Browsing: çalışmalar

Atatürk Atatürk

Atatürk’ün Sosyal Bilimleri Geliştirmek İçin Yaptığı Çalışmalar

0

Atatürk sosyal bilimleri geliştirmek için ne gibi çalışmalar yapmıştır? Sosyal bilimlere verdiği önem, açtığı kurumlar hakkında bilgi. Atatürk’ün Sosyal Bilimleri Geliştirmek İçin Yaptığı Çalışmalar Atatürk önemli bir devlet adamı olmanın ya-nısıra, toplumları yönlendirebilen, kitleleri etkileyebilen bir karaktere de sahipti. Onun bu özelliğini oluşturan alt yapılar arasında eğitime, bilime, teknolojiye, sanata, araştırmaya ve öğrenmeye büyük önem

Kimya Atom ile Uğraşmış Bilim Adamları

Atom Hakkında Çalışma Yapan Bilim Adamları

0

Atom hakkında çalışma yapan bilim adamları ve görüşleri nelerdir? Atom konusunda yapılan buluşlar, ilerlemeler hakkında bilgi. Atom Hakkında Çalışma Yapan Bilim Adamları Biz neden yapılmışız? Bir maddeyi böldüğümüz zaman ortaya çıkan en küçük parçacıklar nelerdir? Bu küçük parçacıklar nelerden yapılmıştır? Bu problem binlerce yıldan beri tartışılmaktadır. Eski Yunan filozofu Demokritos (M. Ö. 400 yılında) maddenin

Resimler

Küresel Isınma Posterleri

0

Küresel ısınma hakkında hazırlanmış poster örnekleri. Küresel ısınma konusu ile ilgili posterler / poster çalışmaları. Küresel Isınma Posterleri

Tarih Osmanlıda Bilim

Osmanlı Devletinde Bilim ve Teknoloji

0

Osmanlılar bilim ve teknoloji alanında nasıl bir gelişme göstermişlerdir? Osmanlı Devletinde önemli bilim adamları hakkında bilgi. Osmanlı Devletinde Bilim ve Teknoloji Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminde Mısır, Suriye, İran ve Orta Asya’daki bilim kuruluşları Anadolu medreselerinden daha ileri düzeyde bir eğitim vermekteydi. Bu nedenle yüksek öğrenim için buralar tercih edilmekteydi. Fatih döneminde bir çok bilim adamı

Bilgi Dünyası

Bilimsel Çalışmalarda Ön Kabuller

0

Sosyolojide bilimsel çalışmalarda ön kabuller nelerdir? Bilimsel ön kabullerin maddeler halinde açıklaması. Bilimsel Çalışmalarda Ön Kabuller Bilimsel bir çalışma, amaçladığı geçerli ve güvenilir bilgilere ulaşmak için bazı ön kabulleri temel alır. Bu ön kabuller bir çalışmanın bilimsel nitelik kazanmasını sağlayan zorunlu ilkelerdir. Bilimsel çalışmalarda geçerli olan ön kabullerin başlıcaları şunlardır: * Nedensellik ilkesi: Bilim, olguların

Bilgi Dünyası Toplum

İnsan Davranışı Nedir?

0

İnsan davranışı nedir? İnsan davranışının özellikleri, psikolojide insan davranışı ve üzerine yapılan çalışmalar hakkında bilgi İnsan Davranışı İnsan davranışı, psikolojide, yaşamın fiziksel, zihinsel ve toplumsal alanlarında insanın potansiyel ya da eyleme dönüşmüş etkinlikleridir. Davranış üzerine çalışmalar kimi zaman yalnızca, “oluşum” yılları denen ve doğumdan ergenliğin sonlarına değin süren dönemi kapsarsa da, davranış, tüm insan yaşamı

Bilgi Dünyası

Işık İle İlgili Bilimsel Çalışmaların Tarihçesi

0

Tarih boyunca ışık üzerine hangi bilim adamları, nasıl çalışmalar yapmışlardır? Işığın bilimsel tarihçesi, çalışmaların sonuçları. Işık İle İlgili Bilimsel Çalışmaların Tarihçesi Düz ve küresel aynalar ile içbükey ve dışbükey mercekler ilk çağlarda hem Çinliler, hem de Yunanlılar tarafından biliniyordu. Işıkla ilgili bazı deneysel yasalar ve ışığın niteliğine ilişkin varsayımlar temel olarak Akdeniz (Eski Yunan ve

Bilgi Dünyası edebiyat

Tanzimat Edebiyatında İlkler

0

Tanzimat edebiyatında ilkler. Tanzimat edebiyatındaki ilk çalışmalar (gazete, roman, tiyatro ve diğerleri) ile ilgili bilgiler. 1. Gazeteler: a) Takvim-i Vakayı (1831) II. Mahmut zamanında çıkartılan resmi bir gazetedir. b) Ceride-i Havadis (1840) William Churchil adlı bir İngiliz tarafından kurulan Osmanlı hükümetinin desteği ile yayınını sürdüren yarı resmi bir gazetedir. c) Tercüman-ı Ahvâl (1860) Şinasi ile

Bilgi Dünyası Türk Bayrağı

Türkçe’nin Gelişmesi Yolunda Dil Çalışması

0

Türkçemizin gelişmesi için dil için dil yolunda Türkçe için yapılan araştırmalar ve çalışmalar ile ilgili yazının yer aldığı sayfamız Türkçenin eldeki ilk yapılı belgeleri 8. yüzyılda yazılan Orhun Anıtları olarak kabul edilir. Ancak bu belgelerdeki yazı dilinin gelişmişliği, işlekliği ve edebi özellikleri, Türkçe’nin kaynağının çok daha eskilere uzandığını ortaya koyar. Türkçe, göçler ve akınlar yoluyla

Bilgi Dünyası

Sosyolojide Bilimsel Çalışmalarda Ön Kabuller

0

Sosyolojide bilimsel çalışmalarda ön kabuller nelerdir? Maddeler halinde açıklamaları, hakkında bilgi. Sosyolojide Bilimsel Çalışmalarda Ön Kabuller Bir araştırmaya başlamadan önce, yapılacak araştırma ile ilgili birtakım genel yargılar ve önermeler ön kabulleri oluşturur. Bilimsel araştırmada uyulması gereken ön kabuller şunlardır: 1. Somutluk ilkesi: Sosyoloji yer ve zamanı belirli olaylardan hareket eder. Metafizik konularla ilgilenmez. Toplumsal olaylar

Bilgi Dünyası

Natürmort Nedir?

0

Natürmort nedir? Natürmort resim, çalışmalar nasıl olur, özellikleri, hakkında bilgi. Natürmort; Koparılmış çiçek, meyva, avlanmış hayvan gibi, tabiattaki asıl çevresinden ayrılmış şeylerin resmine «natürmort» denir. (Fransızca «naturemorte» deyimi «ölü tabiat» anlamına gelir.) Masa üzerinde bir kitap vs. gibi resimler de «natürmort» sayılır. Natürmortun tarihi ancak birkaç yüzyıl öncesine kadar gider. Rönesans çağlarında, genel olarak, ya