Browsing: birinci

İnkılap Tarihi Birinci Meşrutiyet

I. ve II. Meşrutiyet Nedir? Kısaca Bilgi

0

Meşrutiyet nedir? Osmanlı İmparatorluğu’nun tarihinde meşrutiyet, Birinci ve ikinci meşrutiyetin önemi, hakkında bilgi. Bir hükümdarın başkanlığı altındaki parlâmento idaresine «meşrutiyet» (meşruti krallık) denir. Osmanlı devletinde de padişahların nüfuz ve kudretlerinin Kanun-ı Esasi (Anayasa) hükümleriyle sınırlandırıldığı hükümet şekline «Meşrutiyet» denilmiştir. I. Meşrutiyet — Osmanlı hükümdarlarının mutlak yetkileri ilk defa, 23 aralık 1876 tarihli Kanun-ı Esasi ile

İnkılap Tarihi 1. Dünya Savaşı

1. Dünya Savaşı Nedenleri Maddeler Halinde

1

Birinci dünya savaşının nedenlerinin maddeler halinde kısaca açıklandığı 1. Dünya Savaşı sebepleri hakkındaki yazımız. 1. Dünya Savaşı neden çıktı? Birinci Dünya Savaşının Nedenleri Maddeler Halinde aşağıda yer almaktadır. 1 – Sanayi devrimi sonrası gelişmiş devletler arasında snayi devrimi sebebi ile başlayan üretimde kullanılmak üzere hammadde arayışları ve bu sebeple başlayan sömürgecilik yarışı 2 – Birinci

İnkılap Tarihi 1. Dünya Savaşı

1. Dünya Savaşına Katılan Devletler

0

20.yüzyılın başında kopmuş olan Birinci Dünya Savaşına katılan devletler ve bu devletlerin savaşa katılma tarihleri nelerdir? AVUSTURYA, SIRBİSTAN: 28 Temmuz 1914 ALMANYA, RUSYA: 1 Ağustos 1914 FRANSA, BELÇİKA: 3 Ağustos 1914 İNGİLTERE: 5 Ağustos 1914 KARADAĞ: Sırbistan’la birlikte savaşa girdiği kabul edilir. JAPONYA: 23 Ağustos 1914 OSMANLI İMPARATORLUĞU: 11 Kasım 1914 İTALYA: 24 Mayıs 1915

İnkılap Tarihi 1. Dünya Savaşı

1. Dünya Savaşının Sebepleri Nelerdir?

0

Birinci Dünya Savaşının sebepleri maddeler halinde yazıldığı sayfamız. Birinci dünya savaşının nedenlerinin kısaca ve maddeler halinde yazıldığı sayfamız. Birinci Dünya Savaşının sebepleri aşağıda yer almaktadır : Sömürge Rekabeti : SÖmürge yarışında bayrağı önde götüren Fransa ve İngiltere’nin kendi milli birliklerini geç oluşturan İtalya ve Almanya’nın çok önünde olması ve bu ülkelerinde sömürge pazarından pay almak

Tarih

Birinci Kosova Meydan Savaşı ve Sonuçları

0

1. Kosova Meydan Muharebesi ne zaman ve kimler arasında olmuştur? 1. Kosova Meydan Savaşının önemi ve sonuçları. Birinci Kosova Meydan Savaşı (20 Haziran 1389) I. Murat’ın Anadolu’da bulunmasından faydalanan bir Sırp-Boşnak ordusu, Ploşnik’te Türk ordusunu bozmuştu. Bundan cesaretlenen Avrupalılar, Bir Haçlı seferi daha düzenlemeye karar verdiler. Türkleri Avrupa’dan söküp atmayı ümit ediyorlardı. Daha kendisinin yakın

Tarih Birinci Meşrutiyet

Birinci Meşrutiyetin İlanının Nedenleri

0

Meşrutiyet nedir? Birinci meşrutiyetin ilanı ne zaman, nasıl ve neden olmuştur. I. Meşrutiyetin ilan edilmesinin amaçları nelerdir? Bir ülkenin hükümdarın başkanlığı altında, halkın seçtiği bir meclisle birlikte yönetilmesi anlayışına Meşrutiyet denir. Böylece hükümdarın bazı yetkileri halkın temsilcileri ile paylaşılır. Meşrutiyet yönetimi, halkın ülke yönetimine kısmen de olsa katılımının sağlandığı bir yönetim anlayışıdır. Meşrutiyet ilan edilen

İnkılap Tarihi İnönü Savaşları

İnönü Savaşları

0

Birinci ve İkinci İnönü savaşları hakkında bilgi ve İnönü savaşlarının sonuçları. İnönü Savaşları ne zaman ve nerede olmuş sonuçları ne olmuştur? Kurtuluş Savaşı içinde İsmet İnönü’nün komutanlığında Eskişehir yakınlarındaki İnönü’de Yunanlılara karşı kazanılan iki savaş. Birinci İnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921): Batı Cephesi’ndeki Türk Ordusu’nun ilk önemli sınavıdır. Yunanlılar, 6 Ocak sabahı üstün kuvvetlerle İnönü

Bilgi Dünyası İtilaf Devletlerinin Osmanlıyı Paylaşmak İçin Yaptığı Antlaşmalar

İtilaf Devletlerinin Osmanlıyı Paylaşmak İçin Yaptığı Antlaşmalar

0

Birinci Dünya Savaşı sonrasında İtilaf Devletlerinin Osmanlıyı paylaşma için yaptığı gizli antlaşmalar ve bu gizli antlaşmaların önemi nedir? OSMANLI DEVLETİ’Nİ PAYLAŞMA TASARILARI NEDENLERİ ♦ Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’na İttifak bloğunun yanında katılması ♦ İngiltere ve Fransa’nın Çanakkale Boğazı’na saldırmasının Rusya’yı endişelendirmesi ♦ Savaş sonrasında Osmanlı Devleti’nin paylaşılmasında aralarında anlaşmazlık çıkmasının önlenmek istenmesi YAPILAN GİZLİ

Bilgi Dünyası

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler

0

Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşında savaştığı cephelerin isimleri bu cephelerin açılma sebepler ve sonuçları hakkında bilgi veren sayfamız. KAFKAS CEPHESİ (DOĞU CEPHESİ) Komutanlar: Enver Paşa, Hasan İzzet Paşa, Hafız Hakkı Paşa, Mahmut Kâmil Paşa Cephenin Açılma Nedenleri ♦ 1878 Berlin Antlaşması’yla kaybedilen Kars, Ardahan ve Batum’un geri alınmak istenmesi ♦ ittihatçıların Anadolu’daki Türklerle Orta Asya’daki

Bilgi Dünyası

Birinci Dünya Savaşının Başlaması ve Osmanlı Devletinin Savaşa Girişi

0

Birinci Dünya Savaşının başlaması, Osmanlı Devletinin savaşa girmesi, Osmanlı Devleti’nin Almanya’nın yanında savaşa katılma nedenleri ve Almanya’nın Osmanlıyı yanında savaşa sokma sebepleri. Sırp sorununu kökünden çözmek isteyen Avusturya, Almanya’nın da aynı görüşte olduğunu öğrenince Sırbistan’a 23 Temmuz’da sert bir nota verdi, içişlerine karışma hükümleri taşıyan bu nota, Rusya’nın Sırbistan’ı yalnız bırakırsa, Balkanlar ve boğazlar üzerinde

Bilgi Dünyası Birinci Dünya Savaşı

Birinci Dünya Savaşının Nedenleri ve Sonuçları

0

Birinci Dünya Savaşının nedenleri nelerdir? Birinci Dünya Savaşının nedenleri ve sonuçları ile ilgili bilgi veren sayfamız. Birinci Dünya Savaşının Nedenleri ve Sonuçları 1914-1918 arasında dört yıl sürdü ve birçok devlet bu savaşa katıldı. Savaşın yüzeysel nedeni Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun veliahtı Franz Ferdinand’ın Gavrilo Princip adlı bir Sırp suikastçi tarafından Saraybosna’da öldürülmesi (28 Haziran 1914) bu nedenle

Bilgi Dünyası

Tanzimat Edebiyatı Birinci Dönem Sanatçıları

0

Tanzimat devri edebiyatı birinci dönem sanatçıları kimlerdir? Tanzimat devri birinci dönem sanatçılarının isimleri, eserleri ve özellikleri hakkında bilgi. BİRİNCİ DÖNEM SANATÇILARI ŞİNASİ (1826 -1871) Tanzimat Devri Türk Edebiyatı’mn kurucusudur. 1849 yılında Fransa’ya gönderilen ilk öğrenciler arasında bulunmuş ve Fransız edebiyatını yakından tanımıştır. Türk edebiyatına şu yenilikleri getirmiştir: 1. İlk özel Türk gazetesini çıkarmıştır. (Tercüman-ı Ahval

Bilgi Dünyası

I. ve II. Dünya Savaşı Döneminde Ordular

0

I. ve II. Dünya Savaşı döneminde orduların durumu ne idi ve bu savaşların ordular üzerinde ne gibi etkileri olmuştur. XX. yüzyılın başlarından beri bütün devletler ordularını geliştirmeye büyük önem vermeye başladılar. Almanya’nın 1870 Savaşı’nda Fransa’ya karşı gösterdiği başarı üzerine Alman orduları örnek olarak alındı. Almanya bütün yurttaşları, 20 yaşından başlayarak askere alıyor, askerliğini yapanları da

Bilgi Dünyası 1. Dünya Savaşı

Birinci Dünya Savaşının Sonuçları

0

Birinci Dünya Savaşının sonuçları nelerdir? 1. Dünya Savaşının maddeler halinde sonuçları ve ardından yapılan ateşkes antlaşmaları. ► 3 Mart 1918’de Rusya Brest-Litowsk Antlaşması’nı imzalayarak savaştan çekildi, Kafkas Cephesi kapandı. Rusya’nın savaştan çekilmesi ile İttifak Devletleri, İtilaf Devleti’ne üstünlük sağladı. Amerika Birleşik Devletleri’nin savaşa girmesi bu üstünlüğü sona erdirdi. Savaşın sonucu belirlendi. ► Savaş ittifak (bağlaşma) devletlerinin

Bilgi Dünyası İnönü Savaşları

Birinci ve İkinci İnönü Zaferleri

0

Birinci ve İkinci İnönü zaferleri ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Bağımsızlık yolundaki ilk savaşımız olan İnönü Savaşları hakkında bilgiler. BAĞIMSIZLIK SAVAŞLARI BİRİNCİ VE İKİNCİ İNÖNÜ ZAFERLERİ Birinci înönü Savaşına kadar gerek Yunan ordusuyla, gerekse yurttaki ayaklanmalarla uğraş veren kuvvetler, ulusal kuvvetlerdi. Bunlar yerel bazı kuvvetlerdi. Birleşik olmadıkları için yaptıkları savaşlar ancak bir

Bilgi Dünyası Osmanlı İmparatorluğunun Birinci Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler

Osmanlı İmparatorluğunun Birinci Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler

0

Osmanlı İmparatorluğunun birinci dünya savaşına girmesi ile birlikte savaşmış olduğu cepheler ve cephelerdeki sonuçlar hakkında bilgiler. l-KAFKAS CEPHESİ Nedeni: Almanya, Bakü petrollerini ele geçirmek amacıyla Osmanlıları yönlendirmiştir. Enver Paşa ise; Panturanizm düşüncesinin etkisiyle Orta Asya’daki Türkleri Rusya etkisinden kurtarıp Osmanlı Devleti çatısı altında toplamak istemiştir. Ruslar, Erzurum, Muş, Bitlis, Trabzon ve Erzincan illerini ele geçirdiler. Çanakkale

Bilgi Dünyası 1. Dünya Savaşı

Osmanlı Devletinin 1. Dünya Savaşına Katılma Nedenleri

0

Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşına girmesinin altında yatan sebepler ve oluşan durumlar hakkında genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Trablusgarp ve Balkan Savaşlarından yeni çıkan Osmanlı Devleti başlangıçta tarafsız kaldı, savaşa katılmadı. Ekonomi zayıf, halk yorgun idi. Bazı devlet adamlarına göre, savaşa girmeyip tarafsız kalmak en güvenilir yoldu. İtilaf (anlaşma) devletleri, Osmanlı devletinin tarafsız kalmasını istiyordu.

Bilgi Dünyası

Çar Birinci Nikola Kimdir

0

Rus çarı birinci nikola ve I. Nikolay kimdir ve ne yapmıştır? Çar Birinci Nikola hayatı, döneminde yaşananlar hakkında bilgi. 1796 ile 1855 yılları arasında yaşamıştır. Tarihte zulmü, baskısı ile nam salmış bir Rus çarıdır. I. Pavel’in oğlu Büyük Katerina’nın torunudur. Ağabeysi I. Aleksander varis bırakmadan ölüp, öteki ağabeyi Lehistan genel valisi Grandük Konstantin de tahtı

Bilgi Dünyası

Katerina I (Birinci) Kimdir

0

Rus Çariçesi birinci Katerina hayatı hakkında bilgi. I. Katerina (Rusça Екатерина I Алексеевна Yekaterina Alekseyevna) Rus çariçesidir (Letonya/ Jekabpils 1684 – Petersburg 1727). Asıl adı Marta Sowronski’dir. Rus Çarı Büyük Petro’nun eşidir. Bir İsveç süvarisiyle evlendi. 1702’de İsveçlilerin Marienburg’u boşaltmasından sonra Rus Mareşali B. P. Şeremetev’in tutsağı oldu. Mareşal onu Prens Mençikov’a sattı. Burada Büyük

Bilgi Dünyası

Birinci Hareket Yasası Nedir?

0

Newton’un birinci hareket kanunu, eylemsizlik yasası nedir? Birinci hareket yasasının açıklaması. «Bir cisim, üzerine bir kuvvet uygulanmadıkça, duruyorsa durduğu yerde kalır; hareket halindeyse bir doğru boyunca sabit bir hızla harekete devam eder». Bir otobüs duraktan birdenbire kalkarsa oturan yolcular geriye doğru itilir; şoför birden fren yaparsa ileri doğru giderler. Aynı şekilde otomobillerdeki emniyet kemerleri, bir çarpışma