Browsing: Camii

Bilgi Dünyası Nusretiye Camii

Nusretiye Camii Hakkında Bilgi

0

Nusretiye Camisi nerededir? Nusretiye Camisi’nin kim tarafından yaptırılmıştır, mimari özellikleri, tarihçesi, hakkında bilgi. Nusretiye Camisi Nusretiye Camisi; İstanbul’da Tophane semtinde, Meclisi Mebusan Caddesi ile deniz arasında yer alan Osmanlı baroğu ve ampir üsluplarındaki camidir. 1823-26 arasında II. Mahmut tarafından mimar Krikor Balyan’a yaptırılmıştır. “Başarı” anlamına gelen adı, Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılmasının anısına padişah tarafından verilmiştir. Cami,

Bilgi Dünyası Mimar Sinan tarfından yapımı 1556 yılında gerçekleşmiş olan EYüp'te yer alan Şah Sultan Camii

Şah Sultan Kimdir?

0

Şah Sultan Kimdir? Şah Sultan’ın hayat hikayesi, yaşamı, Kanuni Sultan Süleyman’ın kızkardeşi olan Şah Sultan hakkında bilgiler. Şah Sultan Kimdir? Şah Sultan, Yavuz sultan Selim ile Ayşe Hafsa Sultan’ın kızlarıdır. Kanuni Sultan Süleyman ile hem ana hem baba bir kardeştir. Doğum tarihi ve çocukluğu ile ilgili bilgiler yeterince bulunmamakla beraber bir çoğu iddia olmaktan öteye gitmemektedir.

Genel Kültür Pertevniyal Valide Sultan Camii

Pertevniyal Valide Sultan Camii Mimari Özellikleri

0

Pertevniyal Valide Sultan camii mimari özellikleri ile birlikte Pertevniyal Valide Sultan camiinin nerede olduğu hakkında bilgiler. Pertevniyal Valide Sultan Camisi, Aksaray Valide Camisi olarak da bilinir, İstanbul’da Aksaray Meydanı’nda, Abdülaziz’in annesi Pertevniyal Valide Sultan’ın 1871’de mimar Montani’ye yaptırdığı cami. Mimarlarının Agop ve Sarkis Balyan olduğunu ileri süren kaynaklar da vardır. Cami üç büyük kapıyla girilen

Genel Kültür Pertev Paşa Camii

Pertev Paşa Camii Hakkında Bilgi

0

Osmanlı vezirlerinden Pertev Mehmet paşa tarafından Kocaeli’de yaptırılmış olan Pertev Paşa Camii hakkında genel bilgiler. Pertev Paşa Camisi, İzmit’te, D-100 Kara-yolu’nun kara tarafında, Osmanlı veziri Pertev Mehmed Paşa için kethüdası Sinan Ağa’nın yaptırdığı cami. Mimar Sinan tarafından yapılmış ve 1579/80’de tamamlanmıştır. Camiyle birlikte bir külliye oluşturan kervansaray, sıbyan mektebi ve hamam günümüze ulaşmamıştır. Cami kare

Bilgi Dünyası Yeraltı Camii

Yeraltı Camii Hakkında Bilgi

0

Yeraltı Camii nerededir? Yeraltı Camiisinin tarihi ve özellikleri ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. 1721 ‘de I. Mahmut tarafından yaptırılan bir camidir. Karaköy’deki caminin giriş kapısı Galata rıhtımına bakar. Bütünü ile yer altında olan cami, karanlık ve kasvetlidir. Cami yapılmadan önce buraları Galata Kulesinin mahzenleriydi. Eskiden kıyı, hemen hemen mahzenlerin beş, on adım ötesinden başlardı.

Bilgi Dünyası

Mahmut Paşa Camisi Nerededir?

0

İstanbul’da Osmanlı döneminde yaptırılmış ilk camii olan Mahmutpaşa Camii hakkında genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. İstanbul’un en eski camisidir. Şehrin zaptından 10 yıl sonra, 1463’te vezir Mahmut Paşa tarafından yaptırılmıştır. Mahmut Paşa Camisi ilk Osmanlı camileri tipindedir. 1755’te III. Osman tarafından tamir ettirilmiş, 1827’deki bir yangından sonra yeniden tamir görmüştür. Son yıllarda onarılan caminin arkasındaki

Bilgi Dünyası Laleli Camii

Laleli Camii Hakkında Bilgi

0

İstanbul’da yer ve III. Mustafa tarafından yaptırılmış bir cami olan laleli Camii ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. İstanbul’da, Beyazıt ile Aksaray arasında caddenin tam ortasına rastlayan dörtyol ağzında bir camidir. Osmanlı padişahlarından III. Mustafa tarafından 1763’te yaptırılmıştır. 1765 depreminde yıkılmış, 1782’de sağlamca onarılmıştır. Yapılışı bakımından bu camiyi Osmanlı mimarlığının barok devrine bağlayanlar

Bilgi Dünyası Selimiye Cami

Selimiye Camii Hakkında Bilgi

0

Edirne’de yer alan ve Mimar Sinan tarafından yapılmış olan eşsiz bir mimariye sahip Selimiye Camii hakkında bilgilerin yer aldığı yazımız. Selimiye Camii Büyük Türk mimarı Sinan’ın Edirne’deki şaheseridir. Yapılışı 1569’dan 1575’e kadar sürmüştür. Kanuni’nin oğlu II. Selim tarafından yaptırılmış, bunun için «Selimiye» adı verilmiştir. Cami, Edirne şehrinin en yüksek noktasında, Yıldırım Bayezit’in yaptırdığı bir sarayın

Bilgi Dünyası

Kılıç Ali Paşa Cami Nerededir?

0

Kılıç Ali Paşa Cami Nerededir? Büyük Türk denizcisi ve amirali olan Kılıç Ali Paşa tarafından Mimar Sinan’a yaptırılan Kılıç Ali Paşa cami hakkında bilgi Mimar Sinan’ın en güzel eserleri arasındadır. İstanbul’da Tophane Çeşmesi karşısındaki cami adeta Ayasofya’nın bir küçük modeli denecek bir planla, eni boyundan uzun olmak üzere yapılmıştır. Bizans mimarlığında bulunmayan eşsiz bir sundurma

Bilgi Dünyası

Şemsipaşa Camii Hakkında Bilgi

0

İstanbul Üsküdar’da yer alan denize nazır Şemsipaşa Camisi hakkında bilgi ve Şemsipaşa Camisi özellikleri nelerdir? İstanbul’da, Üsküdar’da, deniz kıyısında küçük, şirin bir camidir. 1580’de Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Evliya Çelebi bu cami için «Küçük bir binadır ama, arkadan gören müzeyyen bir kasr sanır» demişti. Kanuni’nin, II. Selim’in, III. Murat’ın musahipliğini yapmış olan Şemsi Paşa Enderun’

Bilgi Dünyası

Şehzade Camii Mimari Özellikleri

0

İstanbul’da yer alan Mimar Sinan’ın Kanuni Sultan Süleyman’ın şehzadesi Mehmet adına yaptırmış olduğu Şehzade Camii hakkında bilgiler. İstanbul’da Beyazıt’la Fatih arasında Şehzadebaşı denilen semtte büyük bir camidir. Bu camiyi Kanuni Sultan Süleyman, genç yaşta ölen Şehzade Mehmet adına Mimar Sinan’a yaptırmıştır. Şehzade Mehmet Saruhan (Manisa)da sancakbeyiyken yakalandığı hastalıktan kurtulamamış, 22 yaşında ölmüştü. Kanunî Süleyman onu

Bilgi Dünyası Nuruosmaniye Camii

Nuruosmaniye Camii Özellikleri

0

Nuruosmaniye Camii özellikleri hakkında bilgiler. Nuruosmaniye Camii kim tarafından yaptırıldı ve hakkında genel bilgiler. İstanbul’da Cağaloğlu ile Kapalıçarşı arasında, Çemberlitaş hizasında, kendi adıyla anılan semtte büyük, güzel bir camidir. Yapılmasına I. Mahmut zamanında 1748’de başlanmış, III. Osman zamanında 1755’te bitirilmiştir. Yapının gerek çizgilerinde, gerekse süslemelerinde barok tarzının bütün özellikleri görülür. İkişer şerefeli iki minaresi vardır.

Gezi

Cihangir Camisi Hakkında Bilgi

0

İstanbul’da yer alan tarihi Osmanlı’dan kalma Cihangir Camisi ile ilgili bilgilerin yer aldığı yazımız. CİHANGİR CAMİSİ, İstanbul’da, Fındıklı sırtlarında, Boğaz’a ve Marmara’ya bakan bir tepenin üzerindedir. Mimar Sinan’ın güzel eserlerinden biridir. Kanuni Sultan Süleyman, İran seferine çıkarken, büyük oğlu Mustafa’yı, Sadrazam Rüstem Paşa‘nın fitnelerine uyarak, saltanat iddiasına düşer diye öldürtmüştü. Bunun üzerine diğer oğlu Cihangir,

Bilgi Dünyası

Fatih Camisi Hakkında Bilgi

0

Fatih Camisi nerededir? Fatih Camisi’nin mimarisi, özellikleri nelerdir? Fatih Camisi hakkında kısa bilgilendirme yazısı. İstanbul’da bulunduğu semte adını vermiş olan Fatih Camisi, Fatih Sultan Mehmet tarafından Bizanslılar’ın Havariyun Kilisesi’nin kalıntısı üzerine 1463’te yaptırılmıştır. Yapılması yedi yıl on ay kadar sürmüş olan Fatih Camisi “Sahn-ı semân” (sekiz avlu) denilen medreseleriyle, imarethaneleriyle, darüşşifasi ile, bir külliye halindeydi.

Bilgi Dünyası

Mihrimah Sultan Camii Hikayesi – Hakkında Bilgi

13

Mihrimah Sultan’ın adını taşıyan camiler ve hikayeleri. Mimar Sinan ile Mihrimah Sultan’ın aşkı, Mimar Sinan’ın Mihrimah Sultan’a yaptığı Camilerin özellikleri. İstanbul’da Mihrimah Sultan’ın adını taşıyan iki cami vardır. Her ikisi de Kanuni Sultan Süleyman’ın kızı Mihrimah Sultan tarafından yaptırılmıştır. 1- Üsküdar Mihrimah Camisi(İskele Camisi): Üsküdar iskelesinin karşısındadır. 1547’de Mimar Sinan tarafından yapılmıştır. Caminin kubbesi üç