Browsing: atmosfer

Bilgi Dünyası

Atmosfer Basıncı Nedir?

0

Atmosfer basıncı nedir? Atmosfer basıncı ne demektir? Atmosfer basıncının tanımı ile atmosfer basıncının yükseklik ile birlikte değişimlerini anlatan yazımız. Atmosfer yeryüzünde bulunan her cismin üzerine bir basınç yapar. Buna «atmosfer basıncı» denir. Barometreyle ölçülen bu basınç santimetre kare üzerine ortalama olarak 1033 gram kadardır. Bu hesaba göre bir insanın vücudu üzerindeki atmosfer basıncı 15 tona

Bilgi Dünyası atmosfer

Atmosferin Şekli ve Tabakaları

0

Atmosferin şekli ve tabakaları ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Atmosferin tabakaları nelerdir ve özellikleri hakkında bilgiler. Atmosfer, dünyayı çepeçevre sarar. Yapılan incelemeler atmosferin şeklinin tam bir küre olmayıp üst ve altından basık bir küre biçiminde olduğunu ortaya koymuştur. Genel olarak atmosfer iki büyük tabakaya ayrılır: Troposfer ve Stratosfer. 1 — Troposfer yeryüzüne en

Bilgi Dünyası atmosfer

Atmosfer Nedir?

0

Atmosfer nedir? Atmosfer ne demek? Atmosferin tanımı ve atmosfer ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği yazımız. ATMOSFER yeryüzünü çepeçevre kuşatan gaz tabakalarına «atmosfer» (havaküre) denir. Birçok gazlardan ve değişik oranlarda su buharından meydana gelen bu tabakalar dünyanın etrafında bir hava küresi meydana getirir. Havanın yoğunluğu her yerde aynı değildir. Yerden 10.000 metre yüksekliğe kadar

Bilgi Dünyası

Madde ve Özellikleri 10. Sınıf Fizik Konu Anlatımı

0

10. sınıf fizik konusu madde ve özellikleri konu anlatımı. Adezyon ve kohezyon kuvvetleri, yüzey gerilimi, atmosfer, plazma ve özellikleri. Madde ve Özellikleri Adezyon ve Kohezyon Kuvvetleri Kohezyon kuvvetleri benzer moleküller arasındaki kuvvetler, adezyon kuvvetleri farklı moleküller arasındaki kuvvetlerdir. Çay içerken bardağı kaldırdığımızda küçük çay tabağının da birlikte kalkması olayına şahit olmuşuzdur. İşte iki cam tabakayı

Bilgi Dünyası

Atmosfer ve Atmosferin Katmanları Hakkında Bilgi

0

Atmosfer nedir ne gibi özellikleri vardır? Atmosferin tabakaları nelerdir ve bu tabakalar hakkında kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. ATMOSFER Yeryüzünü çepeçevre saran gaz tabakasına atmosfer ya da havaküre denir. Havaküre, canlılar için son derece önemlidir. Atmosferin içindeki gazlar; a. Güneş’ten gelen zararlı ışınların yeryüzüne ulaşmasını engeller, b. yeryüzünün şiddetle ısınmasına ve soğumasına engel olur. Bu

Bilgi Dünyası

İyonosfer Hakkında Bilgi

0

İyonosfer nedir, kısaca açıklaması. Atmosferin katmanlarından iyonosferin özellikleri, hakkında bilgi. İyonosfer; Stratosferin üstünde, yerküreyi saran, atmosferin azaldığı en dış katman yer alır. iyonosfer adının kullanılışının nedeni, gazların iyonizasyona uğradığı bir bölge olmasıdır. Bu, atom ve moleküllerin iyonlar haline dönmesi olayıdır. İyonlar, ayrı ayrı bulunan ve elektrikle yüklü atomlar ya da -moleküllerdir. Bunlar, elektrik yükünü, elektronları

Bilgi Dünyası

Stratosfer Hakkında Bilgi Kısaca

0

Stratosfer nedir, kısaca açıklaması. Atmosferin katmanlarından Stratosferin özellikleri, hakkında bilgi. Stratosfer;Troposferin üzerinde, atmosferin ikinci katmanı olan stratosfer yer alır. Stratosferin en alçak düzeylerinde buz gibi soğuk rüzgârlar eser; ama daha yükseklerde hava çek durgunlaşır ve iklim olayları meydana gelmez olur. Yeryüzünde, sıcaklık, yukarı çıkıldıkça azalırken, stratosferde, yaklaşık olarak 25 km. yükseklerde tersi olur; havanın sıcaklığı

Bilgi Dünyası

Troposfer Hakkında Bilgi

0

Troposfer nedir, kısaca açıklaması. Atmosferin katmanlarından troposferin özellikleri, hakkında bilgi. Troposfer; Atmosfer, başlıca üç katmana ayrılabilir: Troposfer, stratosfer ve iyonosfer. En alçak hava katmanı olan troposfer, iklim olaylarının meydana geldiği bölümdür. Hava, burada çok yoğundur. Gerçekten de, atmosfer kitlesinin %90’ı bu katmanın dar sınırları içinde bulunur. Ortalama olarak, troposferin her yerinde, sıcaklık, yükseklere çıkıldıkça bin

Bilgi Dünyası

Atmosferin Özellikleri ve Katmanları

0

Atmosferin özellikleri nelerdir? Atmosferin katmanları, katmanlarının özellikleri, atmosferin önemi hakkında bilgi. ATMOSFERİN ÖZELLİKLERİ 1- Atmosfer yeryuvarlığını çepeçevre saran gaz örtüsüdür. Meteoroloji, atmosferin bileşimi, katları gibi fiziksel özelliklerini inceler. 2- Atmosferdeki değişik gazlar yerçekimi etkisiyle çeşitli yükseltilerde bulunurlar. Yerden yükseldikçe yoğunlukları azalır. Toplam kalınlığı 10.000 km. dolayındadır. Yerçekiminin bittiği yerde atmosfer de biter ve uzay boşluğu

Bilgi Dünyası

Atmosferin Sera Etkisi

0

Sera etkisi nedir? Atmosferin sera etkisi nasıl oluşur, ısı dengesine etkisi, sera etkisi hakkında bilgi. Sera Etkisi: Etrafımızdaki atmosfer dünyaya bir sera etkisi verir. Bir sera, güneş radyasyonunun büyük bir kısmının içeri girmesine ve içerideki bitkiler ve toprak tarafından soğurulmasına müsaade eder. Fakat cam, bitkiler ve toprak tarafından geriye ışıtılan enerjinin büyük bir kısmını soğurur

Bilgi Dünyası atmosfer

Atmosfer Nedir Atmosferin Katmanları

0

Atmosfer neye denir? Atmosferin özellikleri nelerdir? Atmosfer katmanları ve özellikleri ile ilgili bilgi. Atmosfer Nedir Atmosferin Katmanları Atmosfer; Yerküreyi çevreleyen hava tabakasıdır. Gaz, su buharı ve toz taneciklerinden oluşur. Gaz karışımı bakımından 90 km yüksekliğe kadar değişmez. Atmosferin bu tabakasına Homosfer denir. Homosferdeki gazların % 78’ini azot, % 2rini oksijen, % 0,934’ünü argon ve % 0,033’ünü