Browsing: Aruz

Dil ve Edebiyat Şiirde Ölçü Çeşitleri ve Örnekleri

Şiirde Ölçü Çeşitleri ve Örnekleri

0

Şiirde ölçü nedir? Şiirde ölçü çeşitleri nelerdir, hece, aruz, serbest ölçü nedir, örneklerle açıklaması. Hece ölçüsü, aruz ölçüsü ve serbest ölçü. Şiirde Ölçü Şiirde dizeleri oluşturan hecelerin sayısının denkliğine ya da heceyi oluşturan seslerin uzunluk veya kısalığına göre bir düzen oluşturmasına ölçü denir. Edebiyatımızda iki ölçü (vezin) kullanılmıştır: Hece ölçüsü ve aruz ölçüsü. Bir de

Bilgi Dünyası edebiyat

Aruz Ölçüsünün Kuralları

0

Şiirin kimilerince en zor ölçülerinden birisi olan Aruz ölçüsünün sekiz kuralı ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Kural : 1 — Aruzda takti, mısranın sözcüklerine göre değil, hecelerine göre yapılır. Bir kalıba birden fazla sözcük rastlayabileceği gibi, kalıbın şekline göre sözcükler başlarından, ortalarından ve sonlarından bölünebilirler. Kural : 2 — Mısraların son heceleri

Bilgi Dünyası edebiyat

Aruz Ölçüsünde Ritim (İç Ahenk) Nedir?

0

Aruz ölçüsü ile yazılan şiirlerdeki ölçü sorunlarını yenebilmek için kullanılan yöntemlerden / kurallardan birisi olan ritim (iç ahenk) hakkında bilgiler. Aruzla yazılmış şiirlerin, aruz ölçüsünün karakterinden gelen musikiden, imale ve medlerden ahenk aldıkları bir gerçektir. Fakat Divan tarzı şiirlerdeki ritim, sadece bunlara dayanmaz. Üstün sanatçılar, şiirlerindeki ritmi, mısralarına yerleştirdikleri sözcüklerin düzeninden de sağlarlar. Çünkü sözcüklerin

Bilgi Dünyası edebiyat

Aruz Ölçüsünde Met (Kabartma) Nedir?

0

Aruz ölçüsü ile yazılan şiirlerdeki ölçü sorunlarını yenebilmek için kullanılan yöntemlerden / kurallardan birisi olan Met (Med = Kabartma) hakkında bilgiler. Meddin imaleyle karıştırılmaması gerektir. İmaleyi kavramak medde göre daha kolaydır. Aruzun en önemli sorunlarının başında Met gelir. İmale, aruzun kusurları arasındadır. Fakat met, ritim denen iç ahengi sağlayan bir seslendirme sanatıdır. Met, iki heceyi bir

Bilgi Dünyası edebiyat

Aruz Ölçüsünde İmale (Çekme , Uzatma) Nedir?

0

Aruz ölçüsü ile yazılan şiirlerdeki ölçü sorunlarını yenebilmek için kullanılan yöntemlerden / kurallardan birisi olan İmale (çekme, uzatma) hakkında bilgiler. Arap ve özellikle Fars dillerinde uzun heceli sözcük pek çoktur. Onun için aruz ölçüsüne yatkınlıkları vardır. Fakat Türkçe sözcüklerde uzun ve kısa hece diye bir sorun yoktur. Bu bakımdan eski şairlerimizin elinde, Türkçe, çok sıkıntı

Bilgi Dünyası edebiyat

Aruz Ölçüsünde Kasr (Kısaltma, İnceltme) Nedir?

0

Aruz ölçüsü ile yazılan şiirlerdeki ölçü sorunlarını yenebilmek için kullanılan yöntemlerden / kurallardan birisi olan Kasr (kısaltma, inceltme) hakkında bilgiler. Kasr, uzun bir heceyi hafifletmek, yani inceltmektir. Örneğin Şâh hecesinin şeh şeklinde, mâh hecesinin meh şeklinde söylenmeleri gibi. Kasr, iki türlüdür. Birisi sanatta hoş karşılanır, fakat ötekisi uygun görülmez. Örneğin Şahsüvar yerine Şehsüvar denmesi daha

Bilgi Dünyası edebiyat

Aruz Ölçüsünde Zihaf (Kısma) Nedir?

0

Aruz ölçüsü ile yazılan şiirlerdeki ölçü sorunlarını yenebilmek için kullanılan yöntemlerden / kurallardan birisi olan Zihaf (Kısma) hakkında bilgiler. Zihaf, imalenin tersidir. Arapça ve Farsça’daki uzun heceyi, ölçünün gerektirdiği yerde kısa hece gibi okumaya zihaf denir. Burada dikkat edilecek şey, imalenin Türkçe heceleri çekip uzattığı, zihafın ise Arapça ve Farsça heceleri kıstığıdır. Eski şairler zihafı

Bilgi Dünyası edebiyat

Aruz Ölçüsünde Vasl (Ulama) Nedir?

0

Aruz ölçüsü ile yazılan şiirlerdeki ölçü sorunlarını yenebilmek için kullanılan yöntemlerden / kurallardan birisi olan Vasl (ulama) hakkında bilgiler. Vasl (ulama), kapalı bir heceyi, açık hece durumuna getirmek için yapılır. Son hecesi ünsüzle (sessiz harfle) biten bir sözcük, kendinden sonraki ilk hecesi ünlüyle (sesli harfle) başlayan sözcüğe kendiliğinden bağlanır. Böylece iki sözcük arasında bir ses

Bilgi Dünyası

Aruz Ölçüsü Nedir? Aruz Kalıpları

0

Aruz nedir? Aruz ölçüsü kalıpları nelerdir? Aruz ve aruz ölçüsü hakkında bilgi. ARUZ, yüzyıllar boyunca Türk şiirinde kullanılan Arap nazım ölçüsüdür. Aruz vezni, Araplardan sonra önce İran edebiyatında kullanılmaya başlanmış, oradan da Türk edebiyatına geçmiştir. Aruz sözünün Araplar için özel bir önemi vardır. Çoğunlukla göçebe hayatı süren Arap halkının hayatında çadırın önemli bir rolü olagelmiştir.