Browsing: anayasa

İnkılap Tarihi 1924 Anayasasının Özellikleri ve Değişiklikleri

1924 Anayasasının Özellikleri

0

1924 anayasası nedir? 1924 anayasasının özellikleri nelerdir? 1924 anayasasında ne gibi değişiklikler yapılmıştır, hakkında bilgi. 1924 ANAYASASI ♦Sert bir anayasadır. ♦Devletin şeklini cumhuriyet olarak tanımlayan 1. maddenin değiştirilmeyeceği hatta değiştirilmesinin teklif bile edilemeyeceği hükme bağlanmıştır. ♦Çoğunlukçu demokrasi anlayışı benimsenmiştir. ♦Yargı yetkisinin bağımsız mahkemeler tarafından kullanacağı düzenlenmiştir. ♦Tabii Hak anlayışını kabul etmiştir. Buna göre her Türk

Atatürk Anayasa

Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar ve Açıklamaları

0

Mustafa Kemal Atatürk’ün hukuk alanında yaptığı devrimler, inkılaplar nelerdir? Bu inkılapların tarihleri, açıklamaları ve nedenleri. HUKUK ALANINDA YAPILAN DEVRİMLER (İNKILAPLAR) 1921 ANAYASASI 1921 Anayasası’nda yer alan “Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir” İfadesiyle egemenliği koşulsuz olarak Türk ulusuna veren ilk anayasamızdır. Bu anayasa ile millet ilk defa yönetimde tek başına söz sahibi oldu. Bu Anayasamızda yasama, yürütme

Bilgi Dünyası Anayasa

Anayasalarla İlgili İlkler

0

Türkiye Cumhuriyeti’nin kullandığı anayasaların ilkleri nelerdir? KPSS ders notları, anayasaların ilkleri, maddeler halinde. ANAYASALARLA İLGİLİ “İLK”LER ♦ Yerel yönetimlerin ilk kez düzenlendiği anayasa ⇒ 1921 Anayasası ♦ İlk ve tek yumuşak anayasamız ⇒ 1921 Anayasası ♦ Yönetim şeklinin cumhuriyet olarak belirtildiği ilk anayasa ⇒ 1921 Anayasası ♦ Yeni Türk Devleti’nin ilk anayasası ⇒ 1921 Anayasası ♦

Bilgi Dünyası

Anayasa Mahkemesi Nedir? Görev ve Yetkileri Nelerdir?

0

Anayasa Mahkemesi nedir? Anayasa Mahkemesinin özellikleri, görev ve yetkileri nelerdir? Anayasa Mahkemesi hakkında bilgi. ANAYASA MAHKEMESİ Anayasa Mahkemesi onyedi üyeden kurulur. Üyelerinin görev süresi 12 yıldır. Bir kimse iki defa üye seçilmez. Üyeler 65 yaşını doldurunca emekliye ayrılırlar. Bu üyelerden 14’ü Cumurbaşkanı, 3’ü TBMM’ce seçilir. Görev ve Yetkileri a. Anayasa Mahkemesi, kanunların, kanun hükmünde kararnamelerin

Bilgi Dünyası Anayasa

Anayasanın Değiştirilmesi Nasıl Olur?

0

Anayasa değişikliği nasıl gerçekleşir, kaç milletvekili gereklidir? Anayasanın değiştirilmesi şeması, KPSS konusu anlatımı. Anayasanın Değiştirilmesi Anayasanın değiştirilmesi, TBMM üye tamsayısının en az 1/3’i tarafından yazıyla teklif edilebilir. Teklifler Genel Kurulda 2 defa görüşülür. Değişiklik önerisinin, Meclis üye tamsayısının en az 3/5 çoğunluğun gizli oyu ile kabul edilmesi gerekir. Anayasa değişikliği teklifi, 3/5 ile 2/3 arasında

Bilgi Dünyası Anayasa

1961 Anayasasının Özellikleri

0

1961 anayasası nedir? 1961 anayasasının özellikleri nelerdir? 1961 anayasasında ne gibi değişiklikler yapılmıştır, hakkında bilgi. 1961 ANAYASASI ♦1961 Anayasası temel hak ve özgürlükler alanında geniş bir düzenlemeye gitmiştir. ♦Yasaların anayasaya uygunluğunun denetimini sağlamak amacıyla Anayasa Mahkemesi kurulmuştur. ♦Hakimler Yüksek Kurulu kurulmuştur. ♦1961 Anayasasına göre seçimler, serbest, eşit, gizli, tek dereceli ve genel oy ilkelerine göre

Haber

Anayasa Değişikliği Teklifi Tam Metni

0

Aralık 2016 içerisinde aylardır konuşulan Anayasa değişiklik metni meclise geldi. Aşağıda Anayasa Değişiklik tam metni yer almaktadır. Bir çok basın yayın kuruluşu Anayasa Değişilik metninden bahsetmesine rağmen bir türlü anaysa değişiklik maddelerinin en olduğunu tam metin ile göstermemektedir. Bu sebeple sitemizde bu anaysa değişiklik teklifinin tam metnini yayınlama kararı almış bulunmaktayız. ANAYASA DEĞİŞİKLİK TAM METNİ

Bilgi Dünyası

Teşkilât-ı Esasîye Kanunu Özellikleri

0

Cumhuriyetimizin ilk anayasası olma özelliğini taşıyan Teşkilât-ı Esasîye Kanunu ne zaman ilan ve kabul edildi. Teşkilât-ı Esasîye Kanunu özellikleri nelerdir? 24 Mayıs 1924’te de yeni bir «Teşkilât-ı Esasiye Kanunu» (Anayasa) yapıldı. Bu yeni Anayasa’nın en önemli tarafı, Atatürk’ün Cumhuriyet rejimini ölümsüz hale getirmiş olmasıdır. Anayasa’ya göre, Türkiye Devleti’nin bir cumhuriyet olduğuna dair olan 1. maddesinin

Bilgi Dünyası

Anayasa Nedir?

0

Anayasa nedir? Anayasa ne demektir? Anayasanın özellikleri, çeşitleri ve yapılışları itibari ile genel özelliklerinden bahseden yazımız. Devletin şeklini, yasama, yürütme ve yargılama erkleri ile vatandaşların haklarını düzenleyen temel kanundur. Her memlekette en önemli kanun olarak kabul edilmiş, yapılması, değiştirilmesi ayrı usullere bağlanarak üstünlüğü sağlanmıştır. Anayasalar yapılışları bakımından üç çeşittir: 1) Hükümdarlar tarafından bağışlananlar; 2) Hükümdarlarla

Bilgi Dünyası

Anayasa Nedir? Anayasanın Tarihi

0

Anayasa nedir? Anayasaların ne gibi özellikleri vardır ve toplumlar Anayasaya neden ihtiyaç duyarlar? Anayasa, bir devletin yasama, yürütme ve yargı biçimlerini belirleyen, devletin örgütlenişini ve örgütlerin işleyişini, yurttaşların hak ve özgürlüklerini düzenleyen temel yasalardır. Batı’da Constitution diye adlandırılan bu bütünlük, geniş anlamıyla bir toplumun, toplum bilimsel ve tarihsel açıdan temel yapısını anlatır. Dar anlamda ise,