Browsing: Avusturya

Coğrafya Avusturya Hallstatt Bergsee Gölü

Avusturya Coğrafi Özellikleri

0

Avusturya’nın coğrafi özellikleri nelerdir? Bir Orta Avrupa ülkesi olan Avusturya’nın yüzey şekilleri, ırmak, göl ve akarsuları ile iklimi hakkında kısa bilgiler. Avusturya, tam adı Avusturya cumhuriyeti, Almanca Rebuplik Österreich, Orta Avrupa’nın güneyinde, denize kıyısı bulunmayan dağlık ülke. Yüzölçümü 83.856 kilometrekaredir. Başkenti Viyana’dır. Batıda İsviçre ve Liechtenstein, kuzeybatıda Almanya, kuzeyde Çek Cumhuriyeti, kuzeydoğuda Slovakya, doğuda Macaristan,

Tarih Avusturya Hastanesi

Avusturya Sankt Georg Hastanesi Tarihi

0

İstanbul’da bulunan ve tarihi 1830’lu yıllara kadar uzanan ülkemizin ilk özel hastanesinin kuruluşu ve tarihi ile ilgili bilgilerin yer aldığı sayfamız. Avusturya Sankt Georg Hastanesi Tarihi Avusturya Sen Jorj (Sankt Georg) Hastanesi, Türkiye’deki en eski özel yabancı hastanelerden biri. 1830’larda Avusturya hükümetince kurulmuş, 1840’ta resmen tescil edilmiştir. İstanbul’un Taksim semtinde hizmete giren Avusturya Hastanesi, gemicilerin

Bilgi Dünyası

Avusturya İktisat Okulu Nedir?

0

Avusturya İktisat Okulu nedir? Avusturya İktisat Okulu kuramları, ve bu kuramların açıklamasının kısaca yapıldığı sayfamız. Avusturya iktisat okulu, Avusturyalı iktisatçılarca 19. yüzyıl sonlarında geliştirilen ve ürün değerinin belirlenmesinde, son tüketici açısından sağlanan faydanın önemini vurgulayan iktisat kuramlarının bütünü. Yeni değer kuramını Cari Menger 1871 ‘de ortaya atmış, William Stanley Jevons da aynı yıl İngiltere’de benzer

Tarih

Avusturya Flemenki Nerededir? Avusturya Flemenki Tarihi

0

Avusturya Flemenki nedir? Avusturya Flemenki nerededir? Avusturya Flemenki ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği sayfamız. Avusturya Felemenki (1713-95), günümüzde kabaca Belçika ve Lüksemburg’u kapsayan ve bir zamanlar İspanyol Fele-menki’nin başlıca bölümünü oluşturan bölgenin güneyinde yer alan eyaletler. Habsburg hanedanından İspanya kralı 11. Çarlos’un ölümü (1700) üzerine İspanya ve İspanya’ya ait öbür topraklar XIV. Louis’

Gezi Aşağı Avusturya (Niederösterreich)

Aşağı Avusturya Hakkında Bilgi

0

Aşağı Avusturya nerededir? Aşağı Avusturya eyaleti ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Aşağı Avusturya Hakkında Bilgi Aşağı Avusturya, Almanca niederösterreich. Avusturya’nın kuzeydoğusunda eyalet (Bundesland). Kuzeyde Çek Cumhuriyeti, doğuda Slovakya’yla, güneydoğuda Burgenland, güneyde Steiermark, batıda Yukarı Avusturya (Oberösterreich) eyaletleriyle komşudur. Batıda Enns Irmağının ağzından, doğuda March Irmağının ağzına kadar uzanan ve Tuna’nın iki tarafında

Bilgi Dünyası

Avusturya’nın Tarihi

0

Avusturya’nın tarihi. Türkler içinde oldukça önemli bir ülke olmuş olan Avusturya’nın tarihi ve tarihi boyunca olan olaylar hakkında bilgiler. Avusturya 800 yıllarında Büyük Karl İmparatorluğunun bir sınır eyaletiydi. Bu imparatorluğun parçalanmasından sonra Germen İmparatorluğumun bir parçası oldu. O zaman «Osterreich» (Doğu Devleti) diye biliniyordu. Zaten Avusturya adı da bu «Osterreich» kelimesinden gelir. 1282’de Avusturya Habsburg

Bilgi Dünyası

Avusturya’nın Coğrafi Durumu

0

Bir Orta Avrupa devleti olan Avusturya’nın coğrafi durumu ile ilgili bilgiler. Avusturya’nın dağları, nehirleri, gölleri ve iklimi hakkında bilgi Dağlar. — Avusturya Avrupa’nın en dağlık bölgelerinden biridir. Memleketin yarısından çoğunu Alp Dağları kaplar. Doğu Alpler, yüksekliklerini gittikçe kaybederek, Viyana’ya kadar uzanır. Memleketin batı kesiminde dağlar daha sarptır. Buralarda yüksekliği 4.000 metreye yaklaşan tepelere rastlanır. Brenner

Bilgi Dünyası

Graz Nerededir? Graz Tarihi

0

Graz hangi ülkededir? Graz şehrinin özellikleri, nerededir, tarihçesi, Avusturya Graz hakkında bilgi. Graz; Avusturya’nın güneydoğusunda kent, Steiermark Eyaleti’nin merkezidir. Alpler’in doğu eteklerimde, Mur Irmağı’nın sol kıyısında federal başkent Viyana’nın 140 km güney-güneybatısında yer alır. Avusturya’nın ikinci büyük kenti, Steiermark’ın kültür (Graz Üniversitesi) (1586), Teknik Yüksekokul, Müzik ve Güzel Sanatlar Yüksekokulu, Eyalet Müzesi (Joanneum), Budunbilim Müzesi,

Bilgi Dünyası

Viyana Nerededir? Viyana Tarihi

0

Viyana hangi ülkededir? Viyana şehrinin özellikleri, nerededir, tarihçesi, Avusturya Viyana hakkında bilgi. VİYANA; Avusturya’nın başkenti, Aşağı Avusturya Eyaleti’nin merkezidir. Ülkenin kuzeydoğusunda. Alpler’in eteğinde, Tuna Irmağı ile bağlantılı Tuna Kanalı’ nm her iki kıyısındadır. Üzerinde yer aldığı topraklar Viyana Ormanları yakınında hafif dalgalı düzlüklerden oluşur. Doğuya doğru geniş Tuna Havzası düzlüklerine geçilir. Avrupa’nın her yanıyla bağlantılı

Bilgi Dünyası

Innsbruck Nerededir? Innsbruck Tarihi

0

Innsbruck hangi ülkededir? Innsbruck ilinin özellikleri, nerededir, tarihçesi, Avusturya Innsbruck hakkında bilgi. Innsbruck; Avusturya’nın batısında kent, Tirol Eyaleti’nin başkentidir. İnn Irmağı kıyısında, Salzburg’un 137 km güneybatısında yer alır. Doğu Alpleri eteklerinde ticaret, endüstri (kimya, metal işçiliği, dokuma, ayakkabı, basım, besin), kültür ve kış sporları merkezidir. Eski bir geçmişi olan kentte, çok sayıda tarihsel eser vardır,

Bilgi Dünyası

Avusturya Tarihi

0

Avusturya tarihi hakkında dönemler ayrılmış bir şekilde ilk kurulumundan birinci dünya savaşı sonuna kadar ki tarihi. Bugünkü Avusturya topraklarının büyük bir bölümünde ilkçağda Keltler yaşardı. Roma kuşatması sırasında Tuna Irmağı’nın kuzeyindeki topraklarda Germen boyları bugünkü İsviçre sınırlarındaki bölgede ise Raetialılar yaşıyorlardı. Bu bölgelerde Raetia, Noricum ve Pannonia eyaletlerini kuran Romalıların, bu dönemdeki önemli yerleşim merkezleri

Bilgi Dünyası

Avusturya’da 2. Dünya Savaşı Öncesi ve Sonrası Edebiyat

0

Avusturya’da 19. yüzyılda, 2. Dünya Savaşı öncesinde ve sonrasında edebiyat, ünlü yazarlar ve eserler hakkında bilgi. Avusturya Edebiyatı yalnız ortaçağda değil, 18. yüzyıl sonlarında da Alman Edebiyatı’ndan ayrı olarak düşünülemezdi. Bundan ötürü büyük “Minenânger” (saz şairi ya da ozan) Walter von der Volgelvveide (1170-1230) eşsiz eserleriyle Alman Edebiyatı’na katkıda bulundu. Özgün Avusturya Edebiyatı, ilk temsilcileri

Bilgi Dünyası

Avusturya’da Sanat

0

Avusturya’da sanatın gelişimi, mimarlık, heykel, resim, müzik ve sinema sanatındaki gelişmeler, tarihçesi. Mimarlık: İS 5. yüzyılda Romanların gidişinden sonra, Avusturya’nın sanat alanında ilk başarısı, ülkeye sızan barbarlar arasında Hıristiyanlığı yaymak amacıyla 700’lerde ülkeye gelen Keklerin ve Bizanslıların kurdukları manastırlarla piskoposluk yapılarında görülür. Salzburg’un sanatsal önemi özellikle bu dönemde başlar; 12. yüzyılda artar ve 13. yüzyılda

Bilgi Dünyası

Avusturya – Ülkeler Rehberi

0

Ülkeler Rehberi Avusturya – Avusturya ile ilgili bilgi, başkenti, yönetim biçimi, ekonomisi, haritası, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu. Yüzölçümü: 83.857 km^2 Başkenti: Viyana. Dil: Almanca. Din: Hıristiyan (% 78 Katolik, % 5 Protestan, % 2 Müslüman vb). Başlıca kentler: Graz, Salzburg, Linz, înnsbruck, Klagenfurt. Orta Avrupa’da devlet. Kuzeyden Çek Cumhuriyeti ve Slovakya, doğudan Macaristan, güneyden Slovenya