Browsing: barok

Sanat Barok Sanatının Tarihsel Gelişimi (Mimarlık, Resim ve Müzik)

Barok Sanatının Tarihsel Gelişimi (Mimarlık, Resim ve Müzik)

0

Barok sanatının tarihi, önemli sanatçıları, Barok resim, müzik, mimari sanatının özellikleri, tarihçesi, hakkında bilgi. Barok Sanatı; 1600’lerden başlayıp, 17. yüzyılın tümünü 18. yüzyılın ilk yarısını kapsayan bir sanat akımıdır. Portekiz dilindeki barroco sözcüğünden gelen barok, sözlük anlamıyla “tam yuvarlak ve düzgün olmayan inci’leri tanımlamakta kullanılan bir kuyumculuk deyimidir. Mecazi anlamıysa “acayip”, “rahatsız edici”, “garip ve

Sanat Sant'Angelo in Formis

İtalyan Mimarisi : Roman, Gotik, Rönesans ve Barok Eser ve Mimarları

0

İtalyan mimarlığı ile ilgili bilgi. Roman, Gotik, Rönesans ve son olarak da Barok Mimarlık tarzları ve önde gelen isimleri hakkında bilgi Roman ve Gotik Mimarlığı: 568’de yönetimi ellerine geçiren Lombardlar İtalya’da yeni uygarlık merkezleri kurdular. Karanlık Çağlar adı verilen bu dönemden sonra 8. yüzyılda ortaya çıkan ve 12. yüzyıla kadar süren Roman sanatında mimarlık alanında

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Barok Sanatı

0

Türkiye’de barok sanatı nasıl gelişmiştir? Türkiye’deki Barok sanatı örnekleri, sanatçıları hakkında bilgi. Türkiye’de Barok Sanatı; 18. yüzyılın ilk çeyreğinde Avrupa ile gelişen ilişkiler ve özellikle Fransa’dan getirilen eşya, başta Osmanlı sarayı olmak üzere, Türkiye’deki geleneksel yaşama biçimiyle beğenilerin değişmesine neden oldu. O tarihlere kadar Avrupa’nın toplumsal, kültürel ve sanatsal etkinliklerine uzak kalan Osmanlı toplumu, yoğun

Bilgi Dünyası

Resimde Barok Dönemi Hakkında Bilgi

0

Resimde barok dönemi hakkında bilgi. Barok dönemi ressamları ve yarattığı etkiler. Rönesans’tan sonra yeni sanat istikametlerinin aranması “Barok” diye tanınan devre götürmüştür. Rönesansın vazıh satıh kompozisyonları, ışık-gölge oyunları ile hareketlenen renk kütlelerine yer bırakır, mekanda göz, derinlere çekilir. İspanya’da El Greco (1541-1614) mistik bir atmosfer içindeki dini resimleriyle, Velasquez (1599-1660) ise sihirli bir ışık kattığı,

Sanat Barok Resim Sanatı

Barok Sanatı Hakkında Bilgi

1

Barok nedir? Barok sanatının özellikleri, tarihçesi, önemli sanatçıları, mimarlığı ile ilgili bilgi. Barok; XVI. yüzyılın ortalarından XVIII. yüzyılın ortalarına kadar Avrupa sanatına hakim olan bir üsluptur. Kelimenin kökü olan «barrueco» İspanyolcada «İşlenmemiş iri inci» anlamına gelir. Düzenli ve kaidelere bağlı Rönesans sanatının yerini tutan barok tarzı sanat dünyasına büyük bir serbestlik, heyecan ve taşkınlık dolu

Bilgi Dünyası

İtalyan Resim Sanatı

0

İtalyan resim sanatı hakkında bilgi. 15. yüzyıldan günümüze değin İtalyan Resim Sanatı ile ilgili bilgiler. Gotik Resim: Modern sanatın öncüsü sayılan Giotto’nun ünlü Padua Arena Kilisesi’ne yaptığı freskolarla ünü ülke sınırını aştı. Rönesans sanatçılarınca öncü sayıldı. Roma Lateran Bazilikası, Siena ve Orvieto‘da çeşitli eserler üreten Gentile da Fabriano uluslararası gotiğin öncüsü oldu. Rönesans Resmi: Sanatçılar

Bilgi Dünyası

İtalyan Heykel Sanatı

0

İtalyan heykel sanatı ile ilgili bilgilendirme. Gotik Heykelcilik: Fransa’dan çıkan gotik sanat, İtalya’ya 12. yüzyılın ikinci yarısında geldi (Benedetto Antelami). Güney İtalya’da gotik sanatın koruyucusu İmparator II. Frederico oldu. Toskana’da ise Nicola Pisano Roma döneminin heykelciliğini canlandırmaya çalıştı. Gotik üsluplu kiliselerin ön yüzlerini eski Roma dönemi heykelleriyle bezemesinin yanı sıra Pisa Vaftizhanesi’nde rahip kürsüsünün kabartmalarını