Browsing: anlayışı

Tarih

Osmanlı Devletinde Eğitim Anlayışı

0

Osmanlı Devletinin eğitim anlayışı ve eğitim politikaları nasıldı? İlk ve orta öğretim ile yüksek öğretim hakkında bilgiler. A. Askerlerin Eğitimi En önemli askerî eğitim kurumu Acemioğlanlar Ocağı ve Yeniçeri Ocağı’ydı. Acemioğlanlar Ocağı’nda devşirme çocuklar eğitiliyordu. Buradaki çocuklardan zeki ve yetenekli olanlar Enderun Mektebi’ne alınıyordu. Tophane, kılıçhane, tüfekhane bölümleri bir nevî askerî sanat okuluydu. Enderun Mektebi’nde

Atatürk Atatürk ve Laiklik

Atatürk’ün Laiklik Anlayışı Kısaca

0

Atatürk’ün Laiklik Anlayışı nasıldır? Atatürk’ün Laiklik Anlayışı’nın maddeler halinde kısaca özeti, hakkında bilgi. Atatürk’ün Laiklik Anlayışı Atatürk’ün laiklik anlayışını şu şekilde özetlemek mümkündür: ► Atatürk’e göre laiklik dinsizlik olarak tanımlanamaz. Bu konuda birçok açıklamada bulunmuştur. Örneğin, bir sözünde şöyle demiştir: “Laiklik asla dinsizlik olmadığı gibi sahte dindarlık ve büyücülükle mücadele kapısını açtığı için gerçek dindarlığın

Atatürk Atatürk ve Din

Atatürk’ün Din Anlayışı

0

Atatürk’ün din anlayışı nasıldı? Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi din hizmetleri, Atatürk ve din öğretimi hakkında bilgi. ATATÜRK VE DİN Atatürk’e göre din vazgeçilmez bir kurumdur. Ona göre, “Din vardır ve gereklidir, dinsiz bir milletin devamına imkân yoktur.” Atatürk’e göre din insan ile Yaratıcı’sı arasındaki ilişkidir. “Din vicdan meselesidir, herkes vicdanının sesine uymakta serbesttir. Herkes ibadetini

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Devletinde Devlet Yönetimi Nasıldı?

0

Anadolu Selçuklu devletinde devlet yönetimi nasıldı? Anadolu Selçuklu hükümdarlarının ünvanları, saray görevlileri ve idari birimler hakkında bilgiler * Anadolu Selçuklu Devleti birçok alanda Büyük Selçuklu Devleti’ni örnek almıştır. * Birçok Türk devletinde olduğu gibi “veraset sistemi” ve “kut anlayışı” devam etmiştir. * Şehzadeler melik unvanıyla çeşitli bölgelerde atabeylerin gözetiminde eğitilirdi. Bu uygulamadaki amaç ileride tahta

Din

İslam Hikmetinde Bilgi Anlayışı

0

Hüccet’ul-İslam İmam Gazali (k.s.)’nin Bilgi Anlayışı “İslâm’ın delili” ya da kanıtı anlamına gelen “Huccet’ul- İslâm” lakabıyla tanınan İmam Gazâlî (d.l058/ö.llll) bilgi meselesine yaklaşırken önemli gördüğü ve açıklığa kavuşturması gerektiğine inandığı bazı temel noktalar vardır. Bunlar: Bilgi için güvenilir ve sağlam bir metod bulmak; bilgiye bir sınır tayin etmek; aklı yine kendisiyle eleştirmek; verdiği hükümlerin ve

İnkılap Tarihi Atatürk ve Laiklik

Laikliği Doğuran Nedenler

0

Laikliği doğuran nedenler nelerdir? Laik devlet nedir ve neden gerekli olmuştur? Laikliğin nedenleri hakkında bilgi. Laikliği Doğuran Nedenler Fransızcadan dilimize geçmiş olan laiklik Yunanca ‘Laikos’ sözcüğünden türemiştir. Terim olarak ise, din ve devlet işlerinin birbirlerinde ayrı olarak yürütülmesidir. Laiklik Avrupa’da Hristiyan din adamlarının oluşturduğu ve hayatın her alanına uyguladığı aşırı baskının ve şiddetin kurumsal egemenliğine

Bilgi Dünyası Platon (Eflatun)

Platon’un Devlet Anlayışı Nedir?

0

Platon’un cumhuriyet ve devlet anlayışı nasıldır? Ünlü filozof Platon’a göre devlet ve devlet anlayışı nasıl olmalıdır? PLATON, hak ve hukuk ilkelerine uygun ideal bir devlet yaratmak emelindeydi. Bu, öyle bir devlet olacaktı ki, ünlü filozof Sokrates gibileri, öldürmek şöyle dursun, baş tacı edip kral mevkiine oturtulacaktı. Yeni yetişecek nesillerin üstünlüğünü bağlayabilmek için en iyi erkeklerle

Bilgi Dünyası

Osmanlılarda Devlet Anlayışı

0

Osmanlı kültür ve uygarlığı kapsamında Osmanlılarda devlet anlayışı ve yönetimi ile ilgili bilgiler Osmanlı Devleti’nde yönetim sisteminin oluşmasındaki başlıca etkenler şunlardır: ✓ Eski Türk gelenekleri ✓ İslam dininin kuralları ✓ Ele geçirilen topraklardaki ulusların devlet ve yönetim anlayışları Osmanlı Devleti’nden önceki Türk devletlerinde genel olarak eski Türk devlet geleneklerinde yer alan, ‘Ülke hükümdar ailesinin ortak

Bilgi Dünyası

Canlıcılık Nedir?

0

Canlıcılık (animizm) nedir? Canlıcılığın özellikleri, felsefesi, anlayışı, hakkında bilgi. Canlıcılık (Animizm); her şeye ruhların egemen olduğuna, bu nedenle de tüm olayları ruhların yönettiğine inanan görüştür. Metafiziksel anlamda canlıcılık, ruhu yaşamanın ilkesi olarak kabul eder. Böylece bir ruh hem düşünsel, hem de organik yaşamın özünde yer alır ve onları yönlendirip biçimlendirir. Felsefe tarihinde ilkin Thales‘ te

Bilgi Dünyası

Selçuklularda Devlet Yönetimi

7

Selçuklularda devletin yapısı, teşkilatlanması, yönetim şekli nasıldır? Selçuklularda devlet anlayışı hakkında bilgi. Selçuklular devlet kurmadan önce, eski gelenek ve törelere bağlı bir ulustular. İslam dinini kabul ettikten sonra, yönetsel bir ikilemin içine sürüklendilerse de eski töre ve yönetim biçimlerini uygulamanın yanı sıra İslami bir anlayışla, ülke yönetimini örgütlemede, başarılı oldular. Bu konuda, Abbasiler, Karahanlılar ve