Browsing: birinci dünya savaşı

Atatürk Mustafa Kemal Paşa Çanakkale Cephesinde

Atatürk Birinci Dünya Savaşında Neler Yapmıştır

0

Mustafa Kemal Atatürk’ün Birinci Dünya Savaşı esnasında bulunduğu cepheler ve üstlenmiş olduğu görevler ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı yazımız. Birinci Dünya Savaşında Atatürk Osmanlı Devleti yapmış olduğu bir anlaşma ile Almanya ve taraftarları ile beraber olmuştu. Bu nedenle Osmanlı Devleti Almanya ve taraftarları yanında savaşa girdi. Mustafa Kemal Osmanlı Devleti’nin savaşa erken girdiği görüşünü

İnkılap Tarihi Birinci Dünya Savaşı Propaganda Haritaları

Birinci Dünya Savaşında Osmanlının Savaştığı Cepheler

0

Osmanlı İmparatorluğunun bir oldu bitti ile I. Dünya Savaşına katılması sonrası savaştığı cepheler ve bu cepheler hakkında maddeler halinde bilgiler. Birinci Dünya Savaşında Osmanlının Savaştığı Cepheler Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesiyle savaş daha geniş bir alana yayıldı. Ayrıca Avrupa’daki cephelerin yükü hafifledi. Çünkü Osmanlı Devleti yeni cepheler açarak Antlaşma Devletleri güçlerinin önemli bir kısmını buralara çekti.

Tarih Birinci Dünya Savaşı Propaganda Haritaları

Birinci Dünya Savaşı Propaganda Haritaları

0

Almanlar tarafından hazırlanmış Birinci Dünya Savaşı esnasında yararlanılmış propaganda haritaları. Ne gibi etkileri olmuş bilinmez ama ilginç propaganda haritaları. Öncelikle Birinci Dünya Savaşı hakkında bilgi verelim… Birinci Dünya Savaşının Nedenleri: XIX. yüzyılda Avrupa’nın en güçlü devleti sırasına giren İngiltere ile, gene bu yüzyılın ikinci yarısında birliğini tamamlayan (1871) Almanya arasında ekonomik ve askerlik alanlarında büyük

İnkılap Tarihi Çanakkale Savaşı esnasında Mustafa Kemal

Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi

0

Birinci Dünya Savaşı Çanakkale cephesi komutanı, Çanakkale cephesinin amaçları, önemi, sonuçları nelerdir, hakkında bilgi. Birinci Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi Çanakkale Cephesi’nin Açılma Nedenleri ✓ Anlaşma Devletleri’nin İstanbul’u ve Boğazları ele geçirerek Osmanlı Devleti’ni savaş dışında bırakmak istemeleri ✓ Anlaşma Devletleri’nin Rusya’ya yardım ulaştırarak savaşa devam etmesini sağlamak istemeleri ✓ Anlaşma Devletleri’nin Balkanlardaki tarafsız devletleri kendi

Bilgi Dünyası Birinci Dünya Savaşı Propaganda Haritaları

I. Dünya Savaşının Sebepleri

0

Birinci Dünya Savaşının sebeplerinin kısaca ve maddeler halinde sırlandığı yazımız. I. Dünya Savaşı neden çıktı? Savaşın Nedenleri : 1. Savaşın çıkış nedenlerinin başında ingiltere ile Almanya arasındaki ekonomik rekabet gelmektedir. 2. Almanya, siyasi birliğini geç kurduğundan sömürgecilikte de geç kalmıştı. Güçlü bir devlet olarak ortaya çıktığında mevcut sömürge alanları çoktan paylaşılmıştı. Bu nedenle I. Dünya

Bilgi Dünyası Birinci Dünya Savaşı Propaganda Haritaları

Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşına Girmesi

0

Osmanlı Devletinin I. Dünya Savaşına girme sebepleri nelerdir? Almanya’nın Osmanlı Devleti’ni Savaşa Sokma Nedenleri OSMANLI DEVLETİ’NİN SAVAŞA GİRMESİ Osmanlı Devleti, önce savaşa katılmayıp tarafsız kalmayı yeğledi. Balkan Savaşı’nın bitiminden ancak bir yıl geçmişti. Devlet perişan ve yoksuldu. Halk bitkindi. Anlaşma Devletleri de Osmanlı Devleti’nin tarafsız kalmasını istiyorlardı. Böylece Ortadoğu yolu güvenlik altında olur, yeni cepheler

Bilgi Dünyası Birinci Dünya Savaşı Propaganda Haritaları

I. Dünya Savaşının Sonuçları

0

Birinci Dünya Savaşının sonuçlarının kısaca maddeler halinde sırlandığı sayfamız. I. Dünya Savaşının bitimi sonrası oluşan olaylar I. DÜNYA SAVAŞI’NIN SONUÇLARI 1. 10 milyon insan öldü, 20 milyon insan yaralandı. 2. Çok büyük çapta maddi zarar meydana geldi. 3. Avusturya-Macaristan İmparatorluğu dağıldı. 4. Yugoslavya, Polonya ve Çekoslovakya devletleri kuruldu. 5. Rus Çarlığı yıkıldı. Dünyada ilk kez

Bilgi Dünyası Birinci Dünya Savaşı Propaganda Haritaları

I. Dünya Savaşını Sona Erdiren Antlaşmalar

0

Birinci Dünya Savaşını sona erdiren antlaşmalar hangileridir? Hangi antlaşma ne zaman ve kimler ile hangi maddeler kabul edilerek imzalandı. 1. Versay (Versailles) Antlaşması (28 Haziran 1919) Anlaşma Devletleri’yle Almanya arasında imzalandı. Almanya, bütün denizaşırı topraklarından vazgeçti. Bu topraklarda Milletler Cemiyeti’nin denetimi altında “mandat” sistemi kuruldu. Almanya’nın askeri gücü kısıtlandı. Savaş gemilerine el konulduğu gibi, denizaltı

Bilgi Dünyası

Birinci Dünya Savaşı’nda Sonra İmzalanan Antlaşmalar

0

Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra hangi antlaşmalar imzalanmıştır? Antlaşmaların tarihleri, maddeleri ve önemleri hakkında bilgi. Birinci Dünya Savaşı’nda Sonra İmzalanan Antlaşmalar Versay Antlaşması (28 Haziran 1919) ✓ Almanya ile İtilaf Devletleri arasında imzalandı. Almanya, Alsas Loren topraklarını Fransa’ya geri verdi. Almanya’nın bir kısım toprakları ve sömürgeleri İtilaf Devletleri arasında paylaştırıldı. ✓ Almanya’ya askeri, siyasi ve ekonomik

Bilgi Dünyası

Birinci Dünya Savaşı Irak Cephesi

0

Birinci Dünya Savaşı Irak cephesi komutanı, Irak cephesinin amaçları, önemi, sonuçları nelerdir, hakkında bilgi. Birinci Dünya Savaşı Irak Cephesi Irak Cephesi’nin Açılmasının Nedenleri ✓ İngilizlerin daha kuzeye çıkarak Ruslar’a karadan yardım götürmek istemeleri ✓ İngilizler’in Osmanlı kuvvetlerinin iran üzerinden Hindistan’ı tehdit etmesini önlemek istemeleri İngilizler bölgedeki Araplarında desteği ile Basra Körfezi’ne asker çıkardılar. Osmanlı kuvvetleri

Bilgi Dünyası

Birinci Dünya Savaşı Kanal Cephesi

0

Birinci Dünya Savaşı Kanal cephesi komutanı, Kanal cephesinin amaçları, önemi, sonuçları nelerdir, hakkında bilgi. Birinci Dünya Savaşı Kanal Cephesi İngilizlerin işgali altındaki Mısır, Süveyş Kanalı nedeniyle çok önemli bir jeopolitik öneme sahipti. Osmanlı Devleti bu kanala sahip olarak İngiltere’nin Hindistan sömürgesinden gelen yolları denetim altına almak istemitir. Kanal (Süveyş) Cephesi’nin Açılmasının Amaçları ✓ Osmanlı Devleti’nin

Bilgi Dünyası

Birinci Dünya Savaşı Kafkas Cephesi

0

Birinci Dünya Savaşı Kafkas cephesi komutası, Kafkas cephesinin amaçları, önemi, sonuçları nelerdir, hakkında bilgi. Birinci Dünya Savaşı Kafkas Cephesi 1877 – 1878 Osmanlı Rus Savaşı sonunda Rusya Kars, Ardahan ve Batum’u alarak Erzurum sınırına kadar olan topraklara hakim olmuştu. Berlin Antlaşması imzalanarak bu durum Osmanlı Devleti tarafından da kabul edilmişti. Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na

Bilgi Dünyası

Birinci Dünya Savaşı Nasıl Başladı?

0

Birinci Dünya Savaşının başlaması ve gelişimi. Osmanlı Devleti’nin savaşa katılması, Almanya’nın Osmanlı’nın savaşa katılmasını isteme nedenleri. Birinci Dünya Savaşın Başlaması ve Gelişimi 28 Haziran 1914’de Saraybosna’yı ziyaret eden Avusturya Macaristan veliahtının bir Sırplı tarafından öldürülmesi üzerine Avusturya Macaristan İmparatorluğu Sırbistan’a savaş açtı. Rusya’nın Sırbistan’ı, Almanya’nın ise Avusturya Macaristan’ı desteklemesi üzerine çatışmalar bir Avrupa savaşına dönüştü.

Bilgi Dünyası

Birinci Dünya Savaşı Öncesi Dünyanın Durumu

5

Birinci Dünya Savaşı öncesinde diğer devletlerin (Almanya, İtalya, İngiltere, Avusturya Macaristan, Rusya vb.) durumları nasıldı, savaşa hazırlayan durumlar. Birinci Dünya Savaşı Öncesi Dünyanın Durumu Almanya 1871’de milli birliğini kuran Almanya sömürgecilik faaliyetlerini hızlandırmıştı. Bu sırada sanayisi için gerekli olan maden kömürü bakımından zengin kaynaklara sahip Alsas Loren bölgesini işgal etmişti. Bu durum Fransa ile Almanya’nın

Bilgi Dünyası

Birinci Dünya Savaşı Öncesi Osmanlı Devletinin Durumu ve Savaşın Nedenleri

0

Birinci Dünya Savaşı öncesinde Osmanlı Devleti ne durumdaydı? Osmanlı Devleti 1. Dünya Savaşına neden girdi, savaşın özel ve genel nedenleri. BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI VE OSMANLI DEVLETİNİN SONU XIX. yüzyılda Avrupa’daki sanayileşme ve milli devletler kurulması süreçleri devletler arası rekabet dengelerinde büyük değişiklikler meydana getirdi. Sanayi inkılabı, devletler arası ilişkilerde yalnızca Avrupa ve Amerika’daki olayları değil,

Bilgi Dünyası

Birinci Dünya Savaşının Sebepleri

0

Birinci DÜnya Savaşının sebepleri nelerdir? Birinci DÜnya Savaşının çıkış sebepleri ve savaşa katılan devletlerin sebepleri. Veliaht Arşidük Ferdinand’ın Öldürülmesi 1914-1918 arasında 4 yıldan fazla süren o ana kadar dünya tarihinin benzerini görmediği genişlikte bir savaştır. Bu savaşın sebepleri oldukça eski ve çeşitlidir. Almanya’nın denizlerde ve sömürgelerde İngiltere ile rekabete kalkışması böyle bir şeye tahammül dahi