. Karamanoğulları XIII. yüzyılın ilk yarısındaMoğol istilası önünden kaçıp Anadoluya gelerek Ermenek, Karaman (Larende) ve Konya yörelerinde kurulmuştur. Kendilerini Anadolu Selçuklu Devletinin varisi sayarak Anadolu

Bilgi Dünyası

Bakır Çağı Kısaca Özellikleri ve Bilgi

0

Bakır çağı nedir? Bakır çağının genel olarak özellikleri nelerdir? Anadolu’da Bakır Çağı Medeniyeti ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Tarih öncesinde Madenler Devrinin ilk çağına «Bakır Çağı» denir. Taş Devrinin son çağı olan Cilâlı taş Çağı’ndan hemen sonra gelir. Bakırdan yapılmış eşyaların geniş ölçüde kullanılmaya başlanması, ayrıca bu eşyaların seri halinde imal edilmiş

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Devletinde Kültür ve Uygarlık

0

Anadolu Selçuklu devletinde devlet yönetimi, din, inanış, ekonomik hayat ve bilim- sanat hakkında maddeler halinde bilgilerin verildiği yazımız. 1. DEVLET YÖNETİMİ • Anadolu Selçuklularında devlet ve ülke yönetimi Büyük Selçuklulardaki gibiydi. Hukuk sistemi diğer Türk – İslam devletlerinde olduğu gibi Şer’î ve Örfî olmak üzere ikiye ayrılıyordu. • İlk başkenti İznik’ti. İznik’in I. Haçlı Seferinde

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Dönemi Haçlı Seferleri

0

Anadolu Selçuklu Döneminde gerçekleşen Haçlı Seferleri, savaşları ve o dönemler hakkında bilgilerin yer aldığı yazımız. HAÇLI SEFERLERİ 11. ve 12. Yüzyıllarda, Batılı Hristiyanlar tarafından Kutsal yerleri müslümanlardan almak amacıyla yapılmış olan büyük seferlere Haçlı Seferleri denir. Haçlı seferleri gerçekte dinsel görünüm altında yapılmış ekonomik savaşlardır. Nedenleri 1. Ortadoğu’da çıkan karışıklıklar yüzünden Kudüs ve çevresinin ziyaret

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Devleti Kuruluş Dönemi

0

Anadolu Selçuklu Devleti kuruluş ve yükseliş dönemlerine ilişkin maddeler halinde bilgilerin yer aldığı yazımız. ANADOLU SELÇUKLULARI DEVLETİ (1077 – 1308) Kuruluşu • Anadolu Selçuklu Devleti’nin kurucusu Süleymanşah’tır. • Süleymanşah, önce Konya çevresini ele geçirdi. Sonra Bizans’ın zayıf durumundan yararlanarak Marmara kıyılarına kadar ilerledi. • İznik’i alarak başkent yaptı (1057). • Hemen hiçbir karşı koymaya rastlamadan

Bilgi Dünyası

Anadolu’nun Fethi ve Türkleşmesi

0

Anadolu’nun Türkler tarafında fethi nasıl gerçekleşmiştir? Anadolunun Türkleşmesi esnasında Anadolu’da ilk kurulan beylikler hangileridir? ANADOLU’NUN FETHİ Anadolu’ya çeşitli dönemlerde; • Hunlar, • Sabir Türkleri, • Abbasilerin hizmetindeki Türkler akınlar yaptılar. • Bu akınların hiçbiri yerleşme amacı taşımıyordu. • Anadolu’ya yerleşerek burayı bir Türk vatanı haline getirenler Oğuzlar olmuştur. Oğuz Türklerinin Anadolu’ya yaptıkları akınlar Büyük Selçuklu

Bilgi Dünyası Ağrı Dağı

Doğu ve İç Anadolu Dağları Hakkında Bilgi

0

Ülkemizin doğu Anadolu ve İç Anadolu bölgelerinde kalan dağları ile ilgili olarak genel bilgilerin ve dağların isimlerinin verildiği yazımız. DOĞU ANADOLU DAĞLARI Yurudumuzun kuzey ve güney kıyıları boyunca uzanan dağların birbirine yaklaştığı kesimde bulunan Doğu Anadolu Bölgesi Türkiye’nin en yüksek bölgesidir. Burada yüzey şekilleri çok çeşitlidir. Yüksek yaylalar, batı-doğu doğrultusunda uzanan sıradağlar, bunlar arasına girmiş

Genel

Kuzey Anadolu Dağları Hakkında Bilgiler

0

Kuzey Anadolu Dağları ile ilgili olarak bilgiler. Kuzey Anadolu Dağlarının bölümleri ve hangi dağlardan oluştuğu ve dağların özellikleri hakkında bilgiler. Yurdumuzun kuzey kesiminde Karadeniz kıyısı boyunca bir şerit halinde uzanan dağlar Kuzey Anadolu Dağları’dır. Bu dağlar tek bir sıra halinde değildir, oluk biçimi çukur alanlarla birbirinden ayrılmış birkaç sıra meydana getirirler. Kıyı Dağları. — Kuzey

Atatürk

Mustafa Kemal Paşa’nın Anadolu’ya Çıkışı

0

Mustafa kemal Paşa’nın İstanbul’dan Samsun’a çıkışı ve sonrasında yaşanan olaylar hakkında bilgiler. Mustafa Kemal Anadolu’ya hangi görev ile ne zaman çıkmıştır? 16 Mayıs 1919, vakit akşam… Mustafa Kemal’e, bindiği geminin yolda batırılacağı bildirildi. Gemiyi, İstanbul’da bulunan düşmanlar batıracaklardı. Mustafa Kemal: — İstanbul’da kalıp hapis olmaktansa batıp boğulmayı görev sayarım, dedi. Bandırma adındaki gemiye bindiğinde, geminin

Bilgi Dünyası

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yüzey Şekilleri Nelerdir?

0

Güneydoğu Anadolu bölgesinin yüzey şekilleri ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı ve bu konuda temel bilgilerin verildiği yazımız. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Türkiye’nin yeryüzü şekilleri en silik olan bölgesidir. Bölge kuzeyden Güneydoğu Toroslar yayı ile kuşatılmıştır. Buradan başlayarak bölgenin güneyine doğru yükselti azalır, siyasi sınırlarımız yakınında 500 metreye kadar iner. Bu silik bölge içinde çevresine

Bilgi Dünyası

Güneydoğu Anadolu Bölgesi İklim ve Bitki Örtüsü

0

Güneydoğu Anadolu bölgesinin iklim ve bitki örtüsü nasıldır? Bölgenin iklim ve doğal bitki örtüsü ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde şiddetli bir kara iklimi hüküm sürer. Yalnız kuzeydeki dağların koruyucu etkisi dolayısı ile kışın soğuk Doğu Anadolu’daki kadar sert değildir. En soğuk olan ay ocak ortalaması 2 derecenin altına düşmez.

Bilgi Dünyası

Anadolu’da Akdağ İsimli Yerlerin Listesi

0

Anadolu’nun çeşitli muhtelif noktalarında yer alan Akdağ isimli tepe, dağa v.b. noktaların tam listesinin yer aldığı sayfamız. Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde bulunan birçok dağ ve tepelere Akdağ adı verilir. Bunlar şöyle sıralanabilir. 1 — Güney Anadolu bölgesinde, Antalya Körfezinin batısında, Teke yarımadasındaki Akdağ (3.086 m.) 2 — Ege bölgesinde, Büyük Menderes nehrinin yukarısında ve Çivril’in doğusunda

Bilgi Dünyası Anadolu Selçuklu Devleti Haritası

Anadolu Selçuklu Devleti Konu Özeti

0

Anadolu Selçuklu Devleti’nin kuruluşu, gelişmesi , büyümesi, yaptığı savaşlar, haçlı seferleri ve yıkılışı ile ilgili genel bilgiler ve konuların kısa özetleri Selçukluların Anadolu’yu almasından sonra, burada Anadolu Selçuklu Devleti kuruldu. Bu devlet 1077’den 1308’e kadar 231 yıl sürmüştür. 1074 yılında Büyük Selçuklu Hükümdarı Alp Arslan’ın oğlu Melikşah, amcasının oğlu Kutalmışoğlu Süleyman Bey’i, Anadolu’da Kızılırmak’ın batısında

Gezi

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi Eserleri

2

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi kuruluşu ve müzede yer alan tarihi eserler ile ilgili bilgiler. Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Anadolu’nun çeşitli yörelerinde yapılmış kazılarda ele geçen eserlerin sergilendiği müzedir. 1923’te Atatürk’ün Ankara’da bir Hitit müzesi kurulmasını istemesi üzerine kuruldu. Milli Eğitim Bakanlığı, Kurşunlu Han ile Mahmut Paşa Bedesteni’ni Vakıflar’dan satın alarak gerekli onarım ve düzenlemeleri yaptırdıktan

Bilgi Dünyası

Anadolu Beylerbeyliği Hakkında Bilgi

0

Osmanlı’da ki yönetim birimlerinden birisi olan Anadolu Beylerbeyliği ya da Anadolu Eyaleti ile ilgili bilgiler. Anadolu Beylerbeyliği (Eyaleti), Osmanlı devlet örgütünde, Batı Anadolu Bölgesi’ni içine alan yönetim birimi. Anadolu Eyaleti, Rumeli Eyaleti’nden sonra kurulmuş olup Anadolu Eyaleti adıyla da anılır. 1393’te kurulan eyaletin ilk beylerbeyi Kara Timurtaş Paşa’dır. Merkezi önceleri Ankara iken, daha sonra, Fatih

Bilgi Dünyası

Paflagonya Nerededir?

0

Anadolu’da bulunan Paflagonya hakkında kısa bilgi.Paflagonya tam olarak nerededir ve tarihi bölge hakkında bilgi Paflagonya, Anadolu’da, Karadeniz kıyısında tarihsel bölgeye verilen isimdir. Bitinya, Pontos ve Galatya bölgeleri arasında kalan Paflagonya’nın doğusunda Kızılırmak (eski Halys), batısında Filyos Çayı (Billaios) uzanır. Paflagonlar Anadolu’nun en eski halklarından biridir. Hitit Devleti’ nin yıkılmasından sonra bir süre Friglerin egemenliği altında

Bilgi Dünyası

Türkler’de Ev Hakkında Bilgi

0

Eski Türklerde ve Anadolu’da Türk evleri hakkında bilgi. Orta Asya Türkleri evlerini çoğunlukla kerpiçten yaparlardı. Taşı bol olan bölgelerde ise kerpiç yerine taş kullanılırdı. Türkler’in daha sonra, Anadolu’da yaptıkları evlerde Orta Asya ev biçimleri görülmekle beraber, iklim şartlarının değişikliği de göz önüne alınıyordu. Böylece, zamanla Orta Asya etkileri tamamen kayboldu ve Anadolu evleri meydana geldi.

Bilgi Dünyası

Sahipataoğulları Beyliği Hakkında Bilgi

0

Sahipataoğulları Beyliği ne zaman ve nerede kurulmuştur? Sahipataoğulları Beyliği’nin tarihçesi, hakkında bilgi. Sahipataoğulları; Anadolu Türk beyliğidir (1275-1341). Anadolu Selçuklu ve Veziri Sahip Ata Fahrettin’in oğulları ve torunlarınca kuruldu. Afyon ve çevresinde egemenlik kurdu. Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılışına yakın devlet yönetiminde etkin rol oynayan Sahip Ata, Sultan II. Gıyasettin Keyhüsrev’den Afyonkarahisar, Ladik (Denizli) ve Honaz’ı tımar

Bilgi Dünyası

Anadolu Medeniyetleri

0

Anadolu’da yaşamış medeniyetler hangileridir, Anadolu’nun tarihçesi, eskiden günümüze kadar kurulmuş medeniyetler hakkında bilgi. Özellikle yirminci yüzyılda yapılan araştırmalar sonunda Anadolu’nun dünyanın en eski yerleşme bölgelerinden biri olduğu en eski medeniyetlerin burada kurulduğu meydana çıkmıştır. Yapılan arkeoloji çalışmaları sonunda Anadolu’da Milattan binlerce yıl öncesine kadar yaşayanlarla bunların medeniyet seviyeleri tespit edilmiş bulunmaktadır. Elde edilen bilgileri aşağıda