Browsing: Antlaşmalar

İnkılap Tarihi Balkan Savaşı Haritası

2. Balkan Savaşı Sonunda İmzalanan Antlaşmalar Hangileridir?

5

İkinci Balkan Savaşı Sonuçları, savaş sonunda yapılan antlaşmalar, 2. Balkan Savaşının sonuçları nelerdir? 2. Balkan Savaşı ile ilgili bilgi. 2. Balkan Savaşı Sonucunda Yapılan Antlaşmalar 1-Bükreş Antlaşması (10 Ağustos 1913): Balkan devletleri arasında yapıldı. Madde ve açıklamaları Bulgaristan I. Balkan Savaşı’nda aldığı toprakların büyük bir kısmını kaybetti. Bükreş Antlaşması Balkanlarda huzuru sağlayamadı. Bu antlaşmaya Osmanlı

Tarih I. Ahmet

1. Ahmet Dönemi Siyasi Olayları

0

1. Ahmet dönemindeki önemli olaylar nelerdir? 1. Ahmet dönemi dış politika, savaşlar ve önemli antlaşmalar. Zitvatoruk Antlaşması sebepleri ve sonuçları I. AHMET DÖNEMİNİN SİYASİ OLAYLARI Kuyucu Murat Paşanın desteği ile 14 yaşında tahta çıkan I. Ahmet tarihte ekber ve erşed sistemini getirmesiyle bilinmektedir. Ekber ve Erşed Sistemi: Hanedan üyelerinin en yaşlı ve en akıllısının başa

İnkılap Tarihi II. Balkan Savaşı'ndan sonra osmanlı Devleti'nin sınırları.

Balkan Savaşlarının Nedenleri ve Sonuçları

2

I. ve II. Balkan Savaşlarının nedenleri, sonuçları ile bu savaşlar sebebi ile yapılan antlaşmalar ve olaylar hakkında maddeler halinde bilgilerin yer aldığı yazımız. BALKAN SAVAŞLARI (1912-1913) Nedenleri 1. Berlin Antlaşması (1878) Osmanlı Devleti’ni önemli ölçüde Balkanlar’dan uzaklaştırmıştı. Bununla birlikte Balkanlar’da paylaşım mücadelesi durmadı. Devletler, birbirlerinin aleyhine topraklarını genişletme çabalarına hız verdiler. 2. Sırbistan, Bulgaristan’a bırakılan

Tarih Hünkar İskelesi Antlaşması

Hünkar İskelesi Antlaşması Önemi

0

Hünkar İskelesi Antlaşması ne zaman, kimler arasında gerçekleşmiştir? Hünkar İskelesi Antlaşması önemi, maddeleri hakkında bilgi. Hünkar İskelesi Antlaşmasının Önemi Hünkar İskelesi Antlaşması; Osmanlı Devleti ile Rusya arasında, İstanbul’da Hünkâr İskelesi Köşkü’nde imzalanan antlaşmadır (8 Temmuz 1833). Mehmet Ali Paşa’nın Suriye ile Filistin’e gönderdiği oğlu İbrahim Paşa, 21 Aralık 1832’de İskenderun yakınlarındaki Beylan Boğazı’nda, Ağa Hüseyin

Bilgi Dünyası Birinci Dünya Savaşı Propaganda Haritaları

I. Dünya Savaşını Sona Erdiren Antlaşmalar

0

Birinci Dünya Savaşını sona erdiren antlaşmalar hangileridir? Hangi antlaşma ne zaman ve kimler ile hangi maddeler kabul edilerek imzalandı. 1. Versay (Versailles) Antlaşması (28 Haziran 1919) Anlaşma Devletleri’yle Almanya arasında imzalandı. Almanya, bütün denizaşırı topraklarından vazgeçti. Bu topraklarda Milletler Cemiyeti’nin denetimi altında “mandat” sistemi kuruldu. Almanya’nın askeri gücü kısıtlandı. Savaş gemilerine el konulduğu gibi, denizaltı

Bilgi Dünyası II. Mahmut

II. Mahmut Dönemi

0

II. Mahmut döneminde gerçekleşen siyasal olaylar, yenilik çabaları, savaşlar ile ilgili olarak maddeler halinde bilgi veren yazımız. II. MAHMUT DÖNEMİNİN SİYASAL OLAYLARI (1808-1839) Senedi İttifak (1808) II. Mahmut döneminin ilk önemli olayı Sened-i İttifak’tır. Sened-i ittifak, ayânlarla padişah arasında imzalanmıştır. Asıl nedeni, merkezî otoritenin çok zayıflamış olması ve ayanlara söz geçiremeyecek hale gelmesidir. Özellikleri a.

Bilgi Dünyası

Birinci Dünya Savaşı’nda Sonra İmzalanan Antlaşmalar

0

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra hangi antlaşmalar imzalanmıştır? Antlaşmaların tarihleri, maddeleri ve önemleri hakkında bilgi. Birinci Dünya Savaşı’nda Sonra İmzalanan Antlaşmalar Versay Antlaşması (28 Haziran 1919) ✓ Almanya ile İtilaf Devletleri arasında imzalandı. Almanya, Alsas Loren topraklarını Fransa’ya geri verdi. Almanya’nın bir kısım toprakları ve sömürgeleri İtilaf Devletleri arasında paylaştırıldı. ✓ Almanya’ya askeri, siyasi ve ekonomik

Bilgi Dünyası

Osmanlı Devleti’ni Paylaşmak İçin Yapılan Antlaşmalar

0

Osmanlı Devleti’ni paylaşmak için İtilaf devletlerinin yaptıkları gizli antlaşmalar nelerdir? Gizli anlaşmaların sonuçları ve özetleri. OSMANLI DEVLETİ’Nİ PAYLAŞMA TASARILARI (GİZLİ ANTLAŞMALAR) Gizli Antlaşmaların Nedenleri İtilaf Devletleri kendi aralarında imzaladıkları antlaşmalarla; ✓ Savaş sonrasında ortaya çıkacak anlaşmazlıkları gidermeyi, ✓ Osmanlı ülkesindeki farklı milletlerin ayaklanmasını sağlamayı, ✓ Bazı tarafsız devletlerin itilaf Devletleri yanında savaşa katılmasını sağlamayı, Savaştan

Bilgi Dünyası

4. Mehmet Dönemi Siyasi Olayları

2

4. Mehmet dönemindeki, Köprülüler dönemli olaylar nelerdir? 4. Mehmet dönemi dış politika, savaşlar, antlaşmalar ve gelişmeler. IV. MEHMET DÖNEMİNİN SİYASİ OLAYLARI 1640 – 1648 yılları arasında tahta çıkan I. İbrahim döneminde iktidar ve makam mücadeleleri bir çok isyanın çıkmasına sebep oldu. Sultan İbrahim döneminde yirmidört yıl devam edecek Osmanlı – Venedik savaşları yeniden başladı. Yeniçerilerin

Bilgi Dünyası

4. Murat Dönemi Siyasi Olayları

0

4. Murat dönemindeki önemli olaylar nelerdir? 4. Murat dönemi dış politika, savaşlar, antlaşmalar ve gelişmeler. IV. MURAT DÖNEMİNİN SİYASİ OLAYLARI II. Osman öldürülünce Yeniçeriler I. Mustafa‘yı tekrar tahta çıkardılar. Sağlık sorunlarının devam etmesi devlet düzeninin bozulmasına sebep oldu. Bunun üzerine I. Mustafa tahttan indirilerek yerine IV. Murat getirildi. IV. Murat’ın çocukluk döneminde daha çok annesi

Bilgi Dünyası

2. Osman (Genç Osman) Dönemi Siyasi Olayları

0

2. Osman (Genç Osman) dönemindeki önemli olaylar nelerdir? 2. Osman (Genç Osman) dönemi dış politika, savaşlar, antlaşmalar ve gelişmeler. 2. OSMAN (GENÇ OSMAN) DÖNEMİNİN SİYASİ OLAYLARI I. Ahmet’in ölümüyle kardeşi I. Mustata tahta çıkmış ise de sağlık sorunlarından dolayı şehülislam ve devlet adamlarının desteğini alan II. Osman I. Mustafa’nın yerine tahta çıktı (1618). Genç yaşta

Bilgi Dünyası

3. Mehmet Dönemi Siyasi Olayları

0

3. Mehmet dönemindeki önemli olaylar nelerdir? 3. Mehmet dönemi dış politika, savaşlar, antlaşmalar ve gelişmeler. III. MEHMET DÖNEMİNİN SİYASİ OLAYLARI (1595- 1603) Osmanlı Devleti’nde son kez sancak beyliği yapan III. Mehmet babasının ölümüyle 1595 yılında tahta çıktı. Avusturya Savaşları III. Mehmet Osmanlı – Avusturya savaşlarının devam ettiği esnada tahta çıktı. Savaşlar da kısmen başarısız olan

Bilgi Dünyası

3. Murat Dönemi Siyasi Olayları

1

3. Murat dönemindeki önemli olaylar nelerdir? 3. Murat dönemi dış politika, savaşlar, antlaşmalar ve gelişmeler. III. MURAT DÖNEMİNİN SİYASİ OLAYLARI (1574-1595) Babası II. Selim’in ölümü üzerine tahta çıkan III. Murat, Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa‘nın görevine devam etmesini istedi. Sokullu Mehmet Paşa bu göreve ölünceye kadar devam etti. Sokullu Mehmet Paşa: • Kanuni Sultan Süleyman •

Bilgi Dünyası

17. Yüzyıl Osmanlı Siyasi Tarihi

0

17. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin siyasi tarihi, dış ilişkiler, yapılan savaşlar, antlaşmalar ve sonuçları hakkında bilgi. XVII. YÜZYILDAKİ OSMANLI DEVLETİ SİYASİ OLAYLAR Osmanlı Devleti XVII. yüzyılda kendisinin Avrupa’dan üstün olduğunu düşündüğü için sınırlarını genişletme politikasına devam etmiştir. Bu dönemde İran, Avusturya, Lehistan, Venedik ve Rusya ile uzun süren mücadelelere girişmiştir. Bu savaşlarda eskisi kadar güçlü olunmamasının