Browsing: atatürkçülük

Atatürk Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk İlke ve İnkılaplarının Özelliği Nedir?

0

Atatürkçülüğün yani Atatürk İlke ve İnkılaplarının özelliği nedir? Ülkemize ve cumhuriyetimize neler kazandırmıştır? Atatürk İlke ve İnkılaplarının Özelliği Nedir? Atatürk ilke ve inkılapları, tam bağımsızlığı, milli egemenliği, aklın ve bilimin öncülüğünde çağdaşlaşmayı hedefler. Tüm bunların gerçekleşmesi ise milli birlik ve beraberlikle düşünülebilir. Dolayısıyla ilke ve inkılaplar Türk milletinin ihtiyaçları, hatta tarihi hadiselerin bir sonucu olarak

Atatürk Atatürk ve Şapka Devrimi

Atatürk İlke ve İnkılapları

0

Atatürk’ün ilk ve inkılaplarının detaylı olarak açıklaması. Atatürk ilke ve inkılaplarının özellikleri nelerdir? Atatürkçülük nedir? Atatürkçülük nedir? Atatürk, Türk devletinin yücelmesi, çağdaş medeniyet seviyesine ulaşabilmesi için ekonomik, kültürel, politik ve manevi alanlarda Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Lâiklik, Devletçilik ve İnkılâpçılık adı altında görüşlerini belirten ilkeler koymuştur. Bu altı ilkeyle oluşan dünya görüşüne “Atatürkçülük” denir. Atatürkçülük, Batıdan

Atatürk Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri

0

Atatürkçülük nedir? Atatürkçülük ve Atatürk’ün ilkeleri nelerdir? Atatürk’ün ilkeleri ile ilgili açıklamalar, hakkında bilgi. Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri Atatürkçülük; Türkiye’nin çağdaş uygarlık düzeyine ulaşabilmesi için Atatürk’ün toplumsal, ekonomik, siyasal ve kültürel alanlarda ileri sürdüğü ve devrimlerin gerçekleşmesinde uyguladığı ilkeler; bu ilkelere bağlılık (Kemalizm de denir). Atatürkçülük, bir kuram işi olmaktan öte bir uygulamanın ürünü, yönlendirici bir

Atatürk Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Atatürkçülük Nedir?

0

Atatürkçülük nedir? Kısaca Atatürkçülük nedir ne anlama gelmektedir ve ülkemiz için neden önemlidir konuları ile ilgili olarak genel açıklamaların yer aldığı sayfamız. ATATÜRKÇÜLÜK NEDİR? Atatürkçülük, Kurtuluş Savaşı ile (1919 – 1922) doğmuş, Cumhuriyet döneminde geliştirilmiş; uygar bir düzeyde gerçek demokrasiye ulaşmayı amaçlamış bir akımdır. Batılıların «Kemalizm» adını verdikleri, ülkemize özgü bu akım, Atatürk’ün önderliğinde gerçekleştirilen

Atatürk Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Atatürkçülüğün Amaç ve Nitelikleri Nelerdir?

0

Atatürkçülük nedir? Atatürkçülüğün açıklaması, Atatürkçülüğün amacı ve nitelikleri nelerdir sorusunun yanıtının yer aldığı sayfamız. Türk milletinin tam bağımsızlığa ulaşması, huzur ve refaha kavuşması, milletin yönetime egemen olması, Türk toplumunun akıl ve bilim öncülüğünde, çağdaş uygarlık düzeyi üzerine çıkarılması amacıyla, temelleri Atatürk tarafından atılan, hayatın tüm alanlarında, toplumun temel kurumlarına ilişkin gerçekçi fikirlere ve ilkelere Atatürkçülük

Atatürk Atatürk Featured

Atatürkçü Düşünce Sisteminin Özellikleri

0

Atatürkçü düşünce sistemi nedir, özellikleri nelerdir? Atatürkçülükte bütünlük niteliği ve yabancı ideolojilerden farkı hakkında bilgi. Atatürkçü Düşünce Sisteminin Özellikleri Atatürkçülük, Türk milletinin tam bağımsızlığını, huzur ve refaha kavuşturulmasını, devletin millet egemenliği esasına dayandırılmasını, Türk kültürünün aklın ve bilimin önderliğinde çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılmasını öngören bir düşünce sistemidir. Bu sistemde; insan, hak ve sorumluluk kavramlarının

Atatürk Atatürk ve Türk Kadını

Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Atatürk İnkılapları

0

Atatürkçü düşünce sistemi ve Atatürkçülüğün özellikleri nelerdir? Atatürk ilkeleri, özellikleri hakkında kısaca bilgi. ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ VE ATATÜRK İLKELERİ ATATÜRKÇÜLÜK: Temel esasları Atatürk tarafından belirlenen; Devlet hayatına, fikir hayatına ve ekonomik hayata ilişkin gerçekçi fikirlere ve ilkelere denir. Atatürkçülük; Türk ulusuna, bugün ve gelecekte tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması, devletin ulus egemenliği esasına

Atatürk

Atatürkçülükte Milli Güç Unsurları

0

Atatürkçü yönetim anlayışını destekleyen Milli Güç unsurları nelerdir ve bu unsurların açıklaması Millî güç devletin elindeki maddi ve manevi kaynakları birleştiren güçtür. Bu kaynaklar şöyle sıralanabilir: Siyasi Güç Askeri Güç Sosyo-Kültürel Güç Ekonomik Güç SİYASİ GÜÇ: Türkiye Cumhuriyeti siyasi gücünü halkından alır. Halkın desteğini alan bir devlet, siyasi gücün en önemli unsuruna sahip kabul edilebilir.

Atatürk Atatürk ve Çocuk

Atatürk Hakkında Söylenen Sözler

0

Atatürk ve Atatürkçülük ile ilgili söylenmiş sözler. Atatürk hakkında ünlü şahsiyetlerin söyledikleri sözlerden seçmeler ★ Atatürk, özellikle bulunduğu toplumda kötümserlik duygularını derhal yıkayan ve memlekette çalışmak için, güçlü, ileri ve mutlu olmak için gereken neşe ve kudreti derhal çevresine aşılayan bir varlıktır. İsmet İnönü ★ Bir fikre saplanıp kuvvet ve kudretini onu sök-türmeye sarfeden küçük

Atatürk

Atatürkçülük Nedir? Kısaca

0

Kısaca Atatürkçülüğün açıklaması, maddeler halinde özellikleri, Atatürkçülük ne demektir, hakkında bilgi. Atatürkçülük; Milletimizin tam bağımsızlığa, huzur ve refaha sahip olması – Devletin, milletin egemenliği esasına dayandırılması – Aklın ve bilimin öncülüğünde kültürümüzün çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkarılması amacıyla devlet ve düşünce hayatı ile ekonomik hayata ve toplumun diğer temel kurumlarına ilişkin gerçekçi düşünceler ve ilkelerdir.

Atatürk

Atatürkçülük İle İlgili Yazı

1

Atatürkçülük nedir. Atatürkçülük tanımı ve değerleri nelerdir? Atatürkçülük ile ilgili Atatürkçülüğü anlatan güzel bir yazı. Türk milletinin çağdaş uygarlık düzeyine çıkmasını Atatürk’ün başlattığı inkılaplarının sürdürülmesinde gören bu amaca ulaşmak için de bağlı kalacağı ilkeleri gösteren yoldur. Atatürkçülük, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ideolojik temelidir. Tamamen uygulama ürünüdür. Atatürkçülüğün ana amaçları Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık