Browsing: camiler

Rehber Gaziantep

Gaziantep Tarihçesi – Gaziantep’in Tarihi Yerleri Hakkında Bilgiler

0

Gaziantep ilimizin tarihçesi, tarihi mekanları, gezilecek yerleri. Gaziantep tarihi eserleri ile ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı sayfamız. Gaziantep‘in tarihi, tarih öncesi dönemlere kadar iner. İslahiye İlçesi yakınlarında bulunan Tilmen Höyük’te Kalkolitik Çağ’a kadar inen buluntular ele geçirildi. Tarihsel dönemlerde birçok yerel kral, yöreye egemen oldu. Büyük Hitit Kralı Şuppiluliuma (İÖ 1380-1345) bölgede egemen olan Tilmen,

Tarih Selimiye Camii

Osmanlı Dönemi Mimari Özellikleri ve Dönemleri Nelerdir? (Kısaca)

0

Anadolu’da Osmanlılar Döneminde yapılan mimari eserler nelerdir? Osmanlı devletinin mimarisi, özellikleri, hakkında bilgi. Türk mimarlığının en güzel eserlerini vermiş olan Osmanlı mimarlığı başlıca altı bölüme ayrılır: 1. — Başlangıç Devri (Bursa Üslûbu) : İmparatorluğun kuruluş yıllarından başlıyarak XV. yüzyılın sonuna kadar gelen bu süre içinde Osmanlı mimarlığında önce Selçuklu mimarlığının etkileri görülür, sonraları kendine has

Bilgi Dünyası Selimiye Camii

Türkiye’nin En Önemli ve En Bilinen Camilerinden Bazıları Hakkında Bilgiler

3

Türkiye’de ve İstanbul’da bulunan önemli, güzel tarihi camiler nelerdir? Türkiye’deki önemli camilerin bazıları hakkında bilgi. SELİMİYE CAMİ; Edirne’yi çok seven Sultan II. Selim Han, Mimar Sinan’ı çağırarak, bu şehirde, yeryüzünde benzeri olmayacak büyük bir cami yapmasını istedi. Caminin inşaatı 1568’den 1574 yılına kadar sürdü. En büyük özelliği, tek ve muhteşem bir kubbeyle örtülmüş olmasıydı. 31.28

Bilgi Dünyası Selimiye Camii

Edirne’de Yer Alan Anıtlar

0

İstanbul ve Bursa’dan sonra en önemli Osmanlı anıtları Edirne’dedir.İşte Edirne’de Osmanlı döneminden kalma cami ve saraylar ile ilgili genel bilgiler. Saraylar. — Edirne’de Eski Saray’dan sonra yapılan Yeni Saray, Türk İmparatorluk sarayları içinde Topkapı Sarayı’ndan sonra en büyüğüdür. Onun gibi pek çok kasır, köşk, daha başka binalardan meydana gelen, yüzyıllar boyunca ek inşaatla gittikçe genişleyen

Bilgi Dünyası

Bayezid Camii ve Külliyesi Mimarisi ve Tarihçesi

0

Bayezid Camii ve Külliyesi nereedir? Bayezid Camii’nin özellikleri, mimari yapısı, tarihi, hakkında bilgi. Bayezid Camii ve Külliyesi; İstanbul’da, aynı adı taşıyan bölgede Osmanlı Padişahı II. Bayezit‘in yaptırdığı cami, medrese, imaret, sıbyan mektebi, kervansaray, türbe ve çifte hamamdan oluşan külliyedir. Yapımına 1501’de başlandı, 1506’da tamamlandı. İstanbul’un alınmasından sonra yapılan Fatih Camisi daha sonra yıkıldığı ve 18.

Bilgi Dünyası

Afyon’un Tarihi Eserleri – Yerleri

0

Afyon ilini tarihi mekanları, yerleri. Afyon’daki tarihi eserler, tarihi kentleri, camileri hakkında bilgi. Afyon’da ilk dikkati çeken yapı Afyonkarahisar Kalesi‘dir. 226 m yükseklikte doğal bir kayalığın üzerine kurulmuş olan bu kale, Hititler döneminde yapıldı, çeşitli dönemlerde onarılarak kullanıldı. Friglerden sonra çeşitli uluslar tarafından değerlendirildi ve onarıldı. Bizans döneminde kale, Arap Orduları’nın saldırılarına karşı önemli bir

Bilgi Dünyası

Rüstem Paşa Cami Hakkında Bilgi

0

Rüstem Paşa camisi ne zaman, nerede yapılmıştır? Caminin özellikleri, Rüstem Paşa hakkında bilgi. Rüstem Paşa Cami: Büyük Türk mimarı Sinan‘ın eserlerinden biridir. Kanuni’nin damadı sadrazam Rüstem Paşa yaptırmıştır (1560). İstanbul’da Yeni Cami ile Unkapanı arasındaki Nalburlar Çarşısı’ndadır. Caminin en başta gelen özelliği, Lâleli Camisi’nde de bir dereceye kadar görülebileceği gibi, yüksekte yapılmış olmasıdır. Bundan faydalanarak,

Bilgi Dünyası islam

İslam Mimarisinin Özellikleri

1

İslam mimarisinin önemli eserleri, camileri ve özellikleri nelerdir? İslam mimarisi nasıl bir değişme ve gelişme göstermiştir? İslam Mimarisinin Özellikleri İslam mimarlığı doğrudan doğruya Müslüman sanatçıların yarattığı mimarlıktır. Çeşitli milletlere mensup sanatların eseri olan bu mimarlığın üslûbundan bahsederken «Arap Üslûbu» deyimini kullanmak yanlış olur. Çünkü Araplar büyük ölçüde Müslümanlığın ilk zamanlarında işgal ettikleri ülkelerin mimarlık geleneklerinden,

Bilgi Dünyası

Selçuklu Döneminde Yapılan Mimari Eserler

0

Seçuklular döneminde Anadolu’da yapılan mimari eserler, camiler, medreseler, saraylar hangileridir? Hakkında bilgi. Selçuklular Devri: Selçuklular devrinde Anadolu’nun birçok yerlerinde bugüne kadar ayakta duran önemli mimarlık eserleri meydana getirilmiştir. Bu eserlerin başında camiler, medreseler, türbeler, kervansaraylar, hanlar gelir. Selçukluların ticaret yolları üzerinde gidip gelen kervanlar için birer günlük mesafelerde yaptıkları kervansaraylar devrin mimarlık üslûbunu belirten en