Browsing: bitkiler

Bitkiler Ökseotu

Ökseotu Hakkında Bilgi – Ökseotunun Özellikleri Nelerdir?

0

Ökseotu nasıl bir bitkidir? Ökseotunun özellikleri nelerdir? Ökseotugiller familyasının özellikleri ile birlikte iki kaynaktan ökse otu Ökseotu; (Lat. Viscum). İkiçenekliler sınıfının Ökseotugiller familyasından bir bitkidir. Asya, Avrupa, Afrika ve Avustralya’da yetişir. Çok yıllık bir bitkidir. 15 kadar türü vardır.Adi ökseotu ve zeytin ökseotu Türkiye ve Avrupa’da doğal olarak yetişir. Adi ökseotu değişik ağaçlar üzerinde asalak

İlginç Bilgiler Böcek Yiyen Bitki

Böcek Yiyen Bitkiler Fotosentez Yapar Mı?

0

Böcek yiyen bitkiler fotosentez yapar mı, nasıl beslenirler? Böcek yiyen bitkilerin özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Böcek Yiyen Bitkiler Fotosentez Yapar Mı? Bataklık ve azotu az yerlerde yaşayan bazı bitkiler, besinlerinin bir kısmını böcek kapmak ve hayvanların bağırsaklarında bulunana benzer bir enzimle sindirmek suretiyle temin ederler. Böcekyiyen bitkilerin en çoğu tropik ve subtropik memleketlerde bulunur. Böcekyiyen

Biyoloji Bitkilerle Hayvanlar Arasındaki Farklar

Bitkilerle Hayvanlar Arasındaki Farklar – Maddeler Halinde

7

Bitkilerle Hayvanlar arasında bulunan farklar nelerdir? Bitkilerle Hayvanların Farklılıkları maddeler halinde açıklanması. Bitkilerle Hayvanlar Arasındaki Farklar Bitkilerle Hayvanların Farklılıkları; Bitkilerle hayvanlar, canlılar aleminin üyeleri olmalarına karşın birbirlerinden çok değişik özellik taşırlar. Bu ayrımlar, ilkel bitkilerde azalır, hatta şimdilerde monera ve protista alemlerine alınarak bitkiler dünyasından ayrılan bir hücreli canlılarda neredeyse tümüyle kaybolur, öte yandan yüksek

Biyoloji

Bitkilerde Solunum

5

Bitkilerdeki solunum hakkında kısa bilgi ve bitkilerde solunum ve fotosentezin şekil ile gösterimi Bitkilerde Solunum Bitkiler de bütün öteki canlılar gibi solunurlar. Yani havadaki oksijeni alarak, bunun yerine karbondioksit gazı çıkarırlar. Bu bakımdan beslenmedeki fotosentez olayı ile solunum birbirinden çok farklıdır. Fotosentez güneş ışığında olur, bitki karbon dioksit alıp oksijen çıkarır. Böylece havayı temizler. Bunun

Biyoloji Eşeysiz Üreme

Bitkilerde Üreme Nasıl Olur

2

Bitkilerde üreme nasıl olur. Eşeyli ve eşeysiz üreme hakkında bilgi. Bitkilerde eşeyli ve eşeysiz üreme ile ilgili açıklayıcı şekiller. Bitkiler de bütün öteki canlılar gibi varlıklarını kendilerinden sonra gelenlere devam ettirmek için ürerler. Bitkilerde üreme genel olarak eşeysiz üreme ve eşeyli üreme diye ikiye ayrılır. — Eşeysiz üreme: Çok basit bir üreme şeklidir.Bitki önce parçalara

Biyoloji Bitkiler

Bitkiler Alemi Hakkında Kısa Bilgi

0

Bitkiler alemi hakkında kısa bilgi. Bitkiler alemi kaç gruba ayrılır ve bitkiler alemi tanımı ve kısaca özellikleri hakkında bilgiler. Bitkiler Alemi Hakkında Kısa Bilgi BİTKİLER ALEMİ Bitkiler fotosentetik, ökaryot hücrelerden oluşmuş ototrof canlılardır. Hayvanlar ve insanlar, besin ve oksijen yönüyle bitkilere bağımlı olarak yaşar. Bu yüzden bitkiler, yaşadıkları ortamdaki hayvanların sayısının belirlenmesinde rol oynar. Hücrelerinde

Biyoloji

Bitkiler Neden Su, Güneş ve Toprağa İhtiyaç Duyar?

0

Bitkiler büyümek için nelere ihtiyaç duyar? Bitkiler su, güneş ve toprağa neden ihtiyaç duyar ve bunları nasıl kullanır? Bitkiler Neden Su, Güneş ve Toprağa İhtiyaç Duyar? Bitkiler ototrofik organizmalardır, yani inorganik bileşenlerden bir karbon enerji kaynağı oluştururlar. (Kendi besinlerini kendileri üretirler) Hücre bakımı ve büyümesi ve enerji üretmek için güneş ışığı, su ve atmosferik karbondioksidi

Bilgi Dünyası

Açık Tohumlu ve Kapalı Tohumlu Bitkiler Arasındaki Farklar

0

Açık tohumlu ve kapalı tohumlu bitkiler nelerdir, aralarındaki farklar ve özellikleri nedir? Açık ve kapalı tohumlu bitkilere örnekler, bilgi. Açık Tohumlu ve Kapalı Tohumlu Bitkiler Arasındaki Farklar Kapalı Tohumlu (Angiospermler) ve Açık Tohumlu (Gymnospermler) nelerdir? Açık ve kapalı tohumlular, (Gymnospermler ve angiospermler) spermatofitleri oluşturan iki tip vasküler bitkidir (tohum üreten bitkiler). Kaplı Tohumlular, bir meyvenin

Bitkiler

Tohumlar Hangi Yollarla Yayılır?

0

Bitkiler tohumlarını yaymakta ve soylarını devam ettirmekte hangi yolları kullanır? Tohumlar hangi yollarla yayılır? Tohumlar Hangi Yollarla Yayılır? Doğa, canlıların hayatta kalmasına yardımcı olan hilelerle doludur. Bitkilerin çoğu, türlerini canlı tutmak için tohumlar ürettir ve tohumları daha etkili hale getirmek için teknikler geliştirmişlerdir. Birbirine gerçekten yakın büyüyen bitkiler yer, besin, su ve güneş ışığı için

Bilgi Dünyası saprofitik bitki

Saprofit Bitkiler Hakkında Bilgi

0

Saprofit bitkiler nelerdir? Saprofit bitkilerin özellikleri, yaşam şekilleri, örnekleri nelerdir, Saprofit bitkiler hakkında bilgi Saprofit Bitkiler Saprofit denilen bitkiler, ölü canlılar veya kokuşmakta olan maddelerle geçinirler. Bunlar küflerin, de dahil olduğu mantarlar ve bakterilerdir Bazı bitkiler diğer bitkiler veya canlılarla sıkı bir ilişki kurarlar ve beslenmeleri için bunlara kesin ihtiyaçları vardır, fakat bu birlikte yaşama

Bilgi Dünyası Parazit Bitkiler

Parazit Bitkiler Hakkında Bilgi

0

Parazit bitkiler nelerdir? Parazit bitkilerin özellikleri, yaşam şekilleri, örnekleri nelerdir, Parazit bitkiler hakkında bilgi. Parazit Bitkiler Yeşil bitkiler fotosentez sayesinde kendi besinlerini kendileri yapmak imkânındadırlar. Fakat bazı yeşil bitkiler vardır ki (örneğin ökseotu) kendilerini başka bitkiler veya hayvanlar üzerine tespit ederek besinlerini oradan alırlar. Böyle bitkilere parazit ve üzerinde yaşadıkları bitki veya hayvana konak denir.

Bilgi Dünyası Bitki ve Su

Bitkiler Suyunu Nasıl Alır?

0

Bitkiler suyunu nasıl alır, nereden elde eder? Bitkilerin suyu emmeleri, kullanımları, kazanmaları hakkında bilgi. Bitkiler Suyunu Nasıl Alır? Bir bitki bir kara hayvanının yapmakta olduğu gibi bir yerden bir yere giderek suyunu tedarik edemez. Bitki kendine lâzım olan suyu kökleriyle alır. Suyu bulabilmek için kökler, toprağın içinde geniş bir alana yayılırlar. Su köklere emici tüyler,

Bilgi Dünyası

Bitkiler Neden Suya İhtiyaç Duyar?

1

Bitkiler suya neden ihtiyaç duyarlar, suyu nasıl kullanırlar? Suyun bitkilerde kullanımı, fotosentez ve kimyasal reaksiyonlarda su. Bitkiler Neden Suya İhtiyaç Duyar? Bir paket kuru bezelyeyi uzun bir zaman kuru olan bir yerde muhafaza edebiliriz. Buğday taneleri çok uzun zaman silolarda depo edilir ve uzak yerlere kadar nakledilebilirler. Bu şartlar altında ne bezelyeler ve ne de

Bilgi Dünyası

Ordu İlinin Ekonomik Faaliyetleri

0

Ordu ilinde yetişen bitkiler, geçim kaynakları, ekonomik faaliyetleri nelerdir? Ordu ekonomisi hakkında bilgi. Ordu İlinin Ekonomik Faaliyetleri Ordu halkı geçimini başta fındık olmak üzere genellikle tarımla ve tarıma dayalı ticaret ve sanayiden sağlar. 1989 verilerine göre Türkiye fındık üretiminde Ordu ilinin payı yüzde 26’yı bulmaktaydı. Başlıca bitkisel ürünler 1989 rekolteleriyle birlikte fındık, mısır ve patatestir.

Bilgi Dünyası gül

Isparta İlinin Ekonomik Faaliyetleri

0

Isparta ilinde yetişen bitkiler, geçim kaynakları, ekonomik faaliyetleri nelerdir? Isparta ekonomisi hakkında bilgi. Isparta İlinin Ekonomik Faaliyetleri Gül, gülyağı ve halıcılık merkezi olan Isparta’da ekonomik etkinlikler oldukça çeşitlenmiştir. Tarım kesiminin yanı sıra, imalat sanayisi ve ticaret kesimlerinde de belirgin bir canlılık görülür. Halkın başlıca geçim kaynağı olan tarım modern ve pazara dönük bir yapı taşır.

Bilgi Dünyası

Çiçekli Bitkilerde Eşeyli Üreme

0

Çiçekli bitkilerde eşeyli üreme nasıl gerçekleşir? Çiçekli bitkilerin organları ve görevleri, üreme aşaması hakkında bilgi. Çiçekli Bitkilerde Eşeyli Üreme Çiçekli bitkilerde gametler, çiçeklerde oluşur. Çiçekteki erkek organa “stamen”, dişi organa “pistil” denir. Dişi organ; “yumurtalık” (ovaryum), “dişicik borusu” (stilus) ve “tepecik”ten (stigma) oluşmuştur. Yumurtalık, tohum taslağını (övül) taşır. Ovaryum içinde çok sayıda tohum taslağı bulunabilir.

Bilgi Dünyası

Biyomlar ve Özellikleri Tablosu

0

Biyom nedir? Biyom çeşitleri nelerdir, biyomların özellikleri, yetişen bitki örtüsü ve hayvanlar tablosu, hakkında bilgi. BİYOM Canlıların yeryüzüne dağılışını etkileyen faktörlere bağlı olarak farklı bitki ve hayvan topluluklarını barındıran bölgeler bulunur. Bu bölgelerde çeşitli özelliklere sahip pek çok ekosistem vardır. Benzer bitki ve hayvan topluluklarını barındıran bölgelere “biyom” adı verilir. Her biyomun kendine özgü bitki

Bitkiler

Bitkilerin Aşılanması Hakkında Bilgi

0

Bitkilerde aşı ve aşılanma ya da aşılama nedir ne anlama gelmektedir? Kaç çeşit aşı çeşidi vardır? Bitkilerde aşı ile ilgili genel bilgiler. Daha çok yabani bir ağacın dalı veya gövdesi üzerine aynı familyadan ve daha iyi bir türden alınan parçaları ekleme işidir. Bir meyve ağacını tohumdan, daldırma veya çelikle yetiştirmek mümkün olmadığı zaman aşıya başvurulur.

Bilgi Dünyası

Lastik Nedir? Lastik Nasıl Elde Edilir?

0

Lastik nedir? Lastik hakkında bilgiler. Lastik elde edilen bitkiler ve lastik nasıl elde edilir gibi konular hakkında da bilgiler. LASTİK, bugünkü endüstride en önemli yeri olan maddelerden biridir. Daha çok, Güneydoğu Asya ülkelerinde, Meksika’da, Brezilya’da, Afrika’da, Kolombiya’da, Ekvator’da yetişen birkaç çeşit ağaçtan elde edilir. Lastiğin esneklik, elektriği geçirmemek, fazla ısıdan, nemden etkilenmemek, sünger kadar yumuşak,

Bilgi Dünyası

Bitkiler Alemi Sınıflandırma

0

Bitkiler alemi nedir? Bitkiler alemi nasıl sınıflandırılır, özellikleri nelerdir? Bitkiler alemi hakkında bilgi. BİTKİLER ÂLEMİ: Bitkiler çok hücreli, ototrof ve iyi gelişmiş bir organizasyona sahip canlılardır. Çiçeksiz Bitkiler (Yosunlar, Eğreltiler) ile Çiçekli bitkiler (Kapalı Tohumlular ve Açık Tohumlular) olmak üzere iki büyük gruba ayrılabilir. Çiçeksiz bitkilerin en önemli grupları Karayosunları ve Eğreltiler‘dir. Karayosunları, iletim demeti

İlginç Bilgiler

Dünyadaki Acayip Bitkiler

0

İnanılmayacak kadar çok acayip bitki var doğada… Böcek yiyen bitkiler, bin ton ağırlığında inanılmaz uzun ağaçlar, kökü 7 metre derine inenler v.s. Bitkiler arasında, böcek yiyen, besinlerini böylece alanlar da vardır. Bunlara böcekçil bitkiler denir. Hepsinde yapraklar böcek yakalamaya elverişli bir kapan halini almıştır. Böylece, yakaladıkları böcekleri sindirerek azotlu besinlerini sağlarlar. Böcekçillerin başlıcaları şunlardır: İBRİK

Canlılar Dünyası

Bitkilerde Gözenekler Hakkında Bilgi

0

Bitkilerde gözenekler ile ilgili kısa ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. Bitkilerin yaprakları ile saplarında bulunan küçük delik ve aygıtlara «gözenek» denir. İnsan ve hayvanların vücudunda da göçmen hücrelerin geçmesine yarayan aralıklar vardır. Bunlara da «gözenekler» (mesamat) denir. Derimizdeki gözenekler deri bezleri salgılarının dışarı çıkmasına yarar. Vücudumuzdaki gözeneklerin çoğu ter ve yağ bezlerinin açıklıklarıdır. Ter

İlginç Bilgiler

Canlıların Şaşırtan Yaşam Süreleri

3

Dünyamızda yaşayan canlıların şaşırtıcı yaşam süreleri örnekleri ile verildiği yazımız Canlıların Şaşırtan Yaşam Süreleri Hayvanlar, bitkiler çeşit çeşit oldukları gibi ömür bakımından da birbirlerinden çok ayrılırlar. Kelebekler arasında ancak bir günlük ömrü olanlar vardır: Sabahleyin kozadan çıkar, bir gün yaşar, akşama ölür. Bitkiler arasında en kısa yaşayanlar yıllık bitkiler’dir. Bunlar bir yılı tamamladılar mı, ertesi

Bilgi Dünyası

Bitkiler Nasıl Ürüyor? Çiçeklerin Yapısı Hakkında Bilgi

0

Bitkiler nasıl ürerler ve üreme işini yapan çiçeğin yapısı ile hem dişi hem de erkek üreme organları kısımları, özellikleri ve görevleri hakkında bilgi Çiçek bir bitkinin — Çiçekli Bitkiler’in — üreme organlarını taşıyan bölümüdür. Çoğu hoş kokulu, güzel renklidir. Bunun için, süs olarak, bahçelerde, parklarda, evlerde de yetiştirilir. Çiçek, birbiri üzerine yığılmış yaprakların biçim, renk

Bilgi Dünyası

Bitkilerden Nasıl Yararlanılır?

2

Bitkilerden ne şekilde yararlanırız? Bitkilerden yararlanma şeklimize göre sınıflandırılması ve bu konu hakkında kısa bilgiler Bitkilerden çeşitli biçimlerde yararlanırız. Kökünden, gövdesinden, yaprağından, çiçeğinden, meyvesinden, tohumundan, soğanından yararlandığımız sayısız bitki vardır. Bunları 7 bölümde toplayabiliriz: 1. Kökünden yararlandığımız bitkiler : Bunların başında havuç, turp, şalgam, kereviz, pancar gelir. Bunlardan havuç, turp, şalgam, kereviz sebze olarak kullanılır.

Bilgi Dünyası

Bitkiler Hakkında Bilgi

0

Bitkiler alemi ile ilgili genel bilgiler ve çeşitleri hakkında kısa açıklamaların yer aldığı sayfamız Bütün bitkiler iki büyük şubeye ayrılır: 1) Çiçeksiz Bitkiler; 2) Çiçekli Bitkiler. ÇİÇEKSİZ BİTKİLER : Adlarından da anlaşılacağı gibi, bu bitkilerin ortak özellikleri çiçeklerinin olmayışıdır. Hepsi ilkel bitkilerdir. Çoğalma organları gözle görülemeyecek kadar küçüktür. Çiçeksiz bitkiler üç altşubeye ayrılırlar: A) Damarlı

Bilgi Dünyası

Çöller Hakkında Genel ve İlginç Bilgiler

1

Çöller hakkında genel ve ilginç bilgilerin bir arada olduğu yazımız. Çöl hayvanları, bitkileri ve vahalar hakkında bilgiler. Çöller Hakkında Genel ve İlginç Bilgiler Kurak, kumluk topraklara çöl denir. Buralarda güneş, ya da soğuk ortalığı kasıp kavurur. Hemen hemen hiç yağmur yağmaz. Bunun için, çöl, “yağıştan çok, buharlaşma olan bölge” diye de tanımlanabilir. Böyle bölgelerde, hayvan,

Bilgi Dünyası

Bitkiler Hakkında Bilinenler ve Bilinmeyenler

0

Bitkiler ile ilgili bilgiler. Bitkiler hakkında az bilinen ve ya hiç bilinmeyen şaşırtıcı bilgiler Bitki denince, aklımıza ya dallı-budaklı, yemyeşil yapraklı bir ağaç, ya da otlar, renk renk çiçekler gelir. Oysa, gözle göremediğimiz, bitki olduğunu aklımızın ucundan bile geçiremeyeceğimiz bitkiler de vardır. Bira mayası’nın, küfün, bakteri’lerin bitki olduğunu, hemen her ateşli hastalığımızda başvurduğumuz penisilin’in bitkilerden

Bilgi Dünyası

Bitkilerde Üreme Nasıldır?

0

Bitkiler nasıl üreler? Bitkilerin üreme çeşitleri ve üreme hakkında kısa bilgiler BİTKİLER NASIL ÜRERLER? Bitkilerde iki türlü üreme vardır: 1) Eşeysiz üreme; 2) Eşeyli üreme. EŞEYSİZ ÜREME. — Basit bir üreme şeklidir. Bitki önce parçalara ayrılır; sonra, her parça yeni bir bitki olup büyümesini sürdürür. Hemen bütün ilkel bitkiler böyle ürerler. EŞEYLİ ÜREME. — Genç

Bilgi Dünyası

Bitkilerde Beslenme, Terleme ve Solunum Nasıl Olur?

0

Bitkilerin beslenmesi nasıl olur? Bitkilerde Terleme olayı ile solunum nasıl yapılır? Kısa bilgiler BİTKİLER NASIL BESLENİRLER? Bitkilerin en önemli ihtiyaçlarından biri sudur. Bitki, suyu, kökünde-ki emici tüyler sayesinde topraktan alır; gövdesindeki odun boruları denen borularla, yapraklara kadar dağıtır. Bu suya, ham besi suyu adı verilir. Ham besi suyunun içinde, bitkinin topraktan aldığı madensel tuzlar vardır.

Bilgi Dünyası

Hangi Bitkilerden Boya Elde Edilir?

0

Boya elde edilen bitkiler nelerdir? Boya yapımında kullanılan bitkiler, kınanın elde edilmesi, ayçiçeği, safran gibi bitkilerden boya elde hakkında bilgi. KINA BİR AĞACIN YAPRAKLARINDAN ÇIKAR Çok eski zamanlardan beri bitkilerden çıkarılan boyaların başında kına gelir. Kına bir ağacın yapraklarından elde edilen bir boyanın adıdır. Kına ağacının anayurdu Arabistan’dır. Kına, bu ağacın yapraklarının kurutulduktan sonra iyice

Bilgi Dünyası

Haşhaş Bitkisi Nedir?

0

Haşhaş nasıl bir bitkidir? Haşhaş bitkisinin özellikleri, kullanım alanları, yararları hakkında bilgi. Haşhaş;(Lat. Papaver) İkiçenekliler sınıfının Gelincikgiller familyasından bir bitki cinsidir. Asya ve Avrupa’nın ılıman bölgelerinde yetişen cinsin 704’e yakın türü vardır. Tek yıllık bitkiler olup almaşık yapraklan mavimsi yeşil renktedir. Uzun bir sap ucunda türe göre beyaz, kırmızı ya da mor renkte açan tek

Bilgi Dünyası

Gelişme Nedir? Bitkilerde Gelişme Nasıl Olur?

0

Gelişim nedir? Bitkilerde gelişim, üreme, büyüme nasıl olur, aşamaları nelerdir? Bitkilerde gelişim hakkında bilgi. Gelişme, embriyonun yapı ve görev karmaşıklığının yavaş yavaş artmasıdır. Başka bir deyişle; döllenmiş yumurtanın (zigotun), yeni bireyler halinde büyümesine gelişme denir. Gelişmede üç etmen rol oynar: 1- Hücre bölünmesi: Oluşan zigot, mitozla bölünerek çoğalmaya başlar. Canlıda hücre bölünmesi, yaşamı boyu sürer.

Bilgi Dünyası

Ballıbaba Otu Hakkında Bilgi

0

Ballıbaba otu nasıl bir bitkidir? Nerede yetişir, özellikleri nelerdir, Ballıbaba otu ile ilgili bilgi. Ballıbaba (Lat. Lamium), Ballıbabagillerden anayurdu Akdeniz Bölgesi olan, otsu yaban bitkisi cinsidir. Gövdesi dört köşelidir. Yaprakları uçucu yağ salan bez tüyleriyle kaplıdır. Çiçekleri küme küme toplanmıştır; türüne göre pembe, beyaz, eflatun, çeşitli renklerde olabilir. Yaprakları kan dindirici, kaynatılmış çiçeklerinin suyu yara

Bilgi Dünyası

Biyosfer Hakkında Bilgi

0

Biyosfer nedir, özellikleri nelerdir? Biyosfer hakkında, biyosfer ile ilgili bilgi. Biyosferde Hayat nasıldır? Biyosfer Hakkında Bilgi Biyosferde hayatı sağlayan elemanları gözden geçirirken ilk bakışta hemen hemen bunların hepsi şartmış gibi görünürse de şüphesiz hayatı sağlayan kaynakların başında güneş enerjisi gelir. Bitkilerin büyümesi için ilk şart budur. Bitkilerin pek çoğunda klorofil denen yeşil renkte bir madde

Bilgi Dünyası

Bitkiler Nasıl Beslenirler

1

Bitkiler nasıl beslenirler? Bitkilerin beslenme çeşitleri nelerdir? Fotosentez nedir? Su, bitkilerin en önemli ihtiyaçlarından biridir. Bitki hücrelerinde su bulunduğu gibi dokular arasında da su önemli bir yer tutar. Bitki kendisindeki fazla suyu terlemek suretiyle çıkarır. Terleme aynı zamanda bitkiyi sıcağa karşı da korur. Sıcakta bitki terleme yolu ile fazla miktarda su kaybederek serinlemiş olur. Çok

Bilgi Dünyası

Bitkilerin Organları

2

Bitkilerin başlıca organları nelerdir? Bitkilerin organları hakkında bilgi ve tanımlar. Bir bitkiyi dikkatle incelediğimiz zaman birbirinden farklı şekil ve görevleri olan bazı kısımları bulunduğunu görürüz. Bunlar üçe ayrılır: Kök, gövde, yaprak. Kök: Genel olarak, toprağın içinde ağacı tesbit etmeye sabit tutmaya, besin maddelerini almaya yarıyan kısımdır. Bitkilerin cinsine ve şekline göre birçok değişiklikler gösterir. Gövde:

Bilgi Dünyası

Bitki ve Hayvanların Farklılıkları Nelerdir?

11

Bitkiler ve hayvanlar arasındaki temel farklar nelerdir? Bitki ve hayvanlar arasındaki farklar ve buna örnekler. Hayvanların bulundukları yerden ayrılabilmelerine karşılık, bitkiler kökleriyle toprağa bağlıdırlar. Hayvanlar dışarıdan gelen etkilere karşı bir tepkide bulunurlar, bitkilerde bu yoktur. Budandıkları, koparıldıkları zaman bunu hissettiklerini belirten hiçbir tepkide bulunmazlar. Fakat bu özellikler bütün bitkiler için söylenemez. Zira bazı basit yapılı