Browsing: Azerbaycan

Dil ve Edebiyat Azerbaycan Bayrağı

Azeri Edebiyatı Hakkında Bilgi

0

Azerbaycan edebiyatı ile ilgili bilgiler. Azeri edebiyatının başlangıcı, önemli yazar ve şairleri ile eserleri hakkında genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Azeri edebiyatı, tarihsel Azerbaycan bölgesinde yaşayan Azeri Türkleri arasında gelişmiş edebiyat geleneği. Azericenin zengin bir sözlü ve yazılı edebiyat geleneği vardır. Azeri edebiyatı tarihi dört döneme ayrılabilir: 1) Başlangıç dönemi, 2) klasik dönem, 3) çağdaşlaşma-uluslaşma

Tarih Azerbaycan Bayrağı

Azerbaycan Tarihi Hakkında Bilgi

0

Komşumuz kardeş ülkemiz Azerbaycan’ın tarihi. Tarih boyunca Azerbaycan ve Azerbaycan toprakları ile halklarının tarihi ile ilgili bilgiler. Halkları aynı kökenden gelen Kafkas Azerbaycanı ile komşusu İran Azerbaycanı 11. yüzyıldan 1723’e değin ve 1735-1813 arasındaki İran yönetimi sırasında bir bütün oluşturmuştur. Romalılarca Albania, Araplarca ise Aran olarak bilinen Azerbaycan’ı 642’de Müslüman Araplar fethetti. 9. yüzyılda bu

Coğrafya Azerbaycan Bayrağı

Azerbaycan Coğrafi Özellikleri (Kısa)

0

Kardeş ülke Azerbaycan’ın coğrafi özelliklerinin kısaca yer aldığı sayfamız. Azerbaycan’ın doğal yapısı ile ilgili bilgiler. Azerbaycan, resmî adı Azerbaycan Cumhuriyeti, Asya’nın güneybatısında ülke. Kafkaslar’m güney yamaçlarında yer alan üç devletten (öbürleri Ermenistan ve Gürcistan’dır) en doğuda olanıdır. Güneyinde İran Azerbaycanı, doğusunda Hazar Denizi, batısında Ermenistan, kuzeyinde Gürcistan ve Rusya bulunur. Yüzölçümü 86.600 kilometrekare. Başkenti, eski

Bilgi Dünyası

Bakü Tarihi

0

Azerbaycan’ın başkenti ve Kafkasya’nın en önemli şehri poziyonundaki petrol zengini Bakü kenti tarihi ile ilgili olarak kısaca bilgiler. Bakû, bir söylentiye göre, Sâsânîler’den Nurşiviran tarafından yaptırılmıştır. Fakat bazı tarihçiler bu bilginin doğru olmadığını söylerler. Bakû Araplar zamanında Derbent’e bağlıydı. Moğol istilâsından sonra da bir ticaret şehri olarak gelişti. XIV ve XV. yüzyıllarda şehir Şirvanşahlılar’ın yazlık

Bilgi Dünyası Azerbaycan Bayrağı

Azerilerin Tarihi

0

Azerbaycan tarihi. Kardeş ülke ve aynı bizimki gibi Türk olan Azerilerin tarihi ile ilgili olarak genel bilgiler. Azerbaycan tarihi M. Ö. IV. yüzyıldan itibaren başlar, çünkü bu tarihte siyasi bir bölge olarak sınırlandırılmıştır. Azerbaycan bulunduğu yer bakımından çeşitli istilâlara uğramış, çeşitli devletlerin egemenliği altına girmiştir. Kuruluş: Azerbaycan’da ilk kurulan devlet buraya aynı zamanda şimdiki adını

Biyografi

Haydar Aliyev Kimdir

0

Azerbaycan’ın 3. cumhurbaşkanı olan Haydar Aliyev’in hayatı hakkında kısa bilgiler Haydar Aliyev , Azerbaycanlı devlet adamı (10 Mayıs 1923 – 12 Aralık 2003). Azerbaycan Devlet Üniversitesi’nde öğrenim gördü. 1950’de Azerbaycan KGB’nin önde gelen komite üyelerinden biri oldu, 1964-1967 arasında aynı kuruluşun başkan yardımcılığı, 1967-1969 arasında da tuğgeneral rütbesiyle başkanlığını yaptı. 1969’da Azerbaycan Komünist Partisi Merkez Komitesi

Bilgi Dünyası

Gence Nerededir? Gence Tarihi

0

Gence hangi ülkededir? Gence şehrinin özellikleri, nerededir, tarihçesi, Azerbaycan Gence hakkında bilgi. Gence;eski Kirovâbad. Azerbaycan’da kenttir. Kura Irmağı’nın güneyinde, demiryolu üzerinde, Tiflis’in 177 km güneydoğusunda yer alır. Kura Irmağı Vadisi’nde yetiştirilen tarım ürünlerinin pazar yeridir. Pamuk, ipekli dokuma, halı, tarım gereçleri, bitkisel yağ, şarap, sabun ve besin başlıca endüstri etkinlikleridir. Kentte çeşitli dönemlere ait eski

Bilgi Dünyası

Bakü Neresidir? Bakü’nün Tarihçesi

0

Bakü şehri nerededir? Bakü şehrinin konumu, özellikleri, tarihçesi, tarihi yerleri. Bakü hakkında bilgi. Bakü; Azerbaycan’ın başkentidir. Metropoliten alan Hazar Denizi’nin batı, Apşeron Yarımadası’nın güneybatı kıyısındadır. Liman kenti olan Bakû, ülkenin önemli petrol üretim merkezlerindendir. Kentin çevresinde ve özellikle Apşeron Yarımadası ile Hazar Denizi kıyılarındaki kuyulardan çıkartılan ham petrol, antımevlerinde işlenen bir çift boru hattıyla Karadeniz

Bilgi Dünyası

Azeri (Azerbaycan) Edebiyatı Hakkında Bilgi

0

Azerbaycan edebiyatı, tarihçesi, gelişimi, Azeri edebiyatının özellikleri, Azerbaycan edebiyatı ile ilgili bilgi. İslâmlığı kabul eden Türk boylarının (10 yüzyıl) yaşadığı köklü değişiklik; yeni coğrafya bölgelerinde yurtlar edinmekten başlayarak kültürün, sanatın ve dilin kısaca uygarlığın tüm değerlerinde gözlenebilir. Kabile ve dinler ayrılığıyla bölünmüş olan çeşitli Türk boyları, soy ortaklığının yanı sıra kaynaştırıcı bir ümmet anlayışla birleşip

Bilgi Dünyası

Azerbaycan Müziği Hakkında Bilgi

0

Azerbaycan müziği Azeri müziğinin özellikleri nelerdir? Azeri çalgıları, müziği ile ilgili bilgi. Doğu müziği kapsamındaki Türk Müziği, Güney ve Kuzey müziği diye iki dala ayrılır. Güney müziği, Türkiye ve Azeri Müziği’ni içine alırsa da gerek icrada, gerekse usulde birbirinden ayrıdırlar. Azeri Müziği, meclisi ve âşık (çöl ya da halk) adlı iki biçimde oluşur. Bizdeki Klasik

Bilgi Dünyası

Azerbaycan Tarihi

0

Azerbaycan tarihçesi, tarihi. Azerbaycan tarihi eserleri, Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanması, hakkında bilgi. Azerbaycan; Romalılar tarafından Albanya, Araplar tarafından Arran diye adlandırılan Azerbaycan, günümüzdeki İran Azerbaycanı ile birlikte uzun süre büyük göçlerin önemli bir kavşak noktası ve Araplarla Hazar Türklerinin savaş alanı olarak kaldı. İS 7. yüzyılda İslâm İmparatorluğu’nun yayılmasıyla birlikte Arapların egemenliğine girdi. 11. yüzyıldan sonra

Bilgi Dünyası

Azerbaycan – Ülkeler Rehberi

1

Ülkeler Rehberi Azerbaycan – Azerbaycan ile ilgili bilgi, başkenti, yönetim biçimi, ekonomisi, haritası, bayrağı, komşuları, coğrafi konumu. Azerbaycan ile ilgili bilgi. Yüzölçümü: 86.600 km2. Başkenti: Bakü Dil: Azerice. Din: Müslüman (% 55 Şii, % 35 Sünni, çeşitli dinler (% 10) Para birimi: 1 Azerbaycan manatı = 100 gepik Başlıca kentleri:Gene (eski Kirovabad), Sumgait, Mingeçevir, Seki, Nahcevan, Ali Bayramlı. Güneydoğu Avrupa’da, Kafkasya’da