Browsing: bileşikleri

Kimya İridyum Elementi

İridyum Nedir? İridyum Elementinin Özellikleri, Bileşikleri, Kullanım Alanları

0

İridyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, İridyum elementi ile ilgili bilgi. İridyum Nedir? İridyum Elementinin Özellikleri İridyum periyodik cetvelin VIII. grubunda kobalt dizisinde yer alır. 1804’de Tennant tarafından bulundu. Platini sertleştirmek için platin alaşımlarının yapımında kimyasal etkilere dayanıklı krozelerin yapımında, osmiyum alaşımları, aşınmaya karşı dayanıklılığı nedeniyle dolmakalem uçlarının yapımında kullanılır.

Kimya halojenler

Halojenlerin Özellikleri – Halojenlerin Fiziksel Kimyasal Atomik Özellikleri

0

Halojenler neledir? Halojenlerin fiziksel, atomik ve kimyasal özellikleri nelerdir? Halojenlerin davranış biçimleri, periyodik tablodaki yeri. Halojenler Halojenler; periyodik çizelgenin VII A grubunu oluşturan fluor (F), Klor (Cl), Brom (Br), İyot (I) ve Astatin (At), elementlerine verilen addır. Halojen adı Yunanca “tuz oluşturan” anlamına gelir. Bu nedenle Halojenler tuz ailesinin birer üyesidirler. Astatin dışında tümü ametaldir.

Kimya Sodyum

Sodyum Elementinin Özellikleri, Atom Numarası ve Elde Edilmesi

5

Sodyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Sodyum elementi ile ilgili bilgi. Sodyum Nedir? Sodyum Elementinin Özellikleri Periyodik çizelgenin I A grubunda yer alır. 1 değerlikli bir elementtir. Metal nitelikli alkali elementlerle birlikte yer alır. Doğada çok bol bulunur. Sembolü: Na Atom Numarası: 11 Atom Ağırlığı: 22,9898 Elemet serisi: Alkali Metal

Kimya siyanür

Siyanür Özellikleri ve Kullanım Alanları

0

Siyanür nedir? Siyanürün kimyasal özellikleri nelerdir? Siyanür bileşikleri, zararları, kullanım alanları nelerdir? Hakkında bilgi. Siyanürün Özellikleri Nelerdir? Hidrosiyanik asidin tuzu ya da esteri olan çok güçlü bir zehir. Sulu çözeltisi hidrosiyanür asidi olan, H-C ≡ H hidrojen siyanür, 1782’de, Scheele tarafından Prusya mavisinden yalıtıldı (bu da, eskiden prüsik asit olarak adlandırılmasının nedenini açıklar). Hidrojen siyanür

Bilgi Dünyası Külçe Altın

Altının Bileşikleri Nelerdir?

0

Altının bileşikleri nelerdir? Altının bileşikleri ile ilgili kısa bilgiler ve kimyasal formüllerinin yer aldığı sayfamız. Altının temel yükseltgenme durumları +1 ve +3’tür. Tek değerli altın bileşikleri genellikle katı, üç değerli altın bileşikleri ise daha çok sıvı halde bulunur. Altın, elektrokimyasal dizinin en alt sırasında yer alır; platin bile Au+3 iyonlarını kolayca metal haline indirgeyebilir. Altın

Bilgi Dünyası sodyum

Sodyum Bileşikleri ve Özellikleri

0

Sodyum elementinin fiziksel ve kimyasal özellikleri, oluşturduğu bileşikler, kullanım alanları hakkında bilgi. SODYUM Atom numarası Z = 11, atom ağırlığı M = 22,9898 ve simgesi Na olan elementtir. Sodyum sözcüğü “sud suyu” anlamına gelen ingilizce soda ‘dan kaynaklanır. Söz konusu elemente bu ad, metali 1807’de yalıtan İngiliz kimyacısı Sir Humphry Davy (1778-1829) tarafından verilmiştir. Sodyum,

Bilgi Dünyası

Kalsiyum Nerelerde Kullanılır?

0

Kalsiyum neden gereklidir, bileşikleri nelerdir? Kalsiyum nerelerde kullanılır, kullanım alanları hakkında bilgi. Kalsiyum Nerelerde Kullanılır? Madensel bir eleman olan kalsiyum, besinlerimizde çok önemli bir yer tuttuğu gibi, yapı işleri, aydınlatma vs. gibi daha birçok alanlarda faydası dokunan bir maddedir. Kalsiyum serbest halde değil, bileşikler halinde bulunur. Kalsiyum en yaygın ve bol olarak yapı işlerinde kullanılır.

Bilgi Dünyası

Fenol Hakkında Bilgi

0

Fenol nedir? Fenol bileşikleri özellikleri nelerdir? Fenol bileşikleri ne işe yarar, isimleri ve özellikleri hakkında bilgi. Fenol; Organik kimyada halkalı (aromatik) sistemin en basit elemanı olan benzen (C6H6) altıgen halkasına OH eklenmesiyle meydana gelen bileşiklerdir. Kömür katranının 160°-2403 C arasındaki basamaklı damıtılması sırasında naftalinle birlikte elde edilir. Fenoller asit özelliği gösteren cisimlerdir. Asitlerle bazların tanınmasına

Bilgi Dünyası

Fosfor ve Bileşikleri

0

Fosfor elementinin özellikleri, oluşturduğu bileşikler nelerdir? Fosfor kullanımı ile ilgili bilgi. Fosfor elementi çeşitli ve farklı şekillerde (allotrop) bulunur. Beyaz fosfor çok kolay tutuşur ve zehirlidir, kırmızı fosfor ise zehirli değildir, ancak ısıtıldığı zaman tutuşur. Bu iki allotrop böyle farklı özelliklere sahip olmakla beraber, meydana getirdikleri bileşikler aynıdır. Örneğin havada hem beyaz, hem de kırmızı

Bilgi Dünyası

İndiyum Nedir? İndiyum Elementinin Özellikleri

0

İndiyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, İndiyum elementi ile ilgili bilgi. İndiyum Nedir? İndiyum Elementinin Özellikleri Periyodik cetvelin 3A grubunda yer alan bir kimyasal elementtir. 1863’de bir çinko minerali olan sfalerilte, Reich ve Richyer’ce bulundu. Yatak alaşımlarında, diş alaşımlarında, yarı iletken araştırmalarda, çekirdek reaktörlerinde, gümüş ve kadminyumlu oluşturduğu üçlü alaşımlar

Bilgi Dünyası

Alüminyum Bileşikleri ve Özellikleri

0

Alüminyum Elementinin oluşturduğu bileşikler nelerdir? Alüminyum bileşiklerinin adları, özellikleri, haklarında bilgi. Alüminyum hidrür: Kimyasal formülü: AlH3 Molekül ağırlığı: 29.99. Uçucu olmayan renksiz bir katıdır. Yüksek oranda polimerleşmiş durumdadır. Lityum hidrürün eterli çözeltisine susuz alüminyum klorür katılmasıyla elde edilir. Polimerleşme katalizörü ve indirgen olarak kullanılır. Alüminyum lityum hidrür: Kimyasal formülü: LiAIH4. Molekül ağırlığı: 37,94. Lityum tetrahidroalüminat;

Bilgi Dünyası

Kalay Nedir? Kalay Elementinin Özellikleri

2

Kalay elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Kalay elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin IV A grubunda yer alır. Gümüş parlaklığında, kolayca levha haline getirilen bir metaldir. İlkçağdan beri, özellikle tunç yapımında kullanılan bir elementtir. Sembolü: Sn Atom Numarası: 150 Atom Ağırlığı: 118.69 Elemet serisi: Zayıf Metal Maddenin Hali: Katı Görünümü:

Bilgi Dünyası

Osmiyum Nedir? Osmiyum Elementinin Özellikleri

0

Osmiyum elementinin özellikleri, atom numarası, bileşikleri, periyodik cetveldeki yeri, kullanım alanları, Osmiyum elementi ile ilgili bilgi. Periyodik çizelgenin doğada genellikle iridyum osmiyur durumunda bulunan platin grubu elementi. 1803’te Tennant tarafından platinin altın suyunda çözülmesiyle elde edilen artıkta bulundu. Sembolü: Os Atom Numarası: 76 Atom Ağırlığı: 190.23 Elemet serisi: Geçiş Metali Maddenin Hali: Katı Görünümü: Gümüşi