Browsing: cepheler

Atatürk Mustafa Kemalin Katıldığı ve Savaştığı Cepheler

Mustafa Kemal Atatürk’ün Katıldığı Savaşlar ve Cepheler

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlik hayatı boyunca katıldığı savaşlar ve yer aldığı cepheler ile ilgili bilgiler. Cepheden cepheye Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal, kurmay yüzbaşı olarak öğrenimini tamamladıktan sonra ilk görev bölgesi olan Şam’a atandı. Burada gizli siyasi faaliyetlerini başlatmanın yollarını aradı. Kendisi gibi memleketin durumuna üzülen arkadaşlarıyla beraber Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni

Atatürk Mustafa Kemal Paşa Çanakkale Cephesinde

Atatürk Birinci Dünya Savaşında Neler Yapmıştır

0

Mustafa Kemal Atatürk’ün Birinci Dünya Savaşı esnasında bulunduğu cepheler ve üstlenmiş olduğu görevler ile ilgili olarak bilgilerin yer aldığı yazımız. Birinci Dünya Savaşında Atatürk Osmanlı Devleti yapmış olduğu bir anlaşma ile Almanya ve taraftarları ile beraber olmuştu. Bu nedenle Osmanlı Devleti Almanya ve taraftarları yanında savaşa girdi. Mustafa Kemal Osmanlı Devleti’nin savaşa erken girdiği görüşünü

İnkılap Tarihi Birinci Dünya Savaşı Propaganda Haritaları

Birinci Dünya Savaşında Osmanlının Savaştığı Cepheler

0

Osmanlı İmparatorluğunun bir oldu bitti ile I. Dünya Savaşına katılması sonrası savaştığı cepheler ve bu cepheler hakkında maddeler halinde bilgiler. Birinci Dünya Savaşında Osmanlının Savaştığı Cepheler Osmanlı Devleti’nin savaşa girmesiyle savaş daha geniş bir alana yayıldı. Ayrıca Avrupa’daki cephelerin yükü hafifledi. Çünkü Osmanlı Devleti yeni cepheler açarak Antlaşma Devletleri güçlerinin önemli bir kısmını buralara çekti.

Bilgi Dünyası

İkinci Dünya Savaşı’nın Başlaması ve Yayılması

0

2. Dünya Savaşı nasıl başlamıştır, hangi ülkeler katılmıştır? İkinci Dünya Savaşı’nın yayıldığı cepheler, mihver devletlerinin üstünlüğü. İkinci Dünya Savaşı’nın Başlaması ve Yayılması SAVAŞIN BAŞLANGICI. Önceleri Polonya’yı gözdağı politikasıyla Almanya’nın çıkarına bir uzlaşmaya zorlamak isteyen Hitler, Münih’te elde ettiği zaferin ardından açık bir baskıya girişti. Alman önerilerini sürekli geri çeviren Polonya ise İngiltere, Fransa ve SSCB

Bilgi Dünyası

Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler

0

Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşında savaştığı cephelerin isimleri bu cephelerin açılma sebepler ve sonuçları hakkında bilgi veren sayfamız. KAFKAS CEPHESİ (DOĞU CEPHESİ) Komutanlar: Enver Paşa, Hasan İzzet Paşa, Hafız Hakkı Paşa, Mahmut Kâmil Paşa Cephenin Açılma Nedenleri ♦ 1878 Berlin Antlaşması’yla kaybedilen Kars, Ardahan ve Batum’un geri alınmak istenmesi ♦ ittihatçıların Anadolu’daki Türklerle Orta Asya’daki

Bilgi Dünyası Osmanlı İmparatorluğunun Birinci Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler

Osmanlı İmparatorluğunun Birinci Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler

0

Osmanlı İmparatorluğunun birinci dünya savaşına girmesi ile birlikte savaşmış olduğu cepheler ve cephelerdeki sonuçlar hakkında bilgiler. l-KAFKAS CEPHESİ Nedeni: Almanya, Bakü petrollerini ele geçirmek amacıyla Osmanlıları yönlendirmiştir. Enver Paşa ise; Panturanizm düşüncesinin etkisiyle Orta Asya’daki Türkleri Rusya etkisinden kurtarıp Osmanlı Devleti çatısı altında toplamak istemiştir. Ruslar, Erzurum, Muş, Bitlis, Trabzon ve Erzincan illerini ele geçirdiler. Çanakkale

Bilgi Dünyası

Kurtuluş Savaşı Güney Cephesi

0

Kurtuluş Savaşı’nda güney cephesinin özellikleri, sonuçları, Güney Cephesi hakkında bilgi. Güney Cephesi; Mondros’tan sonra Adana, Antep, Maraş ve Urfa bölgelerine İngilizler girmiş daha sonra buraları Fransızlara bırakmıştır. İşgaller üzerine Türk halkının direnişi başlayınca buraları kendi güçleriyle tutamayacaklarını anlayan Fransızlar Mısır ve Suriye’den Ermenileri getirerek onları teşkilatlandırıp Ermeni intikam alayları ve polis örgütleri kurmuşlardır. Temsil Kurulu