Browsing: Coğrafya

Coğrafya Atmosferdeki Rüzgarlar

Basınç ve Rüzgarlar Konu Anlatımı – Hava Basınçları, Rüzgar Türleri, Örnekler

0

Coğrafya’da basınç ve rüzgarlar konu anlatımı. Hava basınçları, rüzgar türleri birbirleri ile etkileri gibi konuların örnekler ile anlatıldığı yazımız. Her varlık gibi havanın da bir ağırlığı vardır. Havada bulunan azot, oksijen, argon gibi gazlar atmosferin altındaki ve içindeki varlıklara bir basınç uygularlar. Buna hava basıncı denir. 45° enleminde, deniz düzeyinde ve 0°C sıcaklıkta atmosferin etki

Ders Konuları Coğrafya

9. Sınıf Coğrafya Konuları

0

9. Sınıf Coğrafya Konuları anlatımı, özetleri. 9. sınıf Coğrafya dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler. DOĞAL SİSTEMLER Dünya Hangi Doğal Unsurlardan Oluşur? Doğa ve İnsan Etkileşimi Doğal Ortamlar ve Coğrafya Harita ve Kullanım Amaçları Haritacılık Tarihi Türk Bilim Adamlarının Haritacılığa Katkıları Coğrafi Bilgi Sistemleri, Uzaktan Algılama, Küresel Konumlandırma Sistemi Projeksiyonlar ve Özellikleri

Biyografi Albrecht Penck

Albrecht Penck Hayatı – Alman Coğrafyacı ve Jeolog

0

Albrecht Penck kimdir ve ne yapmıştır? Albrecht Penck hayatı, biyografisi, coğrafya alanındaki eserleri ve çalışmaları nelerdir, hakkında bilgi. Albrecht Penck Kimdir? Albrecht Penck; (d. 25 Eylül 1858, Leipzig, Almanya – ö. 7 Mart 1945, Prag, Çekoslovakya), Almanya’da modern coğrafyanın gelişmesi üzerinde etkili olan ve Pleyistosen Bölüm (y. 2,5 milyon -10 bin yıl önce) stratigrafisini kuran

Bilgi Dünyası Sosyoloji

Sosyoloji Coğrafya İlişkisi

0

Sosyolojinin coğrafya bilimi ile ilişkisi nasıldır? Sosyoloji coğrafya ilişkisi nedir, özellikleri, hakkında bilgi. Sosyoloji Coğrafya İlişkisi Sosyoloji – Coğrafya Coğrafya, toplumların yaşadıkları bölgenin iklimini, bitki örtüsünü, yüzey şekillerini, yeryüzündeki konumunu, yer altı ve yer üstü zenginliklerini inceleyen, bu ülkelerdeki nüfusun dağılımını ve ekonomik etkinliklerin özelliklerini araştıran bilim dalıdır. Sosyoloji ise toplumla ve toplumsal olaylarla ilgilenen

Bilgi Dünyası Coğrafya

Coğrafyanın Prensipleri Nelerdir – Kısaca

0

Coğrafya’nın prensipleri nelerdir? Coğrafyanın temel dört prensibi ile ilgili olarak kısaca açıklamaların yer aldığı sayfamız. Coğrafyanın prensipleri temel olarak dört adettir. Yani coğrafyanın temel dört prensibi bulunmaktadır. Bunlar sırası ile aşağıdada da kısaca açıklandığı üzere Nedensellik, Karşılaştırma, Dağılış ve Sentez olarak isimlednirlmiş prensiplerdir. Bu prensiplerden Dağılış prensibi coğrafya bilimini diğer bilimlerden ayırmaktadır. Şimdi bu dört

Bilgi Dünyası

Avusturya’nın Coğrafi Durumu

0

Bir Orta Avrupa devleti olan Avusturya’nın coğrafi durumu ile ilgili bilgiler. Avusturya’nın dağları, nehirleri, gölleri ve iklimi hakkında bilgi Dağlar. — Avusturya Avrupa’nın en dağlık bölgelerinden biridir. Memleketin yarısından çoğunu Alp Dağları kaplar. Doğu Alpler, yüksekliklerini gittikçe kaybederek, Viyana’ya kadar uzanır. Memleketin batı kesiminde dağlar daha sarptır. Buralarda yüksekliği 4.000 metreye yaklaşan tepelere rastlanır. Brenner

Bilgi Dünyası

Coğrafya Haritalar Konu Anlatımı

0

Coğrafyanın temellerinden biri olan harita ve haritacılık ile ilgili olarak konu anlatımının yer aldığı yazımız. Coğrafya haritalar konu anlatımı. HARİTA, yeryüzünün veya her hangi bir parçasının, belli bir orana göre, küçültülerek çizilmiş taslağıdır. İnsanlar, ilk çağlardan beri, türlü şekiller altında haritalar yapmıştır. Çünkü harita, tarif edilecek bir yeri söz ve yazıdan daha iyi anlatır. Bugün

Bilgi Dünyası Nüfus

Nüfus Politikası Nedir?

0

Nüfus politikası nedir? Uygulanan nüfus politikaları nelerdir? Coğrafyada nüfus politikası hakkında bilgi. Nüfus Politikaları Nüfus politikaları denildiği zaman hükümetlerin bilinçli olarak nüfusun niceliği, niteliği ve dağılımını etkileyen kararlarının tümü anlaşılır. Nüfusun niceliğini etkileyen politikalar, sağlık ve doğurganlığı kontrol politikalarıdır. Dünyada genel olarak uygulanan üç çeşit nüfus politikası vardır. 1. Nüfus artış hızını yükseltmek için uygulanan

Bilgi Dünyası

Sosyolojinin Diğer Bilimler İle İlişkisi

0

Sosyoloji biliminin tarih, psikoloji, antropoloji, hukuk, ekonomi ve coğrafya bilimleri ile olan ilişkisinin inceleyen ve kısaca açıklayan yazımız. Sosyoloji, toplumu konu alan bir bilimdir.Bu nedenle toplumla (insanla) ilgili tüm bilimlerle ilişkisi bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını gözden geçirelim: A. SOSYOLOJİ VE TARİH Tarih, olay ve olguları, oluştukları ve devam ettikleri yere ve zamana göre, belgelere dayanarak, gerçeğe

Biyografi Coğrafya Yazarı Pausanias

Pausanias Kimdir?

0

Tarihte yer alan iki adet meşhur olmuş Pausanias vardır. Sparta Kralı ve ve coğrafya yazarı olan bu kişiler hakkında bilgi Sparta Kralı Pausanias : Sparta kralı (İÖ 480-467). Leonidas’ın ardılıydı. Yunanlıların Perslere karşı Plataiai’de giriştikleri savunma savaşında (İÖ 479) Sparta Ordusu’na komutanlık etti ve Persleri yenilgiye uğrattı. Bunun üzerine Delphoi Apollon Tapınağı’na üç ayaklı bir

Ders Konuları

12. Sınıf Coğrafya Konuları

0

12. Sınıf Coğrafya Konuları anlatımı, özetleri. 12. sınıf Coğrafya dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler. DOĞAL SİSTEMLER Sıradışı Doğa Olayları Yarından Sonra BEŞERÎ SİSTEMLER İlk Kültür Merkezleri Şehirleşme, Sanayi ve Göç İlişkisi Günümüz Dünyasından Geleceğin Dünyasına MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE Türkiye’de Bölge Sınıflandırması Türkiye’de Ulaşım Sistemlerinin Gelişimi Ulaşım Sistemeri ve Kalkınma Türkiye’de

Ders Konuları Coğrafya

10. Sınıf Coğrafya Konuları

0

10. Sınıf Coğrafya Konuları anlatımı, özetleri. 10. sınıf Coğrafya dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler. DOĞAL SİSTEMLER Yer Kabuğu Nelerden Oluşur? Kayaçlar Yeryüzü Şekillerinin Oluşumunu Nasıl Etkiler? Su Kaynakları Nelerdir? Denizler ve Okyanuslar Göller Akarsular Yer Altı Suları ve Kaynaklar Toprak Nasıl Oluşur? Topraklar Nasıl Sınıflandırılır? Yeryüzünde Bitki Topluluklarının Dağılışı BEŞERÎ SİSTEMLER

Bilgi Dünyası

11. Sınıf Coğrafya Konuları

0

11. Sınıf Coğrafya Konuları anlatımı, özetleri. 11. sınıf Coğrafya dersine ait işlenen, konuların başlıkları, konular ile ilgili bilgiler. DOĞAL SİSTEMLER Biyoçeşitlilik Biyoçeşitliliğin Yeryüzüne Dağılışı Ekosistemlerdeki İşleyiş Besin Zinciri Madde Döngüleri BEŞERÎ SİSTEMLER Nüfus ve Nüfus Politikaları Şehirlerin Fonksiyonları Şehirlerin Etki Alanları Büyük Şehirlerin Kurulduğu Yerler Üretim, Dağıtım ve Tüketim Sektörleri Arasındaki Etkileşim Doğal Kaynaklar MEKÂNSAL

Bilgi Dünyası

Bankiz Nedir? (Coğrafya)

0

Bir coğrafya terimi olan bankiz ne anlama gelir? Bankiz nedir, bankizler nerede bulunur, özellikleri nelerdir? Bankiz hakkında bilgi. Bankiz; Arktika ve Antarktika bölgesinde denizleri kaplayan buzların çözülmesiyle meydana gelen buz parçalarına “bankiz” denir. Bu çevredeki denizlerin her yıl 1-2 metrelik bir kısmı donar. Buna karşılık yaz aylarında meydana gelen erimeler bir denge meydana getirir, buz

Bilgi Dünyası

Coğrafyanın Tarihsel Gelişimi

0

Coğrafya bilimi ne zaman ve nasıl doğmuştur? Coğrafya biliminin doğuşu ve gelişimi, tarihi, tarihçesi hakkında bilgi. Coğrafyanın Doğuşu ve Gelişmesi İnsanların ilk seyahate başlamasını coğrafyanın doğuşu olarak kabul edebiliriz. Deniz kıyılarında yaşayan ilkel insanların bir hayvan derisine doldurdukları tuzu, dağlık bir bölgedeki başka ilkel insanlara vererek karşılığında ayı derisi aldıklarını farzedelim. Bunlar köylerine döndükleri zaman

Bilgi Dünyası

Coğrafya Nedir? Ne İşe Yarar?

0

Coğrafya nedir? Coğrafya neyi inceler, bölümleri nelerdir? Coğrafya ne işe yarar? Coğrafya bilimi incelediği alanlar hakkında bilgi. Coğrafya;yeryüzündeki kıta ve memleketlerin yüzey şekilleri, iklim ve doğal kaynaklarıyla, buralarda yaşayan insan, hayvan ve bitkileri inceleyen bilimdir. Bunların birbirine yaptığı karşılıklı etkileri incelemek ve yeryüzüne dağılış sebeplerini aramak da coğrafyanın konusuna girer. Coğrafya başlıca iki büyük kısıma

Bilgi Dünyası

Strabon Kimdir?

0

Strabon Kimdir? Strabon hayatı, biyografisi, çalışmaları, dönemi önemli olaylar hakkında bilgi. Strabon; Eski Yunan coğrafyacısıdır (Amasya/Amaseia İÖ 65-ay.y. İS 23). İÖ 44’te öğrenimini sürdürmek amacıyla Roma’ya gitti. İÖ 31’e kadar Roma’da kaldı. Ardından Yunanistan’ı gezdikten sonra Mısır’a gitti ve İskenderiye’de uzun süre kaldı. Daha çok coğrafyacı olarak tanınan Strabon’un ilk eseri tarih üstünedir. Polybios tarihinin

Bilgi Dünyası

Türkiye’nin Ekonomik Coğrafyasını Etkileyen Koşullar

0

Türkiye’nin ekonomik coğrafyası nasıldır? Ekonomik coğrafyayı etkileyen faktörler nelerdir, ekonomik etkinlikler hakkında bilgi. Ekonomik etkinlik: İnsanın yaşamak ve gelişmek için giriştiği iş ve çaba ile bunun sonunda elde ettiği her çeşit ürün ve gelirlerdir. Avcılık, balıkçılık, tarım ve hayvancılık, ormancılık, endüstri, ulaşım, ticaret; turizm, inşaatçılık birer ekonomik etkinliktir. Ekonomi yaşam düzeyini belirleyen temel etkendir. Üretim,

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Sis Olayı

0

Türkiye’de sisler ve önemi. Türkiye’de sis nerelerde ve neden görülür, hakkında bilgi. Karadeniz’de, bölge halkının ‘duman’ dediği yamaç sislerine özellikle ilkbaharda sıkça rastlanır. Kara ile deniz arasındaki sıcaklık farkının artmış olması da bu mevsimde fazla sis oluşmasında etkili olmaktadır. Sislerin sıkça görüldüğü bölgelerden biri de Marmara‘dır. Özellikle nisan ve mayıs aylarında bu bölgemizde sisli günler

Coğrafya Beşeri Sistemlerin Coğrafyanın Konuları İçerisindeki Yeri ve Önemi

Beşeri Sistemlerin Coğrafyanın Konuları İçerisindeki Yeri ve Önemi

0

Coğrafya biliminde beşeri sistemlerin yeri, beşeri sistemlerin birimleri, incelediği alanlar. Nüfus Coğrafyası Nüfusun çeşitli özelliklerini (yaş, cinsiyet,eğitim, çalışan ve çalışmayan nüfus),dağılışını, hareketlerini (nüfus artışı, azalışı ve göçler) ve nüfus hareketlerinde doğan sorunları inceler. Yerleşme Coğrafyası Yerleşme tiplerini, yerleşmede kullanılan malzemeleri, konut tiplerini, doğal çevrenin yerleşmeye etkisini inceler. Tarım Coğrafyası Tarla ve bahçe ziraatı olarak topraktan