Browsing: ayaklanması

Yakın Tarih

Basmacı Hareketi Nedir? Hakkında Bilgi

0

Basmacı Hareketi, Ayaklanması nedir, ne zaman ve neden olmuştur? Basmacı Hareketi nasıl sonuçlanmıştır, hakkında bilgi. Basmacı Hareketi (Ayaklanması) Basmacı Hareketi; Sovyet yönetimine karşı Orta Asya’da 1917’de başlayan ve aralıklı olarak 1931’e değin süren ayaklanma hareketidir. Çarlık döneminde Türkmenistan, Başkurdistan ve Kırım’da Ruslara karşı saldırılar, soygunlar düzenleyen çeteler yaygındı. Bu çetelere Başkurtlar “Ayyar”, Türkmenler “Basmacı” adını

Tarih

Aziz George Yortusu Ayaklanması

0

Aziz George Yortusu Ayaklanması ya da 1343 Estonya Ayaklanması olarak tarihe geçen olay ile ilgili tarihi bilgilerin yer aldığı sayfamız. Aziz George Yortusu Ayaklanması, 1343 estonya ayaklanması olarak da bilinir (1343-45), Estonya’nın kuzey kesiminin Danimarka’nın denetiminden çıkıp Töton Şövalyeleri’nin bir kolu olan Fratres Militiae Christi’nin eline geçmesiyle sonuçlanan büyük bir köylü ayaklanması. 1227’de Estonya’nın kuzey

Bilgi Dünyası

Pazvandoğlu İsyanı Nedir? Hakkında Bilgi

0

Pazvandoğlu İsyanı (Ayaklanması) nedir, ne zaman, nasıl ve neden gerçekleşmiştir? Pazvandoğlu İsyanı sonuçları ve özellikleri hakkında bilgi. Pazvandoğlu İsyanı Pazvandoğlu Ayaklanması, Bulgaristan’ ın batısı ile Doğu Sırbistan bölgelerini denetimi altına alan Vidin âyanı Pazvandoğlu Osman Ağa’nın çıkardığı ayaklanmadır (1795-1802). Rumeli’deki güçlü âyandan Pazvandoğlu Ömer Ağa, merkezî yönetimden bağımsız bir tutum izlemeye başlaması üzerine 1787’de idam

Bilgi Dünyası

Patrona Halil Ayaklanması Nedir?

0

Patrona Halil Ayaklanması Nedir? Patrona Halil Ayaklanması ne zaman ve neden meydana gelmiştir? Patrona Halil İsyanı hakkında bilgi. Patrona Halil Ayaklanması Nedir? Patrona Ayaklanması, III. Ahmed‘in tahttan indirilmesine yol açan ve Osmanlı tarihinde Lale Devri olarak adlandırılan yenilikçi dönemi sona erdiren ayaklanmadır (28 Eylül-2 Ekim 1730). Lale Devri‘ndeki yenilikler özellikle tutucu çevrelerin tepkilerine yol açmıştı.

Bilgi Dünyası

Paskalya Ayaklanması Hakkında Bilgi

0

Paskalya Ayaklanması nedir? Paskalya Ayaklanması ne zaman, nerede ve neden meydana gelmiştir? Paskalya Ayaklanması hakkında bilgi. Paskalya Ayaklanması (1916) Paskalya Ayaklanması (1916), İrlandalı Cumhuriyetçilerin İngiliz yönetimine karşı 24 Nisan 1916’da, Paskalya Pazartesisi’nde Dublin’de başlattığı ayaklanmadır. Kötü barınma ve çalışma koşullarına karşı mücadele etmek amacıyla Dublin işçilerinin kurduğu bir birlik olan Yurttaş Ordusu’nun denetimindeki ayaklanmacılara, milliyetçi

Bilgi Dünyası biyografi

İbnü’l Eşas Kimdir?

0

İbnü’l Eşas kimdir ve ne yapmıştır? İbnü’l Eşas hayatı, biyografisi, ayaklanması ve sonuçları hakkında bilgi. İbnü’l Eşas İbnü’l Eşas; tam adı Abdurrahman Bin Muhammed İbnü’l-eşas (d. 704), Irak valisi Haccac bin Yusuf’a karşı 699-701 arasında girişilen ayaklanmanın lideri olarak ün kazanan Emevi komutanıdır. Soylu Kinde kabilesinden gelen İbnü’l-Eşas, yönetim kademelerinin giderek alt tabakadan kişilerin eline

Bilgi Dünyası

İrlanda Ayaklanması Hakkında Bilgi

0

İrlanda Ayaklanması ne zaman ve neden meydana gelmiştir? İrlanda ayaklanmasının tarihçesi, sonuçları hakkında bilgi. İrlanda Ayaklanması İrlanda Ayaklanması, İrlandalı Katoliklerin parlamentoda reform yapılması ve dinsel özgürlüklerinin tanınması için başlattıkları ayaklanmadır (1798). İrlandalı radikallerin ve emekçi sınıfların izlenen ekonomik politikalardan hoşnutsuzluk duyan kesimleri, 1795 yılı içinde bir araya gelerek Birleşik İrlandalılar Derneği adlı yeni bir örgüt

Bilgi Dünyası

Hukbalahap Ayaklanması Hakkında Bilgi

0

Hukbalahap Ayaklanması nedir, ne zaman ve neden olmuştur? Hukbalahap Ayaklanması nedenleri, sonuçları, önemi hakkında bilgi. Hukbalahap Ayaklanması Hukbalahap Ayaklanması; huk ayaklanması olarak da bilinir, Filipinler’de Luzon Adasının orta kesimindeki ovalar bölgesinde komünistlerin önderliğinde gerçekleştirilen köylü ayaklanması (1946-54). Adını, Tagalog dilinde “Japonya’ya Karşı Halk Ordusu” anlamına gelen Hukbo ng Bayan Laban sa Hapon sözcüklerinden oluşturulan bir

İnkılap Tarihi Şey Sait İsyanı

Gerici Bir Ayaklanma Olan Şeyh Sait İsyanının Nedenler Nelerdir?

0

Cumhuriyet tarihimizin kara bir sayfası olan, vatan haini ve sözde din adamı olan Şeyh Sait’in çıkardığı Şeyh Sait Ayaklanmasının sebeplerinin kısaca aktarıldığı yazımız. ŞEYH SAİT AYAKLANMASI (13 Şubat 1925) Nedenleri a. İsyanın oluşmasında Vahdettin ve adamlarının önemli etkisi vardır. b. Şeyh Sait ayaklanmasında İngilizlerin rolü olmuştur. Lozan’da çözüme kavuşturulamayan Musul sorunu tam bu sıralarda İngilizler

Bilgi Dünyası

Cumhuriyetin İlk Dönemlerinde Gericilik ile Savaş

0

Cumhuriyetin ilanından sonra oluşan gerici ayaklanmalar ve olaylar ile Cumhuriyet rejiminin bu gerici olaylar ile yapmış olduğu mücadele hakkında bilgiler. Cumhuriyeti bütün kurumları ile yurtta yaymak, geliştirmek görevini üzerine almış olan genç milletin 2. Büyük Millet Meclisi’nde Atatürk’e karşı olanlar, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı kurdular. Bu partiye eski İttihat ve Terakki Fırkası üyeleri, Meşrutiyetçiler, yenilikleri kendi

Bilgi Dünyası

Kabakçı Mustafa İsyanı Hakkında Bilgi

0

Kabakçı Mustafa İsyanı (Ayaklanması) ne zaman ve neden gerçekleşmiştir? Kabakçı Mustafa İsyanı sebebi, sonuçları hakkında bilgi. Kabakçı Mustafa İsyanı (Ayaklanması); Kabakçı Mustafa önderliğinde gerçekleştirilen ayaklanmadır (28 Mayıs 1807). Rumelikavağı’nda muhafız asker Kabakçı Mustafa, III. Selim‘in gerçekleştirdiği Nizam-ı Cedit yeniliklerine karşı halkla asker arasında beliren hoşnutsuzluk üzerine ortaya çıktı. Sadaret kaymakamı Köse Musa Paşa ve Şeyhülislam Ataullah