Browsing: asya

Coğrafya Tanrı Dağları

Asya Kıtasında Yer Alan Dağların Özellikleri, Konumları ve Yükseklikleri

0

Asya’nın dağları. Asya kıtasında bulunan dağlar hangileridir? Asya kıtasındaki dağların özellikleri, konumları, yükseklikleri. Asya’daki dağların düğüm noktası Hindistan’ın kuzey-batısındaki Pamir Yaylasıdır. «Dünyanın Damı» denilen, bu bölge çeşitli dağlar ve vadiler zinciriyle örülmüştür. Burada en derin vadiler bile deniz seviyesinden 3.000 metreden daha yüksektedir. Vâdileri çevreleyen tepelerin denizden yüksekliği 6-7 bin metreyi geçer. Pamir’den ayrılan dağ

Coğrafya

Asya Kıtasının Jeolojik Yapısı

0

Asya kıtasının jeolojik yapısı, kıtayı oluşturan etken ve süreçler, toprakların oluşumu, dağ kıvrımları hakkında bilgi. Asya Kıtasının Jeolojik Yapısı KITAYI OLUŞTURAN ETKEN VE SÜREÇLER. Asya kıtasının bir bölümü Prekambriyen Zamandan (y. 4 milyar-570 milyon yıl önce) bu yana neredeyse hiç kıvrılma geçirmemiş olan pek çok platformdan oluşur. Kıtada Prekambriyen’den sonra oluşan ve jeosenklinallerin ortaya çıkmasına

Coğrafya Asya Fiziki Haritası

Asya Kıtası İklimi ve Bitki Örtüsü

0

Asya Kıtasının iklimi nasıldır? Asya kıtasında yetişen bitkiler, bitki örtüsü, kıtada yaşayan hayvanlar, Asya kıtası ile ilgili bilgi. Asya İklimi: Asya’da, kara ikliminin egemen olması, sıcaklık açısından mevsimlerle gündüz ve gece arasında büyük değişikliklerin görülmesine, yağışın sınırlı düzeyde kalmasına yol açar. Enlem yönünden, kutup havzasından ekvatora kadar çok geniş bir alan kaplayan ve yüzey şekilleri

Tarih Bilim Tarihi Taban Puanları

Bilim Tarihi

0

Bilim Tarihi hakkında kısa bilgi. Bilimin tarihçesi. Eski Yunan, Roma, Asya, Hint ve Arap toplumlarında bilim ve bilimin gelişmesi. Bilim Tarihi Bilim çevremizdeki doğal dünyanın sistematik incelenmesidir. Bilim gözlemler, etkileri ölçer ve nedenlerini bulmaya çalışır. Bilim bugün jeofizik, biyokimya ve oşinografi gibi çok farklı alanlara ayrılmıştır. Geçmişte bilim günlük yaşamın bir parçasıydı ya da din

Bilgi Dünyası Asya İklimi

Asya Kıtasının Tarihi

0

Tarih öncesi zamanlar, Antik Çağdan günümüze değin Asya kıtasının ve Asya ülkelerinin tarihi, tarihçesi ve yaşananlar hakkında bilgi. Asya Kıtasının Tarihi TARİHÖNCESİ. Son bilimsel bulgularla, Asya’nın tek başına insanlığın beşiği olduğu biçimindeki geleneksel kanının geçerliliğini yitirmiş olmasına karşın, insanoğlunun Asya’nın zengin ve değişken doğal ortamına uyum sağlamada gösterdiği evrim geniş bir ilgi konusu olmaya devam

Bilgi Dünyası

Asya Tipi Üretim Tarzı Nedir?

0

Asya Tipi Üretim Tarzı (ATÜT) Nedir? Asya Tipi üretim tarzı nasıldır, bu konudaki görüşler, tarihi, önemi hakkında bilgi. Asya Tipi Üretim Tarzı Asya tipi üretim tarzı (atüt) asya üretim tarzı (aut) olarak da bilinir, Karl Marx’a göre, ilkel komünal toplum biçiminden hemen sonra Asya’da baş gösteren ve çok uzun süre varlığını koruyan ilk sınıflı üretim

Bilgi Dünyası toprak

Asya Kıtası Toprak Tipleri

0

Asya kıtasında bulunan toprak tipleri nelerdir? Asya kıtasının toprak yapısı, orman kuşağı, çöl ve yarı çöl bölgeleri hakkında bilgi. Asya Kıtası Toprak Tipleri TOPRAK YAPISI. Asya’nın toprak yapısını iklim, topografya, hidroloji, organik yapı ve insanın ekonomik etkinlikleri belirler. Kıtanın doğu-batı ve kuzey-güney doğrultusunda büyük bir alana yayılmış olması, bölgelere göre değişik toprak yapılarına yol açmıştır.

Bilgi Dünyası İklim

Asya Kıtası İklim Özellikleri

0

Asya kıtasında görülen iklimler, iklim özellikleri nelerdir? Asya hava kütleleri ve rüzgarlar, topografyanın etkisi hakkında bilgi. Asya Kıtası İklim Özellikleri Hava kütleleri ve rüzgârlar. Asya’ nın olağanüstü büyüklüğünün yanında dağ engellerinin ve iç bölgelerdeki çöküntülerin çokluğu da, güneş ışıması, atmosfer dolaşımı ve bir bütün olarak iklim koşullarında büyük değişikliklere yol açmıştır. Geniş kara kütlelerine bağlı

Bilgi Dünyası

Asya Kıtasının Bölgeleri

0

Asya kıtasında bulunan bölgeler nelerdir? Asya’nın bölgeleri ve özellikleri nelerdir? Asya bölgeleri hakkında bilgi. Asya Kıtasının Bölgeleri ASYA’DAKİ BÖLGELER. Coğrafyacılar Asya’yı genellikle, herbiri çeşitli ülkeleri kapsayan bölgelere ayırırlar: 1) Kıtanın kuzeydoğu bölgesi ve Sibirya’yı içine alan Kuzey Asya; 2) Uzakdoğu’nun güneyindeki Sovyet toprakları, Asya’nın doğusundaki adalar, Kore ve Çin’in doğu-kuzeydoğu bölgelerini kapsayan Doğu Asya; 3)

Tarih Orta Asya ve Yakın Doğu'da Kurulan Devletler

Orta Asya ve Yakın Doğu’da Kurulan Devletler

0

Orta Asya ve Yakın Doğu’da hüküm sürmüş olan Memlüklüler, Moğol İmparatorluğu , Babür İmparatorluğu gibi devletler halinde kısa maddeler halinde bilgiler. Fatimiler (910-1171) Mısır’da Batınılık hareketi lideri Ubeydullah tarafından kurulmuştur. ► Fatimiler İslam dünyasında olumsuz bir rol oynadılar. ► Alamut kalesini üs edinerek Büyük Selçuklu Devletini çökerttiler. Abbasilerle mücadele ettiler. ► Bu nedenlerle Türklerin Haçlı

Bilgi Dünyası

Asya Kıtası Hakkında Ansiklopedik Bilgi

0

Asya kıtasının genel özellikleri, ülkeleri, coğrafi özellikleri, bitki örtüsü ve hayvanlar, tarihçesi, yaşam koşulları hakkında ansiklopedik bilgi. ASYA Asya dünyanın en büyük kıtasıdır. Dünya topraklarının % 30’u Asya Kıtası’nda yer almaktadır. Bunun yanı sıra toplam nüfusu, diğer bütün kıtaların toplam nüfusundan daha fazladır. TEMEL BİLGİLER Yüzölçümü: 3 1.764.000 kilometrekare Ülke sayısı: 48 En geniş ülke:

Bilgi Dünyası

Asya’da Konuşulan Diller

0

Asya’da konuşulan diller. Asya’da konuşulan diller bu dillere bağlı diyelikler ve Asya kıtası dilleri ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Çok büyük bir kıta olan Asya’da bu büyüklükle oranlı olarak çok çeşitli kavimlerin yaşaması konuşulan dil ve diyeleklerin de çok çeşitli olmasına yol açmıştır. Yalnız Hindistan Yarımadası’nda 200 dil konuşulmaktadır. Bir tek Çin

Genel

İslamiyetin Doğuşu Sırasında Dünyanın Genel Durumu

1

İslamiyetin doğuşu esnasında dünyanın genel durumu nasıldı? Asya, Avrupa ve Afrika kıtasında islamiyetin doğuşu döneminde ki siyasi durum hakkında bilgiler. 1. ASYA İslamiyetin doğuşu sırasında “Dünya” kavramı sadece Eski Dünya denilen üç kıtayı anlatıyordu. Çünkü o dönemde; Amerika ve Avustralya kıtaları ile burada yaşayanların varlığı bilinmiyordu. A- SİYASÎ DURUM Bizans • Yakın Doğu’daki önemli devletlerdendi.

Bilgi Dünyası

Selenga Irmağı Nerededir?

0

Asya’da bulunan Selenga Irmağı hakkında kısa bilgi. Selenga Irmağı, Orta-kuzey Asya’da ırmak. Uzunluğu 1.024 km, akaçlama havzası 447.000 km2. Moğolistan Cumhuriyeti’nin batısında Ulyasutay yakınlarında, İder ve Muren ırmaklarının birleşmesiyle doğar, doğu doğrultusunda akar. Rusya sınırı yakınında Kyahta’nın tam batısında sağdan Orhon Irmağı’nı alarak Buryat Özerk Cumhuriyeti’ne geçer. Cumhuriyet topraklarını kuzey doğrultusunda aşar. Ulan-Dede’de batıya kıvrılır,

Bilgi Dünyası

Asya Kıtası’nda Dinler

0

Asya kıtasında ki dinler ve din dağılımı ile Asya kıtasında ki din tarihi hakkında kısa bilgi. Eski uygarlıkların ve bunlardan doğan dinlerin beşiği olan Asya’nın, dinler tarihinde Kudüs, Mekke, Benares gibi kutsal kentleriyle özel bir yeri vardır. Musevilik, Hıristiyanlık, İslamiyet, Hinduizm ve Budizm gibi büyük dinlerle etkin bir toplumsal felsefe olan Konfüçyüsçülük, üç önemli uygarlığın

Bilgi Dünyası

Asya’nın Nehirleri

0

Asya Kıtasında bulunan nehirler hangileridir? Asya’daki nehirlerin konumları, döküldükleri denizler, uzunlukları, özellikleri hakkında bilgi. Nehirler Asya’nın hayatında önemli bir rol oynar. Ahalinin çoğu nehirlerin çevresinde toplanmıştır. Kıtanın büyük bir kısmında yaşayanlar için nehir doğrudan doğruya hayat demektir. Asya’da, kıtayı çevreleyen her üç denize de akan nehirler vardır. Kuzey Buz Denizine akan en önemli nehirler Obi,

Bilgi Dünyası

Asya Kıtası Doğal Kaynakları

0

Asya kıtasında bulunan doğal kaynaklar, yer altı kaynakları nelerdir? Asya kıtası ülkelerindeki ticaret hakkında bilgi. Asya Kıtası Doğal Kaynakları Asya ülkeleri, doğal kaynaklar açısından oldukça zengindir. Kömür üretiminde Çin (800 milyon ton), eski SSCB ülkeleri (500 milyon ton), Hindistan (160 milyon ton) Güney Kore (25 milyon ton), Japonya (16 milyon ton), önde gelir. Ancak Japonya’nın

Bilgi Dünyası

Asya Kıtası’nda Endüstri

0

Asya kıtası ülkelerindeki endüstrinin gelişimi, özellikleri, Asya’daki sanayileşme ve endüstri ile ilgili bilgi. Asya Kıtası’nda Endüstri Asya Kıtası’nda Endüstri; İkinci Dünya Savaşı öncesinde gerçek anlamıyla endüstrileşmiş tek ülke Japonya iken, günümüzde çok sayıda Asya ülkesi, ileri bir endüstri kurma konusunda bilinçli bir çaba içindedir. Rusya Asyası, Çin ve Hindistan gibi büyük ülkeler çağdaş bir endüstri oluştururken

Bilgi Dünyası

Asya Kıtası’nda Konuşulan Diller

1

Asya kıtasında hangi diller konuşulmaktadır? Kıtada bulunan ülkelerin dillerin, dillerin tarihleri özellikleri, dil aileleri. Asya Kıtası’nda Konuşulan Diller Kuzey ve Orta Asya dilleri, Ural-Altay dil ailesindendir. Başlıcaları Türkiye’ de konuşulan Türkiye Türkçesi; Azeri, Kırım, Türkmen lehçeleri gibi Türkçenin çeşitlemeleri, Moğolca, Mançuca, Tunguzca ve Sibirya dilleridir. Hint-Avrupa dil ailesinin en doğu kolunu oluşturan Hint-Avrupa (Ari) dil

Bilgi Dünyası

Asya Kıtası Toplum Yapısı ve Kültürler

0

Asya kıtasında yaşayan toplumların yapısı, yaşam şekilleri, Asya kıtanda yaşayan insanların ve toplumun özellikleri. Asya, dünyanın en kalabalık kıtasıdır. Dünya nüfusunun yaklaşık % 58′ini barındırır. Ekonomilerinin çağdaşlaştırılması ve yaşam düzeyinin yükseltilmesi için bazı devletlerin harcadığı yoğun çabaların nüfus artışında payı vardır. Öte yandan kimi ülkelerde sağlık hizmetlerinin gelişmesi ve eğitimdeki kalkınma sonucunda ölümlerin % 15-20

Bilgi Dünyası

Asya Kıtasındaki Ülkeler – Coğrafi Konumu ve Yeryüzü Şekilleri

0

Asya kıtasında bulunan ülkeler, Asya Kıtasının yeri, konumu, özellikleri, yeryüzü şekilleri nelerdir, dağları, ırmakları, gölleri hakkında bilgi. Asya Kıtasındaki Ülkeler – Coğrafi Konumu ve Yeryüzü Şekilleri Asya Yüzölçümü: 44.250.000 km2. Asya Kıtası Ülkeleri: Afganistan, Azerbaycan, Bahreyn, Bangladeş, Bhutan, Birleşik Arap Emirlikleri, Brunei, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Ermenistan, Filipinler, Güney Kore, Gürcistan, Hindistan, Irak, İran, İsrail,

Bilgi Dünyası

Asya Kıtası Siyasi Tarihi

0

Dünyanın en büyük ve en eski medeniyetlerin beşiği olan Asya Kıtasının siyasi tarihi hakkında bilgi. Asya Kıtası Siyasi Tarihi Asya’da kurumlaşmanın ortaya çıkışı Fırat-Dicle, İndus ve Sarı Irmak vadilerinde doğan ilk uygarlıklara kadar uzanır. M.Ö. 2000′lerdeki kent-devlet türü yönetimler sonraları yerlerini baskıya dayalı egemenlik sürdüren küçük imparatorluklara bıraktı. İmparatorun aynı zamanda din önderi olduğu bu

Bilgi Dünyası

Asya Kıtası Ülkeleri ve Asya Kıtası Haritası

1

Asya Kıtası Ülkeler Listesi, Asya’da hangi ülkeler bulunur ve Asya Kıtasının fiziki ve siyasi haritaları, ülkeleri hakkında bilgi. Asya Kıtası Ülke Listesi   Afganistan   Azerbaycan Bahreyn   Bangladeş   Bhutan   Birleşik Arap Emirlikleri   Brunei   Burma (Myanmar)   Çin   Doğu Timor (Timor-Leste)   Endonezya   Ermenistan   Filipinler   Güney Kore

Bilgi Dünyası

Asya Kıtasında Bulunan Göller

0

Asya’nın gölleri, Asya’da bulunan göllerin tam listesi, Asya Kıtasından Bulunan Göller, Asyadaki Göller, Asya Kıtası Gölleri Asya kıtası Göl Listesi – Hazar Denizi (Gölü) – Paliastomi Gölü – Biwa Gölü – Kasumigaura Gölü – Saroma Gölü – İnavaşiro Gölü – Nakaumi Gölü – Kusşaro Gölü – Aral Gölü – Van Gölü – Tuz Gölü –

Coğrafya Yangtze Nehri ve Yangtze Boğazı

Asya Kıtası EN Uzun Akarsular Listesi

0

Asyadaki akarsular, Asya Kıtasının Önemli Akarsuları, Asya Kıtasında Bulunan Akarsuları Yangtze (5500 km Asya’nın en uzun, dünyanın dördüncü uzun ırmağıdır.), Yenisey (kaynağı Büyük Yenisey ırmağı olarak kabul edildiğinde 4000 km, Selegna Irmağı olarak kabul edildiğinde 5500 km uzunluğundadır.), Obi (3680 km, İrtiş Irmağı’yla birlikte 5569 km), Sarı (4700 km), İrtiş (4441 km), Lena (4400 km),