Browsing: atom

Kimya atom

Atom Nedir? Atomun Yapısı Nasıldır? Atom Kuramları ve Atom Ağırlığı

0

Atom nedir? Atomun yapısı, tarihçesi nedir? Atom kuramları, atomda bulunan elektron, proton ve nötronlar, Atom ağırlığı ve hesaplanması ile ilgili bilgi. Atom Nedir – Atomun Yapısı Atom; Maddenin, kimyasal değişimlerle bölünemeyen en küçük parçasıdır. Yunancadaki atomos sözcüğünden türemiştir. Aynı ya da farklı element atomlarından bir ya da birkaçı bir araya gelerek maddenin molekül yapısını oluşturur.

Mezeler Patlıcanlı Atom Mezesi Tarifi

Patlıcanlı Atom Meze Tarifi – Yılbaşı Sofralarında Acı Severlerin Mezesi

1

Patlıcanlı atom meze tarifi. Patlıcanlı atom meze nasıl yapılır? Yılbaşı ve özel davet sofralarının acı seveler için vazgeçilmezi atom mezesinin tarifi. Özellikle yılbaşı yaklaşırken evlerde hummalı bir yılbaşı sofrası çalışması başlar. Evlerde bir çok meze yapılırken özellikle acı seveler için hazırlanan atom mezenin yer bir başkadır. Hele bir de közlenmiş patlıcan ile yapılmış olan atom

Kimya Atom ile Uğraşmış Bilim Adamları

Atom Hakkında Çalışma Yapan Bilim Adamları

0

Atom hakkında çalışma yapan bilim adamları ve görüşleri nelerdir? Atom konusunda yapılan buluşlar, ilerlemeler hakkında bilgi. Atom Hakkında Çalışma Yapan Bilim Adamları Biz neden yapılmışız? Bir maddeyi böldüğümüz zaman ortaya çıkan en küçük parçacıklar nelerdir? Bu küçük parçacıklar nelerden yapılmıştır? Bu problem binlerce yıldan beri tartışılmaktadır. Eski Yunan filozofu Demokritos (M. Ö. 400 yılında) maddenin

Kimya Thomson Atom Modeli

Atom Modelleri Konu Anlatımı

0

Atom modelleri nelerdir? Atom modellerinin gelişimi, Bohr’un postülatı, Franck Hertz deneyi hakkında bilgi. Tüm atom modelleri tarihi sıralaması Atom Modelleri 1896 yılında, J.J. Thomson, atomun temel parçacıklarından biri olan elektronu buldu. Bu parçacağın bulunuşundan sonra Thomson, bir atom modeli önerdi. THOMSON ATOM MODELİ: ►Atom, yaklaşık olarak İO”10 metre çaplı bir küre şeklindedir. ►Pozitif yük, küre

Kimya Oksijen Atomu

Atomik Kütle Hesaplama – Formülü

0

Atomik kütle nedir, nasıl hesaplanır? Atomik kütle formülü, özelliği ve örneklerle hesaplama yöntemi, açıklaması. Atomik Kütle Formülü Bir elementin atomik kütlesi, o element için izotoplarının ağırlıklı ortalamasına eşittir. İzotoplar, aynı atom numarasına (proton sayısı = #) sahiptir ancak farklı sayıda nötron bulunan atomlardır. Proton sayısı atomun kimliğini belirler ve izotopların aynı atom numaralarına sahip oldukları

Kimya Atom Değerlik

Atomlarda Elektron Alışverişi

0

Atomlarda elektron alışverişi nasıl gerçekleşir? Elektron alanlar, verenler, değerlikler nedir, hakkında bilgi. Atomlarda Elektron Alışverişi Atomlar bir araya gelerek bileşik moleküllerini yaparken belli oranlarda birleşirler. Örnek olarak, hidrojen klorla bileşik yaparken klor atomu her zaman bir hidrojen atomuyla birleşir, hiç bir zaman iki ya do üç hidrojen atomuyla birleşmez. Bu’ iki atomun birleşmesi sonunda bir

Kimya Atomların Uyarılması

Atomun Uyarılması – Uyarılmış Atom Özellikleri

0

Atomun uyarılması nedir? Uyarılmış atomun özellikleri nelerdir? Atomun elektron bombardımanından sonraki enerji düzeyleri hakkında bilgi. ATOMUN UYARILMASI Doğal olarak uyarılmamış bir atom, temel enerji düzeyindedir. Atoma herhangi bir yoldan iki enerji düzeyi arasındaki enerji farkı kadar bir enerji verilirse atom bu enerjiyi soğurarak uyarılmış olur. Uyarılmış atom, temel enerji düzeyinin üstünde bir enerji düzeyine çıkar.

Bilgi Dünyası

Eşdeğer Ağırlık Nedir? Nasıl Hesaplanır?

0

Atomların (ekivalent) eşdeğer ağırlığı nedir? Eşdeğer ağırlık ne anlama gelir ve nasıl hesaplanır? Eşdeğer ağırlık hakkında bilgi. Eşdeğer Ağırlık Nedir? Nasıl Hesaplanır? Kabul etmek gerekir ki molekül ağırlığı ve ekivalent ağırlık kimyacılar için çok önemlidir. Çünkü maddelerin ziyan olmadan reaksiyona girmeleri için ne miktar karıştırılması gerektiğini bilmelerine imkân verir. Aynı zamanda ele geçen ürünün ağırlığının

Bilgi Dünyası kuark

Atomlardan Kuarklara Konu Anlatımı

0

Fizik, atomlardan kuarklara konusu, temel parçacıklar, karşıt parçacıklar, kuarkların yapısı ve özellikleri hakkında bilgi. Atomlardan Kuarklara Temel Parçacıklar Atomun elektron, proton ve nötrondan oluştuğu ortaya çıktıktan sonra bilim dünyası “Acaba bu atomaltı parçacıklar da bölünebilir mi?” sorusu üzerinde düşünmeye ve araştırma yapmaya başladı. 1950’lerden sonra parçacık hızlandırıcılarının gelişmesiyle başka atomaltı parçacıklar da art arda keşfedilmeye

Bilgi Dünyası Atom Yapısı

Atomun Yapısı Nedir?

0

Atomun yapısı nedir? Atomun yapısı nasıldır, nötron, proton, elektron nedir, 7. sınıf konu anlatımı. ATOMUN YAPISI Democritus’un, “bir maddenin sonsuza kadar bölünemeyeceğini söylediğini ve bölünemeyen son parçacığa atom adını verdiğini” biliyoruz. Kimya biliminin gelişmesine paralel olarak atomla ilgili görüşler de değişmiştir. Özellikle Madam Curie ve Becquerel gibi bilim insanlarının atomun bölünebileceğini açıklamaya çalışması ile Democritus’un

Bilgi Dünyası Atom Modellerinin Gelişimi

Atom Modellerinin Tarihsel Gelişimi

0

Tarih boyunca öne sürülen atom modelleri nelerdir, ve nasıldır? Bu atom modellerinin tarihsel gelişimi, tarihçesi. Atom Modellerinin Tarihsel Gelişimi Atomla ilgili bugün elde ettiğimiz veriler, teori ve deneylerle yapılmış çalışmalar bütünüdür. Atom gözle görülmediği hâlde nasıl oluyor da şekli hakkında modeller yapılabiliyor. Model bir konu ya da olayın anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla tasarlanan fakat gerçek niteliği

Bilgi Dünyası Hidrojen Atom Spektrumu

Hidrojen Atomunun Spektrumu

0

Hidrojen atomunun spektrumu nedir, nasıldır? Atom fiziği hidrojen atomunun spektrumu konu anlatımı, açıklaması. Hidrojen Atomunun Spektrumu Uyarılmış bir atomda elektron, yüksek enerjili bir yörüngeden düşük enerjili bir yörüngeye geçerken yayılan fotonun frekansı, dalga boyu ise, dir. Bir hidrojen atomunda elektron n= 1 seviyesinde bulunuyorsa, atom temel haldedir. O halde, bağıntısında n=l ve Z=1 değerleri yerine

Bilgi Dünyası Atomun Uyarılması

Atomun Uyarılması Nedir? Hakkında Bilgi

0

Atomun uyarılması nedir, nasıl yapılır? Atomun uyarılması çeşitleri, özellikleri, hakkında bilgi. ATOMUN UYARILMASI Temel haldeki atomlar, a) Hızlandırılmış elektronlarla bombardıman edilerek. b) Sıcaklıkları arttırılarak c) Fotonlarla bombardıman edilerek uyarılabilirler. a) Elektronlarla Uyarma Elektronlarla bombardıman edilen atomların ışık yayması için uyarılması gerekir. Bu uyarılma, atoma gönderilen elektronların enerjisinin atomların 1. uyarılma enerjine eşit veya büyük olması

Bilgi Dünyası Thomson Atom Modeli

Thomson Atom Modeli Kısaca

0

Atom modellerinden Thomson atom modelinin kısaca açıklaması ve çizimi. Thomson atom modeli hakkında bilgi. Thomson Atom Modeli Bu modele göre atom yaklaşık metre çaplı küre biçimindedir. Pozitif yükler küre içinde düzgün olarak dağılmış, negatif yüklü elektronlar ise atomu elektrikçe nötr tutacak şekilde sıralanmışlardır. Bu elektronlar atomun kütlesinden binlerce defa daha hafif ve hareketsizdirler. Atomun kütlesinin

Bilgi Dünyası

Madde ve Atom Kavramları Hakkında Bilgi

0

Atom ve madde kavramları ile ilgili bilgiler. Madde ve atom ile ilgili temel bilgiler ve tanımlamalar ikel Dalton Atom Modeli hakkında da kısa bilgiler İnsanlık, tarihindeki çeşitli çağları arkada bıraktıktan sonra, uygarlık yolunda, XIX., XX. yüzyıllarda Buhar, Elektrik çağlarına erişmiş, böylece, bilim-teknik alanında yeni yeni icatlara ulaşmıştı. Atomu parçalayıp bundan fizik-kimya alanında yeni kuvvetler elde

Bilgi Dünyası

Atom Modelleri Hakkında Bilgi

0

Atom modelleri nelerdir? Atom modellerinin tarih boyunca gelişimi, Dalton, Rutherford, Bohr, Thomson ve Modern Atom Modelleri hakkında bilgi. Atom Modelleri; Atomun yapısı hakkında çeşitli modeller geliştirilmiştir. DALTON ATOM MODELİNE GÖRE: 1) Elementler bölünemez parçacıklardan (atomlardan) oluşmuştur. 2) Bir elementin tıim atomları aynıdır, ancak farklı elementlerin atomları farklıdır. 3) Kimyasal tepkimelerde atomlar bütünlüğünü korurlar, parçalanamazlar. 4)

Bilgi Dünyası

Demokritos Hayatı

0

Eski Yunanlı bilgin ve filozoflardan birisi olan ilk defa atomu tanımlayan Demokritos kimdir? Demokritosun hayatı hakkında bilgi. Eski Yunanistan’ın en büyük bilgin ve filozoflarındandır. İonia/Teos İÖ 460 – Abdera İÖ 365 arasında yaşadığı tahmin edilmektedir. Yaşamına ilişkin bilgiler birbirini tutmaz. Fizik alanındaki teorilerinden dolayı tarihçiler onu Aristoteles ve Platon ile eşdeğerde saymışlardır. Hindistan ve İran’a

Bilgi Dünyası

İyon Nedir?

0

İyon nedir? İyon tanımı nedir? Elektron alan ve ya veren atom parçacıkları hangi ismi alır. İyon neye denir? Atom ya da gruplarının elektron almaları ya da vermeleri sonucunda oluşan tanecik ya da farklı bir söylem ile elektron kazanmış ve ya kaybetmiş atomlara verilen isimdir. İyon terimi bir atom, bir atom kümesi, bir molekül ya da