Browsing: antik

Tarih Pınara Antik Kenti

Pınara Antik Kenti Tarihi

0

Pınara Antik Kenti nerededir? Pınara antik kenti tarihi ve genel özellikleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız. Pınara Antik Kenti Tarihi Pınara, Anadolu’nun güneybatı kesiminde, Likya bölgesinde antik kent. Fethiye-Kaş karayoluna 5 km uzaklıkta, Fethiye’nin Eşen bucağına bağlı Minare köyü yakınlarındadır. Likya diliyle yazılmış yazıtlarda adı Pinale olarak geçen kenti Ksanthos’tan gelen koloniciler kurmuşlardır. Tarihi

Gezi Phigalia

Phigalia Antik Kenti Nerededir? Phigalia hakkında Bilgi

0

Phigalia antik Yunan kenti nerededir? Phigalia antik kenti ile ilgili genel ve tarihi bilgilerin yer aldığı sayfamız. Phigalia Antik Kenti Nerededir? Phigalia hakkında Bilgi Phigalia, phigaleia ya da phialia olarak da bilinir, Arkadia’nın güneybatısında, Neda Irmağı kıyısında Eski Yunan kenti. Apollon Epikourios Tapınağı da buradadır. 2. yüzyılda yaşayan Yunanlı coğrafyacı Pausanias bu yapıyı Tegea’daki Artemis

Gezi Faselis (Phaselis) Antik Kenti

Faselis (Phaselis) Antik Kenti Hakkında Bilgi

0

Faselis (Phaselis) antik kenti hakkında bilgi. Antalya Kemer yakınlarında bulunan Faselis (Phaselis) antik kenti ile ilgili genel bilgiler. Faselis (Phaselis) Antik Kenti Hakkında Bilgi Faselis (Phaselis), Anadolu’nun güneybatı kesiminde, Likya bölgesinde antik kent. Antalya-Finike sahil yolu kenarında, Antalya’ya 50 km uzaklıktadır. 1980-81’de Antalya Bölge Müzesi müdürlüğünce, 1982-84 arasında da Cevdet Bayburtluoğlu yönetiminde kazılmıştır. M.Ö. 691’de

Gezi Petra Antik Kenti

Petra Antik Kenti Hakkında Bilgi

0

Petra antik kenti nerededir? Petra antik kentinin tarihi ve genel özellikleri hakkında bilgilerin yer aldığı sayfamız. Petra Antik Kenti Hakkında Bilgi Petra, Arapça betra. Helenistik ve Roma dönemlerinde Nebatilerin başkenti olan ve günümüzde Ürdün’deki Maan ilinin (muhafaza) sınırları içinde kalan antik kent. Musa Vadisinin doğu-batı doğrultusunda boydan boya kestiği bir seki üzerinde kurulmuştu. Vadi kırmızı

Gezi Pessinus Antik Kenti

Pessinus Antik Kenti Nerede?

0

Pessinus anti kenti nerededir? Pessinus antik kentinin tarihi ve Pessinus antik kentinin genel özellikleri hakkında bilgiler. Pessinus Antik Kenti Nerede? Pessinus, günümüzde BALLIHİSAR. Orta Anadolu’da, önceleri Frigya, daha sonraları da Galatya bölgesinin sınırları içinde kalan antik kent. Ankara-Eskişehir-Afyonkarahisar karayolunda Sivrihisar kavşağının 14 km güneyindedir. Burada 1967’de Belçikalı arkeolog Pierre Lamberchts başkanlığında kazı yapılmıştır. Antik Çağda

Tarih Persepolis Antik Kenti - İran

Persepolis Antik Kenti Tarihi

0

Persepolis antik kent nerededir? Persepolis kenti tarihi ve kentin genel özellikleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız. Persepolis Antik Kenti Tarihi Persepolis, Eski Farsça parsa, İran’da Ahameniş krallarının eski başkenti. İran’ın güneybatı kesiminde, Fars ilindeki (ostan) Şiraz kentinin 51 km kuzeydoğusunda, Sivan (Pulvar) Irmağının Kur Irmağı ile birleştiği yerde bulunur. Ele geçen yazıtlara göre., kentin

Tarih Pi-Ramesses

Antik Pi-Ramesses Kenti Hakkında Bilgi

0

Antik Mısır döneminde başkent olarak kullanılan bir şehir olan Antik Pi-Ramesses kenti ve tarihi ile ilgili bilgiler. Pi-Ramesses, pi ramesse olarak da bilinir, Kitabı Mukaddes’te raamses. bugün kantir, hatana ya da tel eddebaa. 15., 19. Ve 20. sülaleler dönemlerindeki Eski Mısır başkenti. Kahire’nin 100 km kadar kuzeydoğusunda, Nil Deltasındadır. Eski Krallık döneminde kurulduğu sanılan Per

Tarih Parilia (Antik Roma Festivali)

Parilia (Antik Roma Festivali)

0

Parilia (Antik Roma Festivali) ile ilgili bilgi. Romalıların her yıl 21 Nisan’da kulamış olduğu antik Parilia şenliği hakkında bilgi. Parilia (Antik Roma Festivali) Parilia, Eski Roma’da, hayvan sürülerinin koruyucusu Pales onuruna her yıl 21 Nisan’da kutlanan şenlik. Temelde çobanlar, hayvanlar ve ahırlar için bir arınma töreni niteliğindeydi. Önceleri kralın, daha sonra başrahibin (pontifex maximus) yönetiminde

Bilgi Dünyası

Muğla’nın Tarihi Yerleri Hakkında Bilgi

0

Muğla’da bulunan tarihi yerler, antik şehirler, ören yerleri nelerdir? Muğla’nın tarihi yerleri, eserleri hakkında bilgi. Muğla’nın Tarihi Yerleri Stratonikeia İç Karia kentlerinden biri olan Stratonikeia, Yatağan ilçesinin, Eskihisar Mahallesi’nde yer almaktadır. Bilimsel kazılar 1977 yılında başlamış ve devam etmektedir. Kentte görülebilecek yapılar arasında sur duvarı, anıtsal çeşme ile birlikte kent kapısı, kapının devamında sütunlu cadde,

Bilgi Dünyası

Eski Roma’da İnsula Nedir?

0

Antik Çağda Eski Roma’da insula nedir? İnsula yapıların özellikleri nelerdir? İnsulanın tarihçesi, hakkında bilgi. İnsula İnsula (Latincede “ada”), geniş anlamıyla ızgara planlı Antik Çağ kentlerinde her yanı yolla çevrili yapı adası; dar anlamıyla Eski Roma kentlerinde bir yapı adasını dolduran ve tek bir yapıdan ya da bitişik yapılardan oluşan blok. Daha çok, arsa fiyatlarının yüksek

Sanatsal Çalışmalar

Frederick Catherwood Çizimleri / Resimleri

0

Frederick Catherwood isimli İngiliz-Amerikan mimar, sanatçı, mühendis ve kaşif ve aynı zamanda antik Maya uygarlığı ile ilgili çizimleri ile ünlüdür. Frederick Catherwood’un keşif gezilerindeki gözlemleri ve hayal gücünü birleştirip ortaya koyduğu çizimler hala ilgi çekmeye devam etmektedir.

Bilgi Dünyası

UR Antik Kenti Hakkında Bilgi

0

Günümüzde ırak sınırları içerisinde yer alan Mezopotamya’nın önemli antik kentlerinden UR ile ilgili olarak genel bilgilerin verildiği sayfamız. Mezopotamya’da eski bir Sümer şehridir. Ur (yahut Uru), Fırat nehrinin eskiden denize döküldüğü yerde olduğu için gemilerin giriş ve çıkışına elverişli idi. Yüklü gemiler buradan Basra Körfezi’ne çıkarak Hint Okyanusu’na geçerdi. Yıkıntılarından anlaşıldığına göre, Ur, oldukça büyük

Bilgi Dünyası Tanrıça İsis

Eski Mısır Tansırısı İsis Hakkında Bilgi

0

Antik Mısır uygarlığında en büyük tanrıça olarak kabul edilen İSİS ile ilgili olarak mitolojik bilgilerin yer aldığı yazımız. Eski Mısırlılar’ın en büyük tanrıçasıdır. Tabiat ve üreme tanrısı iken sonradan bütün tanrıçalar İsis’e benzetildi. Bir bakıma İsis, tanrılar tanrıçası sayılıyordu. Mısır mitolojisine göre İsis, büyük güneş tanrısı Osiris’in hem kardeşi, hem de eşiydi. İkisi de Gök

Bilgi Dünyası

Tarihte Çin

0

Dünyanın hem en eski medeniyetlerinden hem de en eski ülkelerinden birisi olan Çin tarihi ile ilgili bilgiler. Tarihte Çin Ülkenin bulunduğu yer, bütün dönemler boyunca Çin tarihine etki yapmıştır. Bir defa, verimli vadiler, uçsuz-bucaksız alüvyonlu ovalar, «lös» lü toprak, uygun iklim bu bölgede yüksek bîr medeniyetin kurulmasına yetecek şartların başında geliyordu. Bu gibi şartlar Çin’i büyük

Bilgi Dünyası

Eski Yunanlılar Hakkında Bilgiler

0

Eski Yunanlıların hayatı, yaşamı, devletleri, ve savaşları ile ilgili bilgiler. Eski Yunanlıların kültür ve yaşam biçimleri ve özellikleri nelerdir? Yakın Doğu’nun büyük Sümerler, Asurlular, Fenikeliler gibi devletleri M.Ö. V. yüzyıldan başlayarak birer birer ortadan kalktığı sıralarda, batıda, bugünkü Yunanistan’la onu çevreleyen adalarda, Ege kıyılarında Yunanlılar (Grekler) yeni bir millet olarak ortaya çıktılar. Eski Yunanistan’ın tarihi

Bilgi Dünyası Mısır Piramitleri

Eski Mısır Tarihi

0

Büyük bir medeniyet kurmuş olan Eski Mısır tarihi ve dönemleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. Mısır, üzerinde çok eski çağlardan beri insanların yerleşmiş, medeniyet kurmuş oldukları bir ülkedir. Mısır denince akla ilk önce Eski Mısır gelir, çünkü bu ülke, Mezopotamya ile birlikte ilk, medeniyetin kurulduğu yerdir. Nil vadisi, tarihin binlerce yıl süren en devamlı

Bilgi Dünyası

Truva Antik Kenti Hakkında Bilgi

1

Çanakkale’de yer alan Truva Antik kenti ile ilgili detaylı bilgiler ve kültür katları hakkında bilgiler TROYA (TRUVA) TROİA, İLİON, Lat. İlium. Anadolu’da Çanakkale’ye 18 km uzaklıkta antik kent, bugün Hisarlık Homeros’un ünlü destanlarının biri olan İlyada bu kent çevresinde on yıl süren savaşları konu edinir, ikinci destan Odysseia kahramanlarından birinin dönüş yolculuğunu işler. Homeros’un destanlarına

Bilgi Dünyası

Gordion Antik Kenti Rivayetleri

0

Anadolu’da yer alan antik bir kent olan Gordion Antik Kenti ile ilgili kısa bilgi ve kent hakkındaki rivayetler / hikayeler. Anadolu’da tarihi bir şehirdir. Eski çağlarda Frigya diye adlandırılan, şimdiki Konya, Ankara ve Kütahya illerinin bazı bölümlerinden meydana gelmiş olan bir krallığın başkentiydi. Gordion’un Galatya sınırında, Sakarya nehri üzerinde olduğu tahmin ediliyor. „ Rivayete göre,

Bilgi Dünyası

Mısır Tarihi (Antik Çağdan Günümüze)

1

Mısır’ın yaklaşık 7000 yıllık tarihine kısa ve özetsel bir bakış. Antik çağlardan günümüze Mısır tarihi. Erken Tarih. İÖ 3110’da Yukarı Mısır’ın kralı, I. Sülale’den Menesidi, Aşağı Mısır’ı ele geçererek topraklan birleştirdi. Devletin başkenti de Menfis Kenti oldu. I. ve II. Sülelelere ilişkin bilgiler çok azdır. Erken Krallık. III. Sülalenin kralı Djoser, Sakhara’da ilk büyük piramidi

Gezi

Delphi Antik Kenti Hakkında Bilgi

0

Yunanistan’da yer alan antik Delphi (Delphoi) antik kenti ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. DELPHOİ (DELPHİ, DELFİ, DELFOİ), Eski Yunanistan’da Phokis Bölgesi’nde kent. Parnossos Dağı’nın güneybatısında yer alır. Eski Yunan’da kutsal bir alan ve ünlü bir kehanet ocağıydı. Delphoi kâhininin Yunanlıların politika, din ve kültür tarihinde önemli bir yeri vardı. Bu kâhin, eski töreleri

Gezi

Limyra Antik Kenti Hakkında Bilgi

0

Antalya’nın Fenike ilçesinde yer alan Limyra antik kenti ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. LİMYRA, Antalya İli Fenike İlçesi’ nin 6 km kuzeyinde bulunan eski yerleşme alanıdır. Kalıntıları günümüze oldukça sağlam bir biçimde ulaşmıştır. Tocak Dağı’nın eteklerinde yer alan akropol, kuzeyde bir iç kale, güneyde ise üçgen biçiminde genişleyen bir aşağı kale biçimindedir. Aşağı

İlginç Bilgiler Mısır Piramitleri

Piramitler Hakkında Kısa Bilgi

0

Dünyanın yedi harikasından birisi olan Antik Mısır Piramitleri ile ilgili kısa ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. PİRAMİTLER, Eski Mısır’ın anıtsal mezar biçimlerine verilen isimdir. Mısır’ın erken çağlarında kullanılarak basit, dikdörtgen kerpiç yapılar olan mastabalar zamanla gelişerek daha karışık biçimler aldılar. Dış duvarlarda düzenlemeler ve zaman zaman da taş kaplamalar görülür. 3. Sülale’nin ilk kralı

Bilgi Dünyası

Persepolis Antik Kenti Hakkında Bilgi

0

Pers kültürünü en iyi yansıtan şehirlerden birisi olan Persepolis antik kenti ile ilgili genel bilgiler. PERSEPOLİS (PARSA), Pers İmparatorluğu’nun Akhamenidler dönemi (İ.Ö 550-330) başkentlerinden en ünlüsü. Güneydoğu İran’da, İsfahan ve Şiraz kentleri arasında, Şiraz’ın yaklaşık 65 km kuzeydoğusunda yer alır. Ören yerindeki kazılar 1930-1940 arasında yapıldı. Günümüze gelebilen kalıntılarıyla Ön Asya’nın en iyi korunabilmiş eski

Bilgi Dünyası

Knidos Hakkında Bilgi

0

Günümüzde Datça sınırları içerisinde yer alan Antik Knidos kenti hakkında bilgi. Knidos tarihi. Reşadiye Yarımadasının ucunda Datça ilçesi sınırları içindeki Tekir Burnu’nda eski bir yerleşmedir. Karya Bölgesi’nin Halikarnassos’tan (Bodrum) sonra en önemli kentidir. Knidos’u Peleponnesos’tan gelen Dorlar kurdular. Herodotos’a göre ise kentin kurucuları Sparta’dan gelen kolonistlerdir. Anadolu’nun Persler tarafından işgal edilmesine kadar bağımsız ve güçlü