Browsing: Avcılık

Bilgi Dünyası

Avcılıkta Kullanılan Malzemeler

0

Avcılıkta kullanılan malzemeler nelerdir? Avcılık kullanılan tüfekler, silahlar ve diğer malzemeler hakkında bilgi. Avcılıkta Kullanılan Malzemeler TÜFEKLER Yivli Tüfekler: Yivli tüfekler tek parça mermi atan tüfeklerdir. Bu tüfekler otomatik olmakla beraber domuz ve ayı avı dışında avcılıkta fazla kullanılmazlar. Yivsiz Tüfekler: Yivsiz av tüfeğinin mucidi ingilizler, bu tüfekleri yivli tüfeklerden ayırabilmek amacıyla ağırlık birimleri olan

Bilgi Dünyası

Yasaklanan Avlanma Usul Şekilleri

0

Kara avcılığında hangi hayvanı ne şekilde avlamak yasaktır? Maddeler halinde yasak olan avlanma usul ve şekilleri nelerdir? YASAKLANAN AVLANMA USUL VE ŞEKİLLERİ 1. Her türlü kapan, olta, ilmek, ağ, ökse, tuzak, canlı mühre, çığırtkan, alaca ve kafesle avlanmak, bulundurmak, havalı tüfek ve havalı tabancalar ile avlanmak, 2. Haznesi ikiden fazla fişek alan pompalı ve yarı

Bilgi Dünyası köpek

Av Köpekleri Nelerdir? Av Köpekleri Hakkında Bilgi

0

Avcılık sporunda kullanılan köpekler nelerdir? Av köpekleri, çeşitleri, özellikleri, kovalama köpekleri, fermalı köpekler puanterler hakkında bilgi. AV KÖPEKLERİ İnsanın evcilleştirdiği ilk canlı türü olan köpekler bekçiliklerinin yanı sıra tarih boyunca avcılıkta da kullanılmışlardır. Zamanla köpeklerin ırklarına, cinslerine yeteneklerine ve yaşadıkları bölgelere göre avlanma özellikleri ortaya çıkmış ve avcının en yakın ortağı olma durumuna gelmişlerdir. Köpeklerin

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Avcılık Tarihi

0

Türkiye’de kara avcılığı nasıl doğdu? Türkiye’de avcılığın tarihçesi, tarihi gelişimi, özellikleri hakkında bilgi. TÜRKİYE’DE KARA AVCILIĞI insanlık tarihinde önemli bir yer tutan avcılık, Orta Asya ve Ön Asya’daki göçebe Türklerin yaşamında büyük bir beslenme ve eğlence kaynağı, aynı zamanda savaşa hazırlanma aracıydı. Bir yandan yaşamsal gereksinimleri karşılamak amacıyla yapılan avcılık, diğer yandan da varlığını sürdürebilmek

Bilgi Dünyası

Dünyada Avcılık

0

Dünyada kara avcılığı nasıl doğdu ve gelişti? Dünyada avcılık sporu, tarihçesi, gelişimi hakkında bilgi. DÜNYADA KARA AVCILIĞI: İnsanlık tarihinin en ilkel dönemlerinde başlayan avcılık, ilk insan için bir yaşam gereğiydi. Avından sadece yiyecek sağlamakla kalmıyor, derisinden giyecek, kemik, boynuz ve toynaklarından da çeşitli aletler yapıyordu. Arkeolojik bulgular ve gözlemler, ilkel insanın avcılık konusunda yaygın bir

Bilgi Dünyası

Av ve Avcılık Hakkında Bilgi

0

Av usulleri, av hayvanları ve av malzemeleri nelerdir? Türklerde avcılık, av köpekleri, av hukuku hakkında bilgi. AVCILIK, yabani hayvanları, kuş ve balıkları, canlı veya cansız olarak ele geçirmek için yapılan iştir. Genel olarak «kara avcılığı» ve «deniz avcılığı» diye ikiye ayrılırsa da «avcılık» daha çok birinci anlamda kullanılır, ikincisine «balıkçılık» denir. Çok eski devirlerde avcılık

Bilgi Dünyası Av Hayvanları

Türkiye’de Yaşayan Av Hayvanları

0

Türkiye’de yaşayan av hayvanları nelerdir? Türkiye’deki av hayvanlarının yaşadıkları bölgeler ve avlanma izinleri hakkında bilgi. Türkiye’de Yaşayan Av Hayvanları KUŞLAR Bağırtlak: Doğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu’da yaşarlar. Karın altı siyah, göğsü bantlı, güvercinden iri bir kuştur. Koruma altına alınmış olan benekli bağırtlak dışında avlanmaları belli zamanlarda serbesttir. Bıldırcın: Boyu 17-20 cm civarında küçük bir av

Bilgi Dünyası

Avcılık Nedir? Nasıl Yapılır?

0

Avcılık nedir? Avcılığın tarihçesi, Avcılık sporu nasıl yapılır? Av hayvanları nelerdir, hakkında bilgi. Avcılık Nedir? Nasıl Yapılır? Avcılık; Yaban hayvanlarını canlı olarak, yaralayarak ya da öldürerek yakalama işidir. Avcılık, öteki canlılardan ayrılıp kendisini savunmak ve türünü korumak yolunda yetkinleşmeye başlayan insanın ilk uğraşlarındandır. İlkel insan yaşamını avcılık ve toplayıcılıkla sürdürüyordu. Mağara dönemi insanları beslenmek, giyecek

Bilgi Dünyası

Türklerde Avcılık

0

Türklerde Avcılık sporu, Avcılığın tarihçesi, Osmanlı Döneminde Avcılık ve gelişimi ile ilgili bilgi. Avcılık Türklerin ulusal sporlarından biridir. Orta Asya bozkırlarında başlayan bu tutku Anadolu’ya göçten sonra da sürdü. Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde av, Türklerin yaşantısında önemli bir yer aldı. Doğan, şahin, tazı, zağar vb hayvanları kullanarak yapılan avlar, Türklerin yaşamında önem ve değerini yüzyıllar