Browsing: bölgeleri

Bilgi Dünyası

Asya Kıtasının Bölgeleri

0

Asya kıtasında bulunan bölgeler nelerdir? Asya’nın bölgeleri ve özellikleri nelerdir? Asya bölgeleri hakkında bilgi. Asya Kıtasının Bölgeleri ASYA’DAKİ BÖLGELER. Coğrafyacılar Asya’yı genellikle, herbiri çeşitli ülkeleri kapsayan bölgelere ayırırlar: 1) Kıtanın kuzeydoğu bölgesi ve Sibirya’yı içine alan Kuzey Asya; 2) Uzakdoğu’nun güneyindeki Sovyet toprakları, Asya’nın doğusundaki adalar, Kore ve Çin’in doğu-kuzeydoğu bölgelerini kapsayan Doğu Asya; 3)

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Kütle Hareketleri

0

Türkiye’de kütle hareketleri nelerdir? Heyelan, kaya düşmesi gibi hareketleri oluşturan etmenler ve en sık görülen bölgeler. Türkiye’de Kütle Hareketleri Yeryüzünün şeklini değiştiren doğal olaylardan bir kısmı da kütle hareketleridir. Çeşitli nedenlerden dolayı geniş veya dar bir arazi parçasının hissedilir bir şekilde yer değiştirmesine kütle hareketi denir. Bunlar; heyelan, akma ve kaya düşmesi gibi hareketlerdir. Her

Bilgi Dünyası

Almanya Coğrafi Özellikleri

0

Almanya’nın coğrafi özellikleri ile ilgili bilgi. Almanya’nın yüzey şekilleri ile dört ana bölgesi hakkında bilgi Ülke, her biri doğal güzellikler ve yer şekilleri açısından değişik özellikler gösteren dört bölgeye ayrılır: Kuzey Ovası, Orta Yayla, Güney Almanya ve Bavyera Alpleri. Kuzey Ovası. Genelde bazı bölümleri yeterince akaçlanmayan alçak bir yapı gösterir. Ovanın güneyinde eski ve sert

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Sebzecilik

0

Türkiye’de hangi sebzeler, nerede yetişir? Türkiye’de sebzecilik durumu, yetiştirilen bölgeler hakkında bilgi. Türkiye’de Sebzecilik; Değişik iklimlerin görüldüğü ülkemizde hemen her tür sebze yetiştirilmektedir. Sebze üretimi, büyük çapta sulama, çapalama ve gübreleme gerektirdiği için, yoğun tarım yöntemiyle yapılır. Türkiye’de sebzelerin ilk önce olgunlaştığı yerler güney kıyılarımız; en geç olgunlaştığı bölge Doğu Anadolu’dur. Sebze üretiminde ilk sırayı Akdeniz

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Yetiştirilen Baklagiller ve Yetiştirildikleri Yerler

0

Türkiye’de hangi baklagiller, nerede yetişir? Türkiye’de Yetiştirilen Baklagillerin özellikleri ve bölgeleri hakkında bilgi. Türkiye’de Yetiştirilen Baklagiller ve Yetiştirildikleri Yerler Baklagiller daha çok kuru olarak tüketilir. Proteince zengin olduklarından, et tüketiminin az olduğu yerlerde önemli besin maddesidirler. Baklagillerin, toprağı azot bakımından zenginleştirip verimli hale getirme özellikleri vardır. Bu nedenle (nöbetleşe ekimde) bazı bitkilerle dönüşümlü olarak ekilirler.

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Yetiştirilen Tahıllar ve Yetiştirildikleri Yerler

0

Türkiye’de hangi tahıl ürünleri, nerede yetişir? Türkiye’de Yetiştirilen Tahılların özellikleri ve bölgeleri hakkında bilgi. Türkiye’de Yetiştirilen Tahıllar;Tahıllar, insan beslenmesinde olduğu kadar, hayvan yemi olarak da önemlidir. Birçok sanayi ürünü de (glikoz, yağ, alkol vb.) tahıllardan elde edilir. Türkiye’de en fazla üretilen bitki türü tahıllardır. Yurdumuzdaki ekim alanlarının büyük bir bölümü tahıllara ayrılmıştır. Buğday Tahıl türleri

Bilgi Dünyası

Flora Nedir?

0

Flora nedir, ne demektir? Türkiye’deki flora bölgeleri ve özellikleri hakkında bilgi. Flora; bir bölgede yetişen bitkilerin tümüdür; bitey. Flora incelemelerinde bitkiler toplanır, tanımlanır. Tanımlaması yapılan türler soy ve üreme organları gibi benzerlik ve yakınlık oranlarına göre sıralanır. Bu yolla herhangi bir yerin florası hazırlanır. Türkiye florası denildiğinde Türkiye’de bulunan tüm bitki türlerinin belirli bir yönteme