Browsing: Avrupa Kıtası

Bilgi Dünyası

Avrupa Kıtası’nda Konuşulan Diller

0

Avrupa Kıtası’nda hangi diller konuşulmaktadır? Tarih boyunca konuşulmuş olan ve şu anda yaşayan diller nelerdir? Avrupa’da konuşulan dillerin çoğunluğu Hint-Avrupa dil ailesine bağlanır. Hint-Avrupa anadili kökeninden gelen ve Avrupa’da günümüzde konuşulmakta olan canlı diller sekiz gruba ayrılır: 1. Germen dilleri; 2. Roman dilleri; 3. Slav dilleri; 4. Baltık dilleri; 5. Kelt dilleri; 6. Yunanca; 7.

Bilgi Dünyası

Avrupa Kıtası’nda Bitki Örtüsü ve Hayvanlar

1

Avrupa Kıtasının bitki örtüsü nasıldır? Avrupa Kıtası’ndaki hayvanlar, hayvan coğrafyası, yetişen bitkiler nelerdir? Jeolojik dönemlerde sık sık buzlar altında kalan Avrupa’da, bu tür doğal etkenlerin yanı sıra, uygarlığın gelişimi sonucu insan eliyle oluşan değişimler, bitki ve hayvanlara önemli zararlar vermiştir. Avrupa’da bitki türleri, çoğunlukla yatay kuşaklar biçiminde uzanır. Kıtanın büyük bölümünde yağış, orman örtüsünün gelişmesini

Bilgi Dünyası

Avrupa Kıtası’nın İklimi

0

Avrupa Kıtası’nda nasıl bir iklim hakimdir? Avrupa’nın iklim özellikleri nelerdir? Yağış oranı,iklim değişiklikleri hakkında bilgi. Orta enlemlerde, Atlas Okyanusu kıyısında yer alması, kıyı şeridinin su kütleleriyle oyulmuş olması gibi öğeler, Avrupa iklimi üzerinde önemli rol oynar. Alp dağ sisteminin kuzeyinde, kıtanın uzak iç kesimlerine kadar uzanan bölgede denizin etkisi, ısının aşırı boyutlara ulaşmasını önlerken bol

Bilgi Dünyası

Avrupa Kıtası’ndaki Irmaklar ve Göller

0

Avrupa Kıtası’nda bulunan ırmaklar ve göller nelerdir? Avrupa’daki ırmakların ve göllerin özellikleri, hakkında bilgi. Avrupa’nın başlıca gölleri, iki buzullaşmış alanda toplanır. Bunlardan biri İskandinavya ile Rusya Federasyonu’nun kuzeybatısında, öteki de Alpler’in kenarlarında uzanır. En büyük göller, St. Petersbur’un (eski Leningrad) kuzeyinde ve doğusundaki Ladoga (18.135 km2) ve Onega’dır (9.700 km2).İsveç ve Finlandiya’ da da binlerce

Bilgi Dünyası

Avrupa Kıtası’ndaki Ovalar ve Yaylalar

0

Avrupa Kıtasında bulunan ovalar, yaylalar ve özellikleri nelerdir? Avrupa Kıtasındaki ovalar ve yaylalar hakkında bilgi. Kıtanın dağlık kesimlerinde yer yer oluşan kesintiler, parçalanmış yaylalarla kaplıdır. İspanya’nın büyük bölümünü kaplayan Meseta, Pireneler ile Sierra Nevada arasında uzanır. Fransa’da, Massif Central Pireneler ile Alpler; Bulgaristan’da Rodop Yaylası, Pindus Dağları ile Balkanlar arasındaki boşluğu doldurur. Avrupa’nın, Akdeniz’deki kesimiyle

Bilgi Dünyası

Avrupa Kıtası’ndaki Dağlar

0

Avrupa Kıtasında hangi dağlar bulunur? Avrupa kıtasında bulunan dağlar, özellikleri, yükseklikleri, coğrafyaları hakkında bilgi. Avrupa’nın güneyi genç ve engebeli dağlarla kaplıdır. Fransa ve İspanya arasındaki sınır boyunca uzanan ve İber Yarımadası’nı, kıtanın öteki bölümlerinden ayıran Pireneler, bu dağlık yapının önemli bir parçasını oluşturur. Pireneler’deki doruklarla Güneydoğu İspanya’da uzanan Sierra Nevada’nın yüksekliği 3.350 m’yi aşar. Güneydoğu

Bilgi Dünyası

Avrupa Kıtası’ndaki Ülkeler – Coğrafi Özellikleri

0

Avrupa Kıtasında yer alan ülkeler, Avrupa’nın yüzölçümü, haritası, coğrafi özellikleri ile ilgili bilgi. Yüzölçümü: 10 522 600 km2 Ülkeler: Almanya, Andorra, Arnavutluk, Avusturya, Belçika, Beyaz Rusya, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Büyük Britanya, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hırvatistan, Hollanda, İrlanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, İzlanda, Letonya, Liechtenstein, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Makedonya, Malta, Moldova (eski Moldavya), Monaco,