Browsing: bilişsel

Bilgi Dünyası Fare Öğrenme Labirenti

Bilişsel Öğrenme Nedir? Türleri ve Kuramlarının Örneklerle Açıklaması

0

Bilişsel öğrenme nedir? Bilişsel öğrenme türleri, kuramları nelerdir? Bilişsel öğrenmenin örneklerle açıklaması. Bilişsel Öğrenme Biliş, organizmanın bilinçli olarak nesnelerin bilgisine ulaşmasıdır. Bilişsel öğrenme; algılama, düşünme, hatırlama gibi bilişsel süreçlerle yapılan öğrenmedir. Örneğin, kitap okuyarak ya da televizyon izleyerek bilgilenme ve eski bilgilerin yeni anlamlar kazanması bilişsel öğrenmedir. Kavramların öğrenilmesi bilişsel yolla gerçekleşir. Kavram, herhangi bir

Bilgi Dünyası Lev Vygotsky

Vygotsky’nin Bilişsel Gelişim Kuramı

0

Vygotsky’nin Bilişsel (zihinsel) Gelişim Kuramı nedir, özellikleri nelerdir? İşbirlikli öğrenme, yakınsal gelişim alanı, içsel konuşma nedir? Vygotsky’nin Zihinsel Gelişim Kuramı Vygotsky, Piaget’nin bilişsel gelişim hakkındaki kuramına ciddi eleştiriler getirmiştir. Piaget, çocuktan dünya anlayışını kendi kendine, tek başına inşa eden “küçük bir bilim adamı” olarak söz ederken; Vygotsky’e göre, çocuğun bilişsel gelişimi öğrendiği dile ve çevresinden aldığı

Bilgi Dünyası Jean Piaget

Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı İle İlgili Temel Kavramlar

0

Piaget’in Bilişsel Gelişim Kuramı İle İlgili Temel Kavramlar nelerdir? Şema, adaptasyon, dengeleme, örgütleme kavramları açıklaması. Piaget’in Zihinsel (Bilişsel) Gelişim Kuramı Piaget, zihinsel gelişimle sistemli ve bilimsel olarak ilgilenen ilk araştırmacılardandır. Piaget bilişsel gelişimin beynin ve sinir sisteminin olgunlaşması ve bireyin çevreye uyum sağlaması sonunda ortaya çıktığını belirtmektedir. Piaget, zekayı, çevreye uyum sağlama becerisi olarak tanımlar

Bilgi Dünyası

Bilişsel Gelişim Kuramlarının Karşılaştırılması

0

Piaget, Bruner, Vygotsky ve Gagne’nın zihinsel gelişim kuramlarının kısa özetleri, karşılaştırılması. Bilişsel Gelişim Kuramlarının Karşılaştırılması Piaget’in Zihinsel Gelişim Kuramı: ⇒Bilişsel gelişim biyolojik ilkelerle açıklanır (Olgunlaşma vs). ⇒Çocuk bilgiyi kazanmada aktif role sahiptir. ⇒ Çocuk öğrenmeyi kendi kendine gerçekleştirir. ⇒Eğitim programları çocukların olgunlaşma düzeyine uygun olmalıdır (Vygotsky bu görüşe karşıdır, çocuğu sınırlandırdığını söyler). Bruner’in Zihinsel Gelişim

Bilgi Dünyası

Bruner’in Zihinsel Gelişim Dönemleri

0

Bruner’in zihinsel (bilişsel) gelişim kuramı nedir, özellikleri nelerdir? KPSS konusu Bruner’in Zihinsel Gelişim Dönemleri hakkında bilgi. Bruner’in Zihinsel Gelişim Kuramı Bruner zihinsel gelişimin yaşam boyu süren bir gelişim olduğunu söylemiştir. Bruner’e Göre Zihinsel Gelişim Dönemleri Bruner’e göre zihinsel gelişim üç dönemde gerçekleşir: • Eylemsel Dönem Yaklaşık 0-2 yaş (ya da üç yaş) arasında yaşanan dönemdir.

Bilgi Dünyası

Piaget’e Göre Zihinsel Gelişim Dönemleri

0

Piaget’e göre bilişsel (zihinsel) gelişim dönemleri nelerdir? Duyu hareket, işlem öncesi, somut işlem ve soyut işlem dönemleri hakkında bilgi. Piaget’e Göre Zihinsel Gelişim Dönemleri Piaget’e göre çocuk, basitten karmaşığa doğru bir sıra içinde bilişsel gelişimini sürdürür. Piaget, zihinsel gelişim aşamalarını, aşağıda listelenen dört dönemde incelemiştir. 1. Duyu-hareket (duyusal-motor) dönemi (0-3 yaş) 2. İşlem öncesi dönem

Bilgi Dünyası

Piaget’e Göre Bilişsel Gelişimi Etkileyen Faktörler

0

Piaget’e Göre Bilişsel (zihinsel) Gelişimi Etkileyen Faktörler nelerdir? Olgunlaşma, deneyim, dengeleme, sosyal geçiş hakkında bilgi. Piaget’e Göre Bilişsel Gelişimi Etkileyen Faktörler Piaget’e göre zihinsel gelişimi etkileyen olgunlaşma, deneyim, toplumsal aktarım (sosyal geçiş) ve dengeleme olmak üzere dört önemli faktör vardır: • Olgunlaşma Piaget’e göre zihinsel gelişim olgunlaşmaya dayalı biyolojik temelli kişisel süreçlerle oluşan bir gelişim

Bilgi Dünyası

Bilişsel Gelişim Nedir?

0

Bilişsel Gelişim nedir, nasıl olur? Bilişsel açıdan gelişim evresinin aşamaları nelerdir? Özellikleri hakkında bilgi. BİLİŞSEL GELİŞİM İsviçreli psikolog Jean Piaget (1896-1980), bilişsel açıdan gelişim evrelerini dört aşamada ele almıştır. 1. DUYUSAL-MOTOR DÖNEM (0-2 yaş) • Bebek, çevredeki nesnelere isabetli bir şekilde uzanmayı ve onları tutmayı, evirip çevirmeyi öğrenir • Çevreyi etkilediğini fark eder. • Başlangıçta