Browsing: Aydınoğulları

Tarih Aydınoğulları Beyliği

Aydınoğulları nerede hüküm sürmüş olan bir Türk beyliğidir?

0

Aydınoğulları nerede hüküm sürmüş olan bir Türk beyliğidir? Aydınoğulları beyliğinin tarihi ve genel özellikleri ile ilgili bilgiler içeren sayfamız. Aydınoğulları, 1308-1426 arasında Aydın-İzmir bölgesinde egemenlik kuran, denizcilikte başarılı bir Anadolu beyliği. Moğolların Anadolu Selçuklu Devleti üzerinde önce süzerenlik (1243) ve ardından doğrudan denetim (1277) kurmasından sonra baş gösteren kargaşa ortamında, sınırlardaki uç beylerinin nüfuzu arttı;

Tarih Aydınoğulları Beyliği

Aydınoğulları (İzmiroğulları) Beyliği Hakkında Bilgi

0

Aydınoğulları (İzmiroğulları) Beyliği ne zaman, nerede, kimler tarafından kurulmuştur? Aydınoğulları Beyliği tarihçesi, hakkında bilgi. Aydınoğulları ; Anadolu Türk Beyliğidir(1308-1426). Kurucusu, Aydınoğlu Mübarizettin Mehmet Bey’dir. Günümüzdeki Aydın ili ve çevresinde egemenlik kurdu. Germiyanoğlu Yakup Bey, yanında subaşı olarak bulunan Mehmet Bey’i, Aydın dolaylarını ele geçirerek orada bir beylik kurmakla görevlendirdi. Menteşe Bey’in damadı olan Sasa Bey’e

Bilgi Dünyası

Aydınoğulları Beyliği Tarihi

0

Aydınoğulları beyliği ile ilgili tarihi bilgiler. Aydınoğulları beyliğinde Mehmet Bey devri, Umur Bey’in başarıları ve çökme devri hakkında bilgiler. AYDINOĞULLARI, XIV. yüzyıl başlarında Anadolu Selçuklu İmparatorluğu’nun yıkıldığı sıralarda batıya doğru gelişen Türk fetihlerinin meydana getirdiği Anadolu Beyliklerinden biridir. 1243’te Kösedağ Savaşı ile Selçuklular üzerine Moğol egemenliği çökünce devletin itibarı günden güne zayıfladı. Sınırlardaki çeşitli bölgeler

Biyografi

Aydınoğulları (İzmiroğulları) Cüneyt Bey Hayatı

0

Aydınoğulları (İzmiroğulları) Cüneyt Bey kimdir, neler yapmıştır? Cüneyt Bey hayatı, biyografisi, hakkında bilgi. Aydınoğulları (İzmiroğulları) Cüneyt Bey; (?-1425) Aydınoğullarından, İzmir beyi, Cüneyt bastırdığı paralardan babasının, Osmanlı hükümdarı I. Bayezid’in İzmir subaşısı İbrahim olduğu ve kendisini de İzmir’de doğduğu anlaşılmaktadır. Cüneyt Bey Timur Anadolu’dan ayrıldıktan sonra, beyliklerine kavuşan Aydınoğlu İsa ve Ömer beylerle savaşım ve Edirne’de

Bilgi Dünyası

Umur Bey Kimdir

0

Büyük Türk denizcisi Umur Bey’in hayatı hakkında bilgi. Aynı zamanda İzmir’e neden Gavur İzmir dendiği hakkında bilgi. Çok büyük bir Türk komutanı ve denizcisidir. Aydınoğlu Gazi Mehmet Bey’in oğullarındandır. Tam adı “Bahaettin Gazi I. Umur Bey Paşa” dır. Gazi sanını 1328 zaferi üzerine almıştır. Umur Bey büyük bir donanma meydana getirerek Ege’de hakim bir rol

Bilgi Dünyası

Aydın İlinin Tarihçesi

0

Aydın İlinin Tarihçesi, tarihi. Aydın ilinin tarihi ile ilgili bilgi. Milattan önceki dönemlerden bugüne Aydın. İÖ 1200’de Yunanistan’ı Dorların işgal etmesi üzerine İonlar, Batı Anadolu’ya yerleşti ve çeşitli kentler kurdular. O günkü adı Tralleis olan Aydın, Miletos ve Priene, bu kentler arasındaydı. Bölge daha sonra Friglerin ve Lidyalıların egemenliğine girdi. İÖ 546’da Pers Kralı Kyros,

Bilgi Dünyası

Aydınoğulları Beyliğinde Sanat ve Eserler

1

Aydınoğulları Beyliğinde sanat ve sanat eserleri. Aydınoğullarında kültür ve medeniyet, tarihi eserler. Aydınoğulları Beyliği’nden günümüze ulaşan en erken tarihli eser, Birgi Ulu Camisi ya da öteki adıyla Aydınoğlu Mehmet Bey Camiidir. Özellikle Anadolu Selçuklu geleneklerine bağlı olan bu yapı, 1312’de Aydınoğlu Mehmet Bey tarafından yaptırıldı. Kare planlı, mihraba dik beş nefli, tipik bir çok ayaklı