Browsing: dağ

Jeoloji Waialeale Dağı

Dağların Oluşumu Nasıl Gerçekleşir? Oluşumlarına Göre Dağlar

0

Dağların oluşumu nasıl olur? Volkanik dağlar, kırılmalar, kıvrılmalar, yeryüzü hareketleri sonucu oluşan dağlar hakkında bilgi. Dağların Oluşumu; Oluşumlarına göre dağlar temelde iki grupta toplanır: Volkanik olaylar, yani yanardağ etkinlikleriyle oluşan ve yer kabuğunun yatay ve dikey hareketleri, yükselme ve alçalma (faydalanma ve epirojenik hareketler) kıvrılma ve kırılma (orojenik hareketler sonucu oluşan dağlar. Volkanik ve yerkabuğu

Coğrafya Tanrı Dağları

Asya Kıtasında Yer Alan Dağların Özellikleri, Konumları ve Yükseklikleri

0

Asya’nın dağları. Asya kıtasında bulunan dağlar hangileridir? Asya kıtasındaki dağların özellikleri, konumları, yükseklikleri. Asya’daki dağların düğüm noktası Hindistan’ın kuzey-batısındaki Pamir Yaylasıdır. «Dünyanın Damı» denilen, bu bölge çeşitli dağlar ve vadiler zinciriyle örülmüştür. Burada en derin vadiler bile deniz seviyesinden 3.000 metreden daha yüksektedir. Vâdileri çevreleyen tepelerin denizden yüksekliği 6-7 bin metreyi geçer. Pamir’den ayrılan dağ

Coğrafya Bolkar Dağları

Bolkar Dağları Nerededir? Bolkar Dağları Hakkında Bilgi

0

Bolkar Dağları hakkında bilgi. Bolkar Dağları nerededir ve Bolkar Dağlarının coğrafi özellikleri nelerdir ile ilgili bilgiler. Orta Toroslar’ın büyük yaylalarından birini teşkil eden bu dağlar Bozoğlan, Bolgar Dağları veya Bulgardağ gibi adlarla da anılırlar. Güneybatı — kuzeydoğu doğrultusunda uzanırlar. Yapılarında kalker ve mermerler önemli yer tutar. Bolkar Dağları’nın kuzeydoğu kenarında Çakıt Suyu vadisi uzanır. Haydarpaşa

Cümle Örnekleri Yüksek Dağ

Dağ İle İlgili Cümleler

0

Dağ ile ilgili cümleler. Dağ kelimesi içeren “Dağ” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız. Dağ İle İlgili Cümleler *** Benim arkamda dağ gibi babam var bana bir şey olmaz. *** Dağların bizim için yeri ve önemi ayrıdır. *** Yüksek dağların buradaki varlığı şehrin kış aylarında hava kirliliği yaşamasına sebep olmaktadır. *** Belediye

Bilgi Dünyası antiklinal

Yeryüzünü Şekillendiren İç Kuvvetler

0

Yeryüzünü şekillendiren iç kuvvetler nelerdir? Bu iç kuvvetlerin özellikleri, dağ, kıta oluşumu, volkanizma, depremler hakkında bilgi. Yeryüzünü Şekillendiren İç Kuvvetler İÇ KUVVETLER Enerjisini yerin derinliklerinden (mağmadan) alan ve yeryüzünün şekillenmesinde olumlu etki yapan kuvvetlerdir. İç kuvvetler sonucu meydana gelen hareketlerin tümüne tektonik hareketler denir. Yerkabuğunun yerin merkezindeki enerjiden etkilenerek şekilienmesiyle orojenez (dağ oluşumu), epiro-jenez (kıta

Bilgi Dünyası

Türkiye’de Dağ Oluşumu

0

Türkiye’de dağ oluşumu hangi jeolojik zamanda gerçekleşmiştir? Dağ oluşumunun özellikleri, orogenez dağ oluşumu hakkında bilgi. TÜRKİYE’DE DAĞ OLUŞUMU Türkiye karaları, Alp kıvrım kuşağı içinde yer alır. Bu nedenle Türkiye’deki dağların önemli bir bölümü Alp orojenezi ile meydana gelmiştir. Türkiye’de I. Jeolojik zamanda meydana gelmiş dağlar da vardır. Örneğin, Van Gölü’nün güneybatısındaki Bitlis Dağları, Ege Bölgesi’ndeki

Bilgi Dünyası

Yüksek Dağ Çayırları Hakkında Bilgi

0

Alpin çayırları olarak da isimlendirilen Yüksek Dağ Çayırları ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği yazımız. Belirli bir yükseltiden sonra sıcaklık koşulları, odunsu ve ağaç türü bitkilerin yetişmesine imkân vermez. Ormanın üst sınırı olarak bilinen bu yükselti, ülkemizde ortalama 2000 m civarındadır. Bu yükseltiden sonra kuraklığa ve düşük sıcaklıklara dayanıklı bitkilerden oluşan dağ çayırları (alpin

Bilgi Dünyası Yukarıda bir kıvrım örneği yer almaktadır. Aşağıda ise bu kıvrımın aşınıma uğramış biçimi.

Dağ Oluşumu (Orojenik Hareketler) Hakkında Bilgi

0

Dağlar nasıl oluşur? Dağ oluşumu (orojenik hareketler) ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. DAĞ OLUŞUMU (OROJENİK HAREKETLER) Dış kuvvetler aşındırma sonucu kopardıkları maddeleri taşıyarak deniz, göl okyanus diplerine biriktirirler. Bunun sonucunda milyonlarca yıl boyunca kalınlığı binlerce metreyi bulan kaim bir tortul tabakası oluşur. Bu tortul tabakalarının yer aldığı çok geniş alanlara jeosenklinal (yer

Coğrafya Ege Bölgesi

Ege Bölgesi Dağ ve Ovaları

0

Ege bölgesinde yer alan dağ ve ovaların isimleri ve özellikleri ile ilgili olarak genel bilgiler veren yazımız. Ege Bölgesi’nin asıl Ege bölümünde yüzey şekilleri İçbatı Anadolu’dakinden çok başkadır. Bu bölümde doğu-batı doğrultusunda uzanan oluk biçimi çukur alanlarla bunları birbirinden ayıran gene aynı doğrultulu dağ sıraları vardır. Çukur alanların en önemlileri kuzeyden güneye doğru Bakırçay, Gediz,

Bilgi Dünyası

Dağlar Hakkında Bilgi

0

Dağ nedir? Dağlar nasıl oluşur? Dağların yüksekliği nasıl ölçülür? Dağların etkisi, özellikleri, hakkında bilgi. DAĞLAR Dağ, çevresindeki araziye göre daha yüksek olan toprak kütleleridir. Ancak, bu tarife uyacak şekilde, meselâ dümdüz bir ovanın ortasında yükseliveren dağlara pek az rastlanır. Dağlar, genel olarak, uzun kıvrımlar halinde uzanırlar. Dikkat edilecek olursa dünyadaki başlıca dağ zincirlerinin kuzey-güney ve

Bilgi Dünyası

Cilo Dağı Hakkında Bilgi

0

Cilo Dağı nerededir? Cilo Dağı’nın yüksekliği, konumu, özellikleri, Cilo Dağı hakkında bilgi. Cilo Dağı; Hakkari’de dağ kütlesidir. Sümbül (3.467 m) ve Mere (3.200 m) dağlarıyla birden yükselen kütle, kalkerli ve volkanik kayalardan oluşur. Batıdan doğuya kıvrılarak yükselen dağın dorukları çıplak ve sarptır. En yüksek noktası Reşko Tepesi (4.135 m), en alçak noktası Kisafa Dağı’dır (3.500

Bilgi Dünyası

Türkiye’deki Dağların İsimleri ve Özellikleri

0

Türkiye’de bulunan dağların, sıradağların dağılışı, isimleri, bulundukları iller, yükseklikleri, özellikleri, alfabetik dağlar listesi. Dağın Adı Bulunduğu İl Yüksekliği (Rakım) Coğrafi Bölge    Ağrı Dağı (Resimleri)  Ağrı  5137 m  Doğu Anadolu    Bölgesi    Aladağlar (SIRADAĞ)  Kayseri –  Niğde – Adana  3767 m    Artos Dağı  Van  3550 m  Doğu Anadolu    Bölgesi    Aydos Dağı

Deyimler

Dağ İle İlgili Deyimler ve Anlamları

0

İçinde dağ kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları. Dağ hakkında deyimler ve anlamları. *** alçacık dağları ben yarattım demek çok kurumlu olmak, kendini çok beğenmek. *** aralarında dağlar kadar fark olmak aralarında her yönden büyük ayrılıklar bulunmak, benzer nitelikler çok az olmak. *** dağ (dağlar) gibi (kadar) 1) çok büyük, çok iri, çok güçlü: “Bizim de

Hayattan Kareler

Yüksek Yerler

0

Aşağıdaki fotoğraflarda gözüken yrlerde bulunmak kimimiz için kabus iken bazıları için de büyük bir zevk ve heyecan. Yüksek yerlerde bulunanların fotoğrafları.

Bilgi Dünyası

Bingöl Dağı

0

Bingöl Dağı. Bingöl dağı hakkında bilgi. Bingöl dağı özellikleri ve Bingöl dağının ismi nereden gelmektedir. Doğu Anadolu bölgesinde Murat Suyu ile Karasu arasındaki dağlık alandadır. Hınıs, Varto, Karlıova ve Tekman kasabaları arasında yer alır. Kubbe biçiminde püskürük bir dağ kütlesidir. Kuzey yamaçları hafif eğimlidir. Güneyde Varto ovası üzerinde dik bir şekilde yükselir. En yüksek yeri