Browsing: basın

Bilgi Dünyası Basın

Dördüncü Kuvvet Basın Nedir? Tarihi ve Türk Basınının Gelişimi

0

Basın nedir? Dördüncü kuvvet olarak anılan basın teriminin açıklaması ve Türkiye’de basın tarihine kısa ve özetsel bir bakışın olduğu sayfamız. BASIN (matbuat) haber toplama, yorumlama ve yayma müessesesidir. İnsan, etrafında olup bitenleri duyup öğrenmek, fırsat düşünce bunları başkalarına duyurmak ihtiyacındadır. Bu ihtiyaç insanın yaradılışında vardır. Basının kaynağı da bu ihtiyaçtır. Basın, hemen bütün dillerde «basma» anlamına

Güzel Sözler - Sloganlar Basın

Basın İle İlgili Sözler

0

Basın ile ilgili, gazetecilik ile ilgili sözlerin olduğu sayfamız. Özgürlüklerin teminatı olan basın ve basın özgürlüğü ve gazetecilik hakkında güzel sözler *** “Yandaş olmaya çalışan basın tarih önünde ileride nefret ile anılmaya mahkumdur.” _ Anonim *** Basın en temel ideolojik silahtır. Nikita Khrushchev *** Basın milletin müşterek sesidir. Mustafa Kemat Atatürk *** “Basın hürriyeti kalkarsa

Atatürk Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk ve İletişim (7. Sınıf Konu Anlatımı)

0

Atatürk iletişime neden önem vermiştir? Atatürk’ün iletişim ile ilgili yaptığı çalışmalar, 7. sınıf Atatürk ve iletişim, basın konu anlatımı. Atatürk ve İletişim Milli Mücadele yıllarında Anadolu’nun büyük bir bölümü işgal altındaydı. İşgale karşı halkı bilinçlendirmek ve ulusal birliği sağlamak için Atatürk’ün ilk yaptığı şey illere telgraflar çekerek halkı protesto mitinglerine çağırmaktı. Bunun yanısıra Türk milletinin

Bilgi Dünyası Basın

Basının Tarihsel Gelişimi

0

Basın ne zaman ve nasıl doğmuştur? Basının kökeni, Dünyada basının tarihsel gelişimi ve tarihçesi hakkında bilgi. Basının Tarihsel Gelişimi TARİHSEL KÖKENİ. Tarihte gazetenin bilinen ilk örneği İÖ 59’da Roma’da günlük olarak yayımlanan Acta diurna’du (günlük haberler). Çeşitli yerlere asılan bu el yazması metinlerde önemli toplumsal ve siyasal gelişmelerden, bir meteorun düşüşü gibi ilginç olaylara ve

Bilgi Dünyası Basın

Türkiye’de Basının Gelişim Tarihi

0

Türkiye’de basının tarihçesi, basın tarihinin doğuşu ve gelişimi. Türkiye’deki ilk gazeteler, gelişimleri hakkında bilgi. Türkiye’de Basının Gelişim Tarihi TÜRKİYE’DE BASIN. İlk gazeteler. Türkiye’de yayımlanan ilk gazete, Albert Dubaye’nin 1796’da 15 günde bir çıkardığı Gazette Française de Constantinople’du. Bazı araştırmacılar ise, Fransa’nın İstanbul elçisi Verniac’ın 1795’te Fransızca olarak yayımladığı Bulletin des Nouvelles’i ilk gazete kabul ederler.

Atatürk

Atatürk’ün Çıkardığı Gazeteler ve Milli Mücadele Döneminde Ulusal Basın

0

Mustafa Kemal Atatürk’ün çıkartmış olduğu gazeteler nelerdir? Milli Mücadele döneminde ulusal basın ve Anadolu Ajansı ile ilgili bilgiler. Atatürk, “Minber“, “İrade-i Milliye” ve “Hâkimiyet-i Milliye” olmak üzere üç gazete çıkarmıştır. Yaptıklarını ve yapacaklarını halka duyurarak kamuoyu oluşturmak isteyen Atatürk, Kurtuluş Savaşı’nı başlattığı andan itibaren basından destek almış ve basının gücünü en etkili şekilde kullanmıştır. Mustafa

Bilgi Dünyası

Osmanlı Devleti’nde Basın Yayın

0

Osmanlı Devleti’nde basın ve yayın alanında gelişmeler nelerdir? Osmanlı döneminde basın yayın hayatı hakkında bilgi. Osmanlı Devleti’nde Basın Yayın; • İspanya’dan kaçıp II. Bayezid‘in müsaadesiyle Osmanlı ülkesine sığınan Yahudilerden, Basımcı David ve Samuel Kardeşler yanlarında getirdikleri matbaa ile Musa’nın Beş Kitap adlı kutsal kitabını basmışlardı. • XVI. Yüzyıl başlarında Museviler Selânik, Halep ve Edirne’de basımevleri