Browsing: biyoloji

Biyoloji Ortak Yaşam (Simbiyoz)

Ortak Yaşam (Simbiyoz) Nedir?

0

Doğada karşılaşılan en ilginç olaylardan birisi olarak kabul edilen ortak yaşam (simbiyoz) ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Ortak yaşam, iki canlının birbirlerine karşılıklı faydalar sağlayarak bir arada yaşamalarına «ortak yaşama» (simbiyoz) denir. Bu olaya hayvanlar arasında da, bitkiler arasında da rastlanır. Ayrıca, bir bitkiyle bir hayvan arasında da ortak yaşama olabilir. İki

Biyoloji laboratuvar deney

Amilaz Nedir? Biyoloji

0

Biyolojide amilaz nedir? Amilaz enzimi ne işe yarar, özellikleri nelerdir? Amilaz enzimi hakkında bilgi. Amilaz Nedir? Biyoloji Amilaz, nişasta moleküllerinin parçalanmasını hızlandıran bir grup enzimin ortak adıdır. Bu enzimler, bitkilerin binlerce glikoz molekülünden oluşturduğu nişasta moleküllerinin parçalanarak, birbirine bağlanmış yalnızca ikişer glikoz molekülünden oluşan maltoz moleküllerine dönüşmesinde katalizör işlevi görür. Amilazların, nişasta molekülleri arasındaki bağları

Biyoloji

Biyoloji İle İlgili Bölümler (2 Yıllık – 4 Yıllık)

0

Biyoloji ile ilgili 4 yıllık, 2 yıllık bölümler ve taban puanları nelerdir? Üniversitelerin 4 yıllık, 2 yıllık Biyoloji bölümleri ve puanları tam liste. Belki o kişi siz olmasanız bile bir çok kişi biyoloji ve biyoloji ile ilgili bölümlere büyük ilgi duymaktadırlar ve kariyer hedeflerine biyoloji ile ilgili bir bölüm okuma koymuş olabilirler. Bu sebeple de

Bilgi Dünyası laboratuvar

Ayıraçlar Tablosu (Biyoloji)

0

Biyoloji laboratuvarlarında kullanılan ayıraçlar nelerdir, bu ayıraçların özellikleri, ne işe yararlar, ayıraçlar tablosu. Ayıraçlar Tablosu (Biyoloji) Ayıraçlar: Biyoloji laboratuvarında yapılan deneylerde bazı boya ve çözeltiler ayıraç olarak kullanılmaktadır. Bu ayıraçlardan en çok kullanılanları tabloda verilmiştir. Bunların dışında , NaOH ve KOH’in karbondioksit tutucu ve oksijenin ise yakıcı bir gaz olduğunun bilinmesi gerekir. MADDELER AYIRAÇLAR TEPKİME

Bilgi Dünyası

Sölom Nedir? (Biyoloji)

0

Biyolojide sölom nedir, sölom boşluğu ne demektir? Sölom boşluğu nerede bulunur, nasıl oluşur, hangi canlılarda vardır? Sölom hakkında bilgi. Sölom Sölom; En gelişmiş çokhücrelilerin genel beden boşluğudur. Sölom, hayvanın embriyo gelişmesi sırasında, ortaderiyi oluşturan iki kese içindeki iki boşluk biçiminde ortaya çıkar. Ortaderi, gastrula evresinde içderiden ayrılan hücreler tarafından oluşturulur. Sölom bütün çokhücrelilerde bulunmaz. Ortaderisi

Bilgi Dünyası Biyoloji

Biyolojinin Konusu Nedir?

0

Biyoloji biliminin konusu nedir? Biyolojinin konusu ve alt bilim dallarının isimleri ve kısa açıklamalarının yer aldığı yazımız. Biyolojinin Konusu: Biyoloji, canlıları, canlı sistemlerin işleyişini, yapısını, özelliklerini inceleyen bilim dalıdır. Biyoloji iki ana bilim dalma ayrılır. ► Botanik: Bitkiler dünyasmı inceler. ► Zooloji: Hayvansal canlılar dünyasını inceler. Bu iki ana bilim dalının yanısıra, bitkisel ve hayvansal

Bilgi Dünyası

Canlıların Etkileşiminden Doğan Organizasyonlar

0

Canlıların etkileşiminden doğan organizasyonlar nelerdir? Ortak yaşama, ekosistem, komünite ne demektir açıklamaları ve bilgileri verilen yazımız. Belirli bir çevrede yaşayan canlılar, yaşadıkları çevre ve birbirleri ile sürekli bir etkileşim içindedirler. Canlılar arasındaki etkileşimlerin başlıcası aralarındaki besin ilişkisidir. Bunun bir devamı olan yarar-zarar ilişkisi de canlılar arası etkileşimlere bir örnektir. Doğadaki canlılar beslenme fonksiyonlarına göre başlıca

Bilgi Dünyası

Populasyon Nedir? Biyolojide Populasyon Kavramı

0

Populasyon nedir? Populasyon özellikleri, biyolojide populasyon kavramı hakkında genel bilgi. Populasyon, Lâtince “populus” kelimesinden türetilmiş olup, “özel bir alana yerleşen bir grup halk” manâsına gelir. Bu terim ekolojide daha geniş bir anlam kazanmıştır. Ekolojide, “populasyon” denildiği zaman, bir türün, tabiatın belli bir parçasında yaşayan bütün fertlerinin meydana getirdiği topluluk anlaşılmaktadır. Meselâ Ankara’nın tiftik keçisi, Van

Bilgi Dünyası

Fauna Hakkında Bilgi

0

Bir biyoloji terimi olan fauna ne demektir? Faunanın özellikleri, fauna hakkında bilgi. Fauna; belli bir bölgede yaşayan gözle görülen ya da görülmeyen hayvansal organizmaların tümüdür. Faunaları incelenecek bölgeler bir sınır olabileceği gibi bir coğrafya bölgesi de olabilir; Türkiye faunası, Istaranca faunası vb. Bir bölgenin faunası, canlıların evrimi olgusu nedeniyle milyarlarca yıllık bir süreç içerisinde uzun

Bilgi Dünyası

9. Sınıf Biyoloji Konuları

0

9. Sınıf Biyoloji Konuları anlatımı, özetleri. 9. sınıf Biyoloji dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler. YAŞAM BİLİMİ BİYOLOJİ 1.1. Bilimsel Bilginin Doğası ve Biyoloji 1.2. Canlıların Ortak Özellikleri Canlı ve cansız varlıklar arasındaki farklar hücresel yapı, beslenme, solunum, boşaltım, hareket, uyarılara tepki, uyum, üreme, büyüme ve gelişme Metabolizma kavramı Hareket kavramının tek