Browsing: Aşık edebiyatı

Bilgi Dünyası

Halk Edebiyatı Destan Hakkında Bilgi

0

Din dışı Halk edebiyatı, Aşık edebiyatında Destan nedir? Destan özellikleri nelerdir? Destan örnekleri, hakkında bilgi. DESTAN : Halk edebiyatında bir nazım türü olan Destan, şekil bakımından Koşma’ya benzer. Hece ölçüsünün on birlik ve sekizlik kalıplarıyla yazılır. Destanın dörtlükleri koşmadaki gibi kafiyelenir. Fakat konu ve beste bakımından koşmanın bütün çeşitlerinden ayrılır. Bazı kitaplarda destanla koçaklama birbirine

Bilgi Dünyası

Varsağı Nedir?

0

Aşık edebiyatında Varsağı nedir? Varsağı özellikleri nelerdir? Varsağı örnekleri, hakkında bilgi. VARSAĞI : Varsağı, koşmaya benzeyen, fakat türkü cinsinden olan bir nazım türüdür. Bunun da semai, türkü gibi özel bir bestesi vardır. Daha çok güney bölgemizde ve Torosların kuzey eteklerine yerleşmiş bulunan Varsak Türkmenleri arasında yaşayan halk şairlerimizin meydana getirdikleri şiirler bu türün içine girer.

Bilgi Dünyası

Semai Hakkında Bilgi

0

Din dışı Halk edebiyatı, Aşık edebiyatında semai nedir? Semai özellikleri nelerdir? Semai örnekleri, hakkında bilgi. SEMAÎ Güzellemenin bir çeşidi de Semaidir. Semai de koşma gibi aşk ve tabiat güzellikleri üzerine dörtlüklerle söylenen, fakat ölçüsü (4 + 4 = 8) olan bir halk edebiyatı nazım şeklidir. Bunun dörtlük sayısı sınırlı değildir. Kafiyeleniş şekli koşmadaki gibidir. Özel

Bilgi Dünyası

Koşma Hakkında Bilgi

1

Din dışı Halk edebiyatı, Aşık edebiyatında koşma nedir? Hangi konularda yazılır, özellikleri, nelerdir? Koşma örnekleri, hakkında bilgi. KOŞMA : Koşma dörtlükle yazılır. En az üç, en fazla beş dörtlükten meydana gelir. Kafiyelenişi abab-cccb-dddb-eeeb-fffb şeklindedir. Son dörtlüğün mısralarından birinde şair kendi adını veya mahlasını söyler. Birinci dörtlüğün kafiyelenişi bazen değişiklik gösterebilir. Fakat genel olarak şemadaki gibidir.

Bilgi Dünyası

Edebiyatta Aşık Kime Denir?

0

Aşık nedir? Edebiyatta aşık kimler için kullanılır? Aşıkların özellikleri nelerdir? Aşıklar ile ilgili bilgi. Aşık; Kökü sevgi anlamında Arapça ışk, aşk’dan özne: Güzel ve çekici bir konuya bağlanan kişi anlamına gelir. Türk Halk Edebiyatı’nda saz çalarak doğaçtan (irticalen) şiir söyleyen, halk hikâyeleri anlatan sanatçıdır. Ayrıntılı bilgi için Aşık Edebiyatı Nedir? Özellikleri Nelerdir? Orta Asya dünyasında sığır

Bilgi Dünyası

Aşık Edebiyatı Nedir? Özellikleri Nelerdir?

0

Aşık Edebiyatı nedir? Aşık Edebiyatının oluşumu, gelişimi, özellikleri, Aşık Edebiyatı şairleri ve şiirleri ile ilgili bilgi. Aşık Edebiyatı Nedir? Özellikleri Nelerdir? Aşık Edebiyatı; 16. yüzyıldan bu yana çeşitli temsilcilerine rastlanan saz şairleri; bir yandan sözlü olarak şiir yaratıp söyleyen, bir yandan manzum-mensur halk hikâyelerinin anlatımında görev alan halk sanatçılarının sanatsal birikimine Âşık Edebiyatı denir. Yerine

Bilgi Dünyası

Aşık Edebiyatı Nedir? Aşık Edebiyatı Şairleri

0

Aşık edebiyatı nedir? Aşık edebiyatının şairleri, şiirleri ve özellikleri nelerdir? Aşık ve aşık edebiyatı ile ilgili bilgi. Türk halk edebiyatında, XV. yüzyıldan sonra şiirin ve nazım-nesir karışığı bir hikaye çeşidinin temsilcisi olan sanatçılar «âşık» diye adlanırlar. Bunların meydana getirdiği eserlerin bütününe de Aşık Edebiyatı denilir. Bu sanatçılara «halk şairi», «saz şairi» denildiği de olur. Aşıkları