Browsing: antik kenti

Gezi

Notion Antik Kenti Nerededir? Notion Hakkında Bilgi

0

Notion Antik Kenti Nerededir? Notion Antik Kenti’nin konumu, tarihi, özellikleri nelerdir? Notion Antik Kenti hakkında bilgi Notion Antik Kenti Notion, Batı Anadolu’da, İonya bölgesinde antik kenttir. Urla Yarımadasının güney kıyısında, İzmir’e 50 km’lik bir uzaklıkta yer alır. Burada ilk kazıyı 1904’te Müze-i Hümayun adına Theodor Makridi Bey yapmıştı. 1913’te Fransız bilim adamlarından R. Demangel ve

Bilgi Dünyası Patara Antik Kenti

Patara Antik Kenti Nerededir? Hakkında Bilgi

0

Patara Antik Kenti nerededir? Patara Antik Kenti’nin tarihçesi, özellikleri nelerdir? Patara plajı nerededir, hakkında bilgi. Patara Antik Kenti Patara, Güneybatı Anadolu’da, Likya bölgesinde antik kenttir. Teke Yarımadasında, Kalkan’ın 15 km kadar batısındadır. 1988’de burada Fahri Işık başkanlığında kazılara başlanmıştır. Likya’nın metropolis olarak nitelenen altı büyük kentinden biridir. Likya dili ile yazılmış yazıtlarda Pttara olarak geçer.

Bilgi Dünyası

Nippur Şehri Hakkında Bilgi

0

Nippur antik kenti nerededir? Nippur şehrinin özelliği, tarihçesi, içindeki tapınaklar hakkında bilgi. Nippur Nippur; Irak’ın güneydoğu kesiminde antik kenttir. Bir devlet merkezi olmamakla birlikte, Mezopotamya’nın dinsel yaşamında belirleyici bir rol oynamıştır. Sümer efsanelerine göre Tanrı Enlil (Akad dilinde Bel) bu kentte yaşamıştı. Nippur’da toplanan tanrılar meclisinin kararlarını insanlara bildiren Enlil, aynı zamanda gücün de temsilcisiydi.

Bilgi Dünyası

İassos Nerededir? Hakkında Bilgi

0

İassos nerededir? İassos Antik Kentinin konumu, tarihçesi, özellikleri, mimarisi, resimleri, kalıntıları hakkında bilgi. İASSOS İassos, İasos olarak da yazılır, asîn kale ve asin kurİn olarak da bilinir, Güllük Körfezindeki Güllük Koyunda güneye doğru çıkıntı yapan küçük bir yarımadada, bugünkü Kıyıkışlacık kasabasının yanında Karya kenti. Adı, Güllük Körfezinin Antik Çağdaki adından gelir. Burada kazılara 1960’ta Doro

Bilgi Dünyası

İsauria Antik Kenti Hakkında Bilgi

0

İsauria antik kenti nerededir? İsauria’nın tarihçesi, özellikleri, bölgede yaşamış olan medeniyetler, kalıntılar ve eserler hakkında bilgi. İsauria İsaurya, İsauria olarak da yazılır, Orta Anadolu’da antik bölgedir. Doğudan ve kuzeyden Likaonya, batıdan Pisidya, güneyden de Kilikya ve Pamfilya bölgeleriyle çevrilidir. Günümüzde yaklaşık olarak Konya ve Karaman illerinin güneybatı, Antalya ilininse kuzeydoğu uç kesimlerini kaplar. İsaurya çevresi

Gezi

Efes Antik Kenti Hakkında Bilgi

0

Efes antik kenti nerededir? Efes antik kentinin tarihçesi, Efes’te bulunan başlıca eserler, tarihi yapıtlar ve özellikleri hakkında bilgi. EFES EFES Batı Anadolu’da eski bir İyon şehridir. O çağlarda «Ephesus» adını taşıyan bu şehrin yıkıntıları İzmir’in Selçuk ilçesinin 3 km. batısındadır. Şehir Panayır (Prion) Dağı’nın yamaçlarında kurulmuştu. Yunanlı yazarlara göre bu şehrin ilk sakinleri «Amazonlar» dır.

Bilgi Dünyası

Mari Antik Kenti Hakkında Bilgi

0

Suriye’de bulunan tarihi M.Ö. 3000’li yıllara dayanan Mari antik kenti hakkında bilgi Mari, Suriye’de eski kent. Günümüzde Suriye-Irak sınırı yakınlarında, Orta Fırat kıyısında Tel Hariri ören yeri. İÖ yaklaşık 3000’den başlayarak önem kazandı. Birçok hanedanın yönetim merkezi ve Sümer ülkesiyle Akdeniz arasında önemli bir kent konumundaydı. 193 3’ten başlayarak yapılan kazılarda yaklaşık 100×600 m’lik kent

Bilgi Dünyası

Phaselis Antik Kenti Hakkında Bilgi

0

Phaselis Antik Kenti nerededir? Phaselis Antik Kenti’nin özellikleri, tarihçesi, tarihteki yeri, kalıntıları hakkında bilgi. Phaselis Antik Kenti; Anadolu’da Likya Bölgesi’nde antik kenttir. Günümüzde Antalya’ nın 45 km güneybatısında, deniz kıyısında Tekirova. İÖ 7. yüzyılda Rodoslu kolonistler tarafından kurulan kent, sonraki yüzyıllarda Likya doğu kıyısının başlıca limanı oldu. Topraklarının ormanla kaplı oluşu ve tarıma elverişli alan

Bilgi Dünyası

Sart (Sardis – Sardes) Harabeleri Hakkında Bilgi

0

Sart (Sardes) Nerededir? Sart Antik kentinin tarihçesi, yaşayan medeniyet, tarihi eserleri, Sardes tarihi hakkında bilgi. Sart (Sardis – Sardes) Antik Kenti: Lidya Krallığı’nın başkentidir. Manisa İli’nin Salihli İlçesi sınırlan içinde yer alır. Tarihi: İÖ 1300’lerde kurulduğu saptanan kent, 1200’lerde yakılıp yıkıldı. Herodotos’un bildirildiğine göre, Troya Savaşı’ndan sonra kendilerine yeni yerleşme alanları arayan Yunanlılardan bir kol,