Browsing: Arabistan

Bilgi Dünyası

İslamiyet Öncesi Arabistan

0

İslamiyetten önce Arabistan, Arap yarımadasında durum nasıldı? İslamiyetten önce Arabistanda siyasi yapı, inançlar, toplumsal ve ekonomik yapı hakkında bilgi. İSLAMİYET ÖNCESİ ARABİSTAN CAHİLİYE DEVRİ Arabistan Yarımadası coğrafi olarak üç bölgeden oluşmuştur: Kuzey Arabistan, hayvancılığın geliştiği; Hicaz, ticaretin yapıldığı, Yemen ise tarımla uğraşılan bölgeydi. SİYASİ YAPI Kuzeyde; Gassani, Nebati, Tedmürlü Devleti; Güney’de Main, Seba ve Himyeri

Din

Hz Muhammed’in (s.a.v) Doğduğu Ortam Hakkında Bilgi

0

Hz. Muhammed (s.a.v)’in doğduğu ortam çevre ve dönem hakkında genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Arabistan’da aile ve sosyal durum ve dini durum nasıldı? İdari, Sosyal ve Dini Durum İslamiyet’ten önce dünyanın hiçbir kıtasında huzur ve sükûn, güven ve emniyet asayişi kalmamıştı. Avrupa Kıtası’nda İspanya, Güney Fransa, Anglo-Saksonlar, İskandinavyalılar, Norveçliler, Danimarkalılar bulundukları yerlerden çok uzak bölgelerdeki

Bilgi Dünyası

Arabistan Yarımadası Coğrafi Özellikleri

0

Hem İslamiyetin doğuş yeri olması açısından hem de petrol yatakları bakımından dünyanın en önemli bölgelerinden birisi olan Arabistan Yarımadası hakkında coğrafi bilgiler. ARABİSTAN YARIMADASI, Güneybatı Asya’da yarımada. Yüzölçümü 2.590.000 kilometrekare, uzunluğu (Kızıldeniz boyunca) 1.930 km, en geniş yeri (Yemen Cumhuriyeti-Kuzeydoğu Umman Arası) 2.090 km. Kuzey-güney doğrultusunda 12°- 32° kuzey, 35°- 60° doğu boylamları arasındadır. Kuzeyden

Bilgi Dünyası

Arabistan Çölü Hakkında Bilgi

0

Oldukça geniş bir alana yayılmış olan Arabistan Çölü bölgesi ile ilgili coğrafi ve genel bilgilerin yer aldığı yazımız. ARABİSTAN ÇÖLÜ, Kuzeydoğu Afrika’da, Doğu Mısır’da, Nil Irmağı ile Kızıldeniz arasında, güneydoğudan Sudan’a kadar uzanan çöllük bölgeye verilen isimdir. Adını, Arabistan’a olan yakınlığı ya da Mısır’a ilk gelen göçebe Arapların yurdu olmasından alan çölün bir adı da

Bilgi Dünyası

Arabistan Tarihi

0

Arabistan’ın bilinen en eski tarihinden birinci dünya savaşının sonuna kadar ki dönemi hakkında genel bilgiler. Arabistan tarihi. Arabistan tarihi hakkındaki bilgiler İslamlıktan önce ve sonraki devirlere ait olmak üzere iki kısma ayrılır. Milattan önce ve tarihi kesin olarak bilinmeyen bir devirde Güney Arabistan’da Main Krallığı kurulmuştur. Bu konuda ele geçirilen yazıtlar M.Ö. VII. yüzyıla kadar

Bilgi Dünyası

Arabistan’ın Coğrafi Özellikleri

0

Arabistan bölgesinin ya da Arabistan yarımadasının genel coğrafi özellikleri ile ilgili bilgiler. Arabistan, Asya’nın güney-batısında bir yarımadadır. Kuzeydoğuda Basra Körfezi ve Umman Körfezi, güneyde Umman Denizi, batıda Kızıldeniz ve Akabe körfeziyle sınırlanmıştır. Kuzeybatıda Süveyş Kanalı ile Afrika’dan ayrılır. Suudi Arabistan ve Kuveyt’in kuzey sınırı, ve ya Basra Körfezi ile Süveyş Körfezi’nin kuzeyinden geçen 30° kuzey

Bilgi Dünyası

İslamiyetten Önce Arap Yarımadası

0

İslamiyetten önce Arap Yarımadasındaki durum nasıldır? Hicaz bölgesi, Ortadoğunun siyasi durumu hakkında bilgi. İslamiyetten Önce Arap Yarımadası Arapların tarih sahnesine çıktıkları bölge Arabistantır. Arap yarımadasının doğusunda İran körfezi, batısında Kızıldeniz, Güneyi’nde Aden Körfezi ve Umman denizi, Kuzeyinde Suriye ve Filisten çölleri bulunur. Arap yarımadasında tarım yapılabilecek verimli topraklar güneyde Yemen’dedir. Orta kısmı çöllerle kaplıdır. İslamiyetten

Bilgi Dünyası

Suudi Arabistan Tarihi

0

Arabistan yarımadasının en büyük ve en zengin devleti Suudi Arabistan’ın tarihi hakkında bilgi 18. yüzyılda İslâm dini içinde başlatılan yeni bir hareketin üyeleri, Arabistan’ı istilaya koyuldular. Bu hareket Muhammet Abdülvahap başkanlığında, Necit Bölgesi’nde gelişti. Vahabilik adını alan bu öğreti ilk zamanlarda olduğu gibi saf İslamlık inancına dönüşüm isteminde bulunuyordu. Vahabilik, kısa zamanda Müslümanlığın en bağnaz