Browsing: Bilim

Bilim ve Teknoloji Deney

Bilimde Deney Neden Önemlidir? Bilimde Deneyin Yardımı ve Öğrettiği Gerçekler

0

Bilimde deneyin yeri nedir? Neden önemlidir? Bilimde deneyin yardımı ve deneylerin öğrettiği gerçekler hakkında bilgi. Deney olmazsa ne olur? Bilimde Deney Neden Önemlidir? DENEY Bilimde, bir gerçeği göstermek için yapılan denemelere «deney» denir Bugünkü bilim adamları, gerçekleri kitaplardan okuyarak değil, deneyler yaparak öğrenirler Öğretimin birçok kollarında da deneyler önemli bir yer tutar. Bilim hayatında deney

Bilim ve Teknoloji Bilim Felsefesi Nedir?

Bilim Felsefesi Nedir? Temel Yaklaşımlar ve Konusu

0

Bilim felsefesi nedir? Bilim felsefesinin temel yaklaşımları, konusu, başlıca soruları nelerdir? Bilim felsefesi hakkında bilgi. Bilim Felsefesi Nedir? Bilim Felsefesinin Konusu: Bilim felsefesi, bilimlerin ortaya koyduğu kavram, kuram (teori) ve yasalarla bunların ait olduğu olayları inceler. Felsefe, bilim felsefesi aracılığı ile bilim üzerinde düşünme, bilimin mantığını oluşturma gereğini duymuştur. Bilim felsefesinin yanıt aradığı başlıca sorular

Tarih Mısır Piramitleri

Eski Mısır’da Bilim

0

Antik Mısır Döneminde bilim nasıldı? Eski Mısırlıların bilime bakış açısı ve bilim alanında yaptıkları çalışmalar ve ilerlemeler nelerdir? Bilim adamlarının çoğu rahiplerdi. Tapınakların sessizliği içine gömülen rahipler kendilerini dinle birlikte bilime de vermişlerdi. Piramitlerin yapılmasında ulaşılan başarı Eski Mısırlılar’da ileri bir matematik bilgisi olduğunu gösterir. Toprak ölçülerinin çok önemli olduğu Nil taşmalarının hayati bir rol

Bilim ve Teknoloji Bilim Nedir? Bilimsel Yöntem Nedir?

Bilim Nedir? Bilimsel Yöntem Nedir?

0

Bilim nedir bilim nasıl tanımlanır? Bilimsel yöntem nedir ve bilimsel yöntemi açıklayan bilimsel yöntem hakkında bilgi veren yazımız. Bilim Nedir? Bilimsel Yöntem Nedir? ► Bilim Nedir? İnsanda, ortaya çıkışı ile birlikte var olan merak etme ve araştırma duygusu “Bilim”in oluşmasına neden olmuştur. “Bilim, gerçekler ile fikirler arasında kurulan bağdır. “Bilim, merak edilen ve araştırılan bir

Tarih Bilim Tarihi Taban Puanları

Bilim Tarihi

0

Bilim Tarihi hakkında kısa bilgi. Bilimin tarihçesi. Eski Yunan, Roma, Asya, Hint ve Arap toplumlarında bilim ve bilimin gelişmesi. Bilim Tarihi Bilim çevremizdeki doğal dünyanın sistematik incelenmesidir. Bilim gözlemler, etkileri ölçer ve nedenlerini bulmaya çalışır. Bilim bugün jeofizik, biyokimya ve oşinografi gibi çok farklı alanlara ayrılmıştır. Geçmişte bilim günlük yaşamın bir parçasıydı ya da din

Tarih Osmanlıda Bilim

Osmanlı Devletinde Bilim ve Teknoloji

0

Osmanlılar bilim ve teknoloji alanında nasıl bir gelişme göstermişlerdir? Osmanlı Devletinde önemli bilim adamları hakkında bilgi. Osmanlı Devletinde Bilim ve Teknoloji Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde Mısır, Suriye, İran ve Orta Asya’daki bilim kuruluşları Anadolu medreselerinden daha ileri düzeyde bir eğitim vermekteydi. Bu nedenle yüksek öğrenim için buralar tercih edilmekteydi. Fatih döneminde bir çok bilim adamı

Tarih

Osmanlı Devleti’nde Bilim Teknoloji ve Düşünce Alanındaki Gelişmeler

0

Osmanlı Devleti’nde bilim ve düşünce hayatındaki önemli bilimadamları, gelişmeler, coğrafya, tarih, matematik, astronomi ve tıp alanındaki çalışmalar hakkında bilgi. Osmanlı Devleti’nde Bilim Teknoloji ve Düşünce Alanındaki Gelişmeler XIV. ve XV. Yüzyıllarda Şeyh Edebâli, kuruluş döneminin önemli düşünürlerindendir. Ülkenin teşkilâtlanmasına katkıda bulunmuştur. Osman Gazi ve yakın çevresi ile halk, zaman zaman onun görüşlerine başvurmuşlardır. İlyasoğlu Mercimek

Yazı - Şiir - Makale Bilim ve Teknik

Bilim İle İlgili Kompozisyon

4

Bilim ile ilgili kompozisyon. Bilim hakkında yazılmış, bilimin amacı ve insanoğluna getirdikleri hakkında yazı / kompozisyonumuz. Bilim, insanoğlunun kendini ve çevresini tanıma isteğinden doğmuştur. Gökyüzünün derin maviliklerinden süzülüp gelen yakıcı ışıklar, geceleri gümüş beyazlığındaki ayın parlaklığı, çakan şimşekler, engin denizler ilk insanları hayranlıkla karışık bir bilinmezliğin uçurumuna sürüklemiştir. Çevresinde olup bitenleri öğrenmek isteyen insan, zeksını

Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji

Bilim Nedir? Bilim İnsanının Özellikleri Nelerdir?

0

Bilim Nedir? Bilimin konusu nedir? Bilim insanı nasıl olmalıdır? Bilim İnsanının Özellikleri Nelerdir? Bilim insanları Hakkında bilgi. Bilim Nedir? Bütün doğa ve ilgi duyulan her şey bilimin konusunu oluşturur. Bilim sayesinde yaşadığımız evrenle ilgili daha fazla gerçeği kavramakta ve her geçen gün bilgilerimizi artırmaktayız. Bilim; sürekli devam eden, canlı ve üretken bir süreçtir. Bilimin gelişmesinde

Bilim ve Teknoloji Bilim Tarihi Taban Puanları

Bilim Tarihi Özeti

2

Bilim ve bilimin çalışma alanları. Eski çağda Çin’de, Mısır’da ve Anadolu da bilim, Bilim Tarihinin geniş özeti, Bilim tarihindeki önemli kişiler ve buluşları. BİLİM NEDİR ? TDK sözlüğünde bilim şöyle tanımlanıyor: Bilim: “Evrenin ya da olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneysel yöntemlere ve gerçekliğe dayanarak yasalar çıkarmaya çalışan düzenli bilgi.” “Genel geçerlik ve kesinlik

Belirli Gün ve Haftalar

Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü Hakkında Yazı

0

Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü ne zaman ve ne amaçla kutlanmaktadır? Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü Hakkında Yazı. Uluslararası Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Günü Birleşmiş Milletler, 1 Şubat’ı kadınlar ve kız çocukları için bilime tam ve eşit erişim ve katılım sağlamayı amaçlayan 1 Uluslararası Bilim Kadınlar ve Kadınlar Günü ilan

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Devletinde Edebiyat ve Mimarlık Hakkında Bilgi

0

Anadolu Selçuklu Devleti döneminde fikir, dil ve edebiyat hayatı ve eserleri ile Anadolu Selçuklu Devleti dönemi bilim, sanat ve mimari eserleri hakkında bilgiler. Anadolu Selçuklu Devletinde Edebiyat ve Mimarlık Hakkında Bilgi Fikir, Dil ve Edebiyat * Anadolu Selçukluları ve beylikler döneminde, halk Türkçe konuşurdu, e Anadolu Selçuklularında bilim dili Arapça, edebiyat dili de Farsça idi.

Sözlükler Bilim ve Teknoloji

Bilim İle İlgili İngilizce Kelimeler

0

Bilim, bilim dalları ile ilgili ingilizce kelimeler nelerdir? Bilim, science hakkında ingilizce kelimeler ve anlamları listesi. Bilim İle İlgili İngilizce Kelimeler A A M M aerodynamics aerodinamik magnetism manyetizma agronomy bilimsel tarım marine biology Deniz Biyolojisi anatomy anatomi mass kütle anthropology antropoloji materials science malzeme bilimi archaeology arkeoloji matter madde astronomy astronomi measure ölçmek astrophysics

Bilgi Dünyası

Bilim Etiği Nedir?

0

Bilim Etiği Nedir? Bilim Etiği konuları ve örnekleri nelerdir? Bilim Etiğinin özellikleri hakkında bilgi. Bilim etiği Bilim etiği, bilim insanının bilim yaparken uyacağı ahlâki talepleri yansıtır. Alman Anayasası’nın 5. maddesi 3. fıkrasına göre “sanat ve bilim, araştırma ve öğretim bağımsız ve serbesttir”. Bilim adamına tanınan bu serbest araştırma ve öğretim / öğrenme hakkı, her çeşit

Bilgi Dünyası Sosyoloji

Sosyoloji Antropoloji İlişkisi

0

Sosyolojinin antropoloji bilimi ile ilişkisi nasıldır? Sosyoloji antropoloji ilişkisi nedir, özellikleri, hakkında bilgi. Sosyoloji Antropoloji İlişkisi Sosyoloji – Antropoloji Antropoloji, ilkel toplumları; kültür, toplumsal yaşam, evrim, insanın kökeni ve biyolojik yapısı ile ilgili yönleriyle ele alıp inceleyen bilim dalıdır. Antropolojinin insanın kökenini, evrimini, biyolojik ve anatomik yapısını inceleyen bölümü, fiziki antropoloji adını alır ve daha

Bilgi Dünyası Sosyoloji

Sosyoloji Tarih İlişkisi

0

Sosyolojinin tarih bilimi ile ilişkisi nasıldır? Sosyoloji tarih ilişkisi nedir, özellikleri, hakkında bilgi. Sosyoloji Tarih İlişkisi Sosyoloji – Tarih Tarih de sosyoloji de toplumu ve toplumsal olayları konu olarak alır. Fakat ele alış yönleri ve biçimleri birbirinden farklıdır. Tarih, geçmişte yer alan olayları yer ve zaman göstererek, belgelere dayandırarak ortaya koyan bilimdir. Tarih, somut toplumsal

Bilgi Dünyası

Sosyolojinin İnsan Bilimleri İçinde Yeri ve Önemi

0

Sosyolojinin insan bilimleri içindeki yeri ve önemi nedir? Sosyolojide ileri sürülen görüşler ve gelişimleri, bilim tarihindeki yeri. Sosyolojinin İnsan Bilimleri İçinde Yeri ve Önemi İnsanlar yaşamak ve yaşam kalitesini yükseltmek için içinde yaşadığı iki çevreyi anlamaya çalışmıştır. Birisi, doğa bilimlerinin alanına giren fiziksel çevre; diğeri ise toplum bilimlerinin alanına giren toplumsal çevredir. İnsanlık tarihinin ilk

Bilgi Dünyası

Sosyolojinin Bilim Olarak Özellikleri

0

Sosyolojinin bilim olarak özellikleri nelerdir? Sosyolojinin bilim olduğunun göstergeleri nelerdir, hakkında bilgi. Sosyolojinin Bilim Olarak Özellikleri Sosyolojinin toplumla ilgilenen gazetecilik, felsefe ve benzeri etkinliklerden ayrılan özelliği, onun bilim olma iddiasında olmasıdır. Sosyolojinin bilim olduğunu gösteren özelliklerden başlıcaları şunlardır: * Kendisine özgü bir inceleme alanı vardır. * Nedensellik ilkesini temel alır. * Bilimsel yöntem ve araştırma

Bilgi Dünyası

Bilimin Nitelikleri Nelerdir?

0

Bilimin Nitelikleri nelerdir? Bilimin özellikleri, nitelikleri nelerdir, maddeler halinde açıklaması. Bilimin Nitelikleri Bilimin başlıca nitelikleri şunlardır: * Bilim olgusaldır. Bilim doğrudan ya da dolaylı gözlenebilir olguları dile getirir. Bilimde hiçbir kuram ya da hipotez, gözlem ya da deney sonuçlarına dayanılarak kanıtlanmadıkça doğru kabul edilmez. Örneğin “Dünya yuvarlaktır.” önermesi olgusaldır. Gözlemlerle doğru ya da yanlış olduğu

Bilgi Dünyası Atatürk

Hayatta Gerçek Yol Gösterici Bilimdir Sözünün Açıklaması

0

Mustafa Kemal Atatürk’ün söylediği Hayatta gerçek yol gösterici bilimdir ne demektir, sözün anlamı, hakkında kısa yazı, kompozisyon. HAYATTA EN GERÇEK YOL GÖSTERİCİ, BİLİMDİR. (Atatürk) Yaşadığımız çağ, olağanüstü başarılar, yenilikler, buluşlar çağıdır. Dünyamız, bu düzeye, bilimin öncülüğünde yükselmiştir. Şöyle, çevrenize bir göz atınız. Pek uzağa gitmeye de gerek yok, evinizin içindekileri görmek yeter. Şu buzdolabı, çamaşır

Yazı - Şiir - Makale Goethe Sözleri

Bilim Bütün Dünyanın Malıdır Ulusların Sınırlarını Tanımaz Anlamı

0

Bilim Bütün Dünyanın Malıdır Ulusların Sınırlarını Tanımaz sözü ile ne anlatılmıştır, anlamı, açıklaması, hakkında kısa yazı. BİLİM, BÜTÜN DÜNYANIN MALIDIR, ULUSLARIN SINIRLARINI TANIMAZ. (Goethe) Koşullar ne olursa olsun aynı sonucu veren, deneylerle kanıtlanmış evrensel doğrulara “bilim” diyoruz. Yapılan bir deney, ya da araştırma, bilimsel bir doğruya ulaşmışsa, artık o evrenselleşmiştir. Bütün dünya, artık o doğrulardan

Yazı - Şiir - Makale

Beşikten Mezara Kadar İlim Öğreniniz Ne Demek – Açıklaması

0

Hz. Muhammed’in Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz sözü ile ne anlatılmak isteniştir, sözün anlamı, açıklaması ile ilgili yazı. BEŞİKTEN MEZARA KADAR İLİM ÖĞRENİNİZ. (Hz. Muhammed) Öğrenmenin yaşı yoktur. Doğduğunuz andan başlar, ölünceye değin sürer. İnsan, sürekli araştıran, öğrenen bir varlıktır. Doğduktan sonra yakın çevremizi; annemizi,babamızı, kardeşlerimizi evimizi öğrenmeye başlarız. Evimizdeki araçları, eşyaları tanırız, öğreniriz. Sonra

Bilgi Dünyası islam bilim

İslam ve Bilim Arasındaki İlişki

0

İslam ve bilim arasında nasıl bir ilişki vardır? İslam’da bilginin kaynakları nelerdir? İslam ve bilim kısaca konu anlatımı. İslam ve Bilim Din ile bilim iki süt kardeştir. Birbirlerine ihtiyaç duyar. İslam dini bilimsel gerçekleri kabul etmiştir. Zaten bilimsel gerçeklerin varlığı Kur’an’da net ifadelerle açıklanmıştır. Kur’an bilgiye ulaşma kaynakları olarak akıl ve mantığı kullanır. Bilim insan

Bilgi Dünyası Sanat Tarihi

Tarih Biliminin Araştırma Basamakları Nelerdir?

0

Sosyal bilimlerin bir dalı olan tarih biliminin araştırma basamakları nelerdir? Bu konudaki araştırma örneği, hakkında bilgi. Sosyal bilimlerin bir dalı olan Tarih biliminin araştırma basamakları nelerdir? Tarih araştırmalarında da belirtilen esaslardan farklı olmayan çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalarda bir takım yöntemler takip edilmektedir. Tarih araştırmalarında uygulanan yöntemler aşağıdaki sıralamayla yapılır: a) Kaynak taraması yapma Araştırma yapılan

Bilgi Dünyası Biyoloji

Biyolojinin Konusu Nedir?

0

Biyoloji biliminin konusu nedir? Biyolojinin konusu ve alt bilim dallarının isimleri ve kısa açıklamalarının yer aldığı yazımız. Biyolojinin Konusu: Biyoloji, canlıları, canlı sistemlerin işleyişini, yapısını, özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Biyoloji iki ana bilim dalma ayrılır. ► Botanik: Bitkiler dünyasmı inceler. ► Zooloji: Hayvansal canlılar dünyasını inceler. Bu iki ana bilim dalının yanısıra, bitkisel ve hayvansal

Din

İslam ve Bilim İlişkisi Nasıldır?

0

İslam ve bilim ilişkisi nasıldır? Din ve bilim ilişkisini kısaca açıklayan İslam’dan örneklerin verildiği yazımız. İslam devletlerinin yükselişte olduğu dönemlerde birçok Müslüman bilim adamı yetişmiş ve bilimsel faaliyetler çok yoğunlaşmıştır. İslam’ın Altın Çağı ya da İslam Rönesansı olarak adlandırılan 8. yüzyıldan 13. yüzyıl’a kadar olan süreç, İslam dünyasının yükselişini ifade eden dönemdir. Bu dönemlerde dinî

Bilgi Dünyası

XVII. ve XVIII. Yüzyılda Avrupanın Durumu

0

XVII. ve XVIII. yüzyıllarında Avrupa’nın hem siyasal hem de bilim-teknik alanlarında içerisinde bulunduğu durumlar ile ilgili maddeler halinde bilgiler. BlLlM VE TEKNİK ALANINDAKİ GELİŞMELER Rönesansla birlikte skolastik düşünce, yerini özgür araştırma ve inceleme çalışmalarına bıraktı. Bunun sonucunda XVII. yüzyıldan itibaren bilim ve sanatta büyük gelişmeler görüldü. Bu gelişmeler nedeniyle XVIII. Yüzyıl, Avrupa’da “Aydınlanma Çağı” olarak

Bilgi Dünyası

Eğlenceli Kolay Bilim Deneyleri

0

Meraklısına eğlenceli ve kolay bilim deneyleri. Bu bilim deneylerini arka bahçenizde, evinizde ve okulunuzda kolaylıkla yapabilirsiniz. Bilim konularında öğrendiklerimizle çok ilgi çekici deneyler yapabiliriz. Bunların sırrını bilmeyenler bu deneyleri gerçekten şaşırarak seyrederler. Ortaya çıkan olayın iç yüzünü, hangi ilim kurallarına dayandığını bilenler için ise ortada hiç şaşılacak bir şey yoktur. Bu sayfalarda bilim konularına dayanan

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Devletinde Kültür ve Uygarlık

0

Anadolu Selçuklu devletinde devlet yönetimi, din, inanış, ekonomik hayat ve bilim- sanat hakkında maddeler halinde bilgilerin verildiği yazımız. 1. DEVLET YÖNETİMİ • Anadolu Selçuklularında devlet ve ülke yönetimi Büyük Selçuklulardaki gibiydi. Hukuk sistemi diğer Türk – İslam devletlerinde olduğu gibi Şer’î ve Örfî olmak üzere ikiye ayrılıyordu. • İlk başkenti İznik’ti. İznik’in I. Haçlı Seferinde

Bilgi Dünyası

İlk Türk Devletlerinde Kültür ve Uygarlık

0

İlk kurulan Türk devletlerinde kültür ve uygarlık ile ilgili bilgiler. Devlet Yönetimi, din, inanış, sosyal, edebi yaşam ve bilime bakış açısı. 1. DEVLET YÖNETİMİ • Temel birim Oguş (aile) idi. Ataerkil bir özellik gösteren aile, soyları oluşturuyordu. Soyların ya da ailelerin bir araya gelişiyle bod ya da boylar oluşuyordu. • Eski Türk devletlerinde yönetim birimi

Din

Müslümanlık ve Batıl İnançlar

0

İslamiyet ile batıl inanışlar arasında ne gibi bir ilişki vardır. İslamiyetin batıl inanışlar ve bilime bakış açısı nedir? Müslümanlığın en büyük başarılarından biri yersiz inanışları yıkmış olmasıdır. Dinin kuruluşu sırasında «müşrik» Araplar her türlü yersiz, boş şeylere inanırlardı. Müslümanlığın doğuşunda Kabe’de 360 tane put vardı. Her kabilenin ayrı ayrı putu olurdu. Müslümanlık bütün bunları ortadan

Bilgi Dünyası

Morfoloji Nedir?

0

Şekilbilim olarak da isimlendirilen morfoloji bilim dalı ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. Ayrı ayrı organların yapılarını, biçimlerini, bu biçimlerle görevleri arasındaki ilgileri inceleyen bilim dalıdır. Dilbilimde (lengüistikte) kelimelerin dış yapı bakımından geçirdiği değişiklerle uğraşan dala «morfoloji» denir. Bir kelime nasıl doğmuştur? Yüzyıllar içinde ne gibi değişmelere uğramıştır? Kökü, türemişleriyle nasıl

Hikayeler / Masallar

Bilim İle İlgili Hikaye

0

Çevremizde olup bitenlere bilim yolu ile baktığımızda her olay bir bilmece olmaktan çıkıyor. Pulsar ile Önem arasında geçen bilim ve çevremizdeki olaylar ile ilgili güzel bir hikaye Toprak, hava, su… Biliyoruz: Bunlar hayatın temeli. Yeryüzünde canlı ne varsa hepsi ancak bunlarla yaşar: Hava olmazsa boğuluruz; su olmazsa ölürüz; toprak olmazsa besinsiz kalırız. Besinler de öyle:

Bilgi Dünyası Toplum

Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler – Bilim ve Teknoloji

0

Bilim ve teknolojinin toplumsal değişmeye olan etkisi nedir? Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerden Bilim ve teknolojinin açıklaması Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler – Bilim ve Teknoloji Bilim ve teknolojideki gelişmeler, toplumsal değişmenin ana etmenlerindendir. Değişme üzerindeki etkileri nedeniyle bilim ve teknolojideki gelişmeler, zaman zaman devrimsel bir nitelik de taşımaktadır. Makine ve elektriğin insan ve toplum yaşamına getirdiği

Bilgi Dünyası mantık

Mantık İle Bilim Arasındaki İlişki

0

Mantık ile bilim arasındaki ilişki nasıldır? Mantıkla matematiğin, doğa bilimlerinin, teknolojinin ve felsefenin ilişkisi hakkında bilgi. MANTIK VE BİLİM a. Mantığın Matematikle İlişkisi ♦ Mantık da matematik de düşünsel varlık alanına ait objelerle ilgilidir. ♦ Mantık ve matematiğin temel yöntemi tümdengelimdir. Tümdengelim kesin ve zorunlu sonuçlar sağlar. ♦ Matematik, mantık gibi formel bir disiplindir. ♦ Matematik,

Bilgi Dünyası

Sosyoloji Bilimin Doğuşu

0

Sosyoloji bilimi ne zaman ve nasıl doğmuştur? Sosyolojinin doğuşu ve gelişmesi ile ilgili bilgi. Sosyoloji Bilimin Doğuşu; Sosyoloji yaklaşık yüzelli yıllık bir geçmişi olan yeni bir bilim dalıdır. Fakat toplum üzerine düşünme, yeni bir durum değildir. Örneğin ilk Çağ Yunan filozoflarından Sokrates, Platon ve Aristoteles‘in eserlerinde toplumsal konulara ilişkin görüşler yer almıştır. Bu dönemdeki filozoflar,

Yazı - Şiir - Makale okumak

Okumak ve Öğrenmek İle İlgili Kompozisyon

1

Okumak, öğrenmek, araştırmak ve yeni bilgiler edinmenin zevki ile ilgili yazı / kompozisyon ATATÜRK: “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” sözü ile bize en değerli öğütlerinden birini vermiştir. Gerçekten bizi uyaran, aydınlatan, bize doğru yolu gösteren tek şey bilgidir. Bilgilerin kaynağı da her konu üzerinde ayrı ayrı yazılmış kitaplar, ya da çeşitli konulardaki bilgileri bir arada

Bilgi Dünyası

Edebiyat Tarihi Halk Bilimi İlişkisi

0

Edebiyat tarihi ile halk bilimi arasındaki ilişki nasıldır, özellikleri nelerdir, edebiyatın diğer bilimlerle ilişkisi hakkında bilgi. EDEBİYAT TARİHİ – HALK BİLİMİ İLİŞKİSİ Halk bilimi Avrupa’da olduğu gibi bizde de yeni bir kavramdır. Bizde bu bilim dalıyla ilgili çalışmalar Avrupa’dan 50 – 60 yıl sonra başlamıştır. Kavram da henüz tam olarak yerleşmemiştir. Folklor, halkiyat, halk bilgisi

Bilgi Dünyası

Bilgi İle İlgili Kompozisyon

2

Bilgi, bilim ile ilgili kompozisyon örneği. Bilgi ile edinmek konulu yazı, kompozisyon. İSTEDİĞİNİZİ ÖĞRENİN FAKAT BİLDİĞİNİZE GÖRE HAREKET ETMEDİKÇE BİLİMİN SİZE HİÇBİR FAYDASI OLMAZ Bilginin o sonsuz zevkini tadan bir kimse öğrendikçe öğrenmek ister. Türlü konularla, türlü yollarla öğrendiğimiz bilgiler bizi aydın, kültürlü insanlar haline getirir. Aydın kimse, herşeyden önce iyi ile kötüyü kolaylıkla ayırdebilen

Bilgi Dünyası

Bilim Nedir – Sözlük Anlamı

0

Bilim ne anlama gelir? Bilim kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı nedir? Bilim ne demek, sözlük anlamları, açıklamalı anlatım. *bilim isim 1. isim Evrenin veya olayların bir bölümünü konu olarak seçen, deneye dayanan yöntemler ve gerçeklikten yararlanarak sonuç çıkarmaya çalışan düzenli bilgi, ilim “Benim sizden istediğim Türkçe yardım, bazı eski yazılı bilim ve tarih gibi ciddi eserleri

Bilgi Dünyası

Bilimin Tarihçesi

0

Bilim nedir? Bilimin tarihteki gelişimi, bilimi tarih, kısaca dünya tarihi hakkında bilgi. Bilim; evrenin, doğanın, toplumun ve insanın deney ve akıl yoluyla nesnel açıklaması, araştırılması, yönlendirilmesi. Başlangıçta bilim yoktu; ama insanın çevresinde olup bitenleri anlama, açıklama, yönlendirme çabası din, mitoloji ve büyüye dayanıyordu. İÖ 8. yüzyılda Hindistan’da ve Yunanistan’ da theogonia (tanrıların doğuşu), cosmogonia (evrenin