Browsing: Beyliği

Tarih Aydınoğulları Beyliği

Aydınoğulları nerede hüküm sürmüş olan bir Türk beyliğidir?

0

Aydınoğulları nerede hüküm sürmüş olan bir Türk beyliğidir? Aydınoğulları beyliğinin tarihi ve genel özellikleri ile ilgili bilgiler içeren sayfamız. Aydınoğulları, 1308-1426 arasında Aydın-İzmir bölgesinde egemenlik kuran, denizcilikte başarılı bir Anadolu beyliği. Moğolların Anadolu Selçuklu Devleti üzerinde önce süzerenlik (1243) ve ardından doğrudan denetim (1277) kurmasından sonra baş gösteren kargaşa ortamında, sınırlardaki uç beylerinin nüfuzu arttı;

Tarih Aydınoğulları Beyliği

Aydınoğulları (İzmiroğulları) Beyliği Hakkında Bilgi

0

Aydınoğulları (İzmiroğulları) Beyliği ne zaman, nerede, kimler tarafından kurulmuştur? Aydınoğulları Beyliği tarihçesi, hakkında bilgi. Aydınoğulları ; Anadolu Türk Beyliğidir(1308-1426). Kurucusu, Aydınoğlu Mübarizettin Mehmet Bey’dir. Günümüzdeki Aydın ili ve çevresinde egemenlik kurdu. Germiyanoğlu Yakup Bey, yanında subaşı olarak bulunan Mehmet Bey’i, Aydın dolaylarını ele geçirerek orada bir beylik kurmakla görevlendirdi. Menteşe Bey’in damadı olan Sasa Bey’e

Bilgi Dünyası

Dulkadiroğulları Beyliği Hakkında Bilgi

0

Dulkadiroğulları Beyliği ne zaman, nerede ve kim tarafından kurulmuştur? Dulkadiroğulları Beyliğinin tarihi, özellikleri, hakkında bilgi. Dulkadiroğulları; Anadolu Türk beyliğidir (1337-1522). 1337’den 1522’ye kadar 185 yıl devam etmiş bir Anadolu Türk prensliğidir. Araplar bu Türkmen beyliğinin adını «Zu’l-Kadr» şeklinde yazmışlardır. Bu devletin esas alanı bugünkü Maraş ili olmakla beraber, 1362 – 1455 arasında 93 yıl Harput’u

Bilgi Dünyası

Aydınoğulları Beyliği Tarihi

0

Aydınoğulları beyliği ile ilgili tarihi bilgiler. Aydınoğulları beyliğinde Mehmet Bey devri, Umur Bey’in başarıları ve çökme devri hakkında bilgiler. AYDINOĞULLARI, XIV. yüzyıl başlarında Anadolu Selçuklu İmparatorluğu’nun yıkıldığı sıralarda batıya doğru gelişen Türk fetihlerinin meydana getirdiği Anadolu Beyliklerinden biridir. 1243’te Kösedağ Savaşı ile Selçuklular üzerine Moğol egemenliği çökünce devletin itibarı günden güne zayıfladı. Sınırlardaki çeşitli bölgeler

Bilgi Dünyası

Karesioğulları Beyliği Özellikleri

0

Anadolu Türk beyliklerinden birisi olan ve batı Anadolu’nun kuzey ucunda hüküm sürmüş olan Karesioğulları Beyliğinin özellikleri ve hakkında bilgiler. Anadolu Türk beyliklerinden biridir. Devlete adını veren Karası Bey, Danişment hanedanındandır. Devletin alanı bugünkü Çanakkale (Gelibolu yarımadası hariç) ve Balıkesir illeriyle Bergama idi. 1302’de Bergama ile Balıkesir’i Bizans’tan alan Kalembeyoğlu Karası Bey, Anadolu Selçuklularının ve onların

Bilgi Dünyası Hamitoğulları Beyliği Harita

Hamitoğulları Beyliği Tarihi

0

Anadolu Türk beyliklerinden birisi olan Hamitoğulları Beyliği tarihi ve hükümdarları hakkında bilgiler. Anadolu Türk beyliklerindendir. 1280-1352 ve 1402-1423 arasında 133 yıl sürmüştür. 1280’den 1308’e kadar Selçuklular’a, ondan sonra 1327’ye kadar da İlhanlılar’a bağlı olmuş, hatta 1324-1327 arasında İlhanlı devletine katılmıştır. Prensliğin yayılma alanı Eğridir, Uluborlu, Yalvaç, Keçiborlu, Karaağaç, Beyşehri, Seydişehri, Akşehir, Şuhut, Isparta, Burdur, Antalya,

Bilgi Dünyası

Artukoğulları Kimdir?

0

Anadolu’da yaklaşık olarak 300 yıl saltanat süren bir hükümdarlık olan Artukoğulları ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. ARTUKOĞULLARI, Eksükoğlu Artuk adlı bir Türkmen emîrinin neslinden geldikleri için Artukoğulları diye anılan bir Türk hükümdar sülalesidir. Kolları Amid’de (Diyarbakır), Hısn Keyfâ’da (1101-1231), Mardin’ de (1108-1408) ve Harput’ta (1185-1233) hüküm sürmüşlerdir. Artukoğulları sülalesinin siyasî tarihi dört döneme

Bilgi Dünyası Saruhanoğulları Beyliği

Saruhanoğulları Beyliği Nerede ve Ne Zaman Kurulmuştur?

0

Anadolu’da kurulmuş Türk beyliklerinden birisi olan Saruhanlı beyliği ne zaman, nerede kim tarafından hangi tarihlerde kurulmuştur? Anadolu Türk beyliklerinden biridir. Önce 1300 – 1390, sonra 1402- 1410 yılları arasında 98 yıl sürmüş, 1390’dan 1402 Ankara Savaşı’na kadar Osmanlı devletine bağlı kalmıştır. 1308’e kadar Selçuklular’a, bir müddet de Germiyanoğulları’na, İlhanlılar’a bağlanmıştır. Son zamanlarında tamamen Osmanlıların egemenliğini

Bilgi Dünyası

Ramazanoğulları Nerede Kurulmuştur ve Özellikleri

0

Anadolu’da kurulmuş olan bir Türk beyliği olan Ramazanoğulları Beyliği ile ilgili olarak bilgiler. Ramazanoğulları nerede kurulmuştur ve özellikleri nelerdir? RAMAZANOĞULLARI, Anadolu Beylikleri (Türk prenslikleri )nden biridir. Bugünkü Adana ili ile İçel ilinin doğu bölümünde, Mersin-Tarsus yöresinde 1378’den 1608’e kadar 230 yıl hüküm sürmüşlerdir. Ramazanoğulları 1515’e kadar Mısır-Suriye Türk-Memlûk İmparatorluğu’na bağlıydılar. O tarihte Osmanlılar, Adana’yı aldılarsa

Bilgi Dünyası

Tekeoğulları Beyliği Hakkında Bilgi

0

Anadolu Selçuklu Devleti dağıldıktan sonra Anadolu’da kurulan beyliklerden birisi olan olan Tekeoğulları Beyliği hakkında bilgiler. XIV. yüzyılda, Anadolu Selçuklu Devleti çöktükten sonra, Antalya ve dolaylarında kurulan, yüz elli yıl kadar yaşayan küçük beyliklerden biridir. Kurucusu, Teke Bey, başkenti de Antalya şehriydi. Tekeoğulları Anadolu’ya göçmeden önce, Orta Asya’da Harzem bölgesinde yaşayan Türkmenler’den bir oruktu. Bunlar, Cengiz

Bilgi Dünyası

Menteşeoğulları Beyliği (Özet Bilgi)

0

Uzun yıllar Güneybatı Anadolu’da hüküm sürmüş bir Anadolu beyliklerinden birisi olan Menteşeoğulları Beyliği ile ilgili özet bilgilerin yer aldığı yazımız. MENTEŞEOĞULLARI, Anadolu Türk beyliği (1280-1424). Kurucusu Menteşe Bey’dir. Güneybatı Anadolu’ da egemenlik kurdu. Menteşe Beyliği’ ni kuran Türkmenlerin, Bizans Donanması’na ait gemileriyle korsanlık yaptıkları kabul edilir. Muğla ve yöresi 1261’den sonra kıyıdan başlayarak Türkler tarafından

Bilgi Dünyası

Mengücükoğulları Beyliği

0

Anadolu’da kurulmuş olan Türk beyliklerinden birisi olan Mengücükoğulları beyliği, tarihi , dönemi ve yıkılışı hakkında bilgiler. MENGÜCÜKOĞULLARI, Anadolu Türk beyliği (1072-1277). Kurucusu Mengücük Gazi’dir. Erzincan, Kemah, Divriği ve Şarkikarahisar kentlerine egemenlik kurdu. Mengücük Gazi, Alpaslan’ın Malazgirt Savaşı’na (1071) katılmış komutanlarından biridir, ölüm tarih bilinmemektedir. Mengücüklerin ikinci beyi olan İshak, Danişmentoğullarından Melik Gazi’nin kızıyla evliydi. Artuklulardan

Bilgi Dünyası

Danişmentliler Beyliği Hakkında Bilgi

0

Danişmentliler Beyliği ne zaman ve nerede kurulmuştur? Danişmentliler Beyliğinin özellikleri, tarihi özellikleri hakkında bilgi. Danişmentliler; Orta Anadolu’nun doğu bölümünde kurulmuş bir Türk beyliğidir. 1071 Malazgirt zaferinden sonraki yıllarda Selçuklu Türkleri’nin Anadolu’yu almaları sırasında Büyük Selçuklu İmparatoru Sultan Melikşah’ın komutanlarından Emir Danişment Gazi Taylı, devletin kurucusu oldu. Danişment Gazi’nin asıl adı Mehmet veya Ahmet’tir, sonradan, Battal

Bilgi Dünyası

Çobanoğulları Beyliği Hakkında Bilgi

0

Çobanoğulları Beyliği nerede ve ne zaman kurulmuştur? Çobanoğulları Beyliği’nin tarihi, özellikleri hakkında bilgi. Çobanoğulları Beyliği;Anadolu Türk Beyliğidir (1227-1309). Kurucusu Hüsamettin Çoban. Kastamonu çevresinde egemenlik kurdu. Hüsamettin Çoban, Anadolu Selçuklu Hükümdarı I. Alaattin Keykubat döneminde Kastamonu’ da uç beyiydi. Alaattin Keykubat, Kırım Seferi’nde yararlık gösteren Hüsamettin Çoban’a Kastamonu topraklarını armağan olarak verince beyliğin temelleri atılmış oldu.

Bilgi Dünyası

İnançoğulları Beyliği Kısa Bilgi

0

İnançoğulları Beyliği nerede ve ne zaman kurulmuştur? İnançoğulları Beyliği hakkında kısa bilgi. İnançoğulları Beyliği(Ladik Beyliği), Anadolu Türk Beyliğidir (1261-1368). Moğollardan kaçıp Anadolu’ya geçen Denizli, Honaz ve Dalaman bölgesine yerleşen Türkmenler tarafından kuruldu. Anadolu Selçuklularına bağlı olan beylik, giderek daha bağımsız duruma geldi. 1261’de Mehmet Bey, Anadolu Selçuklu Sultanı II. İzzettin Keykavus’a karşı ayaklandı. Daha sonra

Bilgi Dünyası

Saruhanoğulları Beyliği Hakkında Bilgi

0

Saruhanoğulları beyliğini kim kurmuştur? Saruhanoğulları beyliği nerede ve ne zaman kurulmuştur? Özellikleri, hakkında bilgi. Saruhanoğulları; Anadolu Türk beyliğidir (1302-1440). Kurucusu Saruhan Beydir. Merkezi Manisa olmak üzere, Menemen, Gördes, Turgutlu, Demirci, Kemalpaşa, Akhisar, Ilıca yörelerinde egemenlik kurdu. Saruhan Bey, Anadolu Selçuklu Devleti komutanlarındandır. Saruhan Bey 1302’de Batı Anadolu’da fetih hareketlerinde bulunurken, Bizans’ın yardımına gelen Katalanları yenilgiye

Bilgi Dünyası

Saltuklular Hakkında Bilgi

0

Saltuklular Beyliğini kim kurdu? Saltuklular Beyliğinin haritası, kuruluşu, tarihi, özellikleri hakkında bilgi. Saltuklular; Anadolu Türk beyliğidir. (1071-1202). Kurucusu Alpaslan’ın komutanlarından Ebu’l-Kasım Saltuk’tur. Beyliğin merkezi Erzurum idi. Bayburt, ispir, Oltu, Tercan, Micingird, Koçmaz ve çevresi beyliğin topraklarını oluşturuyordu. Emir Saltuk’un ölümüyle yerine geçen oğlu Ali (1102-1124). Büyük Selçuklu Sultanı Berkyaruk ile kardeşi Mehmet Tapar arasındaki iktidar

Bilgi Dünyası

Sahipataoğulları Beyliği Hakkında Bilgi

0

Sahipataoğulları Beyliği ne zaman ve nerede kurulmuştur? Sahipataoğulları Beyliği’nin tarihçesi, hakkında bilgi. Sahipataoğulları; Anadolu Türk beyliğidir (1275-1341). Anadolu Selçuklu ve Veziri Sahip Ata Fahrettin’in oğulları ve torunlarınca kuruldu. Afyon ve çevresinde egemenlik kurdu. Anadolu Selçuklu Devleti’nin yıkılışına yakın devlet yönetiminde etkin rol oynayan Sahip Ata, Sultan II. Gıyasettin Keyhüsrev’den Afyonkarahisar, Ladik (Denizli) ve Honaz’ı tımar

Bilgi Dünyası Tol Medrese (Musabey Medresesi)

Karamanoğulları Eserleri

4

Karamanoğulları Beyliğinde kültür ve sanat, sanatsal ve tarihi eserler, camiler, önemli yapılar ile ilgili bilgi. Karamanoğullarının başlıca camileri arasında yer alan Aksaray Ulu Camisi 1431’de yapıldı. Konya’ daki İplikçi Camisi 12. yüzyıldan kalma bir Selçuklu eseriyken, 1332’de Karamanoğullarınca yeniden genişletilerek yapıldı. Karaman’da Hatibzade Mahallesi’nde bulunan Arapzade Camisi, 1374’te Alaattin Ali Bey döneminde yapıldı. Tamamlanmamış olan