Browsing: Çalışma

Atatürk

Atatürk’ün Çeşitli Konulardaki Sözleri

0

Atatürk’ün çeşitli konularda söylemiş olduğu sözlerden seçkiler. Atatürk’ün uygarlık, bağımsızlık, din eğitim, kadınlar gibi konular için söylediği sözler. KURTULUŞ SAVAŞI BAŞLANGICI 1919 Mayısı’nın 19. günü Samsun’a çıktım. Durum ve genel görünüş: • Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu topluluk Birinci Dünya Savaşı’nda yenilmiş, Osmanlı ordusu her tarafta hırpalanmış, şartları ağır bir antlaşma imzalanmış. Büyük savaşın uzun yıllarında ulus

Atatürk Kemal Atatürk İmzası

Atatürk’ün Çalışma Hakkındaki Sözleri

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çeşitli dönemlerde Çalışma konusu ile ilgili söylemiş olduğu sözlerden seçmeler. Atatürk’ün sözleri. ÇALIŞMA *** Büyük ülkümüz en uygar, en zengin bir ulus olarak varlığımızı yükseltmektir. *** Bu, yalnız kurumlarında değil, düşüncelerinde de temelli bir inkılâp yapmış olan büyük Türk ulusunun güçlü ülküsüdür. *** Biz hayatını ve bağımsızlığını kurtarmak için

Bilgi Dünyası

Bilimsel Çalışma Örneği

0

Bir adet örnek bilimsel çalışma. Örnek bilimsel çalışmada çalışma yönteminin ve basamaklarının açıklanması, deney kontrolü. Bilimsel Çalışma Örneği Bilimsel çalışma yöntemi birçok bilim insanı tarafından uygulanmış ve uygulanmaktadır. Biyolojide bir kilometre taşı olan Pasteur’ün yapmış olduğu deney de bu yöntemlerle geliştirilmiştir. Pasteur birçok araştırmacının aksini ispatlayamadığı “Kendiliğinden oluş” hipotezini çürütmeyi başarmıştır. Bu hipotez canlıların cansız

Bilgi Dünyası Tulumbacılık

Tulumbacılar Hakkında Bilgi

0

İstanbul’da Osmanlı döneminde yangınlara müdahale etmek adına kurulmuş bir sistem / düzen olan tulumbacılar ve Tulumbacılık sistemi ile ilgili bilgiler. İstanbul’un geçmiş yıllardaki ezeli dertlerinin başında şüphesiz yangınlar gelirdi. Evlerin ahşap, sokakların çoğunlukla dar oluşu, parlayan bir kıvılcımın birden alev almasına ve koca koça mahallelerin kömür yığınına dönmesine sebep olurdu. O devrin yangınları müthiş bir

Bilgi Dünyası

Hidroelektrik Santralleri Hakkında Bilgi

0

Bugünkü endüstrimizin dayandığı temel enerji kaynaklarından birisi olan Hidroelektrik Santralleri nasıl çalışır ne gibi özellikleri vardır? HİDROELEKTRİK SANTRALI [Su Santralı], su kuvvetini kullanarak elektrik elde etmeye yarayan santrallardır. Çağımızın endüstri hayatında bunların büyük yeri vardır. Birçok endüstri kolları sudan elde edilen elektrikle işler. Günlük yaşayışımızda çeşitli alanlarda birçok işler yaparız. Bu işler için bir enerjiye

Bilgi Dünyası

Pil Özellikleri ve Çeşitleri Hakkında Bilgiler

0

Pil nedir ve pilin çalışma prensibi nasıldır? Pillerin çeşitleri ile ilk kullanılan piller ve bu pillerin şemaları/kesitlerinin yer aldığı yazımız. Kimyasal enerjiyi, elektrik enerjisine çeviren araçlara «pil» denir. Pilin, genel olarak, iki ucu vardır. Bu uçlara bir devre bağlanırsa, pil devreden elektrik akımı geçirir. Bu uçlara «pilin kutupları» denir. Kutuplardan bir artı, biri de eksidir.

Bilgi Dünyası

Paratoner Nedir?

0

Paratoner nedir ve ne işe yarar? Paratoner nasıl çalışır, çalışma prensibi nedir? Paratoner hakkında kısaca bilgi veren yazımız. Yapılara yıldırım düşmesini zararsız kılmak için kullanılan araçlara paratoner ismi verilmektedir.. Yıldırım yüksek yapılara, bu yapıların da sivri uçlarına düşer, çünkü sivri uçların elektriği kolay çekme, kolay itme özellikleri vardır. Bu yüzden, şehirlerde yüksek binalara daha çok

Bilgi Dünyası

Mühendislerin Çalışma Alanları Nelerdir?

0

Mühendisler hangi alanlarda çalışırlar? Hangi alanlarda ne tarz işlerin yürütülmesi ile meşgul olmaktadırlar? Çalışma alanlarına göre mühendisleri üç ana bölüme ayırabiliriz: I — Deneme laboratuvarlarında, imalathanelerde, fabrikalarda araştırmalar yapan, yenilikler bulmaya çalışan mühendisler. AR-GE çalışmaları yapan mühendislerdir. Bunların görevi, kendi dalındaki her yeniliği izleyerek, üzerinde çalıştığı konuyu geliştirmektir. Bu çeşit mühendis çalışma biçimi bakımından bilgine

Bilgi Dünyası

Çalışmanın Önemi İle İlgili Kompozisyon

1

Çalışmanın önemi ve yararları, tembelliğin ise zararları ve insana etkisi ile ilgili yazı / kompozisyon ÇALIŞMAK Bir atasözümüz «İşleyen demir ışıldar» der. Demir parçasını bir köşeye attığımız zaman nasıl paslanır ve işe yaramaz hale gelirse, yerinde duran tembel bir insanın da ölüden farkı yoktur.  Zekadan çok çalışmaya ihtiyacımız var. Çalışmakla her türlü engeli aşabiliriz. Büyük