Browsing: bölgesi

Tarih Likya Neresidir?

Likya (Lykia) Bölgesi Neresidir? Likya (Lykia) Tarihi

0

Tarihsel bir bölge olan ve Likya Yolu ile turistik bir değeri de olan Likya (Lykia) ile ilgili bilgiler ve Likya tarihi hakkında bilgi. LİKYA (LYKİA), Anadolu’nun güneybatısında tarihsel bölge. Kabaca Teke Yarımadası’nın bulunduğu bölgeyi kapsar. Kesin sınırlarını belirlemek zordur. Eski Yunan kaynaklarında Likyalı adı verilen halkın, tarihin bir kesitinde egemen, bir kesitinde de etkin oldukları

Coğrafya Ege Bölgesi İlleri

Ege Bölgesi İlleri – Ege Bölgesinde Yer Alan Şehirler ve Bölgenin Özellikleri

0

Ege Bölgesi illeri. Ege Bölgesinde hangi iller bulunur? Ege Bölgesi haritası, şehirleri listesi ve Ege Bölgesi hakkında genel bilgiler. Ege Bölgesi yurdumuzun en batısında bulunan bölgedir. Ege Bölgesi’nin batısı Ege Denizi ile komşudur. Ege Bölgesi Marmara Bölgesi, İç Anadolu Bölgesi ve Akdeniz Bölgesi ile komşudur. Bölgede sekiz adet il bulunmaktadır. 1. İzmir Smyrna (İzmir), arkeolojik

Yazı - Şiir - Makale Doğu Anadolu Bölgesi İle İlgili Şiirler

Doğu Anadolu Bölgesi İle İlgili Şiirler

4

Doğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi konulu şiir örnekleri. Doğu Anadolu, Doğu Anadolu Bölgesi hakkında şiirler. Doğu Anadolu Arasla Kura kımıl kımıl akar Oturmuş kıyısına köylü bakar En yüksek Ağrı tepesi buzul kar Iğdır Ovası’nda pamuk, ayva, nar Erzurum Kars Erzincan ovaları Eskiden yayılırdı develeri Kışın tüter Hakkâri sobaları Misafirperver Muş’un babaları Ülkemin en sert

Coğrafya Ege Bölgesinde Tarım

Ege Bölgesi Ekonomik Faaliyetler

1

Ege Bölgesi’nde gerçekleşen ekonomik faaliyetler nelerdir? Ege Bölgesi’nde tarım, hayvancılık, sanayi vb. hakkında bilgi. Ege Bölgesi Ekonomik Faaliyetler TARIM Bölgede tarım alanları oldukça geniştir. Kıyı Ege’deki ovalar birer delta olduğu için çok verimlidir. Ayrıca Akdeniz İklimi’nin tarım üzerindeki olumlu etkisi, sulamanın yapılabilmesi, ürünlerin pazarlamasının kolaylığı gibi nedenlerle tarım çok önemli bir konuma gelmiştir, iç Batı

Yazı - Şiir - Makale

Güneydoğu Anadolu Bölgesi İle İlgili Şiirler

6

Güneydoğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi konulu şiir örnekleri. Güneydoğu Anadolu Bölgesi hakkında şiirler. GÜNEYDOĞU ANADOLU Fırat’la Dicle nazlı nazlı akar. Nemrut tepelerden zalimce bakar. Şahinbey Fransıza kurşunu çakar. Musul Kerkük bizde yok bizi yakar. Tütünün diyarıdır Adıyaman, Petrolün yatağıdır güzel Batman, İlk üniversite kurulan Harran, Dertlere dermandır Halil -ül Rahman, Urfa İbrahim peygamberin yurdu.

Coğrafya Akdeniz yerşekilleri

Akdeniz Bölgesi Yer şekilleri

0

Akdeniz Bölgesinde bulunan yer şekilleri nelerdir? Akdeniz Bölgesi’nin yerşekilleri ve özellikleri hakkında bilgi. Akdeniz Bölgesi Yer şekilleri Bölgenin büyük bir bölümü (% 80) kıyıya paralel uzanan Toros Dağları ve bu dağlar üzerindeki platolarla kaplıdır. Batı Toroslar, Orta Toroslar ile Suriye sınırından başlayarak Doğu Anadolu’ya kadar uzanan Nur (Amanos) Dağları bölgedeki başlıca sıradağlardır. Bu dağlar Akdeniz’e

Coğrafya

Akdeniz Bölgesinin Bölümleri ve Özellikleri

0

Akdeniz Bölgesinin bölümleri ve özellikleri nelerdir? Adana ve Antalya Bölgesi hakkında bilgi. Akdeniz Bölgesinin Bölümleri ve Özellikleri ADANA BÖLÜMÜ Bölüm yüzölçüm olarak Antalya Bölümü’nden daha büyüktür. Bölümde verimli ovalar geniş alan kaplar. Bölümün batısında bulunan Taşeli Platosu’nun yüzeyi kireç taşlarından (kalker) oluşmuştur. Bu sebeple burada kireç taşlarının çözünmesi sonucu oluşmuş karstik şekiller meydana gelmiştir. Başlıcaları;

Coğrafya İç Anadolu Bölgesi İlleri

İç Anadolu Bölgesi İlleri

0

İç Anadolu Bölgesi’nde hangi iller bulunur? İç Anadolu Bölgesi şehirleri hakkında bilgi. İç Anadolu bölgesi illeri listesinin yer aldığı tablomuz. İç Anadolu Bölgesi yurdumuzun iç kısımında bulunan bölgedir. Güneydoğu Anadolu Bölgesi bir yana diğer tüm bölgelerle komşudur. Genişlik bakımından Doğu Anadolu Bölgesi’nden sonra gelir. Bölgede 14 adet il bulunur. İÇ ANADOLU BÖLGESİ GENEL ÖZELLİKLERİ İÇİN

Bilgi Dünyası Pasifik Kıyıları

Pasifik Kıyı Bölgesi Hakkında Bilgi

0

Pasifik kıyıları nerededir? Pasifik kıyı bölgesinde yer alan ülkeler, özellikleri nelerdir? Pasifik kıyıları hakkında bilgi. Pasifik Kıyı Bölgesi Pasifik Kıyı Bölgesi, Kuzey Amerika’nın batısında bölgedir. Batıda doğal bir sınır oluşturan Büyük Okyanus ve doğu sınırını çizen kıyıdaki dağ sıraları bölgenin temel coğrafi ve jeolojik özelliklerini oluşturur. Pasifik Kıyı Bölgesi’nin genellikle kabul edilen tanımı büyük ölçüde

Bilgi Dünyası İç Anadolu Bölgesinde Yetişen tarım Ürünleri

İç Anadolu Bölgesi Ekonomik Faaliyetler

0

İç Anadolu Bölgesi’nde gerçekleşen ekonomik faaliyetler nelerdir? İç Anadolu Bölgesi’nde tarım, hayvancılık, sanayi vb. hakkında bilgi. İç Anadolu Bölgesi Ekonomik Faaliyetler TARIM Bölge ekonomisinin temeli tarıma dayanır. Ekili dikili alanların oranı bakımından Marmara Bölgesi’nden sonra ikinci sırada yer alır. Çalışan nüfusun büyük bir kısmı tarımla uğraşır. İklimin yarı kurak karakterine rağmen çok geniş alanlar tarıma

Coğrafya Nüfus

Akdeniz Bölgesi Nüfus Yapısı

0

Akdeniz Bölgesi’nin nüfus yapısı nasıldır? Akdeniz Bölgesi’nin nüfus özellikleri ve yerleşmesi hakkında bilgi. Akdeniz Bölgesi Nüfus Yapısı 2000 yılı nüfus sayımına göre, bölgenin nüfusu 8,7 milyondur. Bölgedeki nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının altındadır. Nüfus yer şekillerinin engebeli olmasından dolayı bölgeye dengeli olarak dağılmamıştır. Nüfus daha çok kıyıdaki ovalarda ve bu ovaların kenarındaki dağ eteklerinde toplanmıştır. Taşeli

Coğrafya Karadeniz Ekonomisi

Karadeniz Bölgesi Ekonomik Faaliyetler

2

Karadeniz Bölgesi’nde gerçekleşen ekonomik faaliyetler nelerdir? Karadeniz Bölgesi’nde tarım, hayvancılık, sanayi vb. hakkında bilgi. Karadeniz Bölgesi Ekonomik Faaliyetler TARIM Bölge halkının en önemli geçim kaynağı tarımdır. Ancak bölgenin doğal koşulları nedeniyle tarım alanları oldukça dardır. Tarımda makina kullanımı çok güç olduğundan insan ve hayvan gücü ile işlenen tarım alanları vardır. Bölgenin en geniş tarım alanları

Bilgi Dünyası

İngiliz Antarktika Bölgesi

0

İngiliz Antarktika Bölgesi neresidir? İngiliz Antarktika topraklarının tarihçesi, özellikleri, hakkında bilgi İngiliz Antarktika Bölgesi İngiliz Antarktika Toprakları, Güney Amerika’nın güneydoğusunda Birleşik Krallık’a ait topraklar. Atlas Okyanusu ile Büyük Okyanus arasında, doğu-batı doğrultusunda uzanır. Büyük bölümü deniz olan 5.425.000 km^2’lik bir alanı kaplayan bölge kabaca üçgen biçimindedir. Güneyinde Güney Kutbu, kuzeyinde 60° güney enlemi, doğusunda 20°

Bilgi Dünyası

Latium Nerededir?

0

İtalya’da tarihi bir bölge bir eyalet olan latium ile ilgili olarak genel bilgilerin verildiği yazımız. latium nerededir? İtalya’nın ünlü tarihi eyaletidir. Batısında Tiren Denizi, kuzeyinde Toskana, güneyinde Kampanya, doğusunda Abruzzi eyaletleriyle çevrilmiştir. Roma’nın Tevere Irmağı üzerindeki limanı Ostia ile doğusundaki Tivoli şehirleri bu bölgededir. Bu şehirlerin büyük tarihi ünleri vardır. Latium, Lâtinler’in beşiğidir. Latinler, Etrüskler’i

Bilgi Dünyası

Marmara Bölgesi Dağ ve Ovaları

0

Marmara bölgesinde yer alan dağ ve ovaların isimleri ve özellikleri ile ilgili olarak genel bilgiler veren yazımız. Marmara Bölgesi’nde de, Ege Bölgesi’nde olduğu gibi yüksekliklerle çukur alanlar kuzeyden güneye doğru birbiri ardınca sıralanır. Yalnız bir fark vardır. Ege bölgesindeki çukur alanlarda boydan boya akarsu vadileri bulunduğu halde Marmara Bölgesi’nde çukur alanlar birbirinden az yüksek eşiklerle

Coğrafya Ege Bölgesi

Ege Bölgesi Dağ ve Ovaları

0

Ege bölgesinde yer alan dağ ve ovaların isimleri ve özellikleri ile ilgili olarak genel bilgiler veren yazımız. Ege Bölgesi’nin asıl Ege bölümünde yüzey şekilleri İçbatı Anadolu’dakinden çok başkadır. Bu bölümde doğu-batı doğrultusunda uzanan oluk biçimi çukur alanlarla bunları birbirinden ayıran gene aynı doğrultulu dağ sıraları vardır. Çukur alanların en önemlileri kuzeyden güneye doğru Bakırçay, Gediz,

Bilgi Dünyası

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yüzey Şekilleri Nelerdir?

0

Güneydoğu Anadolu bölgesinin yüzey şekilleri ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı ve bu konuda temel bilgilerin verildiği yazımız. Güneydoğu Anadolu Bölgesi Türkiye’nin yeryüzü şekilleri en silik olan bölgesidir. Bölge kuzeyden Güneydoğu Toroslar yayı ile kuşatılmıştır. Buradan başlayarak bölgenin güneyine doğru yükselti azalır, siyasi sınırlarımız yakınında 500 metreye kadar iner. Bu silik bölge içinde çevresine

Bilgi Dünyası

Güneydoğu Anadolu Bölgesi İklim ve Bitki Örtüsü

0

Güneydoğu Anadolu bölgesinin iklim ve bitki örtüsü nasıldır? Bölgenin iklim ve doğal bitki örtüsü ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde şiddetli bir kara iklimi hüküm sürer. Yalnız kuzeydeki dağların koruyucu etkisi dolayısı ile kışın soğuk Doğu Anadolu’daki kadar sert değildir. En soğuk olan ay ocak ortalaması 2 derecenin altına düşmez.

Bilgi Dünyası

Bengal Hakkında Bilgi

0

Tarihi bir bölge olan Bengal bölgesi ile ilgili genel bilgiler ve Bengal bölgesinin tarihi hakkında kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. BENGAL, Güney Asya’da Hint Yarımadasının doğusunda bölge. Yüzölçümü 214.483 km2. Ganj ve Brahmaputra ırmaklarının suladığı alüvyon ovasıyla bu ırmakların oluşturduğu dünyanın en büyük deltası (140.000 km2) burada yer alır. Bölgenin iç kesimleri, dorukları 3.500 metreyi

Bilgi Dünyası

Makedonya Bölgesi Neresidir?

0

Balkanlarda ki bir bölgenin adı olan ve aynı isimli bir de ülke bulunan Balkanların güneyindeki bölge hakkında bilgiler. Makedonya, Balkan Yarımadasının güneyinde kalan bölgedir. Yüzölçümü 66.231 kilometrekare. Sınırları kesin olarak belirlemek zordur. Kuzeybatıdan Şar Dağları ve Vardar Irmağı’nın yukarı çığırı, batıdan Ohri ve Prespa gölleri, güneybatıdan Pindus Dağları, güneyden Teselya ve Olimpus Dağı, güneydoğudan Ege

Bilgi Dünyası

Karadeniz Bölgesi Özellikleri

0

Karadeniz bölgesi genel özelliklerini kısa bir şekilde derlenip toparlanmış hali. Karadeniz Bölgesi yurdumuzun kuzey kesimini kaplar. Doğuda Gürcistan sınırından başlayarak, batıda Aşağı Sakarya ovasına kadar, Karadeniz kıyısı boyunca uzanır. Batıda Marmara Bölgesi’ne, güneyde de, İç Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi’ne komşudur. Yüzölçümü 141.155 km2‘dir. Dağlık bir bölgedir. Kuzey Anadolu Dağları bu bölgeyi iki sıra

Bilgi Dünyası

Doğu Anadolu Bölgesi İlleri

0

Doğu Anadolu Bölgesi’nde hangi iller bulunur? Doğu Anadolu Bölgesi şehirleri hakkında bilgi. Doğu Anadolu Bölgesi yurdumuzun en doğu kısmında yer alan bölgedir.Yurdumuzun doğu sınırındadır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Karadeniz Bölgesi ve İç Anadolu Bölgesi ile komşudur. Doğuda Irak, İran, Ermenistan ve Gürcistan ile komşudur. Bölgede 14 adet il bulunmaktadır. DOĞU ANADOLU BÖLGESİ GENEL ÖZELLİKLERİ İÇİN TIKLAYIN   Ağrı  Ağrı

Bilgi Dünyası

Karadeniz Bölgesinin Yüzey Şekilleri ve Coğrafi Özellikleri

0

Karadeniz bölgesi coğrafi özellikleri ile Karadeniz bölgesinin yüzey şekilleri hakkında kısa ve öz bilgi. Karadeniz bölgesi yurdumuzun kuzey kesimini kaplayan bölgedir. Karadeniz kıyısında doğuda Gürcistan sınırından başlayarak batıda Aşağı Sakarya ovasına kadar uzanır. Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Samsun, Amasya, Bayburt, Bartın, Düzce, Karabük, Tokat, Sinop, Kastamonu, Zonguldak illerinin tamamı bu bölge içinde kalır.

Bilgi Dünyası

Pisidya Bölgesi Hakkında Bilgi

0

Pisidya nerededir? Pisidya bölgesi antik kenti, özellikleri, tarihi, hakkında bilgi. Pisidya;Anadolu’nun Göller Bölgesi’nde yer alan tarihsel bölgedir. Dağlık bir bölge olan Pisidya’nın sınırlarını tam olarak çizmek çok zordur. Batıda Likya ve Frigya, güneyde Pamfilya, doğuda Likaonya ve İsauria bölgeleriyle, kuzeyde ise Sultan Dağları ile çevrilidir. Antik Çağ’m ünlü coğrafyacısı Strabon, Psidya kentlerini şöyle sıralar. Selge,

Bilgi Dünyası

Uyluk Nedir? Uyluk Kemiği Hakkında Bilgi

1

Uyluk nedr? Uyluk bölgesi neresidir? Uyluk kemiği önemi ve görevi hakkında bilgi. Vücudun kalça ile diz kapağı arasında kalan kısmına uyluk denir. Uyluk iskeleti femur adındaki bir tek kemikten yapılmıştır. Vücudun en büyük ve en uzun kemiği olan femur (uyluk kemiği) üst ucundan kalça kemiğiyle makara şeklindeki alt ucuyla da bacak kemikleriyle mafsallanır. Uyluk bölgesindeki

Bilgi Dünyası Hititler

Arzawa Nedir

0

Arzawa Nedir. nerededir, özellikleri nelerdir? Arzawa bölgesi neresidir ve Arzawa’nın Hiti tarihindeki yeri. Arzawa Nedir Güneybatı Anadolu’da Büyük Menderes Vadisi’nin güneyinden Eğridir ve Beyşehir gölüne kadar uzanan alana Hitit döneminde verilen ad. Hitit çiviyazılı belgelerinde bazen ülke bazen kent bazen de Arzawa ülkeleri olarak geçer. Bu anlatımlardan küçük bir Arzawa Krallığı’nın yanında bir de Arzawa