Browsing: birimi

Bilgi Dünyası

Dönüm Birimi Hakkında Bilgi

0

Ülkemizde özellikle tarla ve arsalar için sıklıkla kullanılan dönüm birimi ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Memleketimizde kullanılan bir toprak yüzölçümü birimidir. Dönüm eskiden eni, boyu 40’ar adım olan bir toprak parçasıydı. Bir toprağın yüzölçümünü dönümcüler adımlayarak ölçerdi. Ancak, bunların adım boylarının değişik olması bazı anlaşmazlıklara yol açtığından sonradan adım yerine «mimar arşını»

Bilgi Dünyası

Elektron Volt Nedir? Dönüşümleri

0

Elektron volt nedir? Elektron volt birimi dönüşümleri, formülleri, hesaplanması ve özellikleri hakkında bilgi. Elektron Volt (eV) Bir elektronun 1 voltluk potansiyel farkı altında kazandığı enerjiye elektron volt (eV) denir. V potansiyel farkı altında yüklü tanecik üzerine yapılan iş W = q. V eşitliğinden bulunur. Tanecik elektron olduğuna göre, dür. Fotonun enerjisi ifadesinde h.c çarpımı olur.

Bilgi Dünyası

Amper Nedir? (Kısaca)

0

Elektrik bilimi içerisinde yer alan bir kavram olan ve birim olan Amper ile ilgili genel bilgiler. Amper, elektrik akımının şiddetini ölçmede kullanılan birimdir. Bunu ilk bulan Fransız bilgini Andre Marie Ampere‘den ötürü bu ad verilmiştir. Amper aygıtı Akımların birbirleri üzerindeki etkisini gösteren alettir. Ampermetre — Elektrik akımının şiddetini doğrudan doğruya ölçmeye yarayan ölçü aletidir. Birçok

Bilgi Dünyası

Güç Formülü ve Birimi

0

Güç nedir? Fizikte gücün tanımı, güç formülü nasıldır? Güç birimi ve hesaplanması hakkında bilgi. Gücün Tanımı Boyları eşit iki haltercinin 120’şer kilogram kaldırdığını düşünelim. Bu sporcular bu ağırlıkları aynı yüksekliğe kaldırmış olsunlar. Bu durumda ikisi de aynı fiziksel işi yapmış olurlar. Ya da ikisi de aynı enerjiyi harcamıştır. Bunlardan hangisi ağırlığı daha çabuk kaldırırsa ona

Bilgi Dünyası

İşin Tanımı ve Formülü

0

İş nedir, nasıl oluşur? İşin birimi, özellikleri, formülü ve hesaplanması hakkında bilgi. Bir kuvvet, etkidiği bir cisme hareket verebiliyorsa iş yapıyor denir. Bu durumda yapılan iş, alınan yol ile kuvvetin yol üzerindeki bileşeninin çarpımına eşittir. İş = Kuvvetin yol bileşeni x alınan yol Bu tanıma uygun bir bağıntıyı yazabilmek için, Şekildeki gibi, sabit F kuvvetiyle

Bilgi Dünyası

Elektrik Yükü Hakkında Bilgi

0

Elektrik yükü nedir? Elektrik yük birimi nedir? Elektriklenmiş ve nötr cisimlerin özellikleri, elektrik yükü hakkında bilgi. ELEKTRİK YÜKÜ: Elektriğin tanınması için yapılan ilk deneylerden biri olarak günümüze iletilen şudur. İki cam çubuğun ipek parçasına sürtülen A ve B uçları birbirini İTER. İki ebonit çubuğun kürk parçasına sürtülen C ve D uçları arasında da İTME kuvveti

Bilgi Dünyası

Işığın Şiddeti Nedir? Ne İle Ölçülür?

0

Işığın şiddeti nedir? Işığın şiddeti ne ile ölçülür, birimi nedir? Işık akısı, ışık kaynağının verimi hakkında bilgi. Işığın Şiddeti; Elimizde çeşitli ışık kaynakları olsa, bunların hepsi de aynı ışığı vermeseler kaynakların kuvvetini belirtmek için bir “ışık şiddeti birimi” kullanmak gerekir. Eskiden ışık şiddeti birimi olarak saatte 7,8 gram yanan bir ispermeçet mumunun alevi kullanılırdı. Bu

Bilgi Dünyası

Kuvvet Nedir? Birimi Nedir?

0

Kuvvet nedir? Kuvvet kavramının örnekle açıklaması, kuvvet birimi nedir, hakkında bilgi. KUVVET; Cisimlerin şeklinde ve hareketinde değişiklikler oluşturan etkiye kuvvet denir. Kuvvet vektörel bir niceliktir. Bize doğru atılan bir futbol topuna ayak vurduğumuzda şunlar olur : Topun hızı önce sıfıra indirilir. Bir an durur. Bu sırada ayak darbesi topu hafifçe içe çökertir. Sonra da darbe,

Bilgi Dünyası

Arşın Nedir

16

Eski uzunluk ölçü birimleri, Arşın ne demektir? Osmanlı Döneminde arşın çeşitleri, uzunluk ölçüsü birimleri hakkında bilgi. Arşın; Eski uzunluk ölçüsü birimidir. Orta parmağın ucundan omuza kadar olan uzunluktur (75.855 cm). Bu değer her zaman aynı olmayıp kullanılan alanlara ve bölgeler göre değişiklikler gösterir. Osmanlılarda dört değişik türü vardır: Mimar Arşını: Eski Türk mimarlarının kullandığı ve