Browsing: cumhuriyet

Bilgi Dünyası Cumhuriyetin Tarihçesi

Cumhuriyetin Tarihçesi

0

Cumhuriyetin tarih boyunca uygulanması, ortaya çıkışı, tarihsel gelişimi, cumhuriyet tarihi hakkında kısaca bilgi. İlk Cumhuriyet fikri nerede ortaya çıktı Tarihte Cumhuriyet Cumhuriyet deyimi tarihçiler tarafından ilk olarak, Etrüsk krallarının memleketten çıkarılmasından sonra Roma’da kurulan hükümet için kullanılmıştır. Bazı tarihçiler bu deyimi eski Yunan şehir – devletleri için de kullanırlar. Bu idareler gerçekten birer monarşi değildi,

Belirli Gün ve Haftalar Cumhuriyetin Kuruluşu ve Cumhuriyet Bayramı İle İlgili Yazı

Cumhuriyetin Kuruluşu ve Cumhuriyet Bayramı İle İlgili Yazı

1

29 Ekim 1923’de Cumhuriyetin hangi koşullar altında ve ne amaçla kurulduğunu, Cumhuriyet Bayramını neden kutladığımızı anlatan yazı. Cumhuriyet bir demokrasi biçimidir. Cumhuriyet yönetiminde halk, egemenliği elinde tutar, bu egemenliğini belli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullanır. Cumhuriyet yönetiminde devlet başkanının (cumhurbaşkanı) görevi de geçicidir; cumhurbaşkanı da seçimle göreve gelir; başkan bunu bilir; göreve ve cumhurbaşkanlığı

Atatürk Atatürk ve Türk Bayrağı

Atatürk ve Cumhuriyet İle İlgili Yazılmış Çok Anlamlı Bir Kompozisyon -Yazı

23

Atatürk ve onun kurmuş olduğu Cumhuriyet ile ilgili, Cumhuriyetin faziletinin güzelliklerinin ve öneminin anlatıldığı kompozisyon Atatürk ve Cumhuriyet Atatürk: “Cumhuriyet fazilettir.” derken, bu hükümet şeklinin en iyi devlet yönetimi olduğunu belirtmek istemişti. Gerçekten, cumhuriyet yönetiminde devlet işleri doğrudan doğruya milletin elindedir. Millet bu egemenlik hakkını kendisinin seçtiği temsilciler (milletvekilleri) yolu ile kullanır. Türk milleti bu

Belirli Gün ve Haftalar Cumhuriyet İle İlgili Kompozisyon

Cumhuriyet İle İlgili Kompozisyon

0

Cumhuriyet kompozisyonu. Cumhuriyet ile ilgili, cumhuriyet hakkında güzel bir kompozisyon örneği. Cumhuriyetin faziletleri nelerdir? Cumhuriyet dünya üzerinde ki ülkelerde uygulanabilen en insancıl en demokratik yönetim şekillerinden birisidir. Hatta en iyisidir denilebilir. Çünkü cumuhuriyette bir seçme özgürlüğü vardır. Ülkenin başına gelecek olan kişiyi, partiyi ve ya oluşumu halk seçebilme hürriyetine sahiptir. Aynı zamanda da ülkeyi yönetenleri

Genel Kültür

Cumhuriyet Döneminde İlköğretim

0

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün cumhuriyeti ilanı sonrasında ülkemizde yan Cumhuriyet döneminde ilköğretim ile ilgili bilgiler. Cumhuriyet Döneminde İlköğretim Mustafa Kemal, kalkınmanın, çağdaşlaşmanın ancak millî eğitimle mümkün olduğunu bildiğinden millî eğitime çok önem vermiştir: “Bir ülke ki nüfusunun % 90’ı okur yazar değildir. Bundan, insan olanların utanması lâzımdır…” sözleriyle yüzyılların geri bıraktırılmışlığını vurgulamış; eğitim,

Atatürk Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Cumhuriyetin İlanı Nasıl Oldu?

2

Cumhuriyet ne zaman ve ne şekilde ilan edildi? Cumhuriyetin ilanı ile ilgili bilgilerin yer aldığı cumhuriyetin lanı nasıl oldu sorusunun yanıtı. Cumhuriyetin İlanı Nasıl Oldu? Atatürk, 8 Nisan 1923’te Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adına yeni seçilecek meclisin ilkelerini 9 ilke halinde yayınladı. Halk Partisi’nin ana tüzüğünü teşkil eden bu ilkelerle, Meclis’e girecek olan

Yakın Tarih Gazi Musfafa Kemal Atatürk

1923 – 1938 Döneminde Dış Politika

0

1923 Cumhuriyet’in ilanından 1938 Atatürk’ün ölümüne kadar dış politika nasıldı? Bu dönemdeki sorunlar, çözümleri, yaklaşımlar hakkında bilgi. 1923 – 1938 Döneminde Dış Politika I. 1923 – 1936 Döneminde Dış Politika Bu dönemin genel politikasını Lozan’da çözümlenemeyen sorunları çözümleme ve komşu devletlerle olan ilişkileri düzeltme gayesi oluşturur. A. Nüfus Mübadelesi (Değişimi) Sorunu – Etabli Meselesi  Lozan

Bilgi Dünyası Atatürk İnkılapları

Türkiye’de Toplumsal Değişme – Sosyoloji

0

Sosyoloji dersi Türkiye’de toplumsal değişme konu anlatımı. Tanzimat öncesi, sonrası ve Cumhuriyet dönemi toplumsal değişme hakkında bilgi. TÜRKİYE’DE TOPLUMSAL DEĞİŞME Türkiye’de toplumsal değişmeyi; Tanzimat öncesi, Tanzimat ve sonrası, Cumhuriyet Dönemi olmak üzere üç dönemde inceleyebiliriz. 1. Tanzimat Öncesi Osmanlı Devleti’nde ana ekonomik etkinlik tarımdı. Toprağın mülkiyeti devlete aitti. Köylüler, işledikleri toprağın kiracısı durumundaydılar. Buna karşılık,

Bilgi Dünyası Cumhuriyet Bayramı

Cumhuriyetin Özellikleri Nelerdir?

0

Cumhuriyet nedir, özellikleri nelerdir? Cumhuriyetin nitelikleri, demokrasi ile ilişkisi nedir, maddeler halinde açıklamaları. Cumhuriyetin Özellikleri CUMHURİYET NEDİR? Cumhuriyet, egemenliğin kaynağının millet olduğu, yönetme yetkisinin belli sürelerle ve seçim yoluyla halkın seçtiği temsiciler aracılığıyla kullandığı yönetim şeklidir. Atatürk “Türk Milleti’nin tabiatına ve geleneklerine en uygun olan yönetim Cumhuriyet yönetimidir.” diyerek 29 Ekim 1923’de Cumhuriyeti ilan etmiştir. ***Seçim

Bilgi Dünyası Türk Bayrağı

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

0

Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı ile ilgili genel bilgiler. 1940 yılına kadar ki ve yakın dönem Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatı. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı a. 1940 Yılına Kadar Türk Edebiyatı Cumhuriyetin ilanıyla birlikte ülkemizde birtakım toplumsal, siyasi ve kültürel değişmeler yaşanmaya başlanmıştır. Cumhuriyet yönetimi, yeni kalkınma planları, Atatürk ilke ve devrimleri, kısacası Avrupa uygarlığına ayak uydurma

Biyografi İsmet İnönü

İsmet İnönü Kimdir?

0

Büyük askeri ve devlet adamımız olan ve Cumhuriyet tarihinin en önemli kişilerinden birisi olan İsmet İnönü’nün hayatı ile ilgili bilgiler. İsmet İnönü kimdir? İsmet İnönü ( 24 Eylül 1884, İzmir – 25 Aralık 1973, Ankara), Yakın tarihin en büyük Türk devlet adamlarından biridir. Kurtuluş Savaşı’nda, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasında büyük rol oynamıştır. İsmet İnönü 24 Eylül

Bilgi Dünyası Platon (Eflatun)

Platon’un Devlet Anlayışı Nedir?

0

Platon’un cumhuriyet ve devlet anlayışı nasıldır? Ünlü filozof Platon’a göre devlet ve devlet anlayışı nasıl olmalıdır? PLATON, hak ve hukuk ilkelerine uygun ideal bir devlet yaratmak emelindeydi. Bu, öyle bir devlet olacaktı ki, ünlü filozof Sokrates gibileri, öldürmek şöyle dursun, baş tacı edip kral mevkiine oturtulacaktı. Yeni yetişecek nesillerin üstünlüğünü bağlayabilmek için en iyi erkeklerle

Atatürk Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Atatürk ve Cumhuriyet Dönemi Din Hizmetleri

0

Atatürk ve cumhuriyet ilanı sonrası yapılan din hizmetleri ile yapılan uygulamalar ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluşu Türkiye Büyük Millet Meclisinde 3 Mart 1924 tarihinde Halifelik unvanıyla birlikte Şer’iye ve Evkâf Vekâleti de kaldırıldı, yerine Diyanet işleri Başkanlığı ve Evkâf (vakıflar) Umum Müdürlüğü kurulmuştur. Atatürk, İstanbul basını ile yaptığı

Bilgi Dünyası

Cumhuriyet Dönemi Ekonomi Alanında Yapılan Yenilikler

0

Cumhuriyetin ilanı sonrası ekonomi alanında yapılan yenilikler ve değişikliklere genel bir bakış. Yeni kurulan cumhuriyetin ekonomisini düzeltmek için yapılan çalışmalar. EKONOMİK ALANDAKİ GELİŞMELER • Kapitülasyonlar nedeniyle Osmanlı ülkesi yabancıların açık pazarı haline gelmiş, yerli sanayi fide halinde iken kurutulmuştu. • Kurtuluş Savaşı’ndan sonra kurulan yeni devletin ekonomik durumu hiç de iç açıcı değildi. Geri ve

İnkılap Tarihi

Cumhuriyet Dönemi Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Yenilikler

0

Cumhuriyetin ilanı sonrası eğitim ve kültür alanında yapılan yenilikler ve değişikliklere genel bir bakış. Yeni Alfabe, TTK, TDK, tekke ve zaviyelerin kapanması gibi… EĞİTİM SİSTEMİNDE YENİLEŞME • Osmanlı Devleti’nde temel eğitim kurumları medreselerdi. Medreselerde eğitim birkaç dalda ve dinsel açıdan yapılıyordu. Müslümanlar için ayrıca ilkokul düzeyinde mahalle mektepleri bulunuyordu. Çevre halkının katkılarıyla açılan bu okullarda

İnkılap Tarihi

Cumhuriyet Dönemi Hukuk Alanında Yapılan Yenilikler

0

Cumhuriyetin ilanı sonrası hukuk alanında yapılan yenilikler ve değişikliklere genel bir balkış. Medeni Kanunun kabulü ve sonuçları hakkında maddeler halinde bilgiler. DEVLET DÜZENİ VE HUKUK İnsanlar, toplumsal hayatının gereği olarak başka insanlarla ve devletle çeşitli ilişkiler içindedirler. Bu ilişkileri düzenleyen temel kurum hukuktur. Hukuk kurallarını koymak ve bu kuralların işlerliğini sağlamak ise devletin en önemli

Bilgi Dünyası

Cumhuriyetin İlanı ve Sonuçları Nelerdir?

0

Cumhuriyetin ilan edilmesi öncesi ve ilanı sırasında olan olaylar ile Cumhuriyetin ilanının sonuçlarının maddeler halinde verildiği yazımız. II. TBMM’NİN AÇILMASI a. 1921 Anayasası’na göre seçimlerin 2 yılda bir yapılması gerekiyordu. b. İlk TBMM buna göre süresini doldurmuş oluyordu. c. Bu Meclis çok güç koşullar altında çalışmış, Kurtuluş Savaşı’nı yönetmiş; ama artık yıpranmıştı. d. Yeni Türk

Bilgi Dünyası

Cumhuriyetin İlk Dönemlerinde Gericilik ile Savaş

0

Cumhuriyetin ilanından sonra oluşan gerici ayaklanmalar ve olaylar ile Cumhuriyet rejiminin bu gerici olaylar ile yapmış olduğu mücadele hakkında bilgiler. Cumhuriyeti bütün kurumları ile yurtta yaymak, geliştirmek görevini üzerine almış olan genç milletin 2. Büyük Millet Meclisi’nde Atatürk’e karşı olanlar, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nı kurdular. Bu partiye eski İttihat ve Terakki Fırkası üyeleri, Meşrutiyetçiler, yenilikleri kendi

Bilgi Dünyası

Cumhuriyet Dönemi Dış Politikası

0

Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye Cumhuriyeti’nin dış siyaseti, dış politikada izlediği yol, gelişmeler hakkında bilgi. TÜRKİYE CUMHURİYETİNİN DIŞ SİYASETİ Atatürkçü Düşüncede Ulusal Dış Politika: a) Her şeyden önce ulusal gücümüze dayanmak b) Ulusal sınırlarımız içinde kalmak c) Gerçekleşmesi mümkün olmayan idealler peşinde koşmamak d) Ulusal politikayı uygularken her zaman iç teşkilatı dikkate almak e) Başka devletlerin

Bilgi Dünyası

Cumhuriyet Dönemindeki Ekonomik Gelişmeler

0

Cumhuriyet döneminde ekonomik alandaki gelişmeler nelerdir? Cumhuriyet dönemindeki ekonomik inkılaplar hakkında bilgi. Cumhuriyet Dönemindeki Ekonomik Gelişmeler Ekonomik etkinlik yaşama mücadelesinin sürdürülmesi demektir. Bir toplumun ekonomik hayatı, ülkenin yeraltı ve yer üstü kaynaklarının kullanılarak mümkün olan ölçüde gereksinimlerini giderme etkinliğidir. Ekonomik hayat her alanda üretime dayanır. ►Kısaca Osmanlı İmparatorluğunda ekonomik hayatı gözden geçirelim. a) Kuruluştan yıkılışa

Atatürk Atatürk İnkılapları

Cumhuriyet Dönemi Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar

0

Cumhuriyetin ilanından sonra toplumsal alanda yapılan inkılaplar nelerdir? Toplumsal yaşayışın düzenlenmesi hakkında bilgi. Cumhuriyet Dönemi Toplumsal Alanda Yapılan İnkılaplar Türkiye Cumhuriyeti çağdaşlaşmayı amaç edinmiştir. Yönetimde, eğitimde hukukta yeni ve köklü değişiklikler yapıldı. Devlet ve hukuk düzeni toplumsal yaşayışı düzenlemek için var olan kurumlardır. Devlet ve hukuk düzeni laikleşirken bu gelişme toplumsal yaşayışa da yansımıştır. 1)

Yazı - Şiir - Makale 29 Ekim - Cumhuriyet Bayramı

Cumhuriyetin İlanının Önemi Nedir

2

Cumhuriyetin ilanının önemi tam olarak nedir? Neden cumhuriyetin ilanı önemlidir. Bu konu hakkındaki yazımız Cumhuriyet bir yönetim şekli bir siyasal rejimdir. Halkın kendi kendini yönettiği egemenliğin Atatürk’ün de dediği gibi kayıtsız ve şartsız olarak millete ait olduğu bir yönetim şeklidir. Yıllardan beri Mustafa Kemal Atatürk’ün kafasındaki siyasal rejim olan Cumhuriyeti ilan etmesinin ana gerekçeleri maddeler

Bilgi Dünyası 29 Ekim - Cumhuriyet Bayramı

Cumhuriyet Nedir? (Kısaca)

0

Cumhuriyet ne demektir? Cumhuriyetin tanımı, açıklaması, Cumhuriyet nasıl bir idare şeklidir, Cumhuriyet hakkında bilgi. Cumhuriyet;bir devlet idare şeklidir. Cumhuriyet idaresinde halk, egemenliği elinde bulundurur, bunu seçtiği temsilciler vasıtasıyla kullanır. Anayasa hukuku devlet şekillerini iki kategoriye ayırır: 1 — Monarşiler: Devlet müessesesinin bir tek kişi etrafında teşkilatlanışıdır; 2 — Cumhuriyetler: Devlet başında belli süre için seçimle

Bilgi Dünyası Cumhuriyet Yaşasın

Cumhuriyetin Temel Organları Nelerdir? (Kısaca)

0

Cumhuriyetin Temel Organları Nelerdir? Yasama, yürütme ve yargı organlarının özellikleri, görevleri nelerdir? Cumhuriyet hakkında bilgi. Cumhuriyetin Temel Organları; Yürütme Organı: Ya devlet başkanının, ya da hükümet başkanının sorumluluğu ve idaresi altında, meclislere hesap vermekle görevli kabinedir. Vatandaşa karşı, hürriyet ve eşitlik prensiplerine uygun kanunlar dairesinde tarafsız muamele etmek zorunda olan teknik idare yürütme organının amme

Bilgi Dünyası

Cumhuriyet Nedir?

0

Cumhuriyet nedir? Cumhuriyet nasıl bir yönetim şeklidir, Cumhuriyet yönetimi hakkında bilgi. Cumhuriyet; siyasal bir yönetim biçimi, ulusun egemenliği elinde tuttuğu ve belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı devlet biçimidir. Günümüzde dünyada en fazla uygulanan yönetim biçimidir. Bu yönetimin ön ilkelerinden biri yönetimin babadan çocuğa ya da aile yakınlarına miras yoluyla geçememesidir. Her ülke bunun dışındaki

Bilgi Dünyası

Cumhuriyet Nedir? Cumhuriyet Hakkında Bilgi

0

Cumhuriyet nedir? Cumhuriyetin tanımı, sözlük anlamı ve tarih boyunca gelişimi ile Cumhuiyet hakkında bilgi yazısı. Cumhuriyet bir devlet idare şeklidir. Cumhuriyet idaresinde halk, egemenliği elinde bulundurur ve bunu seçtiği temsilciler yolu ile kullanır. Anayasa hukuku devlet şekillerini iki kategoriye ayırır: 1— Monarşiler: Devlet müessesesinin bir tek kişi etrafında teşkilatlanmış halidir. 2— Cumhuriyetler: Devlet başında belli

SİNEMA

Atatürk ve Cumhuriyet İle İlgili Filmler

2

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyeti anlatan filmler, Tarihimizin filmleri. 1- Dersimiz Atatürk İlkokul 5. sınıfta okuyan bir grup çocuğun, Atatürk’ü daha iyi anlamaları için verilen ödevle başlar. Bu ödev onlar için Atamızın yaşamına ve Ülkemizin Kurtuluş öyküsüne yapılacak uzun ve öğretici bir yolculuk olacaktır. Bu yolculukta onlara önderlik edecek olan