Browsing: canlılar

Biyoloji gözün yapısı

Gözün Yapısı Fonksiyonları Kusurları ve Göz Sağlığı İçin Yapılacaklar

0

Beş duyu organlarımızdan gözün yapısı nasıldır? Gözün fonksiyonları, görme olayının gerçekleşmesi, göz kusurları ve göz sağlığı için yapılacaklar. Görme Organımız: Göz Göz, cisimlerden yansıyan ışık uyarılarını algılayan görme duyu organımızdır. Gözün iç kısmında görme yapıları, dış kısmında ise koruyucu yapılar vardır. • Kaşlar • Kirpikler • Göz kapakları • Gözyaşı bezleri gözümüzü koruyan yapılardır. Göz

Biyoloji Terliksi Hayvan

Tek Hücreli Canlılar Nelerdir? İsimleri ve Kısa Açıklamaları ve Örnekler

3

Tek hücreli (bir hücreli) canlıların isimleri, tanıtımları, tek hücreli canlılara örnekler. Hayvan ve bitki arası canlılar. Amoeba, ancak gözle görülebilecek kadar küçük bir hayvandır. Düzensiz biçimli; peltemsi bir kitle olup çiğ yumurta akını andırır. Tatlı sularda yaşar, diatomeler ve başka küçük bitkilerle geçinir. Pseudopod denilen, parmak biçiminde uzantılar çıkararak besinleri sarar ve hücrenin içine alarak

Biyoloji Canlılar - Hayvanlar

Canlılarda Bulunan Temel Elementler

0

Canlıların vücudunda bulunan elementler nelerdir ve görevleri nedir? Vücudumuzu oluşturan temel elementler hakkında bilgi. Canlılarda Bulunan Temel Elementler Evrendeki tüm maddeler bir dizi kimyasal elementten oluşur. Bu kimyasal yapı taşları da Dünya üzerindeki tüm canlı organizmalar için temel oluşturur. Canlı organizmalar bir dizi farklı element içermekle birlikte, bazı elementler canlı organizmalarda daha bol miktarda bulunurlar.

Biyoloji Kurbağanın Evreleri

Canlıların Değişim Aşamaları

0

Canlıların değişim aşamaları nelerdir? Hangi canlılar değişime uğrar, şekil değiştirmesindeki özellikler, hakkında bilgi. Canlıların Değişim Aşamaları Bazı hayvanların yavaş ve adım adım bir gelişmeleri vardır; yumurtadan çıktıkları ya da canlı olarak doğdukları zaman, ana babalarının küçük bir modelidir (örneğin kaplumbağalar, kuşlar, memeliler). Bazılarıysa yumurtadan çıktıklarında ana babalarına benzer, ama bazı organları eksiktir. Larva adını alan

Biyoloji

Çölleşmenin Canlılara Etkileri

0

Çölleşmenin canlılar ve ekosistemler üzerindeki etkileri nelerdir? Çölleşme canlıları dolaylı ve dolaysız olarak nasıl etkiler? Çölleşmenin Canlılara Etkileri Çölleşme, kereste elde etmek, tarımsal alan elde etmek ya da kentsel gelişim için ormanların yok edilmesiyle oluşur. Büyük küresel kentleşme ve tarımsal kalkınmanın bir sonucu olarak, ormansızlaşma, iklim değişikliğine katkıda bulunan önemli bir faktördür. Çölleşme sadece yakınlardaki

Bilgi Dünyası

Cildimizde Yaşayan Canlılar

0

Cildimizde hangi canlılar yaşar? Cildimizde sıklıkla yaşayan bakterilerin isimleri ve özellikleri, hastalık yapma yetenekleri hakkında bilgi. Cildimizde Yaşayan Canlılar Cildimiz milyarlarca çeşit bakteri ile doludur. Deri ve dış dokular çevre ile sürekli temas halinde oldukları için, mikroplar vücudun bu alanlarını kolonileştirmek için kolay erişime sahiptir. Deride ve saçta bulunan bakterilerin çoğu ya komensalistikdir (konakçıya yarar

Biyoloji

Canlıların Ortak Özellikleri

0

Canlıların ortak özellikleri, canlılık belirtileri nelerdir? Üreme, beslenme, metabolizma gibi özelliklerin açıklaması, hakkında bilgi. CANLILARIN ORTAK ÖZELLİKLERİ Canlılar, çok sayıda belirgin özelliklere sahiptir. Bu nedenle canlılığı, canlıların neler yaptığına bakarak tanımlayabiliriz. Dolayısıyla bizler, bir köpeğin; bir sineğin ve bir ağacın canlı olduğunu, bir kayanın ise cansız olduğunun farkına varırız. Burada canlılarda görülen belirgin özellikler dikkate

Canlılar Dünyası

Fotosentez Hangi Canlılar Tarafından Yapılır?

0

Fotosentez yapan canlılar hangileridir? Denizde yaşayan bitkilerde fotosentez görülür mü? Fotosentez yapan canlılar hakkında bilgi. Fotosentez Hangi Canlılar Tarafından Yapılır? FOTOSENTEZ HEM KARADA. HEM DE DENİZDE YAŞAYAN BİTKİLERDE GÖRÜLÜR Fotosentez yaptığı sanılan en eski organizma fosilleri, 2 milyar 800 milyon yaşındadır. Bu fosiller mavi—yeşil alglere benzemektedir. Bilim adamları, fotosentez yapabilen bakterilerin bunlardan çok önce ortaya

Bilgi Dünyası Canlılar - Hayvanlar

Canlıların Bilimsel Adlandırılması

0

Canlılara bilimsel ad nasıl verilir? Canlıların bilimsel adlandırılması nasıl olur, kuralları hakkında bilgi. Canlıların Bilimsel Adlandırılması Canlıların Sınıflandırılması Yazımız İçin Tıklayınız. Canlılara Bilimsel Ad Nasıl Verilir? Linnaeus, John Ray gibi, canlılara birer bilimsel ad verilmesi gerektiğini düşünüyordu. Ancak, John Ray’den farklı olarak canlılara kısa bilimsel adlar verdi. Linnaeus’un geliştirdiği sistemde, bu adlar iki sözcükten oluşur.

Bilgi Dünyası

Canlılar Neden Sınıflandırılır?

0

Canlılar neden sınıflandırılmıştır? Canlıların sınıflandırılmasının önemi, nedenleri hakkında bilgi. Canlılar Neden Sınıflandırılır? Doğabilimcilerin inceledikleri canlılara ilişkin ayrıntılı bilgilere sahip olması gerekir. Daha doğrusu araştırdıkları canlıları tam olarak tanımaları, onları anlayabilmeleri araştırmalarının doğru olmasını sağlar. Doğada gördüğümüz bir canlının kolayca tanımlanabilmesine, o canlının bilimsel adının bilinmesi yardım eder. Canlılara bu bilimsel adları bilim adamları verir. Bunu

Bilgi Dünyası Firavun İnciri

Canlılık Nedir? Hakkında Bilgi

0

Canlılık nedir, canlılık özellikleri nelerdir? Canlılık konu anlatımı, canlılık hakkında bilgi. Canlılık Nedir? Düşünürler ve bilim adamları uzun bir süredir canlılığın ne olduğu sorusuyla ilgileniyorlar. Ancak canlılarla cansızları kesin bir çizgiyle birbirinden ayırabilmek çok güç. Ama canlıların kimi ortak özellikleri var. ***Firavun inciri bitkisinin gövdesinden alınan şu enine kesite birlikte bakalım mı? Bu kesitte de

Bilgi Dünyası

Canlılarda Üretici Tüketici Ayrıştırıcı İlişkilerine Örnekler

0

Canlılarda üretici tüketici ayrıştırıcı ilişkileri nasıl olur? Bu ilişkilere değişik örnekler, açıklamalar. Canlılarda Üretici Tüketici Ayrıştırıcı İlişkilerine Örnekler Tabiata dikkatlice baktığımızda, canlıların karşılıklı ilişkilerinin sadece, ototrof-heterotrof dayanışmasından ibaret olmadığını görürüz. Canlılar diğer canlılarla sıkı bir ilişki kurdukları gibi, çevrelerini kuşatan cansız varlıklarla da bir ilişki içindedirler. Canlı ve cansız varlıklarla kurulan bu tabii ilişkilere biyologlar

Bilgi Dünyası

Canlıların Birbirleriyle İlişkileri

0

Canların, organizmaların birbirine neden ihtiyacı vardır? Canlıların birbirleriyle ve çevreyle etkileşimleri, ilişkileri hakkında bilgi. Canlıların Birbirleriyle İlişkileri Organizmaların Birbirine İhtiyacı Vardır Tabiattaki organizmalar, üreticiler ve tüketiciler olarak iki grupta ele alınabilir. Üreticilere ototrof, tüketicilere de genel olarak heterotrof canlılar denir. Ototrof canlılar besinlerini yapar ve depo edebilir. Tüketiciler ise heterotrofturlar. Yani besinlerini kendileri yapamadıkları için,

Bilgi Dünyası

Monera Alemi Hakkında Bilgi

0

Monera aleminde hangi canlılar bulunur, genel özellikleri nelerdir? Monera alemi hakkında kısaca bilgi. MONERA âlemi basit yapılı, bir hücreli heterotrof ve ototrof organizmalardan meydana gelir. Bakteriler ve Mavi-Yeşil-Algler Monera âlemi içinde incelenirler. Bakteriler oldukça özelleşmiş bir organizma grubudur. Şekil ve büyüklük bakımından çok çeşitlilik gösteridir. Mikroskopta küre, çubuk, virgül ve spiral şekillerde görülür: Bazıları yan

Bilgi Dünyası

Bazı Canlıları Sınıflandırmak Neden Zordur?

0

Bazı canlıların sınıflandırılmasında karşılaşılan zorluklar, bu canlıların özellikleri ve sınıflandırılması hakkında bilgi. Bazı Canlıları Sınıflandırmak Neden Zordur? Bazen bir organizmayı mevcut bir sınıflandırma sistemine koymak oldukça güçtür. Çünkü organizmanın taşıdığı özelliklerin bazısı bir gruba, bazısı da diğer bir gruba ait olabilir. Mesela mikroskobik tek hücreli olan Euglena; hareketli, kloroplast taşıyan ve kendi besinini yapabilen bir

Bilgi Dünyası

İlk Sınıflandırmayı Kim Neye Göre Yapmıştır?

0

Canlıların sınıflandırılması ilk kim tarafından ve nasıl yapılmıştır? İlk sınıflandırma sistemi ve bunun gelişimi hakkında bilgi. İlk Sınıflandırmayı Kim Neye Göre Yapmıştır? İlk sınıflandırmayı Yunan Filozofu ARİSTO (M.ö. 383-322) yapmıştır. Aristo, bitkileri otlar, çalılar, ağaçlar; hayvanları da yaşadıkları yere göre karada, suda ve havada yaşayanlar olmak üzere gruplara ayırmıştır. Diğer tabiatçılar ise, hayvanları faydalılar, zararlılar

Bilgi Dünyası

Hayatın Başlangıcı ve Hayat Hakkında Bilgiler

0

Hayat nedir? Evrenin en büyük sırrı olan hayat ile ilgili olarak ansiklopedik bilgilerin yer aldığı yazımız. HAYAT, bütün canlı varlıkların yaşar durumda bulunuşudur. Yaşam da doğma ile başlar, gelişme, korunma ve üreme ile devam eder, ölümle sona erer, Hayat evrenin en büyük sırrıdır. Filozoflar yüzyıllardan beri hayatın anlamını incelemiş, bilim adamları hayatın başlangıcını araştırmışlardır. Bütün

Canlılar Dünyası

Tek Hücreli Canlılar ve Özellikleri

0

Tek hücreli canlıların özellikleri nelerdir? Tek hücreli canlılara örnekler ve ilginç bilgiler. Birhücreliler hayvanlar dünyasının en geniş topluluğudur. Vücutları bir tek hücreden yapılmıştır. Bütün hayat belirtileri de bu bir tek hycre içinde geçer. Çoğunlukla durgun sularda, denizlerde yaşarlar. Birhücreliler dört sınıfa ayrılırlar: 1) Haşlamlılar; 2) Sporlular; 3) Kökbacaklılar; 4) Kamçılılar. Şimdi bunları birer birer gözden

Bilgi Dünyası

Canlılık Özellikleri Nelerdir?

0

Canlılık özellikleri, belirtileri nelerdir? Canlılığın özelliklerinden düzen, enerji kullanımı, homeostasi, üreme vb. hakkında bilgi. (a) Düzen. Canlılığın bütün özellikleri, bu yakın çekim ayçiçeğinde görüldüğü gibi, organizmanın sahip olduğu üst düzeydeki yapısal düzenden kaynaklanır. (b) Üreme. Organizmalar kendi benzeri olan bir canlı oluşturmak üzere çoğalırlar. Canlılar sadece canlılardan türer. (c) Büyüme ve gelişme. DNA şeklindeki kalıtsal

İlginç Bilgiler

Canlıların Şaşırtan Yaşam Süreleri

3

Dünyamızda yaşayan canlıların şaşırtıcı yaşam süreleri örnekleri ile verildiği yazımız Canlıların Şaşırtan Yaşam Süreleri Hayvanlar, bitkiler çeşit çeşit oldukları gibi ömür bakımından da birbirlerinden çok ayrılırlar. Kelebekler arasında ancak bir günlük ömrü olanlar vardır: Sabahleyin kozadan çıkar, bir gün yaşar, akşama ölür. Bitkiler arasında en kısa yaşayanlar yıllık bitkiler’dir. Bunlar bir yılı tamamladılar mı, ertesi

Bilgi Dünyası

Canlılarla Cansızlar Arasındaki Farklar

0

Canlılar ile cansızlar arasındaki farklar ve bu farkların maddeler haline açıklaması Hareket. — Bütün canlılar, dışarıdan herhangi bir yardım görmeden, hareket edebilirler. Bu, onları cansız maddelerden ayıran en büyük özelliktir. Suyun akışı, bir motorun çalışması da harekettir ama, bu hareket dışarıdan bir güçle sağlanmıştır. Canlılar ise, dışarının etkisi olmadan da hareket edebilirler. Beslenme. — Bütün

Bilgi Dünyası

Taraklı Canlılar Hakkında Bilgi

0

Taraklılar nedir? Taraklı canlılar nelerdir, özellikleri nedir? Taraklılar, taraklı canlılar hakkında bilgi. Taraklılar; Eskiden selentereler (Coelenterata) içinde knidlilerle (Cnidaria) birleştirilmiş,bedeni yalnızca iki embriyo tabakasından oluşmuş, deniz çokhücrelileri (Metazoa) dalıdır. Bilimsel adı Ctenophora olan taraklılar, gerçekte knidlilerden, iki önemli özellikleriyle ayırt edilirler: Bakışımları ışınsal değil iki yanlıdır; zehirli hücreleri (yakıcı hücreler) yoktur. Taraklıların çoğu açık denizde yaşar,

Bilgi Dünyası

Canlı Nedir? Canlıların Yapı Taşları Nelerdir?

0

Canlı nedir, yapı taşları nelerdir? Canlıların özellikleri nelerdir? Canlıların yapı taşları, hayat veren madde nedir, canlılar hakkında bilgi. Canlı Nedir Biyolojinin konusu canlıları incelemek olduğundan her şeyden önce canlıyla cansızı birbirinden ayırdetmek gerekir. Çok zaman canlıyla cansızı birbirinden ayırmak kolaydır. Bir kuşun, bir ağacın canlı, bir kayanın, bir demir parçasının cansız olduğu açıkça bellidir. Ancak,

Bilgi Dünyası

İki Yaşamlı Canlılar Hakkında Bilgi

0

İki yaşayışlılar (İki yaşamlı canlılar) hangileridir? İki yaşamlı canlıların özellikleri, yaşam şekilleri, hakkında bilgi. İki yaşamlılar, (Lat. Amphibia) Omurgalıların 3. sınıfının 234 cins ve 1900 türünü kapsarlar. Kurbağalar, kuyruklular ve ayaksızlar olmak üzere 3 takıma ayrılırlar. Hem karada, hem suda yaşarlar. İlk sürüngenlerden önce sudan karaya geçmişlerdir. Sudan karaya geçiş bugün bile sürmektedir. Birkaçı dışında

Bilgi Dünyası

Neden Besleniriz? Beslenme Çeşitleri

0

Canlılar neden beslenir? Beslenme çeşitleri nelerdir? Beslenme ile ilgili bilgi. Bir balık, içinde yaşadığı suda erimez. Bir şeker parçası su dolu bir kap içine olursa erir. Bu hakikatler canlıların başlıca karakteristiklerini özetlemektedir. Canlılar kendi hüviyetlerini çevrelerinden ayrı tutabilmektedirler. Bir şeker parçası suyun içine konulunca katı durumunu koruyamamaktadır. Çevresinden ayrı kalabilmek için bir canlı (bitki veya