Browsing: arap

Hayvanlar Alemi

Arap Atı Hakkında Bilgi

0

Arap atı ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Arap atının özellikleri nelerdir? Ülkemizde Arap atı nerelerde yetiştirilir? Arap Atı Hakkında Bilgi Arap atı, hızı, dayanıklılığı, güzelliği, zekası ve soyluluğu ile tanınan at soyu. Kökü çok eski tarihlere dayanan bu soy, çeşitli soydan atlar ile, özellikle İngiliz atları ile melezlenerek özelliklerini bugünkü soylara aktarmıştır.

Oyun

Arap Oyunu Nedir? Nasıl Oynanır?

0

Anadolu’da kırsal bölgelerde ve köylerde sıklıkla oynanan Arap Oyunu ile ilgili bilgiler. Arap Oyunu nasıl oynanır kuralları nelerdir? Arap oyunu, Anadolu’da çok yaygın bir seyirlik köylü oyunudur. Daha çok düğünlerde oynanır. Kadı oyunu, kalyoru, kasap gibi oyunlarla benzerlik gösterir. Oyuncuların sayısı oyuna eklenen ya da çıkarılan tiplere göre değişir. Arap Oyunu Nasıl Oynanır? Oyuncular el,

Bilgi Dünyası

Arap Lejyonu Nedir?

0

Ürdün’de 1921 yılında kurulan bir silahlı güç olan Arap Lejyonu kuruluşu amacı ve çalışmaları ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı sayfamız. Arap Lejyonu (el-Ceyşü’l-Arabi), İngiliz protektorası olan Ürdün’de İngiliz yarbay Frederick Gerard Peake’in 1921’de kurduğu polis gücüne verilen isimdir. Arap Lejyonunun amacı, Ürdün’de kabileler arası düzeni sağlamak ve köylüleri Bedevilere karşı korumaktı. Glubb Paşa adıyla

Bilgi Dünyası

Arap-İsrail Savaşları Sebepleri ve Sonuçları

0

Arap-İsrail Savaşları ile ilgili genel tarihi bilgiler. Arap- İsrail savaşlarının sebepleri ve sonuçları hakkında haritalı bilgiler. Arap-İsrail Savaşları, İsrail ile çeşitli Arap kuvvetleri arasındaki başlıca çarpışmalar. En önemlileri 1948-49, 1956, 1967, 1973 ve 1982 savaşlarıdır. İlk savaş, 14 Mayıs 1948’de İsrail Devleti’ nin ilanından hemen sonra çıktı. Mısır, Ürdün, Irak, Suriye ve Lübnan’dan gelen Arap

Bilgi Dünyası

Arap Birliği Nedir?

0

Arap Birliği ya da Arap Ligi nedir? Arap Birliği örgütü ne zaman ve hangi ülkeler tarafından kuruldu. Üye devlet sayısı ve listesi nedir? Arap Birliği (el-Camiatü’l-Arabiye), Arap Devletleri Birliği (el-Camiatü’l-Düvelü’l-Arabiye) olarak da bilinir, Ortadoğu’daki Arap ülkelerinin oluşturduğu bölgesel birliğin ismidir. 22 Mart 1945’te Kahire’de kuruldu. Kurucu üyeleri Mısır, Suriye, Lübnan, Irak, Transürdün (bugün kü Ürdün),

Bilgi Dünyası İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası

İslamiyet Öncesi Arap Yarımadası

0

İslamiyet Öncesi Arap Yarımadasında ki yaşam, siyasi ve sosyal durum ile din ve inanışlar hakkında bilgiler. 1. SİYASİ DURUM • Arap Yarımadası eski zamanlardan beri, Uzakdoğu ve Afrika ülkeleriyle Akdeniz ülkeleri arasındaki ticaret yolları üzerinde önemli bir konuma sahipti. • iklimi elverişli, toprakları verimli olduğu için Güney Arabistan daha hızlı bir gelişme içindeydi. Burada Mina,

Bilgi Dünyası

Orta Asya Türklerinin Çevre Kültürler İle İlişkileri

0

İlk kurulan Türk devletlerinin diğer çevre kültür ve devletler ile olan ilişkileri ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. 1. Türk – Çin İlişkileri • Türk topluluklarının en çok ilişkide bulundukları devlet Çin’di. • İlk dönemlerde, Çin topraklarına yapılan akınlar göçebe hayatın bir zorlamasıydı ve günlük ihtiyaçları gidermeye yönelikti, bir fetih hareketi değildi. Bunun dışında Türk-Çin

Bilgi Dünyası

Arap Müziği Hakkında Bilgi

0

Arap müziği ile ilgili hem dönemsel hem de genel bilgilerin, eserlerin ve sanatçıları hakkında bilgi içeren yazımız. Arabistan Yarımadası, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da yaşayan Arap ya da Araplaşmış ulusların müziğine Arap Müziği denilmektedir. İslâm Öncesi. Bu dönemde Orta Arabistan konar göçer kabilelerinin müziğiyle Yemen ve kuzeydeki Hira ve Gassan krallıkları yerleşik halklarının müzikleri arasında ayrılıklar

Bilgi Dünyası

Arap-İsrail Savaşları Hakkında Bilgi

0

Arap-İsrail savaşları neden gerçekleşmiştir. Arap-İsrail savaşlarının tarihleri, sebepleri ve genel olarak o dönemde yaşananlar ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. ARAP-İSRAİL SAVAŞLARI, Arap devletleriyle İsrail arasında 1948’de başlayarak aralıklı olarak süregelen savaşlar. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra, Balfour Deklarasyonu hükümlerini kendi dış politikasına bağlı olarak kabul eden İngiltere’nin de desteğiyle, Filistin’de 14 Mayıs 1948’de İsrail Devlet’i