Browsing: çevre

Genel Kültür hava kirliliği

Sanayinin Çevreye Verdiği Zararlar Nelerdir? Endüstriyel Kirliliğin Etkileri

0

Sanayi çevreye ne gibi zararlar verir? Endüstrinin, sanayi atıklarının çevreye olan etkileri nelerdir, zararlarının açıklaması. Sanayinin Çevreye Verdiği Zararlar Endüstriyel Kirliliğin Korkunç Etkileri Sanayi ve fabrikalar, toprak, hava ve sular dahil olmak üzere çevreye çeşitli kirleticiler bırakmaktadır. Tüm kirliliğin yaklaşık% 50’sinin sanayi ve imalat faaliyetlerinin sonucu olduğu tahmin edilmektedir. Bu oran endüstrilerin ve fabrikaların çevreye

Belirli Gün ve Haftalar Çevre Koruma Haftası Ne Zaman Kutlanır?

Çevre Koruma Haftası Ne Zaman Kutlanır?

1

Çevre Koruma Haftasının tarihi, önemi, Çevre Koruma Haftası ile ilgili yazı, hakkında bilgi. ÇEVRE KORUMA HAFTASI Haziran Ayının İkinci Pazartesi Günü Başlayan Hafta Yaşadığımız her yer, tabiatın bir parçasıdır. Buradaki dağlar, yaylalar, çayırlar, bağlar, bahçeler, dereler, ırmaklar, göller, denizler, ormanlar ağaçları, çiçekleri, hayvanları ve insanları ile doğal çevremizi meydana getirir. Tabiatın süsü ve zenginlik kaynağı

Cümle Örnekleri Sağlığı Etkileyen Çevresel Etmenler

Çevre İle İlgili Cümleler

0

Çevre ile ilgili cümleler. Çevre kelimesi içeren “Çevre” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Çevre İle İlgili Cümleler *** Çevremizdekileri rahatsız etmemek için daha alçak sesle konuşmalısın. *** Dairenin çevresi nasıl hesaplanır? *** Kuzunun çevresini aç kurtlar sarmış. *** Çevre kirliliği tüm dünyanın sorunudur. *** Çevreni temiz tutmalı, çöpleri yerlere atmamalısın. ***

İngilizce Güzel Çevre Hakkında Güzel Sözler

Çevre İle İlgili İngilizce Sloganlar

0

Çevre, çevre kirliliği, geri dönüşüm, yeşili korumak ile ilgili ingilizce sloganlar, sözler. İngilizce sloganlar, sözler. Water •Water, water everywhere but not a drop to drink •Saving water can save the world •Don’t Waste Water •Keep Our Oceans Blue •Water Is Life •A drop of water is worth more than a sack of gold to a

Genel Kültür Çevre Kirliliği

Çevre Kirliliği Nedenleri

0

Çevre kirliliği nedir? Çevre kirliliği nedenleri nelerdir? Çevre kirliliği sebepleri ile ilgili genel bilgilerin kısaca verildiği sayfamız. Çevre Kirliliği Nedenleri Çevre Kirliliği hava, su ve toprakta biriken kirletici maddelerin yüksek oranda birikmesiyle oluşur. Günümüzde Çevre Kirliliği Nedenleri arasında Sanayileşme, termik santraller, hızlı nüfus artışı , plansız kentleşme ve doğal kaynakların ölçüsüz ve bilinçsiz kullanımı gösterilebilir. Çevre Sorunlarını

Bilgi Dünyası

Fiziki Çevre Açısından Toplumsal Yapı

0

Sosyolojide fiziki çevre açısından toplumsal yapının özellikleri nelerdir? Fiziki çevre açısından toplumsal yapı hakkında bilgi. Fiziki Çevre Açısından Toplumsal Yapı Bir toplumun fiziki çevresi denilince; iklim, toprak ve coğrafi konum ilk akla gelen unsurlardır. Bu unsurlar, fiziki çevreyi oluşturur ve toplumsal yapının temel öğelerinden biridir. • İklim, toplum yaşamı üzerinde etkilidir. Çok soğuk iklime sahip

Bilgi Dünyası Çocuk Gelişimi

Gelişime Etki Eden Faktörler

0

Gelişime etki eden etmenler nelerdir? Kalıtım, çevre, aman gibi faktörlerin açıklaması, gelişime olan etkileri hakkında bilgi. GELİŞİME ETKİ EDEN FAKTÖRLER Gelişimi etkileyen kalıtım ve çevre olarak iki temel faktör vardır. Bazı yayınlarda bir çevre değişkeni olan zaman da üçüncü bir faktör olarak bu ikiliye eklenmektedir. Bu üç faktör aşağıda özetlenmiştir: Kalıtım Yaşamsal ve ruhsal kimi

Bilgi Dünyası

Daire Konu Anlatımı

0

Matematikte ya da geometride daire konu anlatımının yer aldığı sayfamız. Dairenin alanı ve çevresi nasıl hesaplanır? Dairenin formülleri ve dairenin özellikleri nelerdir? Bir çemberin içinde kalan düzlem parçasına «daire» denir. Çember, bir düzlem içinde verilen bir noktadan aynı uzaklıkta olan noktaların geometrik yeridir. Bu verilen noktaya «merkez» denir. Çemberler bulunduğu düzlemi ikiye ayırır. Bu parçalardan

Bilgi Dünyası

Canlıların Birbirleriyle İlişkileri

0

Canların, organizmaların birbirine neden ihtiyacı vardır? Canlıların birbirleriyle ve çevreyle etkileşimleri, ilişkileri hakkında bilgi. Canlıların Birbirleriyle İlişkileri Organizmaların Birbirine İhtiyacı Vardır Tabiattaki organizmalar, üreticiler ve tüketiciler olarak iki grupta ele alınabilir. Üreticilere ototrof, tüketicilere de genel olarak heterotrof canlılar denir. Ototrof canlılar besinlerini yapar ve depo edebilir. Tüketiciler ise heterotrofturlar. Yani besinlerini kendileri yapamadıkları için,

Din

Dinlerde Çevre Bilinci

0

Dünya üzerinde var olan büyük dinlerde çevre bilincinin nasıl olduğu ile ilgili bilgi veren yazımız. Hemen hemen bütün dinlerde çevreye özen gösterilmesi gerektiğine dair ifadeler bulunmaktadır. Müslüman alimler de tabiata, sahip olduğunun ötesinde anlamlar yükleyerek, Kâinat Kitabı olarak görmüşler ve Yaratıcıyı tanımanın anahtarı olarak değerlendirmişlerdir. Kuran ve diğer dini kaynaklarda tabiatın araçsal değerinden öte estetik

Bilgi Dünyası

Organizma Nedir?

0

Sosyal bilimler de organizma ne demektir? organizmanın özellikleri ve fiziksel koşulların organizmaya etkilerinden bahseden yazımız. Organizma; geniş anlamda insan, hayvan ve bitkileri kapsamakta ise de, dar anlamda “insan” anlamında kullanılmaktadır. İnsan yaşamı, dişi üreme hücresi (ovum) ile erkek üreme hücresi (sperma)nın birleşmesiyle başlar. Döllenme olgusu ile birlikte hücre kendi içinde hızla bölünerek çoğalır, ancak döllenmenin

Bilgi Dünyası Toplum

Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler – Fiziki Çevre

0

Fiziki çevrenin toplumsal değişmeye olan etkisi nedir? Toplumsal değişmeyi etkileyen faktörlerden fiziki çevrenin açıklaması Toplumsal Değişmeyi Etkileyen Faktörler – Fiziki Çevre; İnsanlar, bir doğal çevre içinde yaşarlar ve bu doğal çevre toplum yaşamını etkiler. Doğal çevrenin toplum yaşamına etkisi olumlu ya da olumsuz olabilir. Örneğin; verimli topraklar üzerinde, ılıman iklimde yaşayan; madenlere, petrole, ormanlara sahip

Bilgi Dünyası

Çevre Sorunları Nelerdir?

0

Çevre sorunları nelerdir? Çevre sorunlarının nedenleri, nasıl çözülebilir, özellikleri, hakkında bilgi. ÇEVRE SORUNLARI Küresel Isınma Küresel ısınma, insanların çeşitli etkinlikleri sonucu oluşan sera gazlarının atmosferde yoğun şekilde artmasıyla oluşan ısı artışı ve bunun yol açtığı iklim değişikliğidir. Atmosferde giderek yoğun bir katman oluşturan karbon gazlarının yerden yansıyan ışınları tutması sonucu Dünya’nın giderek ısınmasına sera etkisi

Bilgi Dünyası

Atık Türleri ve Çevreye Etkileri

0

Atık nedir, nasıl meydana gelir? Atık türleri nelerdir? Atıkların çevreye etkileri hakkında bilgi. Atıklar Özellikle nüfusun yoğun olduğu yerlerde, insanların ihtiyaçlarını karşılamak için kullandıkları maddelerden, arta kalan ya da kullanıldıktan sonra işe yaramayan, atılan kısmına atık denir. Atık Türleri ve Çevreye Etkileri 1. Katı Atıklar Günlük hayatta kullanılan eşyaların ve tüketilen gıdaların atıkları çöp sorununu

Bilgi Dünyası

Sınırlı Kaynakların Etkili Kullanımı

0

Sınırlı kaynaklarımız nelerdir? Doğal kaynakların kullanımın çevreye verdiği etkilere örnekler, etkili kullanımı nasıl olmalıdır hakkında bilgi. Sınırlı Kaynakların Etkili Kullanımı Dünya’da sınırlı kaynaklar denince ilk akla gelen ve kısıtlı olan su kaynaklarıdır. Dünya’daki tatlı su miktarı sınırlıdır. Nüfus artışına bağlı olarak artan su talebiyle birlikte su kaynakları miktar, kalite ve kullanım açısından ciddi sorunlarla karşı

Yazı - Şiir - Makale Çevre Kirliliği

Çevreyi Kirletenlere Mektup

1

Çevreye kirleten bir kimseye yazılmış bir mektup örneği. Mektup nkfu.com editörlerince yazılmıştır. İzinsiz yayınlanamaz. Merhaba aynı dünyayı paylaştığım kardeşim, Aynı dünyayı paylaşıyoruz, evet. Aynı havayı soluyup, aynı toprakta yetişen ürünleri tüketiyor, aynı kaynaklardan susuzluğumuzu gideriyoruz. Bu güzel dünyanın doğanın ikimize de sundukları aynı. Eğer canlıysa, temizse, sağlık sunar doğa, gelecek vaat eder. Oysa kirlenen bir

Yazı - Şiir - Makale

Çevre İle İlgili İngilizce Kompozisyon

0

Çevre (environment) ile ilgili ingilizce kompozisyon örneği. Çevre konulu ingilizce yazı, örnekler: OUR ENVIRONMENT Environment means the surroundings. Land, water, air, plants, animals, solid wastes and other things that are surrounding us constitute our environment. Man and environment are closely intertwined with each other, to maintain a balance or equilibrium in nature. Different groups of

Bilgi Dünyası

Organizma ve Çevre İlişkileri

0

Organizma ve çevre ilişkileri nasıl gerçekleşir? Sosyolojide Sinir sistemi, duyum ve algı özellikleri hakkında bilgi. 1) Sinir Sistemi: Sinir sistemi canlının iç organlar ve dış dünya ile ilişkisini sağlayan bir sistemdir. İnsanda duyum ve hareket mekanizmalarının islemesi bu sistemle olur. Görme, işitme, tatma gibi duyumlar; konuşma, yürüme, araç kullanma gibi eylemler hep sinir sistemi sayesinde

Bilgi Dünyası

Yeşil Hareket Nedir?

0

Yeşil hareket nedir? Yeşil hareketin amacı nedir, nasıl gerçekleşir, çevreci gruplar ve özellikleri hakkında bilgi. Yeşil Hareket; İnsanların dünyaya verdikleri zarardan endişe duyan bazı gruplar, çevreyi koruma ölçütlerini belirlemek üzere örgütler kurmuşlardır. Bu grupların hepsine yeşil hareket denir. Birçok ülkede doğayla ilgili konulara eğilen kişiler siyasi partiler kurmuşlardır. 1980’lerin sonunda Batı ve Kuzey Avrupa’nın hemen