Browsing: coğrafi

Haritalar Avrupa Şehirler Haritası

Avrupa Haritası – Avrupa Şehirler, Siyasi ve Dilsiz Haritası

0

Avrupa kıtasına ait haritalar. Avrupa şehir, coğrafi, fiziki, sıcaklık, nüfus ile ilgili genel haritalar. Avrupa haritası 1 – Avrupa Ülkeler ve Şehirler Haritası Avrupa bir kıtadır. Avrasya’nın batı kısmıdır. Asya’dan Rusya‘daki Ural Dağları ve ülkemizde yer alan Boğaziçi boğazı ile komşu kıta olan Asya’dan ayrılır. 2 – Avrupa Ülkeler Haritası Avrupa üç taraftan suyla çevrilidir.

Coğrafya Ege Bölgesinde Tarım

Ege Bölgesi Coğrafi ve Fiziksel Özellikleri Nelerdir? İklimi ve Ekonomisi

0

Ege Bölgesi’nin coğrafi, fiziksel özellikleri, bitki örtüsü, iklimi, ekonomisi, yetiştirilen ürünler, turistik yerleri hakkında bilgi. EGE BÖLGESİ COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ Bölge, Türkiye’nin yaklaşık % 10’unu kaplamaktadır. Bölgenin yerşekillerinin ana yapısını doğu-batı doğrultusunda uzanan sıradağlar ile bunlar arasında yer alan uzun ve geniş çöküntü ovaları oluşturur. Bu sıradağlar, doğuya doğru birbirlerine yaklaşır ve birleşirler. Böylece, daha engebeli

Coğrafya Türkiye'nin Coğrafi Haritası

Türkiye’nin Coğrafi Özellikleri

0

Türkiye’nin konumu, komşuları, sınırları ve yurdumuzun coğrafi oluşumu ile ilgili bilgiler. Türkiye Coğrafi Bilgileri nelerdir? Ülkemiz, doğa bakımından, dünyanın en güzel köşelerinden biri olduğu gibi, tarih bakımından da birçok büyük medeniyetlerin kaynağı olmuştur. Ayrıca, Asya ile Avrupa arasında bulunması bakımından da büyük önem taşır. Bu güzel ülke, Cumhuriyet’ten bu yana büyük gelişmeler göstermiş, nüfusumuz yıldan

Bilgi Dünyası Coğrafi Keşifler Haritası

Coğrafi Keşifler Nedir? Sonuçları Nelerdir?

0

Coğrafi keşifler nelerdir? Coğrafi keşiflerin amacı, nedenleri, Amerika’nın keşfi, keşfedilen yerler ve sonuçları nelerdir? Coğrafi Keşifler Nedir? Sonuçları Nelerdir? Coğrafi Keşiflerin Nedenleri 1. Yeni İpek ve baharat yollarının aranması 2. Avrupalı ülkelerin yeni pazar ve hammadde kaynaklarına ihtiyaç duyması. 3. Ticaretin gelişmesi ile paranın esası olan kıymetli madenlere ihtiyaç duyulması, piyasadaki, altın ve gümüşün ihtiyacı

Coğrafya Balkaş Gölü

Balkaş Gölü Hakkında Bilgi

0

Balkaş Gölü nerededir? Balkaş gölü ile ilgili genel bilgiler. Balkaş gölü ile ilgili coğrafi bilgilerin yer aldığı sayfamız. Balkaş Gölü Hakkında Bilgi Balkaş Gölü, Rusça ozero balhaş, Kazakistan’ın doğusunda göl. Geniş Balkaş-Alakol Havzasında, Aral Gölünün 966 km doğusunda yer ahr. Deniz düzeyinden yüksekliği 340 m, batı-doğu doğrultusunda uzunluğu 595 km’dir. Su dengesine bağh olarak önemli

Coğrafya Azerbaycan Bayrağı

Azerbaycan Coğrafi Özellikleri (Kısa)

0

Kardeş ülke Azerbaycan’ın coğrafi özelliklerinin kısaca yer aldığı sayfamız. Azerbaycan’ın doğal yapısı ile ilgili bilgiler. Azerbaycan, resmî adı Azerbaycan Cumhuriyeti, Asya’nın güneybatısında ülke. Kafkaslar’m güney yamaçlarında yer alan üç devletten (öbürleri Ermenistan ve Gürcistan’dır) en doğuda olanıdır. Güneyinde İran Azerbaycanı, doğusunda Hazar Denizi, batısında Ermenistan, kuzeyinde Gürcistan ve Rusya bulunur. Yüzölçümü 86.600 kilometrekare. Başkenti, eski

Coğrafya Aydın İli Haritası

Aydın İli Coğrafi Özellikleri

0

Aydın ili coğrafi özellikleri ile ilgili bilgiler. Aydın ilinin doğal yapısı ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı sayfamız. Aydın ilinin yüzey şekillerini Kuvaterner (Dördüncü) Dönem (y. 2,5 milyon yıl öncesinden günümüze) başlarında oluşan kırılmalar ve çökmeler sonucunda ortaya çıkan yüksek kütleler ile bunların arasındaki doğu-batı doğrultulu çukur alanlar belirler. Saruhan-Menteşe Masifi olarak adlandırılan eski kütlenin

Gezi Aşağı Saksonya Bayrağı

Aşağı Saksonya Hakkında Bilgi

0

Almanya’nın ünlü eyaletlerinden birisi olan Aşağı Saksonya ile ilgili olarak coğrafi, tarihi ve kültürel bilgiler. Aşağı Saksonya Hakkında Bilgi Aşağı Saksonya, Almanca niedersachsen, Almanya’da eyalet (Land). 47.408 km2’lik yüzölçümüyle ülkenin ikinci büyük eyaletidir. Kuzeyde Hollanda sınırından Kuzey Denizi kıyısı boyunca Schleswig-Holstein eyaletine kadar uzanan önemli bir toprak şeridini kaplar. Denize doğru bir boyun gibi çıkıntı

Bilgi Dünyası Norveç

Norveç – Coğrafi Özellikleri Hakkında Bilgi

0

Norveç coğrafi özellikleri ile ilgili genel bilgiler. Norveç’İn doğal yapısı ve yerleşme dokusu ile ilgili bilgiler. Norveç’in yarıdan fazlasında ortalama yükseklik 500 metreye yaklaşır; yüksekliğin 975 metreyi geçtiği alanlar ülke topraklarının yüzde 15’ini kaplar. Ülkenin jeolojik temelini 1-2 milyar yıl kadar önce meydana gelmiş yaşlı kayaçlar oluşturur. Buzullaşmanın ve başka etkenlerin bu kayaçları aşındırmasıyla geniş

Bilgi Dünyası Hudson Boğazı

Hudson Boğazı Nerededir?

0

Hudson Boğazı nerededir, coğrafi konumu, hangi denizleri birbirine bağlar? Hudson Boğazı özellikleri, hakkında bilgi. Hudson Boğazı Hudson Boğazı; Atlas Okyanusunun Baffin Adası (Kuzeybatı Topraklan, Kanada) ile Québec’in kuzeyi arasında yer alan koludur. Hudson Körfezi ve Foxe Havzası ile Labrador Denizini birbirine bağlar. Yaklaşık 800 km uzunluğunda, 65-240 km genişliğindedir; en derin yeri 942 m’dir. Foxe

Bilgi Dünyası

Atlas Dağları Nerededir?

0

Atlas Dağları nerededir? Atlas Dağları ile ilgili olarak genel coğrafi bilgilerin yer aldığı sayfamız. Atlas Dağları ile ilgili bilgiler. Kuzey-batı Afrika kıyıları boyunca uzanan dağ zinciridir. Akdeniz’deki Gabes Körfezi kıyısından başlıyarak Tunus, Cezayir ve Fas topraklan boyunca Atlas Okyanusu’na kadar devam eder. 2400 km. kadar uzunlukta bir yeri kaplar. Atlas Dağlan 1 — Yüksek Atlaslar,

Bilgi Dünyası

Leman Gölü Nerededir?

0

Orta Avrupa’nın en büyük gölü ünvanını taşıyan dünyaca ünlü Leman Gölü hakkında bilgiler. Leman Gölü nerededir? Orta Avrupa’nın en büyük gölüdür. Fransa’nın Savoie bölgesi ile İsviçre arasındadır. «Cenevre Gölü» diye de tanınır. Rhone nehri sularının bir noktada birikmesinden meydana gelmiştir. Yüzölçümü 582 ‘dir. En derin noktası 345 metreyi bulur. En geniş yeri 13 km., ortalama

Bilgi Dünyası Churchill Çağlayanı - Labrador

Labrador Nerededir?

0

Labrador nerededir? Meşhur Labrador Akıntısına ismini vermiş olan ve Kanada’da yer alan labrador bölgesinin coğrafi özellikleri hakkında bilgi Kanada’nın Newfoundland eyaletinin bir kısmıdır. Toprakları Quebec’in kuzeydoğusunu kaplar. Yüzölçümü 250.000 kadardır. Labrador kıyıları çok sarp kayalıklarla doludur. Buna karşılık iç kesimler maden, orman bakımından çok zengindir. Labrador topraklarının yarısını köknar ormanları kaplar. Zengin demir, bakır, altın

Bilgi Dünyası

Küçük Menderes Hakkında Bilgi

0

Küçük Menderes akarsuyu nerededir? Küçük Menderes akarsuyu ile ilgili olarak genel coğrafi bilgilerin var olduğu sayfamız. Ege Bölgesi’ndeki akarsuların başlıcalarından biridir. Uzunluğu 140 km.’dir. Salihli yakınlarında, Bozdağ’ın güney yamaçlarından doğar. Önce kuzey – güney doğrultusunda akar. Kiraz’dan geçtikten sonra batıya döner. Ödemiş’in güneyinden geçer. Bu kesimde Torbalı – Ödemiş demiryolunun yanı sıra bu hattın güneyinde

Bilgi Dünyası Kuzey Buz Denizi

Kuzey Buz Denizi Coğrafi Özellikleri

0

Kuzey Buz Denizi nerededir? Kuzey Buzu denizi ile ilgili genel ve coğrafi bilgilerin yer aldığı yazımız. Dünyanın kuzey kesiminde kalan, güneyden Asya’nın, Avrupa’nın, Kuzey Amerika’nın kuzey kıyıları ile sınırlanan denizdir. Yüzölçümü, vaklaşık olarak, 14.110.000 ‘dir En derin yeri, Yeni Sibirya Adaları’nın kuzeydoğusunda, 5.625 metre kadardır. Kuzey Buz Denizi gerçekte bir okyanustan çok, çeşitli adlar altında

Bilgi Dünyası

Korsika Adası Hakkında Bilgiler

0

Akdenizdeki adaların en büyüklerinden birisi olan ve Fransa’ya ait olan Korsika Adası ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Akdeniz’de Fransa’ya ait bir adadır. Doğusunda Tiren Denizi ve Elba Adası, kuzeyinde Ligurya Denizi, batısında Akdeniz, güneyinde adayı Sardinya’dan ayıran Bonifacio Boğazı vardır. Sardinya’dan uzaklığı 15, Elba’dan 50, İtalya’dan (Toskana) 90, Fransa’dan (Nice ve Cannes)

Bilgi Dünyası

Karadeniz Denizi Hakkında Bilgi

0

Yurdumuzun kuzeyinde yer alan Karadeniz ile ilgili olarak coğrafik bilgilerin yer aldığı yazımız. Karadeniz akıntıları hakkında bilgiler Kıtalararası bir iç deniz durumunda olan Karadeniz, Avrupa’nın güneydoğusunda Balkan ve Anadolu yarımadaları ile Doğu Avrupa ovaları ve Kafkasya arasında doğu-batı doğrultusunda uzanır. Yüzölçümü 424.000 kilometrekaredir. Karadeniz kabaca yumurta biçimidir. Büyük ekseni Burgaz ile Poti arasında 1.170 km.

Bilgi Dünyası Türkiye'nin Matematik Konumu

Türkiye’nin Coğrafi Konumu

0

Türkiye’nin coğrafi konumu ile ilgili olarak kısa ve genel bilgiler. Türkiye’nin matematiksel konumu ve değerleri ile ilgili bilgiler. Türkiye 36° – 42° kuzey paralelleri arasında yer alır. Buna göre yurdumuz, Kuzey Yarımküre’de, ekvator ile kutup arasındaki uzaklığın ortasına yakın bir yerdedir. Ancak tam ortada olmayıp ekvatora biraz daha yakındır. Öte yandan, Türkiye 26° – 45°

Bilgi Dünyası Coğrafya

Coğrafi ve Matematik Konum Nedir?

0

Coğrafya biliminde coğrafi konum ve matematik konum terimleri ne demektir ne anlama gelmektedir? Coğrafi konum nedir matematik konum nedir? Herhangi bir noktanın Yeryüzü’nde bulunduğu alana coğrafi konum denir. Bir yerin iki tür konumu vardır : a. Matematik konum b. Özel konum MATEMATİK KONUM Dünya üzerinde herhangi bir yerin matematik konumunu belirtebilmek için • paralel daireleri

Bilgi Dünyası Türkiye Arkeoloji Haritası

Türkiye’nin Coğrafi Konumu Nedir?

0

Türkiye’nin coğrafi konumu ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Türkiye’nin uç noktaları ile koordinatları ile ilgili bilgiler. Türkiye, Kuzey Yarım küresi’nde Ekvatorla Kuzey Kutbu arasında, az çok ortaya yakın bir yerde, üç yandan denizlerle çevrilmiş bir ülkedir. Türkiye’nin uç noktaları kuzeyde Sinop yakınında İnceburun (42°.06 kuzey paraleli), güneyde, Hatay ilinde Beysun köyünün güneyi (35°.50′

Bilgi Dünyası Uludağ

Uludağ Hakkında Bilgi

0

Bursa’da yer alan ünlü Turizm ve kayak merkezimiz Uludağ ile ilgili olarak coğrafi ve genel bilgilerin yer aldığı yazımız. ULUDAĞ, Marmara Bölgesi’nin Güney Marmara Bölümü’nde dağ. En yüksek noktası, Doruk Tepe’de 2.487 metre. Uludağ Tepe’de (Karatepe) 2.543 metredir. Bursa Ovası’nın güneyinde dik olarak yükselir. Güneyde Orhaneli’ne doğru yine dik olarak iner. Kuzeybatı-güneydoğu doğrultusunda, yaklaşık 40

Bilgi Dünyası

Arabistan Yarımadası Coğrafi Özellikleri

0

Hem İslamiyetin doğuş yeri olması açısından hem de petrol yatakları bakımından dünyanın en önemli bölgelerinden birisi olan Arabistan Yarımadası hakkında coğrafi bilgiler. ARABİSTAN YARIMADASI, Güneybatı Asya’da yarımada. Yüzölçümü 2.590.000 kilometrekare, uzunluğu (Kızıldeniz boyunca) 1.930 km, en geniş yeri (Yemen Cumhuriyeti-Kuzeydoğu Umman Arası) 2.090 km. Kuzey-güney doğrultusunda 12°- 32° kuzey, 35°- 60° doğu boylamları arasındadır. Kuzeyden

Bilgi Dünyası

Arabistan Çölü Hakkında Bilgi

0

Oldukça geniş bir alana yayılmış olan Arabistan Çölü bölgesi ile ilgili coğrafi ve genel bilgilerin yer aldığı yazımız. ARABİSTAN ÇÖLÜ, Kuzeydoğu Afrika’da, Doğu Mısır’da, Nil Irmağı ile Kızıldeniz arasında, güneydoğudan Sudan’a kadar uzanan çöllük bölgeye verilen isimdir. Adını, Arabistan’a olan yakınlığı ya da Mısır’a ilk gelen göçebe Arapların yurdu olmasından alan çölün bir adı da

Bilgi Dünyası

Antalya Körfezi Hakkında Coğrafi Bilgiler

0

Ülkemizin güneyinde, Doğu Akdenizde yer alan Antalya Körfezi ile ilgili genel ve coğrafi bilgilerin yer aldığı yazımız. ANTALYA KÖRFEZİ, Doğu Akdeniz’de, Türkiye’nin güneybatı kıyısında körfez. Uzunluğu 300 km, genişliği 209 km. Anadolu Yarımadası içine derin biçimde sokulan körfez; büyük ve küçük körfez olarak ikiye ayrılır. Büyük Antalya Körfezi, Antalya İli’nin hemen hemen bütün kıyısı boyunca

Bilgi Dünyası

Arabistan’ın Coğrafi Özellikleri

0

Arabistan bölgesinin ya da Arabistan yarımadasının genel coğrafi özellikleri ile ilgili bilgiler. Arabistan, Asya’nın güney-batısında bir yarımadadır. Kuzeydoğuda Basra Körfezi ve Umman Körfezi, güneyde Umman Denizi, batıda Kızıldeniz ve Akabe körfeziyle sınırlanmıştır. Kuzeybatıda Süveyş Kanalı ile Afrika’dan ayrılır. Suudi Arabistan ve Kuveyt’in kuzey sınırı, ve ya Basra Körfezi ile Süveyş Körfezi’nin kuzeyinden geçen 30° kuzey

Bilgi Dünyası

Alaska’nın Coğrafi Özellikleri

0

Amerika kıtası ile Asya kıtasını ayıran ve doğal zenginlikleri ile ve soğuğu ile meşhur Alaska’nın coğrafi özellikleri Alaska Amerika’nın 49. eyaletidir. Kuzey Amerika’nın kuzeybatısında Asya’ya doğru uzanmış bir yarımadadır. Kuzey Buz Deniz ve Bering Denizi ile çevrilmiştir. Doğusunda Kanada vardır. Bering Boğazı ile Asya’dan ayrılır. Alaska’nın kıyıları hep girintili çıkıntılıdır. Hepsini dümdüz bir şerit haline

Bilgi Dünyası

Marmara Bölgesi Coğrafi Özellikleri

0

Marmara bölgesinin coğrafi özellikleri nelerdir? Marmara bölgesi dağları, akarsuları, gölleri, iklimi ve bitki örtüsü ile ilgili bilgiler Marmara Bölgesi, Güneydoğu Anadolu Bölgesinden sonra, yurdumuzun en küçük bölgesidir. Kuzeyde Karadeniz, doğuda Karadeniz Bölgesi, güneyde de Ege Bölgesi ile çevrilmiştir. Batıda ise, Bulgaristan, Yunanistan sınırlarına kadar uzanır. Bölgenin yüzölçümü, yaklaşık olarak, 67.300 km2‘dir. Marmara Denizi bölgenin ortasındadır.

Bilgi Dünyası

Kuzey Amerika Coğrafi Yapısı Hakkında Bilgi

0

Kuzey Amerika kıtasının coğrafi ve jeolojik özellikleri ile ilgili bilgiler Amerika’nın kuzey bölümü; dünyanın üçüncü büyük kıtası. Yeryüzündeki karaların % 17’sine, nüfusun % 7.1’ini içerir. Yüzölçümü 23.500.000 km. COĞRAFYA KONUMU. Batı Yarıkürede doğudan Atlas Okyanusu, batıdan Büyük Okyanus, kuzeyden Kuzey Buz Denizi ve güneyden Meksika’nın güney sınırıyla çevrelenen kıta, geleneksel olarak kuzeydoğuda Grönland’ı kapsadığı, ancak

Bilgi Dünyası

Almanya Coğrafi Özellikleri

0

Almanya’nın coğrafi özellikleri ile ilgili bilgi. Almanya’nın yüzey şekilleri ile dört ana bölgesi hakkında bilgi Ülke, her biri doğal güzellikler ve yer şekilleri açısından değişik özellikler gösteren dört bölgeye ayrılır: Kuzey Ovası, Orta Yayla, Güney Almanya ve Bavyera Alpleri. Kuzey Ovası. Genelde bazı bölümleri yeterince akaçlanmayan alçak bir yapı gösterir. Ovanın güneyinde eski ve sert

Bilgi Dünyası

Boğazlar (Çanakkale ve İstanbul) Hakkında Bilgi

0

İstanbul ve Çanakkale boğazlarının coğrafi özellikleri hakkında bilgi. Boğazlar, İstanbul ve Çanakkale boğazlarının ikisine birden verilen isimdir. Her iki boğaz da kuzeydoğu güneybatı doğrultusundadır ve birçok özellikleriyle birbirlerine benzerler. İstanbul Boğazı : Karadeniz’le Marmara’yı birleştirir. Boyutları bakımından Çanakkale Boğazı’nın yarısı kadardır. Boğaz ortasından geçen bir hat boyunca uzunluğu 29,9 km. dir. Kıyılardaki girinti ve çıkıntılar

Bilgi Dünyası

Bitlis İli Coğrafi Özellikleri Hakkında Bilgi

0

Bitlis ilinin genel coğrafi özellikleri hakkında bilgi. Bitlis Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat ve Yukarı Murat bölümlerinin sınırı üzerinde bir ildir. Doğuda Van Gölü ve Van ili, güneyde Siirt, batıda Muş, kuzeyde de Ağrı illeriyle çevrilmiştir. Merkez ilçesinden başka Adilcevaz, Ahlat, Güroymak, Hizan, Mutki ve Tatvan adında 5 ilçesi bulunmaktadır. Yüzölçümü 6707 kilometrekaredir. Bitlis ili

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Nüfusun Dağılışını Etkileyen Faktörler

0

Türkiye’de nüfusun dağılışını neler etkiler? Nüfusun dağılımını etkileyen coğrafi, beşeri ve ekonomik faktörler ve açıklamaları. TÜRKİYE’DE NÜFUSUN COĞRAFİ DAĞILIŞINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER Türkiye’de nüfus bölgelere göre eşitsiz bir şekilde dağılmıştır. Oldukça değişik faktörlerin eseri olan bu eşitsiz dağılışın nedenleri, iki grupta incelenebilir: 1- Doğal Faktörler a) Yerşekilleri Yeryüzü şekilleri ve yükselti ile nüfus dağılışı arasında, sıkı

Bilgi Dünyası

Karadeniz Bölgesinin Yüzey Şekilleri ve Coğrafi Özellikleri

0

Karadeniz bölgesi coğrafi özellikleri ile Karadeniz bölgesinin yüzey şekilleri hakkında kısa ve öz bilgi. Karadeniz bölgesi yurdumuzun kuzey kesimini kaplayan bölgedir. Karadeniz kıyısında doğuda Gürcistan sınırından başlayarak batıda Aşağı Sakarya ovasına kadar uzanır. Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Samsun, Amasya, Bayburt, Bartın, Düzce, Karabük, Tokat, Sinop, Kastamonu, Zonguldak illerinin tamamı bu bölge içinde kalır.

Bilgi Dünyası

İç Anadolu Bölgesi Özellikleri – Hakkında Bilgi

0

İç Anadolu Bölgesi’nin coğrafi, fiziksel özellikleri, bitki örtüsü, iklimi, ekonomisi, yetiştirilen ürünler, turistik yerleri hakkında bilgi. İÇ ANADOLU BÖLGESİ COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ Anadolu’nun orta kısmını kaplayan bölge, Güneydoğu Anadolu hariç, bütün bölgelerle komşudur. Doğu Anadolu’dan sonra 2. büyük bölgemiz olan Iç Anadolu, Türkiye yüzölçümünün yaklaşık % 20’sini kaplar. İç Anadolu Bölgesi’nde yerşekilleri, sade bir yapıya sahiptir,

Bilgi Dünyası

Doğu Anadolu Bölgesi Özellikleri – Hakkında Bilgi

0

Doğu Anadolu Bölgesi’nin coğrafi, fiziksel özellikleri, bitki örtüsü, iklimi, ekonomisi, yetiştirilen ürünler, turistik yerleri hakkında bilgi. DOĞU ANADOLU BÖLGESİ COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ Yurdumuzun, doğudaki topraklarının önemli bir bölümünü içine alan Doğu Anadolu Bölgesi; batıya doğru bir üçgen biçiminde sokulur. Kuzeyde, Kuzey Anadolu dağlarının iç sıralarıyla çevrelenen bölge, güneyde Güneydoğu Toroslar’m dış eteklerine kadar uzanır. Topraklarımızın %

Bilgi Dünyası

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Özellikleri – Hakkında Bilgi

0

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin coğrafi, fiziksel özellikleri, bitki örtüsü, iklimi, ekonomisi, yetiştirilen ürünler, turistik yerleri hakkında bilgi. GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ Bölge, kuzeyde Güneydoğu Toroslar’ın eteklerinden başlar, güneyde Suriye sınırına kadar devam eder. Türkiye yüzölçümünün yaklaşık % 8’ini kaplayan Güneydoğu Anadolu, en küçük ve en az nüfus barındıran bölgemizdir. Bölgenin tipik özelliklerinden biri, yerşekilleri bakımından

Bilgi Dünyası

Karadeniz Bölgesi Özellikleri – Hakkında Bilgi

0

Karadeniz Bölgesi’nin coğrafi, fiziksel özellikleri, bitki örtüsü, iklimi, ekonomisi, yetiştirilen ürünler, turistik yerleri hakkında bilgi. KARADENİZ BÖLGESİ COĞRAFİ ÖZELLİKLERİ Karadeniz Bölgesi, adını aldığı deniz boyunca bir şerit halinde uzanır. Bu şerit; doğuda Gürcistan sınırından başlar, batıda Adapazarı Ovası’nm doğusuna kadar sokulur. Bölgenin yer şekillerinin ana yapısını, kıyıya paralel uzanan Kuzey Anadolu dağları oluşturur. Bu dağlar,

Bilgi Dünyası

Dünyadaki Coğrafi Keşifler

0

Dünya tarihinde, Eski Dünya dışında kalan bölgelerin keşfedilmesi, Dünyadaki coğrafi keşifler, kaşifler ve detayları. Dünyadaki Coğrafi Keşifler; Keşifler, Eski Dünya’nın dışında kalan bölgeleri bulmak için yapılan araştırma gezileridir. Coğrafya bilgisini ve kesin tanımını geliştirmiş olan keşif gezileri, gerçek anlamda Avrupalılar tarafından 1450’den sonra başladı. En fazla yankı uyandıran keşif gezisi, Hindistan’a batıdan ulaşmak için denize

Bilgi Dünyası

Marmara Bölgesinin Coğrafi Özellikleri – Yüzey Şekilleri

0

Marmara Bölgesinde bulunan iller, coğrafi konumu ve özellikleri nelerdir? Marmara Bölgesinin yüzey şekilleri hakkında bilgi. Marmara Bölgesinin Coğrafi Özellikleri – Yüzey Şekilleri Marmara Bölgesi; Türkiye’nin kuzeybatısında, adını aynı adlı denizden alan, ülkemizin yedi coğrafya bölgesinden biridir. Yüzölçümü 67.300 km2 dir. Kuzeyden Karadeniz, doğudan Batı Karadeniz, güneyden Ege Bölgesi, batıdan Ege Denizi ve Yunanistan, kuzeybatıdan Bulgaristan