Browsing: birimleri

Bilgi Dünyası

Düşünmenin Temel Birimleri

0

Düşünme nedir? Düşünmenin temel birimleri neledir? İmge, kavramlar, semboller, kategoriler açıklaması, düşünme hakkında bilgi. DÜŞÜNME Düşünme, insanın sembol, imge ve kavramları kullanarak bazı olayları zihninden geçirmesi, akıl yürütmesi ve problem çözmesidir. Düşünmenin Temel Birimleri İmge (hayal, imaj): Zihinde beliren olay, kişi ya da nesnelerin görüntüleridir. Örneğin; yaşadığımız şehrin imgesi. Bazı kişilerde aşırı ayrıntılı imgeleme yapma

Bilgi Dünyası

Osmanlı Devletinde Para Sistemi ve Enflasyon

0

Osmanlı devletinde para sistemi nasıl işlerdi. Paralar nerede basılır değeri nasıl belirlenirdi. Osmanlılarda enflasyon ile mücadele nasıl verilirdi Osmanlı Devleti’nde ilk para, 1320 tarihinde Osman Bey tarafından bastırılan gümüş akçeydi, ilk Osmanlı altın parası ise Fatih tarafından bastırılmıştı. Osmanlı Devleti’nde XIX. yüzyıla kadar altın ve gümüş paralar kullanıldı. Altın ve gümüşün az bulunması nedeniyle ülke

Bilgi Dünyası

Ölçüm nedir? Ne İşe Yarar?

7

Ölçüm nedir? Neden ölçüm yapılır, ne işe yarar? Neler ölçülebilir, ölçüm sistemleri, özellikleri hakkında bilgi. Ölçüm; Ölçümler, çevremizdeki her şeyle ilgili bilgi veren sayılardır. Bir malı alır ya da satarken, makine tasarlarken, yemek pişirirken, deney yaparken ya da hayatlarımızı planlarken ölçümlere başvururuz. Ölçüm yapmak Basit ya da karmaşık tüm ölçümler bir sayı ve ölçüm birimiyle ifade

Bilgi Dünyası

Fizik Nedir? Fizik’te Ölçüler ve Birimler Nelerdir?

0

Fizik hakkında kısa bilgi ve Fizik’te kullanılan ölçüler ve birimler ve birimlerin nerelerde kullanıldığı ile ilgili bilgiler Fizik maddede, esas yapı değişmeksizin, meydana gelen olayları inceler, bunları kurallara, kanunlara bağlar. Tabiatı araştıran, türlü olayların nedenlerini inceleyen bir bilim dalıdır. Duyu organlarımızla varlığını anladığımız cisimleri, bunların değişik koşullar altındaki hallerini de hep fizik inceler. Fizik de,

Bilgi Dünyası

Hız Çeşitleri Nelerdir?

0

Hız nedir? Hız çeşitleri, ortalama, çizgisel, doğrusal, ani ve açısal hız nedir? Hız ve birimleri hakkında bilgi. Hız; hareketli bir cismin birim zaman içindeki yer değiştirmesi olarak tanımlanan büyüklüktür. Fizikte cisim ya da parçacıkların konumları vektörlerle belirlendiğinden, hız da bir vektörel büyüklüktür. Bir cismin hareketi, hızının zamanla değişip değişmediğine bağlı olarak, değişik adlar alır. Şiddeti,

Bilgi Dünyası

Ağırlık Nedir? Ne İle Ölçülür?

6

Ağırlık ne demektir? Ağırlık birimleri nelerdir? Ağırlık ne ile ölçülür, hakkında bilgi. Ağırlık; bir cisim üzerindeki yerçekimi gücüdür. Bir güç olan ağırlık vektörel bir niceliktir. Bu vektörün doğrultusu yerin çekim gücünün doğrultusudur, yani yerkürenin merkezine doğrudur. Ağırlığın büyüklüğü güç birimi türünden, newton ya da dyn ölçütleriyle belirtilir. Serbest olarak düşmeye bırakılan m kütleli bir cismin