Browsing: Dağlar

Jeoloji Waialeale Dağı

Dağların Oluşumu Nasıl Gerçekleşir? Oluşumlarına Göre Dağlar

0

Dağların oluşumu nasıl olur? Volkanik dağlar, kırılmalar, kıvrılmalar, yeryüzü hareketleri sonucu oluşan dağlar hakkında bilgi. Dağların Oluşumu; Oluşumlarına göre dağlar temelde iki grupta toplanır: Volkanik olaylar, yani yanardağ etkinlikleriyle oluşan ve yer kabuğunun yatay ve dikey hareketleri, yükselme ve alçalma (faydalanma ve epirojenik hareketler) kıvrılma ve kırılma (orojenik hareketler sonucu oluşan dağlar. Volkanik ve yerkabuğu

Coğrafya Tanrı Dağları

Asya Kıtasında Yer Alan Dağların Özellikleri, Konumları ve Yükseklikleri

0

Asya’nın dağları. Asya kıtasında bulunan dağlar hangileridir? Asya kıtasındaki dağların özellikleri, konumları, yükseklikleri. Asya’daki dağların düğüm noktası Hindistan’ın kuzey-batısındaki Pamir Yaylasıdır. «Dünyanın Damı» denilen, bu bölge çeşitli dağlar ve vadiler zinciriyle örülmüştür. Burada en derin vadiler bile deniz seviyesinden 3.000 metreden daha yüksektedir. Vâdileri çevreleyen tepelerin denizden yüksekliği 6-7 bin metreyi geçer. Pamir’den ayrılan dağ

Coğrafya Ağrı Dağı

Ağrı Dağı Hakkında Bilgi

2

Ağrı Dağı nerededir? Ağrı Dağı’nın özellikleri, tarihçesi, tarihteki yeri, yüksekliği ve Ağrı Dağı hakkında anlatılan efsaneler hakkında bilgi. Ağrı Dağı; Türkiye’nin en yüksek doruğudur. Yüksekliği 5.137 m. Türkiye, Nahcivan ve İran sınırları yakınındadır (5.137 m). Andezitik ve bazaltik türden volkanik bir kütledir. Büyük Ağrı Dağı da denilen bu kütlenin güneydoğusunda, kendisine çok benzeyen Küçük Ağrı

Din Arafat Dağı Hakkında Bilgi

Arafat Dağı Hakkında Bilgi

0

Arafat Dağı nerededir? Arafat Dağı’nın ne özelliği vardır? Arafat Dağının tarihi, konumu, önemi hakkında bilgi. Arafat Dağı; Mekke’nin yaklaşık 16 km doğusunda 50-70 m yüksekliğinde kutsal sayılan dağdır. Haccın en büyük rükünlerinden vakfenin yapıldı, edilen duaların kabul olduğu bu dağın büyük bir ünü vardır. Cennetten kovulan Adem ile Havva’nın yıllar süren ayrılıktan sonra burada yeniden

Bilgi Dünyası

Dağlarda Yaşam Hakkında Bilgi

1

Dağlarda ki yaşam daha doğrusu hayat ile ilgili bilgiler. Dağların yaşama etkileri nelerdir? DAĞLARIN ETKİSİ Dağlık bölgelerde daha az insan yaşar. Ayrıca, rüzgârların getirdiği nemi de, bir yanlarında tuttukları için, öbür yanlarında kuraklığa yol açarlar. Bu arada, hemen hemen bütün akarsuların kaynağı da dağlardır. Bunun için, insanlar, daha çok, dağ eteklerinde, akarsuların kıyılarında yerleşmişlerdir. Dağlar,

Bilgi Dünyası

Dağlar Nasıl Oluşmuştur?

0

Dağlar hakkında kısa özet bilgiler. Dağlar nasıl oluşmuştur bu konu hakkında da kısa ve özet bilgiler Dağ, çevresindeki yüzey şekillerine oranla, daha yüksekçe olan toprak kitleleridir. Dağlar, genellikle, uzun kıvrımlar, dağ zincirleri halinde uzanırlar. Dikkat edilecek olursa, dünyadaki başlıca dağ zincirlerinin, kuzey-güney, doğu-batı doğrultularında uzandığı görülür. Kuzey-güney doğrultusundaki dağlar Büyük Okyanus’u sınırlar; doğu-batı doğrultusundaki dağlar

Bilgi Dünyası

Türkiye’deki Dağların İsimleri ve Özellikleri

0

Türkiye’de bulunan dağların, sıradağların dağılışı, isimleri, bulundukları iller, yükseklikleri, özellikleri, alfabetik dağlar listesi. Dağın Adı Bulunduğu İl Yüksekliği (Rakım) Coğrafi Bölge    Ağrı Dağı (Resimleri)  Ağrı  5137 m  Doğu Anadolu    Bölgesi    Aladağlar (SIRADAĞ)  Kayseri –  Niğde – Adana  3767 m    Artos Dağı  Van  3550 m  Doğu Anadolu    Bölgesi    Aydos Dağı

Bilgi Dünyası

Dağlar Nasıl Oluşur?

0

Yeryüzündeki dağlar nasıl oluşur, oluşmasına sebep olan etkenler, kıvrılma, kırılma olayı, Türkiye’de dağ oluşumu, orojenez hakkında bilgi. DAĞ OLUŞUMU (Orojenez) a) Kıvrımlar: Kıvrım sıralarının oluşumu; jeosenklinal adı verilen ve yerkabuğunun uzun süre çöken bölümlerinde, okyanus çanaklarında tortul yığınların birikmesi ile başlar. Binlerce metre kalınlıkta bu tortul tabakalar yerkabuğu hareketleri ile yan basınçlara uğrar, kıvrılarak yükselir.

Bilgi Dünyası

Yıldız Dağları Hakkında Bilgi

0

Yıldız Dağları nerededir? Yıldız Dağları isimleri, özelikleri, konumu, yükseklikleri hakkında bilgi. Yıldız Dağları;Marmara Bölgesi’nin Trakya Bölgesi’nde, Kırklareli İli’nin kuzeybatısında sıradağdır. Bulgaristan’dan başlar, geniş bir yayılışla Türkiye içine girer, sınırlarımıza girdiği yerle Karadeniz’e kadarki genişliği 120 km dolayındadır. Kıyıya koşut, doğu yönünde uzanan kütle, İstanbul İl sınırlarına erişirse de genişlik 5 km’ye kadar düşer. Yükselti batıdan

Bilgi Dünyası

Himalaya Dağları Hakkında Bilgi

0

Himalaya Dağları nerededir? Himalaya Dağları’nın yükseklikleri, konumu, özellikleri, dağların isimleri hakkında bilgi. Himalaya Dağları; Güney Asya’da sıradağlardır. 2.500 km uzunluğunda, 150,240 km genişliğinde bir alana yayılan, dünyanın en genç, en yüksek sıradağlarıdır. Batıda İndus Irmağı vadisinden, güneye doğru geniş bir yay çizerek Brahmaputra Irmağı vadisine kadar uzanırken, güneyden Ganj Ovası, kuzeyden Tibet Yaylası ile sınırlanır.

Bilgi Dünyası

Zagros Dağları Hakkında Bilgi

0

Oldukça uzun sayılacak kadar büyük olan Zagros Dağları hakkında bilgi. Zagros Dağları Güneybatı-Güney İran boyunca birbirine koşut uzanan sıra dağlardır. İran-Irak sınırından İran (Basra) Körfezi’nde Hürmüz Boğazı’na kadar 1.610 km uzunluğunda, 160-320 km genişliğinde bir alan kaplayan dağların, ortalama yüksekliği 3.050 metre en yüksek noktası Zarde Kuh’tur (4.551 metre). Bitki örtüsü açısından zayıftır. Kuzey ucunda

Bilgi Dünyası

Samanlı Dağları Hakkında Bilgi

0

Samanlı Dağları nerededir? Samanlı Dağları hangi ilimizdedir? Yükseklikleri, sıradağları oluşturan dağlar ve özellikleri hakkında bilgi. Samanlı Dağları; Marmara Bölgesi’nin güneydoğusunda, Sakarya Vadisi ile, Armutlu Yarımadası arasında uzanan sıradağlardır. Kuzeyde İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü, batıda Marmara Denizi, güneyde Gemlik Körfezi ve İznik Gölü, doğuda Sakarya Boğazı ile çevrilidir. Doğu-batı doğrultusunda uzanan dağlar, batıda Armutlu Yarımadası ile

Bilgi Dünyası

Avrupa Kıtası’ndaki Dağlar

0

Avrupa Kıtasında hangi dağlar bulunur? Avrupa kıtasında bulunan dağlar, özellikleri, yükseklikleri, coğrafyaları hakkında bilgi. Avrupa’nın güneyi genç ve engebeli dağlarla kaplıdır. Fransa ve İspanya arasındaki sınır boyunca uzanan ve İber Yarımadası’nı, kıtanın öteki bölümlerinden ayıran Pireneler, bu dağlık yapının önemli bir parçasını oluşturur. Pireneler’deki doruklarla Güneydoğu İspanya’da uzanan Sierra Nevada’nın yüksekliği 3.350 m’yi aşar. Güneydoğu

Bilgi Dünyası

Erciyes Dağı Hakkında Bilgi

0

Erciyes Dağı nerededir? Erciyes dağının coğrafi konumu, yüksekliği, iklimi, özellikleri, önemi hakkında bilgi. Erciyes Dağı; İç Anadolu Bölgesi’nin Orta Kızılırmak Bölümü’ndeki dağdır. Yüksekliği 3.917 m. Kayseri Kenti, Sultan Sazlığı, Hınzır Dağları arasında eski bir volkan olan Erciyes, İç Anadolu Bölgesi’nin en yüksek dağıdır. 1.000 m dolayında uzanan ovaların hemen yanında birdenbire yükselen kütlenin tabanının biçimi

Bilgi Dünyası Karadeniz Dağları

Doğu Karadeniz Dağları Ve Üzerindeki Geçitler

1

Doğu Karadeniz Dağları nerededir? Doğu Karadeniz Dağları hangi dağları kapsar, özellikleri, yükseklikleri, üzerinde bulunan geçitler hangileridir, hakkında bilgi. Doğu Karadeniz Dağları Ve Üzerindeki Geçitler Doğu Karadeniz Dağları; Karadeniz kıyısına koşut uzanan Kuzey Anadolu Dağları’nın, Doğu Karadeniz Bölümü’nde Ordu ile Hopa arasında kalan bölümüdür. Koşut iki sıra biçiminde uzanan dağlar, birbirlerinden Çoruh-Kelkit Vadisi ile ayrılırlar. Doğudan