Browsing: bizans

Bakmadan Geçme ayasofya

Bizans ve Osmanlı Döneminde Ayasofya ve Ayasofya’nın Efsaneleri

0

Bizans ve Osmanlı döneminde Ayasofya’nın durumu nasıldı? Ayasofya’nın yapısı içinde bulunan türbeleri ve Ayasofya efsaneleri hakkında bilgiler. AYASOFYA İstanbul’daki Bizans eserlerinin en ünlüsüdür. Kilise olarak yapılmış, Fatih İstanbul’u alınca camiye çevrilmiştir. Bugün bir müzedir. Ayasofya’nın ilk defa, Roma İmparatoru Büyük Konstantinos’un imparatorluk merkezini Byzantion’a (İstanbul’a) getirerek şehri onarmaya başladığı sıralarda (M. S. 326) kurulduğu kabul

Tarih Bizans Sanatı

Bizans İmparatorluğunun Tarihi, Uygarlığı ve Sanatı Hakkında Bilgiler

0

Bizans İmparatorluğunun kuruluşundan yıkılışına kadar ki dönemler ile devlet yönetimi, din, dil ve sanatı ile ilgili de bilgiler ve örnekler BİZANS İMPARATORLUĞU, Roma İmparatoru Büyük Theodosius’un (379-395) imparatorluk topraklarını İS 395’te ikiye ayırmasıyla doğuda oluşan devletin ismidir. Doğu Roma İmparatorluğu adıyla da anıldı; Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet 1453’te İstanbul’u fethedince tarih sahnesinde kalktı. Kuruluş

Biyografi II. Romanos ve babasının yer aldığı Bizans altın parası

II. Romanos Kimdir? II. Romanos Hakkında Bilgi

0

Bizans imparatorlarından II. Romanos hakkında kısa bilgiler. II. Romanos dönemi olarları ve II. Romanos hayatı hakkında bilgiler. Bizans imparatorudur 939 yılında İstanbul’da doğmuştur. Yine aynı yerde 963 yılında ölmüştür. Hükümdarlık dönemi: 959-963. VII. Konstantinos’ un (913-959) oğludur. 945’te ortak imparator ilan edildi. Çocuk yaşta Romanos Lekapenos’un isteğiyle Provence Dükü Hugue’un kızıyla evlendiyse de karısının erken

Biyografi III. Romanos Ölümü

III. Romanos (Romanos III Argyros) Kimdir?

0

Bizans imparatorlarından III. Romanos (Romanos III Argyros) hakkında kısa bilgilerin yer aldığı sayfamız. Bizans imparatorudur. 970 yılında doğmuştur. Ölümü İstanbul’da 1034 yılında gerçekleşmiştir.Hükümdarlık dönemi: 1028-1034. Bizans’ın soylu ailelerinden geliyordu. Kendinden önceki İmparator VIII. Konstantinos’un (1025-1028) erkek çocuğu olmadığı için imparator ölümünden az önce Romanos’u büyük kızı Zoe ile evlendirdi. İmparatorun ölümüyle de tahta çıktı. Suriye’de

Biyografi

II. İsaakios Angelos Kimdir?

0

II. İsaakios Angelos kimdir? II. İsaakios Angelos hayatı, biyografisi, imparatorluk dönemi, tarihçesi hakkında bilgi. II. İsaakios Angelos II. İsaakios Angelos; (d. y. 1135 – ö. Şubat 1204), 1185-95 arasında Bizans imparatorudur. Eylül 1185’te kuzeni İmparator I. Andronikos Komnenos’u tahttan indirerek öldüren bir grup darbeci tarafından imparator ilan edildi. İmparatorluk döneminin ilk önemli başarısı, generallerinden Aleksios

Bilgi Dünyası

Palaeologus Hanedanı Hakkında Bilgi

0

Bizans İmparatorluğunda hüküm süren son hanedan olan Palaeologus handeanı ile ilgili olarak kısaca bilgi veren yazımız. Bizans’ın son hükümdar ailesidir. 1261’den 1453’e, Fatih Sultan Mehmet İstanbul’u alıncaya kadar, 192 yıl Bizans’ta bu hanedan hüküm sürmüştür. Palaeologus’lar Bizans hükümetine önce general ve idareci olarak girmişler, sonra saraydan kız alarak hanedan arasına karışmışlardır. Bunlardan ilk olarak Michail

Biyografi Bizans İmparatoriçesi Theodora

Bizans İmparatoriçesi Theodora

0

527 ile 548 yılları arasında yaşamış olan Bizans İmparatoriçesi Theodora hakkında genel ve kısaca bilgilerin yer aldığı sayfamız. THEODORA (527-548), VI. yüzyılda yaşamış ünlü bir Bizans İmparatoriçesidir. VI. yüzyılın başlarında Kıbrıs’ ta, bazılarına göre de Suriye’de doğdu, küçük yaşta İstanbul’a gelerek, Atmeydanı’ndaki sirkte ayılara bakan babasının yanına yerleşti. Güzelliği sayesinde tiyatrolarda sivrilmeyi başardı. Çok serbest

Biyografi

Palaiologos VIII. Mikhail Kimdir?

0

Bizans imparatoru Palaiologos VIII. Mikhail hayatı ve dönemi ile ilgili genel ve temel kısa bilgilerin mevcut olduğu yazımız. Palaiologos VIII. Mikhail, Bizans imparatoru (İstanbul 1225 – Trakya 1282). Hükümdarlık dönemi: 1259-1288. III. Aleksios’un torunu, Theodora’nın oğludur. III. İoannes’in (1222-1254) generali olarak Makedonya savaşlarına katıldı. Ayaklanma çıkarmakla suçlanınca Konya’daki Selçuklu sultanına sığınarak onun yanında Moğollara karşı

Biyografi

Dukas VII. Mikhail Kimdir?

0

Bizans imparatoru Dukas VII. Mikhail hayatı ve dönemi ile ilgili genel ve temel kısa bilgilerin mevcut olduğu yazımız. Dukas VII. Mikhail, Bizans imparatoru (11. yüzyıl). Doğum, ölüm tarihleri ve yerleri bilinmiyor. Hükümdarlık dönemi 1071-1078. Babasının ölümünden sonra tahta çıkamadı. Annesi Eudokia, Romanos Diogenes ile evlendi ve onu imparator ilan etti. Ancak Romanos, 1071’deki Malazgirt Savaşı‘nda

Biyografi

Stratiotikos VI. Mikhail Kimdir?

0

Bizans imparatoru Stratiotikos VI. Mikhail hayatı ve dönemi ile ilgili genel ve temel kısa bilgilerin mevcut olduğu yazımız. Stratiotikos VI. Mikhail, Bizans imparatoru (? – ? 1059). Hükümdarlık dönemi: 1056-1057. Bizans Ordusu’n da görev yaptıktan sonra 1056’da emekli olarak İstanbul’a geldi. İmparatoriçe Theodora son günlerinde Senato’nun ve patriğin önerisi üzerine Mikhael’i imparator ilan etti. Saltanatıyla

Biyografi

Kalaphates V. Mikhail Kimdir?

0

Bizans imparatoru Kalaphates V. Mikhail hayatı ve dönemi ile ilgili genel ve temel kısa bilgilerin mevcut olduğu yazımız. Kalaphates V. Mikhail, Bizans imparatoru (? – ?). Hükümdarlık dönemi: 1041-1042. İmparator IV. Mikhael (1034-1041) döneminde yükseldi ve IV. Mikhael’in ölümü üzerine imparator ilan edildi. Koyduğu ağır vergiler nedeniyle etrafında hoşnutsuzluk çemberi büyüdü, arkasından İmparatoriçe Zoe’yi de

Biyografi

Paflagonyalı IV. Mikhail Kimdir?

0

Bizans imparatoru Paflagonyalı IV. Mikhail hayatı ve dönemi ile ilgili genel ve temel kısa bilgilerin mevcut olduğu yazımız. Paflagonyalı IV. Mikhail, Bizans imparatoru (? – İstanbul 1401). Hükümdarlık dönemi: 1034-1041. Kendini saraya kabul ettirdi. İmparatoriçe Zoe, genç delikanlıya aşık oldu. Yaşlı İmparator III. Romanos 1034’te sarayda öldürüldü. Zoe aynı gün Mikhael ile evlenerek imparator olmasını

Biyografi

Sarhoş III. Mikhail Kimdir?

0

Bizans imparatoru Sarhoş III. Mikhail hayatı ve dönemi ile ilgili genel ve temel kısa bilgilerin mevcut olduğu yazımız. Sarhoş III. Mikhail, Bizans imparatoru (İstanbul 839 – ay.y. 867). Babası Theophilos’un 842’de ölmesi üzerine henüz üç yaşındayken, annesi imparatoriçe Theodora ile birlikte tahta geçti. Theodora ikon kırıcılığına son verdi. Bizanslılarla Araplar arasında sürüp giden savaşlarda, Bizanslılar

Biyografi

Kekeme II. Mikhail Kimdir?

0

Bizans imparatoru Kekeme II. Mikhail hayatı ve dönemi ile ilgili genel ve temel kısa bilgilerin mevcut olduğu yazımız. Kekeme II. Mikhail, Bizans imparatoru (? – İstanbul 829) Hükümdarlık dönemi: 820-829. Frigya’daki Amorion Kenti’nde subay olarak görev yaptı. Bu nedenle onun kurduğu hanedana Bizans tarihinde Amorion ya da Frigya Hanedanı adı verilir. V. Leon’un (813-820) saltanatı

Biyografi

I. Mikhail Rangabe Kimdir?

0

Bizans imparatorlarından I. Mikhail Rangabe hayatı ve dönemi ile ilgili olarak genel ve kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. I. Mikhail Rangabe, Bizans imparatoru (? – ?). Hükümdarlık dönemi: 811-813. İmparator I. Nikephoros’un Bulgar Kralı Krum ile 811’de Balkanlar’da yaptığı savaşı yitirmesi ve ölmesi, oğlu Stauraios’un da ağır bir biçimde yaralanması üzerine ordu ve Senato tarafından

Biyografi

IV. Andronikos Paleologos Kimdir?

0

Bizans imparatorlarından IV. Andronikos Paleologos hayatı ve dönemi ile ilgili bilgilerin olduğu yazımız. IV. Andronikos Paleologos, Bizans imparatoru (? 1348 – Silivri 1385). Hükümdarlık dönemi: 1376-1379. İmparator V. İoannes Palaiologos’un (1341-1391) oğludur. Osmanlı padişahı I. Murat‘ın oğlu Savcı Bey ile ortaklaşa hareket ederek 1373’ te babalarına karşı ayaklandılar. I. Murat ayaklanmayı kısa sürede bastırdı ve

Biyografi

III. Andronikos Paleologos Kimdir?

0

Bizans imparatorlarından III. Andronikos Paleologos hayatı ve dönemi ile ilgili bilgilerin olduğu yazımız. III. Andronikos Paleologos, Bizans imparatoru (İstanbul 1295 – İstanbul 1341). Hükümdarlık dönemi: 1328-1341. Mikhail’in oğlu II. Andronikos’un torunudur. Dedesiyle giriştiği yönetimi ele geçirme savaşını kazanarak onu tahttan indirdi. Bu savaşında ona yardım etmiş olan kuzeni İoannes Kantakuzenos yönetimde önemli bir yer elde

Biyografi

II. Palaiologos Andronikos Kimdir?

0

Bizans imparatorlarından II. Palaiologos Andronikos hayatı ve dönemi ile ilgili bilgilerin olduğu yazımız. II. Palaiologos Andronikos, Bizans imparatoru (İznik 1258-İstanbul 1332). Hükümdarlık dönemi: 1282-1328. İmparator VIII. Mikhail Palaiologos’un (1259-1282) oğludur. 1272’de babasıyla birlikte ortak imparator tacını giydi. Uzun süren saltanatı boyunca, çökmekte olan imparatorluğu ayakta tutmaya çalıştı.Merkezi otoriteyle eyalet valileri arasındaki bağlar gittikçe kopmaya başladığından,

Biyografi

I. Andronikos Komnenos Kimdir?

0

Bizans imparatorlarından I. Andronikos Komnenos hayatı ve dönemi ile ilgili bilgilerin olduğu yazımız. I. Andronikos Komnenos, Bizans imparatoru (? 1122-İstanbul 1185). Hükümdarlık dönemi: 1183-1185. 1. Aleksios Komnenos’un (1081-1118) torunudur. Tahta çıktığında 60 yaşının üzerindeydi. Kuzeni, İmparator I. Manuel Komnenos (1143-1180) döneminde birçok kez tutuklandı. Karadeniz Yöresi’nde bulunan Oinaion’a (Ünye) vali atandı. I. Manuel Komnenos’un 1180’de

Biyografi

Belisarius Kimdir?

0

Belisarius kimdir? Bizanslı komutan Belisarius hayatı, biyografisi, askeri kariyeri, dönemi hakkında bilgi. Belisarius; Bizanslı komutandır (Trakya İS 500-İstanbul İS 565). İustinianos’un tahta çıkmasıyla Doğu Orduları komutanı oldu. Sasanilerle yapılan savaşta başarılar kazandıysa da 531 savaşında yenilince, görevinden alındı. 532’de İstanbul’da Nika Ayaklanması sırasında İmparatoriçe Theodora’nın da desteğiyle 40 bine yakın kişiyi Hipodrom’da öldürterek ayaklanmayı bastırınca

Bilgi Dünyası

Çanakkale Tarihi

0

Çanakkale ve Çanakkale bölgesinin binlerce yıllık tarihi hakında kısa bilgi. Aynı adlı boğazın (Hellespontos) iki yakasında yer alan Çanakkale topraklarının tarihi M.Ö. 4 bin yılına kadar uzanır. M.Ö 3000’lerde Troya’da Çanakkale’deki ilk yerleşme kuruldu. Troya’da yapılan kazılarda dokuz yerleşim katı saptanmıştır. Bölge M.Ö 2000’lerin ortalarında Aka, İÖ 1200’lerde Frig istilasına uğradı. İ.Ö 9. ve 8.

Bilgi Dünyası

Herakleios Kimdir?

0

Herakleios Kimdir? Herakleios hayatı, biyografisi, hükümdarlık dönemi ile ilgili bilgi. Herakleios; Bizans imparatorudur (Kappadokya 575 – İstanbul 641). Hükümdarlık dönemi: 610-641. Kendinden önceki imparator Phokas’ın (602-610) kötü yönetimi üzerine devlet ileri gelenlerinin isteği üzerine Kartaca valisiyken İstanbul’a çağrıldı ve imparator ilan edildi. Devlet yönetimini, ekonomisi, maliyesi kötü, ordu da mali zorluklar yüzünden düzensiz, disiplinsiz ve

Bilgi Dünyası

Romen Diyojen Kimdir?

0

Bizans imparatorlarından Romen Diyojen (Romanos IV Diogenes) hakkında kısa bilgi Bizans imparatorudur. Doğum yeri ve tarihi bilinmemektedir. 1072 yılında İstanbul’da ölmüştür. Hükümdarlık dönemi: 1068-1071. Ordu kademelerinde yükselerek kendini kanıtladı. X. Konstantinos’un (1059-1067) ölümünden sonra geride kalan üç oğlunun çocuk yaşta olmaları nedeniyle naipliği ele alan İmparatoriçe Eudokia, Romen Diyojen ile evlenerek imparator olmasını sağladı. IV.

Bilgi Dünyası

Romanos Lekapenos (I. Romanos) Kimdir?

0

Bizans imparatorlarından Romanos Lekapenos (I. Romanos) hakkında kısa bilgi Bizans imparatorudur. Doğum tarihi bilinmemekle birlikte 948 yılında İstanbul’da öldüğü bilinmektedir. Hükümdarlık dönemi: 920-944. Bizans Ordusu’nda yükselerek donanma komutanı oldu. VI. Leon’un (886-912) ölümünden sonra yerine geçen kardeşi Alexandros’un (912-913) kısa saltanatından sonra onun yerine geçen kendi oğlu VII. Konstantinos (913-959) henüz yedi yaşında olduğu için

Bilgi Dünyası

Bizans’ta ki Kutsal Emanetler ve Bizans Efsanesi

0

Bizans İmparatorluğu döneminde İstanbul’da (o dönemki adı ile Konstantinopolis) bulunan kutsal emanetler ve Bizans’ın fethi sırasında olduğu rivayet edilen efsane. BİZANS’TAKİ KUTSAL EMANETLER Bizans İmparatorları Hz. İsa’ya ve Meryem’e ait kutsal eşyaları İstanbul’a toplamışlardı. Sarayın ve halkın büyük bir saygı ve inanç gösterdiği bu eşyalar şunlardı: Hz. Meryem’in elbisesi Hz. İsa’nın Havarilerle beraber son yemeğini

Bilgi Dünyası

Bizans İmparatorluğu

0

Avrupa ve Anadolu’da 1058 yıl hüküm sürmüş dev imparatorluk: Bizans İmparatorluğu… Bizans İmparatorluğunun tarihi ve Bizans İmparatorluğu Medeniyeti hakkında bilgi. 395’ten 1453’e kadar 1058 yıl süren Doğu Roma İmparatorluğu’na verilen addır. 395’te Roma imparatorluğu Batı ve Doğu olarak bölününce merkezi Roma olan Batı imparatorluğuna karşılık merkezi Bizans (İstanbul) olan Doğu İmparatorluğu kuruldu. 476’da Batı Roma