Browsing: çayı

İçecekler Masala Çayı Nedir? Masala Çayının Faydaları ve Tarifi

Masala Çayı Nedir? Masala Çayının Faydaları ve Tarifi

0

Masala çayı nedir? Masala çayı ne demektir? Masala çayı ile ilgili olarak genel bilgilerin ve masala çayının tarifinin yer aldığı yazımız. Bir diğer anıldığı ad “hint çayı” olan masala çayı, tahmin edildiği gibi bir bitkiden elde edilen çay türü değildir. Masala çayının asıl içeriğinde bir kaç çeşit baharat, çeşitli çay özleri ve süt kullanılmaktadır. İlk

Coğrafya Banaz Çayı

Banaz Çayı Hakkında Bilgi

0

Banaz çayı nerededir? Banaz çayı nereye dökülür? Banaz çayı ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Banaz Çayı, Ege Bölgesi’nde, Büyük Menderes Irmağının önemli kollarından biri. Uşak’ın 35 km kuzeydoğusunda 2.309 metre yüksekliğindeki Murat Dağından doğar, uzunluğu 170 km’dir. Dağın güneydoğu yamaçlarındaki bol sulu kaynaklardan beslenir. Önceleri kuzey-güney doğrultusunda aktıktan sonra güneybatıya dönerek Banaz Ovasına

Bilgi Dünyası Nilüfer Çayı

Nilüfer Çayı Hakkında Bilgi

0

Nilüfer Çayı nerededir, nereden doğar, nereye dökülür? Nilüfer Çayı nereden geçer, özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Nilüfer Çayı Nilüfer Çayı; Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara Bölümü’nde akarsudur. Uzunluğu yaklaşık 172 km’dir. Uludağ’ın güney yamaçlarından doğar; önce güney, ardından batı, Uludağ’ın batı eteklerinde ise güney-kuzey doğrultusunda akar. Gümüştepe’nın (eskiden Misiköy) kuzeydoğusunda keskin bir dirsekle doğuya dönerek uzunluğu yaklaşık

Bilgi Dünyası

Devrekani Çayı Hakkında Bilgi

0

Batı Karadeniz bölgesinde yer alan çaylardan birisi olan Devrekani Çayı ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. DEVREKANİ ÇAYI, Karadeniz Bölgesi’nin Batı Karadeniz Bölgesi’nde ırmak.Uzunluğu 165 km, akaçlama havzası 2.000 km2. Küre Dağları’nın güney eteklerinden doğar,önceleri kuzeydoğu-güneybatı doğrultusunda akar. Devrekâni’de batıya kıvrılarak Sarılar-Azdavay arasında doğu-batı yönünde akar. Daha sonra kuzeybatıya yönelerek Kocaçay adını alır.

Bilgi Dünyası

Devrek Çayı Hakkında Bilgi

0

Batı Karadeniz bölgesinde bulunan Devrek Çayı ile ilgili genel ve temel özellik bilgilerin yer aldığı yazımız. DEVREK ÇAYI, Karadeniz Bölgesi’ nin Batı Karadeniz Bölümü’nde ırmak. Uzunluğu 170 km, akaçlama havzası 2500 km2. Yenice Irmağı’nın iki büyük kolundan biridir. Abant Gölü’nden çıkan Abant Suyu, Bolu’yu geçtikten sonra, Büyüksu adıyla güneybatı-kuzeydoğu doğrultusunda bir süre akar, sonra kuzeye,

Bilgi Dünyası

Demre Çayı Nerededir?

0

Akdeniz Bölgesinin Antalya bölümünde yer alan son dönemlerde Mermer işletmeleri tarafından kirletilen Demre Çayı ile ilgili bilgiler. DEMRE ÇAYI, Akdeniz Bölgesi’nin Antalya Bölümü’nde ırmak. Uzunluğu 65 km. Teke Yarımadasında, Kuhu Dağı (2.409 m) eteklerinden doğar, güney-güneydoğu doğrultusunda Kaş ile Finike arasından geçerek Kale Bucağı yakınında denize dökülür. Sularını genişçe bir alandan toplamasına karşın, kalker yapılı

Bilgi Dünyası

Arpa Çayı Nerededir?

0

Ülkemizde Doğu Anadolu bölgesinde yer alan ve Aras nehrine bağlanan Arpa çayı ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Arpa Çayı, Doğu Anadolu Bölgesinde Aras nehrine karışan bir akarsudur. Bir kolu, denizden 1959 metre yükseklikte bulunan Çıldır Gölün’den çıkar, bir kolu da bu gölün doğusunda, Türkiye sınırı üzerinde bulunan Akbaba Dağı’nın doğusunda kalan ve ülkemiz